pôsobenie, funkcia
prof., vedúci katedry

vzdelanie
1969 – 1974 Konzervatórium v Sankt-Petersburgu (skladba)
1969 – 1976 Konzervatórium v Sankt-Petersburgu (klavír)

koncertná činnosť
Brahms saal, Musikverein, Vien 28.11.2008, autorský koncert
Festival SPACE Bratislava 7.10. 2010 Štúdio 12, Schönberg Variations (Air with 30 Variations) (2002 – 2009) pre klavír a elektrický klavír (syntetizátor) s nahrávacím pásmom premiéra
Festival Forfest – Kromeříž (CZ) 2010.06.20, autorský koncert
Fesival SONIC EVOCATION Brno (CZ) 09.25.2010 autorský koncert

koncertná činnosť v rámci domácich a zahraničných festivalov:
Petrohradska jar(Rusko), Kyjev music fest(UK), Muzične stretnutia Zakarpaťa (UK), Sonic evocation (CZ), Dni Muzyki kompozytorow Krakowskich (Pl), Nová slovenská hudba, Melos-Ethos, Konvergencie, Stredoeuropskyfestival koncertného umenia, Festival Space

skladateľská činnosť
sólové, komorné a orchestrálne skladby
výber:
In the Space of Love koncert pre husle a orchester
Uangamizi (Zmiznutie) kocert pre husle, violončelo a orchester
Soundquake Zero pre symfonický orchester
Quotations koncert pre klavír a ochester
6 Bratislavskych koncertov
Schoenberg Variations pre klavír a klavinovu

pedagogická činnosť
skladba, inštrumentácia na KSD HTF VŠMU
skladba na Bratislavskom konzervatóriu

prehľad zamestnania
od roku 1991 korepetitor v statnej opere Banská Bystrica ZUŠ
od roku 1992 pedagog na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej bystrici
od roku 1996 do roku 2008 pedagog na univerzite Mateja Bellu v Banskej Bystrici
od roku 2001 pedagog skladby na Katedre skladby a dirigovania na HTF VŠMU v Bratislave