1982 – 1986 Konzervatórium v Žiline, klavír (Dagmar Dubenová) • 1987 – 1993 VŠMU v Bratislave, klavír (Marián Lapšanský) • štipendijný pobyt v Banff Centre of the Arts (CA) • 1998 – 2000 Musikhochschule v Lübecku (DE), postgraduálne štúdium koncertného smeru zavŕšené tzv. Konzertexamen (obdoba ašpirantúry), klavír (James Tocco) • účasť na medzinárodných interpretačných kurzoch (napr. Lazar Berman, Eugen Indjić, Pierre Jasmin) • popri sólistickej činnosti sa uplatňuje ako komorný partner inštrumentalistov (husle, violončelo, klarinet, pozauna), spevákov, ako aj v komorných združeniach (klavírne triá)

"; $person['stefko'][koncertna_cinnost]= ""; $person['stefko'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['stefko'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['stefko'][absolventi]= ""; $person['stefko'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['stefko'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['stefko'][funkcia]= ""; $person['stefko'][email]= ""; $person['stefko'][katedra]= ""; $person['stefko'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1257-marcel-stefko"; $person['dolinsky'][meno]= "Mgr. art. Jozef Dolinský"; $person['dolinsky'][img]= ""; $person['dolinsky'][prehlad_studia]= ""; $person['dolinsky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['dolinsky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['dolinsky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['dolinsky'][absolventi]= ""; $person['dolinsky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['dolinsky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['dolinsky'][funkcia]= ""; $person['dolinsky'][email]= ""; $person['dolinsky'][katedra]= ""; $person['dolinsky'][link]= ""; $person['dufka'][meno]= "ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD., SJ"; $person['dufka'][img]= ""; $person['dufka'][prehlad_studia]= ""; $person['dufka'][koncertna_cinnost]= ""; $person['dufka'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['dufka'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['dufka'][absolventi]= ""; $person['dufka'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['dufka'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['dufka'][funkcia]= ""; $person['dufka'][email]= ""; $person['dufka'][katedra]= ""; $person['dufka'][link]= ""; $person['ondriskova'][meno]= "Mgr. art. Šárka Ondrišová, ArtD."; $person['ondriskova'][img]= ""; $person['ondriskova'][prehlad_studia]= ""; $person['ondriskova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ondriskova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ondriskova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ondriskova'][absolventi]= ""; $person['ondriskova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ondriskova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ondriskova'][funkcia]= ""; $person['ondriskova'][email]= ""; $person['ondriskova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['ondriskova'][link]= ""; $person['lukacikova'][meno]= "MUDr. Petra Lukáčiková"; $person['lukacikova'][img]= ""; $person['lukacikova'][prehlad_studia]= ""; $person['lukacikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lukacikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lukacikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lukacikova'][absolventi]= ""; $person['lukacikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lukacikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lukacikova'][funkcia]= ""; $person['lukacikova'][email]= ""; $person['lukacikova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['lukacikova'][link]= ""; $person['leeger'][meno]= "Mgr. art. Emil Leeger"; $person['leeger'][img]= ""; $person['leeger'][prehlad_studia]= ""; $person['leeger'][koncertna_cinnost]= ""; $person['leeger'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['leeger'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['leeger'][absolventi]= ""; $person['leeger'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['leeger'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['leeger'][funkcia]= ""; $person['leeger'][email]= ""; $person['leeger'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['leeger'][link]= ""; $person['bodnar'][meno]= "Bc. Pavol Bodnár"; $person['bodnar'][img]= ""; $person['bodnar'][prehlad_studia]= ""; $person['bodnar'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bodnar'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bodnar'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bodnar'][absolventi]= ""; $person['bodnar'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bodnar'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bodnar'][funkcia]= ""; $person['bodnar'][email]= ""; $person['bodnar'][katedra]= "Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['bodnar'][link]= ""; $person['jarova'][meno]= "Mgr. art. Xénia Jarová"; $person['jarova'][img]= ""; $person['jarova'][prehlad_studia]= ""; $person['jarova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['jarova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['jarova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['jarova'][absolventi]= ""; $person['jarova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['jarova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['jarova'][funkcia]= ""; $person['jarova'][email]= ""; $person['jarova'][katedra]= "Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['jarova'][link]= ""; $person['puhovicova'][meno]= "Mgr. art. Marietta Puhovičová"; $person['puhovicova'][img]= ""; $person['puhovicova'][prehlad_studia]= ""; $person['puhovicova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['puhovicova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['puhovicova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['puhovicova'][absolventi]= ""; $person['puhovicova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['puhovicova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['puhovicova'][funkcia]= ""; $person['puhovicova'][email]= ""; $person['puhovicova'][katedra]= ""; $person['puhovicova'][link]= ""; $person['ernek'][meno]= "Mgr. art. Marko Ernek"; $person['ernek'][img]= ""; $person['ernek'][prehlad_studia]= ""; $person['ernek'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ernek'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ernek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ernek'][absolventi]= ""; $person['ernek'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ernek'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ernek'][funkcia]= ""; $person['ernek'][email]= ""; $person['ernek'][katedra]= ""; $person['ernek'][link]= ""; $person['sirota'][meno]= "Mgr. art. Vladimír Sirota"; $person['sirota'][img]= "portraits/sirota.jpg"; $person['sirota'][prehlad_studia]= ""; $person['sirota'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sirota'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sirota'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sirota'][absolventi]= ""; $person['sirota'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sirota'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sirota'][funkcia]= "Kancelária umeleckej produkcie - vedúci pracoviska
