História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Vítame Vás na stránkach
Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave!

Oznam študijného oddelenia - Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti

Študijné oddelenie oznamuje ukončeným študentom DPŠ, že je potrebné vyzdvihnúť si na študijnom oddelení Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.

[26. 8. 2016, 16:00]

Dodatočné prijímacie skúšky na doktorandské štúdium - august 2016

Podrobné informácie o dodatočných prijímacích skúškach na doktorandské štúdium nájdete v časti ŠTÚDIUM / Doktorandské štúdium.

[30. 6. 2016, 15:00]

DOKLADY O ABSOLVOVANÍ BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Doklady o absolvovaní BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO štúdia v ak. roku 2015 / 2016 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách (do 12.00).

[29. 6. 2016, 12:00]

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM PRE ŠK. R. 2016 / 2017

Výsledné bodové hodnotenie HTF VŠMU v pre ak. r. 2016 / 2017, konané dňa 27. júna 2016 na HTF VŠMU v odbore TU 2.2.2

Výsledné bodové hodnotenie 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium HTF VŠMU pre ak. r. 2016 / 2017, konané dňa 27. júna 2016 na HTF VŠMU v odbore HU 2.2.3

[28. 6. 2016, 10:00]

Dodatočné prijímacie skúšky na bakalárske a magisterské štúdium - august 2016

Podrobné informácie o dodatočných prijímacích skúškach na bakalárske štúdium magisterské štúdium nájdete v časti ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie.

[27. 6. 2016, 09:00]


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU je oficiálne na sociálnej sieti Facebook!

Na sociálnej sieti Facebook bola založená oficiálna stránka Hudobnej a tanečnej fakulty pod názvom HTF VŠMU Projects. Stránka je určená na propagáciu umeleckých a iných podujatí HTF VŠMU.
HTF VŠMU Projects nájdete na tejto adrese.

[20. 3. 2013, 07:30]

Ďalšie informácie nájdete v časti aktuality a koncerty.


Celá galériaViac galérií