Katedra teórie hudby - externý učiteľ"; $person['sirota'][email]= "sirota@vsmu.sk"; $person['sirota'][katedra]= "Kancelária umeleckej produkcie, Katedra teórie hudby"; $person['sirota'][link]= ""; $person['gallin'][meno]= "Mgr. art. Stanislav Gallin"; $person['gallin'][img]= ""; $person['gallin'][prehlad_studia]= ""; $person['gallin'][koncertna_cinnost]= ""; $person['gallin'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['gallin'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['gallin'][absolventi]= ""; $person['gallin'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['gallin'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['gallin'][funkcia]= ""; $person['gallin'][email]= ""; $person['gallin'][katedra]= ""; $person['gallin'][link]= ""; $person['majer'][meno]= "Mgr. art. Viliam Majer"; $person['majer'][img]= ""; $person['majer'][prehlad_studia]= ""; $person['majer'][koncertna_cinnost]= ""; $person['majer'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['majer'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['majer'][absolventi]= ""; $person['majer'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['majer'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['majer'][funkcia]= ""; $person['majer'][email]= ""; $person['majer'][katedra]= ""; $person['majer'][link]= ""; $person['ondicova'][meno]= "Mgr. art. Magdaléna Ondičová"; $person['ondicova'][img]= ""; $person['ondicova'][prehlad_studia]= ""; $person['ondicova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ondicova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ondicova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ondicova'][absolventi]= ""; $person['ondicova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ondicova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ondicova'][funkcia]= ""; $person['ondicova'][email]= ""; $person['ondicova'][katedra]= ""; $person['ondicova'][link]= ""; $person['secanska'][meno]= "Mgr. art. Jana Sečanská"; $person['secanska'][img]= ""; $person['secanska'][prehlad_studia]= ""; $person['secanska'][koncertna_cinnost]= ""; $person['secanska'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['secanska'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['secanska'][absolventi]= ""; $person['secanska'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['secanska'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['secanska'][funkcia]= ""; $person['secanska'][email]= ""; $person['secanska'][katedra]= ""; $person['secanska'][link]= ""; $person['schwarzbacherova'][meno]= "Mgr. art. Silvia Schwarzbacherová"; $person['schwarzbacherova'][img]= ""; $person['schwarzbacherova'][prehlad_studia]= ""; $person['schwarzbacherova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['schwarzbacherova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['schwarzbacherova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['schwarzbacherova'][absolventi]= ""; $person['schwarzbacherova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['schwarzbacherova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['schwarzbacherova'][funkcia]= ""; $person['schwarzbacherova'][email]= ""; $person['schwarzbacherova'][katedra]= ""; $person['schwarzbacherova'][link]= ""; $person['papanetzova'][meno]= "Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD."; $person['papanetzova'][img]= "portraits/papanetzova.jpg"; $person['papanetzova'][prehlad_studia]= "2003 – 2005 interné doktorandské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave, odbor skladba (prof. Vladimír Bokes)

1998 – 2003 magisterské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave odbor skladba (Prof. Vladimír Bokes)

1992 – 1998 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, odbor cirkevná hudba (organ – Ladislav Kiss a zborové dirigovanie – Pavol Tužinský)"; $person['papanetzova'][koncertna_cinnost]= "koncertná činnosť v rámci domácich a zahraničných festivalov
(Nová slovenská hudba, Melos-Ethos, Konvergencie, Varšavská jeseň)
koncertné aktiviti v rámci OZ SOOZVUK "; $person['papanetzova'][pedagogicka_cinnost]= "skladba, inštrumentácia a solfeggio na KSD
improvizácia a základy kompozície na ZUŠ "; $person['papanetzova'][skladatelska_cinnost]= "2002
Klavírne trio pre klavír, husle a violončelo
Imaginácie pre klavír
2003
Passacaglia pre klavír a orchester
Piesne diaľok pre alty a basy
2004
Teleportácia pre akordeón a orchester
Tri skice pre violončelo
Apeiron pre saxofónové kvarteto
Threesome pre gitaru, saxofón a tri bongá
2005
Tiene – sonáta pre husle a klavír
Zahir pre komorný ansambel
2006
The Cure pre miešaný zbor
Variácie Es – B pre klavír
2007
Imaginácie IV pre akordeón"; $person['papanetzova'][absolventi]= ""; $person['papanetzova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['papanetzova'][prehlad_zamestnania]= "od roku 1998 ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave (improvizácia, základy skladby)
od roku 2004 Katedra skladby a dirigovania na HTF VŠMU v Bratislave "; $person['papanetzova'][funkcia]= "odborný asistent na KSD"; $person['papanetzova'][email]= "papanetzova@vsmu.sk"; $person['papanetzova'][katedra]= ""; $person['papanetzova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1024-lucia-papanetzova"; $person['godar'][meno]= "Mgr. art. Vladimír Godár, PhD."; $person['godar'][img]= ""; $person['godar'][prehlad_studia]= ""; $person['godar'][koncertna_cinnost]= ""; $person['godar'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['godar'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['godar'][absolventi]= ""; $person['godar'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['godar'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['godar'][funkcia]= ""; $person['godar'][email]= ""; $person['godar'][katedra]= ""; $person['godar'][link]= ""; $person['kyzlink'][meno]= "MgA. Jaroslav Kyzlink"; $person['kyzlink'][img]= ""; $person['kyzlink'][prehlad_studia]= ""; $person['kyzlink'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kyzlink'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kyzlink'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kyzlink'][absolventi]= ""; $person['kyzlink'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kyzlink'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kyzlink'][funkcia]= ""; $person['kyzlink'][email]= ""; $person['kyzlink'][katedra]= ""; $person['kyzlink'][link]= ""; $person['pechanec'][meno]= "Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD."; $person['pechanec'][img]= ""; $person['pechanec'][prehlad_studia]= ""; $person['pechanec'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pechanec'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['pechanec'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pechanec'][absolventi]= ""; $person['pechanec'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['pechanec'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['pechanec'][funkcia]= ""; $person['pechanec'][email]= ""; $person['pechanec'][katedra]= ""; $person['pechanec'][link]= ""; $person['ciernikova'][meno]= "prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD."; $person['ciernikova'][img]= "portraits/ciernikova.jpg"; $person['ciernikova'][umelecky_profil]= "V r. 1982 absolvovala Tanečné konzervatórium v Prahe v odbore klasický tanec, štúdium HF VŠMU – odbor pedagogika tanca u doc. Dagmar Hubovej (1984 – 1988) a v r. 1998 - 2002 doktorandské štúdium na HTF VŠMU. V júni 2004 bola vymenovaná za docenta v odbore tanečné umenie (téma habilitačnej práce – Psychologické a didaktické aspekty práce baletného majstra – repetítora s interpretom) a v máji 2010 ju prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za vysokoškolskú profesorku v odbore tanečné umenie.
Od r. 1982 – 1997 umelecky pôsobila v Balete SND v Bratislave (členka baletného zboru a neskôr sólistka). K jej najvýznamnejším úlohám stvárneným na scéne SND patrí: Bernarda Alba (Dom Bernardy Alby); Myrtha (Giselle); Kráľovná (Snehulienka a sedem pretekárov); Felícia (Svetlo v tme); Pouličná tanečnica, Mercedes, Cigánka, Kráľovná Dryád (Don Quijote); Zobeida (Šeherezáda); Candelas (Čarodejná láska); Vták smrti (Deti Titanicu); Život (Requiem); Žena (Adagietto); Tanečnica (Majstrovská lekcia Marie Callas). So SND absolvovala celý rad umeleckých zájazdov: Taliansko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Holandsko, Škótsko, Čína, Izrael. V priebehu svojej interpretačnej činnosti pracovala aj ako externý pedagóg klasického tanca a koncertnej a scénickej praxe na Hudobnej a tanečnej škole v Bratislave (1984 - 1996). Po skončení aktívnej umeleckej činnosti (1997 – 2008) pedagogicky a umelecky (ako hosť) pôsobila aj naďalej v Balete SND. Okrem vedenia tréningov baletného súboru a jednotlivých repetícií spolupracovala aj ako asistentka choreografa na príprave predstavení: Snehulienka a sedem pretekárov; Giselle; Zvonár z Notre Dame; Spiaca krásavica. Od r. 2002 sa datuje jej opätovná spolupráca s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave, kde až do roku 2012 vyučovala klasický tanec a koncertnú a scénickú prax. Od r. 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a od r. 2008 do januára 2015 zastávala funkciu vedúcej katedry. Vo februári 2015 bola menovaná rektorom VŠMU do funkcie dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty.
V r. 2000 - 2003 bola členkou poroty súťaže o najlepšieho slovenského baletného umelca / umelkyňu – Philip Morris Kvet baletu a v r. 2009 členkou odbornej poroty ceny TAOS. V r. 2006 – 2010 bola členkou Rady SND, od r. 2007 - 2014 členkou Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU a od r. 2015 je predsedníčkou rady. V marci 2015 bola Ministrom kultúry Marekom Maďaričom vymenovaná za členku rady Fondu na podporu umenia. Je autorku monografie Psychológia tanečného umelca.
Ocenenia: 1981 – 3. cena v kategórii B na Celoštátnej baletnej súťaži v Košiciach; 1991 prémia LF za technicky brilantnú a herecky expresívnu interpretáciu postavy Bernardy Alby v balete „Dom Bernardy Alby“; 1993 dve prémie LF za najlepšie kolektívne interpretačné výkony v Súťažnej prehliadke baletného umenia; 1999 prémia LF za tanečné výkony v úlohách Život v balete Requiem a Žena v balete Adagietto v choreografii O. Šotha. "; $person['ciernikova'][prehlad_studia]= ""; $person['ciernikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ciernikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ciernikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ciernikova'][absolventi]= ""; $person['ciernikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ciernikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ciernikova'][funkcia]= "vedúci katedry"; $person['ciernikova'][email]= ""; $person['ciernikova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['ciernikova'][link]= ""; $person['caprdova'][meno]= "Mgr. art. Magdaléna Čaprdová"; $person['caprdova'][img]= ""; $person['caprdova'][prehlad_studia]= ""; $person['caprdova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['caprdova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['caprdova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['caprdova'][absolventi]= ""; $person['caprdova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['caprdova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['caprdova'][funkcia]= ""; $person['caprdova'][email]= ""; $person['caprdova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['caprdova'][link]= ""; $person['christov'][meno]= "Martin Christov"; $person['christov'][img]= ""; $person['christov'][prehlad_studia]= ""; $person['christov'][koncertna_cinnost]= ""; $person['christov'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['christov'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['christov'][absolventi]= ""; $person['christov'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['christov'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['christov'][funkcia]= ""; $person['christov'][email]= ""; $person['christov'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['christov'][link]= ""; $person['zelenkova'][meno]= "Mgr. art. Jana Zelenková"; $person['zelenkova'][img]= ""; $person['zelenkova'][prehlad_studia]= ""; $person['zelenkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zelenkova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zelenkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zelenkova'][absolventi]= ""; $person['zelenkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zelenkova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zelenkova'][funkcia]= ""; $person['zelenkova'][email]= ""; $person['zelenkova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['zelenkova'][link]= ""; $person['richter'][meno]= "Mário Richter"; $person['richter'][img]= ""; $person['richter'][prehlad_studia]= ""; $person['richter'][koncertna_cinnost]= ""; $person['richter'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['richter'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['richter'][absolventi]= ""; $person['richter'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['richter'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['richter'][funkcia]= ""; $person['richter'][email]= ""; $person['richter'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['richter'][link]= ""; $person['durovcik'][meno]= "Mgr. art. Ján Ďurovčík"; $person['durovcik'][img]= ""; $person['durovcik'][prehlad_studia]= ""; $person['durovcik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['durovcik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['durovcik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['durovcik'][absolventi]= ""; $person['durovcik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['durovcik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['durovcik'][funkcia]= ""; $person['durovcik'][email]= ""; $person['durovcik'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['durovcik'][link]= ""; $person['urbancova'][meno]= "PhDr. Hana Urbancová, DrSc."; $person['urbancova'][img]= ""; $person['urbancova'][prehlad_studia]= ""; $person['urbancova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['urbancova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['urbancova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['urbancova'][absolventi]= ""; $person['urbancova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['urbancova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['urbancova'][funkcia]= ""; $person['urbancova'][email]= ""; $person['urbancova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['urbancova'][link]= ""; $person['heinzova'][meno]= "doc. Mária Heinzová, ArtD."; $person['heinzova'][img]= "portraits/heinzova.jpg"; $person['heinzova'][prehlad_studia]= "1978 – 1982 Konzervatórium v Žiline, hra na klavíri
1982 – 1986 Hudobná fakulta VŠMU v Bratislave, hra na klavíri
1990 – 1992 umelecká ašpirantúra HTF VŠMU, hra na klavíri
2003 – habilitácia na docenta"; $person['heinzova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['heinzova'][pedagogicka_cinnost]= "od 1986 doteraz pedagóg klavírnej spolupráce a komornej hry"; $person['heinzova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['heinzova'][absolventi]= ""; $person['heinzova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "sólové, komorné koncerty na Slovensku i v zahraničí, orchestrálne koncerty, národné, medzinárodné súťaže, medzinárodné interpretačné kurzy, nahrávky, semináre, členstvo v porotách"; $person['heinzova'][prehlad_zamestnania]= "od 1986 doteraz HTF VŠMU
1988 – 1994 externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (pedagóg hry na klavíri, klavírnej spolupráce)"; $person['heinzova'][funkcia]= "1986 – 1989 asistentka
1989 – 2003 odborná asistentka
od 2003 docentka
---
1986 – 1990 tajomníčka Katedry orchestrálnych nástrojov
1990 – 1991 tajomníčka Katedry strunových nástrojov
1991 – 1992 tajomníčka Katedry klávesových nástrojov
1992 – 1993 prodekanka HTF pre zahraničné styky
vedúca subkatedry klavírnej spolupráce
1999 – 2000 prodekanka HTF pre študijné a pedagogické záležitosti
2000 – 2004 prorektorka VŠMU pre vzdelávanie a vedu
2004 – 2007 prodekanka HTF pre štúdium
2007 - 2015 – dekanka HTF"; $person['heinzova'][email]= "heinzova@vsmu.sk"; $person['heinzova'][katedra]= "Oddelenie klavírnej spolupráce"; $person['heinzova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/362-maria-heinzova"; $person['hosek'][meno]= "doc. Jozef Hošek, ArtD."; $person['hosek'][img]= "portraits/hosek.jpg"; $person['hosek'][prehlad_studia]= "ZDŠ Nedbalova ul, Bratislava
ĽŠU Diebrovo nám, Bratislava
Konzervatórium v Bratislave (1963-1969), v triede Prof. J.Hrdinu
maturitná škúška z hlavného predmetu viola ohodnotená známkou výborná s vynikajúcou úrovňou
absolventský koncert: G.David – Violový koncert s doprovodom symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave
Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (1969 - 1970)
Hudobná Akadémia Franza Liszta v Budapešti (1970 - 1975), v triede Prof. P.Lukácsa
Umelecká ašpirantúra (1983 – 1986) pod vedením Prof. J.Skladaného
Docentúra – 1996"; $person['hosek'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hosek'][pedagogicka_cinnost]= "Vedenie diplomových prác v hlavnom odbore viola:

M.Slámová – 1986, t.č. členka Filharmónie Zlín
R.Šipoš – 1987, t.č. slobodné povolanie
R.Trtek – 1987, t.č. člen SOSR
A.Kušč – 1988, t.č. člen SOSR
J.Zsembery – 1988, t.č. slobodné povolanie
P.Vrbinčík – 1991, t.č. Capella Istropolitana
Z.Vojtáneková – 1992, t.č. členka SOSR
K.Verbovský – 1993, t.č. člen Slovenskej filharmónie
T.Kaiser – 1995, t.č. člen Slovenskej filharmónie
K.Klatt – 1995, t.č. člen Slovenskej filharmónie
A.Caudtová – 1995, t.č. členka Berlínskeho symfonického orchestra
L.Zápotočná – 1996, t.č. členka SND
D.Kopčák – 1999, t.č. člen Slovenskej filharmónie
P.Šesták – 1999, t.č. slobodné povolanie
M.Smolko – 1999, t.č. slobodné povolanie
R.Lakatoš – 2001, t.č. člen Slovenskej filharmónie
J.Žatková – 2001, t.č. členka SND
B.Kovács – 2001, t.č. člen Slovenskej filharmónie
L.Hošková – 2003, t.č. členka Slovenského komorného orchestra B.Warchala
P.Zwiebel – 2004 , t.č. člen Slovenského komorného orchestra B.Warchala
M.Mierny – 2004, interný doktorand HTF VŠMU
J.Šoška - 2005, tč. Člen Symf.orchestra SR
S.Olahová - 2005 členka SOSR
K.Kováčová - 2006
I.Palovič - 2006

Vedenie doktorandského štúdia
Kolářová – viola 2003 /preruš.štúdium/
P.Vrbinčík – viola od 2003
M.Mierny – viola od 2004
Z.Bouřová – viola od 2004

Oponentúry doktorandských prác
Mžik – husle 2005"; $person['hosek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hosek'][absolventi]= ""; $person['hosek'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Koncertná činnosť
Spolupráca s niekoľkými komornými zoskupeniami (Komorní virtuózi, Slovenský Komorný Orchester Bohdana Warchala, Slovenskí sólisti , Camerata Europeana)
Zahraničné podujatia - koncerty v Japonsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Anglicku, Luxemburgsku, Rakúsku a iné.
Sólistická činnosť – nahrávka violových skladieb pre Slovenský rozhlas
CD nahrávky z oblasti komornej hudby
Člen odborných komisií a porôt na domácich i zahraničných podujatiach
Medzinárodná súťaž sólistov – Hradec nad Moravicí – 1997, 2001 – člen poroty
Violová súťaž poslucháčov konzervatórií (Žilina, Bratislava) – predseda poroty
Komisia maturitných skúšok Konzervatória Bratislava – 1993, 2002 – predseda poroty"; $person['hosek'][prehlad_zamestnania]= "1975 – 1978 Pedagogická fakulta UK v Trnave
1978 – 1982 Higher Institute of Music in Kuwait – hosťujúci profesor violovej hry
1982 – 1983 Externý pedagóg violovej hry
1983 – dnes Interný pedagóg violovej hry"; $person['hosek'][funkcia]= "Vedúci Katedry strunových a dychových nástrojov
Interný pedagóg hry na violu"; $person['hosek'][email]= "jozef.hosek@gmail.com"; $person['hosek'][katedra]= "Katedra strunových a dychových nástrojov"; $person['hosek'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1383-jozef-hosek"; $person['cernecka'][meno]= "prof. Ida Černecká"; $person['cernecka'][img]= "portraits/cernecka.jpg"; $person['cernecka'][prehlad_studia]= "1955 – 1964 ZDŠ Bratislava
1955 – 1964 ĽŠU Bratislava
1964 – 1969 Konzervatórium v Bratislave – hra na klavíri
1969 – 1974 VŠMU Bratislava, hra na klavíri
1974 – 1976 postgraduálne štúdium Konzervatórium P.I. Čajkovského Moskva, hra na klavíri"; $person['cernecka'][koncertna_cinnost]= ""; $person['cernecka'][pedagogicka_cinnost]= "HTF VŠMU hra na klavíri, interpretačný seminár, pedagogika hry na klavíri, analýza repertoáru, pedagogický seminár stredný stupeň"; $person['cernecka'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['cernecka'][absolventi]= ""; $person['cernecka'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Klavír sólo
Klavírne koncerty s orchestrom
Klavír v komornej spolupráci so speváčkou Martou Beňačkovou od r.1988
Klavír štvorručne v komornej spolupráci s Františkom Perglerom od r.1998
Recitály na Slovensku a v zahraničí
Festivaly na Slovensku i v zahraničí
Nahrávky v rozhlase na Slovensku a v zahraničí
Nahrávky na CD nosičoch na Slovensku a v zahraničí
Publikačná činnosť"; $person['cernecka'][prehlad_zamestnania]= "koncertná umelkyňa od r. 1974 – doteraz
1978 – 1989 Konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri
1984 – doteraz HTF VŠMU , hra na klavíri"; $person['cernecka'][funkcia]= "1984 – 1990 odb.as.
1990 – 1996 doc.
1996 – doteraz profesor
1994 – 2003 vedúca KKN
1996 – 1998 predseda AS VŠMU
1996 – 1998 predseda AS HTF VŠMU
1996 – 1999 člen AS VŠMU
1996 – 1999 člen AS HTF VŠMU
1994 – doteraz člen UVR HTF VŠMU
2003 – doteraz člen UVR VŠMU
2003 – 2004 prodekanka HTF VŠMU pre študijný proces
2004 – 2007 prorektorka VŠMU pre vzdelávanie
2007 – doteraz prodekanka HTF VŠMU pre študijný proces"; $person['cernecka'][email]= ""; $person['cernecka'][katedra]= "Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['cernecka'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/94-ida-cernecka"; $person['szabo'][meno]= "doc. Imrich Szabó, ArtD."; $person['szabo'][img]= ""; $person['szabo'][prehlad_studia]= ""; $person['szabo'][koncertna_cinnost]= ""; $person['szabo'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['szabo'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['szabo'][absolventi]= ""; $person['szabo'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['szabo'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['szabo'][funkcia]= ""; $person['szabo'][email]= ""; $person['szabo'][katedra]= ""; $person['szabo'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/179-imrich-szabo"; $person['flamova'][meno]= "Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD."; $person['flamova'][img]= "portraits/flamova.jpg"; $person['flamova'][prehlad_studia]= "2009 – 2012 – HTF VŠMU, Bratislava (interné doktorandské štúdium)
2004 – 2009 – HTF VŠMU, Bratislava (magisterské štúdium, teória hudobného umenia)
2000 – 2004 – Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica (hra na klavíri)
1997 – 2001 – Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa "; $person['flamova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['flamova'][pedagogicka_cinnost]= "Konzervatórium, Bratislava (predmety hudobno-teoretického vzdelávania)
Katedra teórie hudby HTF VŠMU, Bratislava"; $person['flamova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['flamova'][absolventi]= ""; $person['flamova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Didaktizácia vybraných teoretických problémov na základnom a strednom stupni hudobno-umeleckého vzdelávania
Dramaturgia a realizácia hudobno-výchovných projektov:
– Detektív Sluch v Dórsku
– Tri čierne kapucne
– Susedkovci
– Dodek a Fónia
Spoluriešiteľ grantovej úlohy VEGA: Hudobné myslenie a hudobný štýl. Podmienenosť významu hudby jej štrukturálnymi aspektmi
Iniciátor celoslovenskej vedomostnej súťaže FERMATA pre študentov konzervatórií
Garant projektu VŠMU deťom zastrešený grantom SYNERIA na podporu interdisciplinárnych umeleckých projektov študentov fakúlt VŠMU "; $person['flamova'][prehlad_zamestnania]= "Centrum výskumu HTF VŠMU
Katedra teórie hudby HTF VŠMU (tajomník a pedagóg katedry)
Konzervatórium v Bratislave (pedagóg) "; $person['flamova'][funkcia]= "tajomníčka katedry"; $person['flamova'][email]= "zuzana.flamova@post.sk"; $person['flamova'][katedra]= "Centrum Výskumu, Katedra teórie hudby"; $person['flamova'][link]= ""; $person['jartim'][meno]= "Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD."; $person['jartim'][img]= ""; $person['jartim'][prehlad_studia]= "- 1985 - 1991 Konzervatórium v Bratislave, Mgr.art. Zdeněk Bílek a Mgr.art. Adolf Vykydal -dirigovanie, PhDr. Juraj Pospíšil – kompozícia, ukončil s titulom „najlepší absolvent roka“.
- 1991 - 1996 štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Prof. Ladislav Slovák a Prof. Bystrík Režucha – orchestrálne dirigovanie, ukončil s vyznamenaním a cenou dekana.
- 1991 - 1997 Hoschule für Musik und darst. Kunst in Wien, Prof. Karl Österreicher a Prof. Leopold Hager – orchestrálne dirigovanie, diplom jún 1997, Prof. Günther Theuring – zborové dirigovanie "; $person['jartim'][koncertna_cinnost]= "Prvý zahraničný úspech zaznamenal Juraj Jartim na Medzinárodnej dirigentskej súťaži I. Stravinského v rakúskom Mürzzuschlagu, kedy mu porota za výkon pri dirigovaní „Le sacre du printemps“ udelila mimoriadne štipendium vo forme koncertnej zmluvy. Počas štúdií sa zúčastnil na viacerých dirigenských kurzoch a majstrovských seminároch v Rakúsku, Švajčiarsku, Maďarsku a Holandsku. Ako dirigent spolupracoval príležitostne s viacerými významnými telesami ako Radio Symphonieorchester Wien, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Neues Zűricher Orchester, Symfonický orchester Szeged, Symfonický orchester Pécz, Savaria orchestra Szombathely, Pro Arte Orchester Wien, Trnavský komorný orchester, Orchester Komornej opery Bratislava, Mürztaler Kammerensemble, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave.
Jeho orchestrálny repertoár zahŕňa prakticky všetky dôležité symfonické skladby z klasicisticko-romantického obdobia ako aj základné diela prvej polovice 20. storočia. Osobitný vzťah má ku hudbe Schuberta, Liszta, Brucknera, Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Suka, Čajkovského a Suchoňa. Počas pôsobenia v Opernom štúdiu Konzervatória v Bratislave hudobne naštudoval a dirigoval javiskové diela D. Cimarosu, Ch. W.Glucka, W. A. Mozarta, J. Offenbacha, V. Blodeka, A. Dvoráka, P.I. Čajkovského, G. Pucciniho, Wolf-Ferarihoi, B. Brittena a P. Hindemitha.
Od roku 1992 sa venuje aktívne zborovému dirigovaniu. So speváckymi zbormi TEMPUS, VUS TECHNIK STU a CANTUS absolvoval množstvo koncertov, zahraničných zájazdov (Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko...), zúčastnil sa na viacerých medzinárodných súťažiach, najvýznamnejším úspechom bola v roku 1999 Grand Prix na 1. ročníku medzinárodnej zborovej súťaže B. Martinů v Hradci Králové (ČR). "; $person['jartim'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['jartim'][skladatelska_cinnost]= "Ako skladateľ sa zameriava najmä na zborovú tvorbu, za ktorú obdržal v roku 2001 aj cenu hudobného odboru Matice slovenskej a v roku 2011 sa stal víťazom skladateľského súbehu v rámci festivalu Akademická Banská Bystrica, pričom sa dve jeho skladby stali povinnými v súťažnom repertoári ženských a miešaných speváckych zborov. V roku 2010 na základe iniciatívy Trnavského komorného orchestra nahral autorské CD: BALADIKON. V súčasosti dokončuje svoju prvú symfóniu.

Výber z tvorby: Óda na „Deň radosti“ Lasicu a Satinského -symfonická predohra Op.5; Missa Hommage a Bruckner pre miešaný zbor a cappella Op.9; Koledníček – pásmo menej známych vianočných piesní pre miešaný zbor, sláčikový orchester a triangel Op.14; Hypochonderlieder – osem diagnóz pre spev a klavír Op. 17; Stabat Mater – kantáta pre miešaný zbor, klavír a klarinet Op. 18; Baladikon – cyklus štyroch balád na texty slovenských klasikov pre miešaný zbor a komorný orchester Op. 19; Neberte nám Konventnú – operetná jednoaktovka pre klavír, klarinet a sóla Op. 20; Vianočné moratórium – operná buffetina pre dvoch anjelov a klavír Op. 22; Conservo grosso – suita pre komorný orchester Op. 23; Quatour motèta – štyri motetá (Cantate Domino, O vos omnes; Virga Jesse; Angeli, archangeli) pre miešaný zbor a cappella Op. 24

Diskografia - autorská - CANTUS live II – profilové CD k 25.výročiu vzniku speváckeho zboru CANTUS; obsahuje skladby Z.Lukáš: Pater noster; J.L.Bella: Sontagsmesse Nr.9 in D; J.Jartim: Stabat Mater; J.Strečanský: Moje Slovensko (hudobná úprava, naštudovanie a dirigent J.Jartim) 2009
- Juraj Jartim: BALADIKON - © 2010 Trnavský komorný orchester; obsahuje skladby Baladikon (Op.19) a Conservo grosso (Op.23); spoluúčinkuje spevácky zbor Cantus; SOZA/BIEM 1626001-2 "; $person['jartim'][absolventi]= ""; $person['jartim'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Hudobno-teoretické práce
- Prvá symfónia c mol Antonína Dvořáka (diplomová písomná práca – Konzervatórium v Bratislave 1991) - Osobité črty symfonickej tvorby Antona Brucknera a jej interpretačné úskalia (diplomová práca – Katedra skladby a dirigovania HTF VŠMU v Bratislave 1996) - Die Besonderheit des Chormusikschreibens anhand der Werke von Peter Cón (Schriftliche Arbeit – Hochsule fűr Musik und darst. Kuns in Wien Abt.I 1997)

Vo voľnom čase sa venuje aj literárno-publicistickej činnosti, jeho fejtóny vyšli v niekoľkých slovenských periodikách, vo vlastnom náklade vydal zbierky humoristických textov Posledný odbrzdí (2002), Dá sa aj bez paličky (2003), Môj experiment s béčkarmi (2004) a Príležitosť robí drahoty (2008) "; $person['jartim'][prehlad_zamestnania]= "Od roku 1997 dodnes pôsobí pedagogicky na Konzervatóriu v Bratislave (dirigovanie, operné štúdio, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy, sluchová analýza, štrukturálna analýza skladieb). Ako umelecký vedúci postupne pôsobil v telesách: Akademický spevácky zbor TEMPUS (1992-1994), Spevácky zbor TECHNIK STU (1994-2007), Operný súbor Konzervatória v Bratislave (1998 – 2007), Spevácky zbor CANTUS (od r.2000 podnes), Barokový komorný orchester Konzervatória v Bratislave (2005-2008) "; $person['jartim'][funkcia]= "doktorand"; $person['jartim'][email]= "jjartim@hotmail.com"; $person['jartim'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['jartim'][link]= ""; $person['kubandova'][meno]= "Mgr. art. Jana Kubandová, ArtD."; $person['kubandova'][img]= ""; $person['kubandova'][prehlad_studia]= ""; $person['kubandova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kubandova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kubandova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kubandova'][absolventi]= ""; $person['kubandova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kubandova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kubandova'][funkcia]= ""; $person['kubandova'][email]= ""; $person['kubandova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['kubandova'][link]= ""; $person['chodasova'][meno]= "doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD."; $person['chodasova'][img]= ""; $person['chodasova'][prehlad_studia]= ""; $person['chodasova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['chodasova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['chodasova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['chodasova'][absolventi]= ""; $person['chodasova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['chodasova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['chodasova'][funkcia]= ""; $person['chodasova'][email]= ""; $person['chodasova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['chodasova'][link]= ""; $person['jassinger'][meno]= "prof. Ing. Alfréd Jassinger, CSc."; $person['jassinger'][img]= ""; $person['jassinger'][prehlad_studia]= ""; $person['jassinger'][koncertna_cinnost]= ""; $person['jassinger'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['jassinger'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['jassinger'][absolventi]= ""; $person['jassinger'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['jassinger'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['jassinger'][funkcia]= ""; $person['jassinger'][email]= ""; $person['jassinger'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['jassinger'][link]= ""; $person['siskova'][meno]= "Mgr. Eva Sisková"; $person['siskova'][img]= ""; $person['siskova'][prehlad_studia]= ""; $person['siskova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['siskova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['siskova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['siskova'][absolventi]= ""; $person['siskova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['siskova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['siskova'][funkcia]= ""; $person['siskova'][email]= ""; $person['siskova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['siskova'][link]= ""; $person['mintalova'][meno]= "Mgr. art. Daniela Mintálová"; $person['mintalova'][img]= ""; $person['mintalova'][prehlad_studia]= ""; $person['mintalova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mintalova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mintalova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mintalova'][absolventi]= ""; $person['mintalova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mintalova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mintalova'][funkcia]= ""; $person['mintalova'][email]= ""; $person['mintalova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['mintalova'][link]= ""; $person['rohac'][meno]= "Mgr. Ján Roháč"; $person['rohac'][img]= ""; $person['rohac'][prehlad_studia]= ""; $person['rohac'][koncertna_cinnost]= ""; $person['rohac'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['rohac'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['rohac'][absolventi]= ""; $person['rohac'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['rohac'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['rohac'][funkcia]= ""; $person['rohac'][email]= ""; $person['rohac'][katedra]= "Kancelária umeleckej produkcie"; $person['rohac'][link]= ""; $person['valo'][meno]= "Mgr. Peter Valo"; $person['valo'][img]= ""; $person['valo'][prehlad_studia]= ""; $person['valo'][koncertna_cinnost]= ""; $person['valo'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['valo'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['valo'][absolventi]= ""; $person['valo'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['valo'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['valo'][funkcia]= ""; $person['valo'][email]= ""; $person['valo'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['valo'][link]= ""; $person['bandova'][meno]= "doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor"; $person['bandova'][img]= "portraits/bandova.jpg"; $person['bandova'][prehlad_studia]= "1972 – 1976 VŠMU
1977 – 1978 Konzervatórium P. I. Čajkovského Moskva
1982 – 1985 Interná ašpirantúra VŠMU
Taliansko "; $person['bandova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bandova'][pedagogicka_cinnost]= "Pedagóg koncertného a operného spevu
Pedagóg majstrovských speváckych kurzov"; $person['bandova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bandova'][absolventi]= ""; $person['bandova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bandova'][prehlad_zamestnania]= "Koncertná speváčka
VŠMU od r. 1979 exter. pedagóg
Od r. 1985 inter. pedagóg"; $person['bandova'][umelecky_profil]= "Mezzosopranistka Hana Štolfová – Bandová študovala spev na VŠMU v Bratislave, kde pokračovala aj v umeleckej ašpirantúre .Štúdium si doplnila ročnou stážou na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve. Umelkyňa získala ocenenia na medzinárodných speváckych súťažiach.
Úspešne účinkovala s domácimi aj zahraničnými orchestrami ( o.i. SF Bratislava, SOSR Bratislava, ŠF Košice, ŠKO Žilina, SOČR Praha, FOK Praha, StF Brno, JF Ostrava, Zágrebská filharmónia, Bruckner orchester Linz, Haydn orchester Bolzano, Orquesta symfonica Bahia Blanca ...) na koncertoch a hudobných festivaloch vo viacerých európskych krajinách ( SR, ČR, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Vatikán, Taliansko),aj v zámorí (napr. koncerty v Teatro Colón v Buenos Aires.
Ako sólistka spolupracovala s mnohými renomovanými dirigentmi ( Ĺ. Rajter, L. Slovák, O. Lenárd, V. Neumann, Z. Košler, L. Pešek , Z. Mácal, L. Svárovský, O. Dohnanyi, P. Altrichter, Roberto Benzi, Enoch zu Guttenberg, Hans Rilling,G. Richter, J. Petro, H. Nerat, G. Neuhold, E. Körner, M. Haselbök, A.Jóo, Aldo Ceccato...a iní.)
Je uznávanou a vyhľadávanou interprétkou veľkých vokálno – inštrumentálych diel /Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Dvoŕák, Verdi, Liszt, Mahle atp./, piesňovej a komornej tvorby. Systematicky sa venuje uvádzaniu pôvodnej slovenskej tvorby. V svojom repertoári má diela od renesancie až po súčasnú tvorbu. Niektoré diela uviedla premiérovo. Jej umelecký profil dotvára hosťovanie v opere SND.
Kritika vysoko hodnotí jej zamatový sonórny hlas, výbornú techniku, muzikalitu a hudobnú inteligenciu. Za vynikajúcu interpretáciu jej bola udelená Cena Frica Kafendu. Nahrávala pre Slovenský rozhlas, Český rozhlas, ORF, STV, ČTV, TV Uruguay, TV Vatikán, OPUS, Audiophon, Supraphon, Ultraphon, americkú firmu Chesky Records.
Umelkyňa popri svojej bohatej sólistickej dráhe venuje svoje skúsenosti ako pedagóg spevu študentom na katedre spevu HTF VŠMU v Bratislave a na medzinárodnych speváckych kurzoch doma aj v zahraničí... "; $person['bandova'][funkcia]= "vedúca katedry"; $person['bandova'][email]= "bandam@mail.t-com.sk"; $person['bandova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['bandova'][link]= ""; $person['zvinekova'][meno]= "Mgr. art. Oxana Zvineková"; $person['zvinekova'][img]= ""; $person['zvinekova'][prehlad_studia]= ""; $person['zvinekova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zvinekova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zvinekova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zvinekova'][absolventi]= ""; $person['zvinekova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zvinekova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zvinekova'][funkcia]= ""; $person['zvinekova'][email]= ""; $person['zvinekova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['zvinekova'][link]= ""; $person['zvinekova'][link2]= ""; $person['bokes'][meno]= "prof. Vladimír Bokes"; $person['bokes'][img]= "portraits/bokes.jpg"; $person['bokes'][prehlad_studia]= "1960-65 Konzervatórium Bratislava (violončelo, skladba)
1965-70 VŠMU Bratislava (skladba)"; $person['bokes'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bokes'][pedagogicka_cinnost]= "1971-83 pedagóg hlavne hudobnoteoretických predmetov
od 1983 skladba a inštrumentácia (doterajší absolventi: M. Betko, J. Zach, P. Jantoščiak, T. Boroš, P. Bachratá, M. Milučký, M. Lejava, P. Groll, B. Milaković, L. Papanetzová)"; $person['bokes'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bokes'][absolventi]= ""; $person['bokes'][umelecka_vedecka_cinnost]= "skladateľ – doteraz 76 skladieb
vedecká činnosť – prednášky (AMU Praha, JAMU Brno, Viedeň, Londýn, Odesa, Rím, Ostrava)
úprava skladieb J. L. Bellu, M. Schneidra-Trnavského a D. Kardoša
rekonštrukcia pôvodného znenia Krútňavy od E. Suchoňa (2003)"; $person['bokes'][prehlad_zamestnania]= "1969-70 Supraphon Bratislava (redaktor)
1971-75 Konzervatórium Bratislava (pedagóg hudobnej teórie)
1975- VŠMU Bratislava (odb. asistent, 1989 docent, 1993 profesor)"; $person['bokes'][funkcia]= ""; $person['bokes'][email]= "vladimirbokes@stonline.sk"; $person['bokes'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['bokes'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/271-vladimir-bokes"; $person['zsapka'][meno]= "prof. Jozef Zsapka"; $person['zsapka'][img]= "portraits/zsapka.jpg"; $person['zsapka'][umelecky_profil]= "Narodil sa 17.januára 1947 v Komárne. Preslávil sa svojou intenzívnou umeleckou aktivitou. Výrazne ovplyvňuje slovenské interpretačné umenie, ktoré reprezentuje vo svete s veľkým úspechom. Koncertoval v Japonsku, USA, Mexiku, Austrálii, Anglicku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švédsku, Grécku, Turecku, Jugoslávii, Maďarsku, Polsku, Ukraine, Rusku, Thajsku, Mongolsku, Vietname, Kube, Bulharsku, Rumunsku a i.
Inšpiroval mnohých skladateľov k napísaniu skladieb - medzi týmito autormi sú napr. Jorge Cardoso (Argentína), David Babcock (USA), Igor Rechin (Rusko), Filimon Ginalis (Grécko), Štěpán Rak (Česko), Dušan Martinček, Peter Martinček, Víťazoslav Kubička a iní. Jeho repertoár je pozoruhodne rozsiahly a obsahuje skladby všetkých štýlových období.
Jozef ZSAPKA pravidelne účinkuje so svojou manželkou flautistkou Dagmar, s ktorou tvoria svetoznáme duo. Pôsobí ako sólista, komorný hráč, tiež vystupuje s prominentnými symfonickými orchestrami. Jeho aktivity v oblasti koncertného života sú veľmi rôznorodé.
Je uznávaným pedagógom, bol menovaný za Profesora prezidentom republiky v roku 1997. Pedagogická činnosť Jozefa Zsapku je vyše štyridsaťročná. Je zakladateľom slovenskej gitarovej školy. Počas svojho dlhoročného pôsobenia vychoval rad kvalitných pedagógov a interpretov. Jeho študenti získali vyše 100 ocenení na domácich a medzinárodných súťažiach a kvalitne reprezentujú slovenské interpretačné umenie doma i v zahraničí. Od roku 2000 je hosťujúcim profesorom v Portugalsku na univerzitách v Aveire, Porte a Lisabone.
Je zakladateľom Medzinárodného gitarového festivalu Josepha Kaspara Mertza v Bratislave a umeleckým riaditeľom tohto významného podujatia s 36. ročnou tradíciou. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných gitarových súťažiach ako člen porôt (Viedeň, Volos, Budapest, Eschen, Rust, Sernancelhe, Kutná Hora, Bangkok atď.)
Vedie majstrovské kurzy po celom svete (Rakúsko, Liechtenstein,Grécko,Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Kuba, Japonsko, USA, Mexiko,Thajsko ai.) Všestranný umelec pôsobí tiež ako vydavateľ - predovšetkým tých skladieb, ktoré boli venované jemu a duu. Publikuje u vydavateľstiev Opus, Chanterelle, Trekel, Fritz&Vogt...
Nahral pre rôzne svetové gramofónové spoločnosti 40 LP a CD platní.(OPUS, NAXOS, SPI MILAN, RCA JAPAN, ALBANY RECORDS U.S. ai.) "; $person['zsapka'][prehlad_studia]= ""; $person['zsapka'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zsapka'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zsapka'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zsapka'][absolventi]= ""; $person['zsapka'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zsapka'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zsapka'][funkcia]= "profesor"; $person['zsapka'][email]= "jozef@zsapka.net"; $person['zsapka'][katedra]= "ksdn"; $person['zsapka'][link]= "http://www.zsapka.com"; $person['zsapka'][link2]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/771-jozef-zsapka"; $person['schmitzova'][meno]= "Mgr. art. Božena Schmitzová"; $person['schmitzova'][img]= ""; $person['schmitzova'][prehlad_studia]= "HTF VŠMU hra na klavíri , rok ukončenia 1966"; $person['schmitzova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['schmitzova'][pedagogicka_cinnost]= "KTT HTF VŠMU – korepetítor
FTVŠ UK, Osvetový ústav – 4-ročné školenia,
"; $person['schmitzova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['schmitzova'][absolventi]= ""; $person['schmitzova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "korepetovanie v tanečných súboroch
hudobný sprievod hodín klasického tanca / skriptum/"; $person['schmitzova'][prehlad_zamestnania]= "r. 1966-69 STV"; $person['schmitzova'][funkcia]= "korepetítor"; $person['schmitzova'][email]= ""; $person['schmitzova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['schmitzova'][link]= ""; $person['hriesik'][meno]= "Mgr. art. Maja Hriešik, PhD."; $person['hriesik'][img]= ""; $person['hriesik'][prehlad_studia]= ""; $person['hriesik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hriesik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['hriesik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hriesik'][absolventi]= ""; $person['hriesik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['hriesik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['hriesik'][funkcia]= "externý učiteľ"; $person['hriesik'][email]= ""; $person['hriesik'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['hriesik'][link]= ""; $person['bulla'][meno]= "Mgr. art. Ján Bulla"; $person['bulla'][img]= ""; $person['bulla'][prehlad_studia]= ""; $person['bulla'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bulla'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bulla'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bulla'][absolventi]= ""; $person['bulla'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bulla'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bulla'][funkcia]= "externý učiteľ"; $person['bulla'][email]= ""; $person['bulla'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['bulla'][link]= ""; $person['hubova'][meno]= "doc. Mgr. art. Dagmar Hubová"; $person['hubova'][img]= "portraits/hubova.jpg"; $person['hubova'][prehlad_studia]= "1960 maturita,1965 diplom pedagóg tanca VŠMU, 1972 stáž na GITIS v Moskve"; $person['hubova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hubova'][pedagogicka_cinnost]= "prednášky na KTT"; $person['hubova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hubova'][absolventi]= ""; $person['hubova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "tanečnica VUS, publikačná – recenzie, skriptá, odborné publikácie"; $person['hubova'][prehlad_zamestnania]= "1960 – 1962 VUS Bratislava, 1968 – doteraz KTT HTF VŠMU"; $person['hubova'][funkcia]= "profesor"; $person['hubova'][email]= "ktt@vsmu.sk"; $person['hubova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['hubova'][link]= ""; $person['stracenska'][meno]= "prof. Viktória Stracenská"; $person['stracenska'][img]= ""; $person['stracenska'][prehlad_studia]= ""; $person['stracenska'][koncertna_cinnost]= ""; $person['stracenska'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['stracenska'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['stracenska'][absolventi]= ""; $person['stracenska'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['stracenska'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['stracenska'][funkcia]= ""; $person['stracenska'][email]= ""; $person['stracenska'][katedra]= ""; $person['stracenska'][link]= ""; $person['juhanakova'][meno]= "prof. Blanka Juhaňáková, ArtD."; $person['juhanakova'][img]= ""; $person['juhanakova'][umelecky_profil]= " hlavná zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru
pedagogička Katedry skladby a dirigovania na HTF VŠMU v Bratislave
Klaviristka a zbormajsterka je odchovankyňou bratislavského konzervatória a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odboroch klavír a zborové dirigovanie.
Pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako docentka zborového dirigovania.
V rámci pôsobenia na VŠMU vyprofilovala nastupujúcu generáciu dirigentských osobností, ku ktorým patria napr.: Jozef Chabroň (asistent hl. zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru), Adrián Kokoš (dirigent Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu), Martin Leginus (dirigent v Slovenskom národnom divadle).
V rokoch 2010 a 2011 úspešne viedla na VŠMU medzinárodné majstrovské kurzy dirigovania, na ktorých sa zúčastnili mladí dirigenti a dirigentky z Česka, Poľska, Ruska a Slovinska.
V rokoch 1991-2001 pôsobila ako zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru, s ktorým naštudovala viacero pozoruhodných titulov, vrátane scénického uvedenia Bizetovej Carmen, Verdiho Maškarného bálu a Offenbachových Hoffmanových poviedok vo francúzskom Lille, projekt Borisa Godunova na festivale v Salzburgu a Japonsku s C. Abbadom a uvedenie Wagnerovej opery Rienzi so Z. Mehtom vo Viedenskej štátnej opere.
V roku 1994 iniciovala založenie profesionálneho mužského vokálneho súboru Octet Singers, s ktorým nahrala tri CD platne.
V roku 2000 sa stala predsedníčkou komisie pre zborový spev na Slovensku pri Národnom osvetovom centre.
Je pravidelnou členkou a predsedníčkou odborných porôt na zborových festivaloch a súťažiach doma a v zahraničí.
Od roku 2002 je členkou Komisie koncertných umelcov pri Hudobnom fonde, od r. 2003 členkou Umeleckej a vedeckej rady HTF - VŠMU v Bratislave.
. Od januára 2005 do súčasnosti Blanka Juhaňáková zastáva post hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru.
V apríli 2005 s veľkým úspechom debutovala v pražskom Rudolfíne s Pražským filharmonickým zborom a so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu v diele G. Verdiho Rekviem.
V októbri 2005 udelil Hudobný fond Blanke Juhaňákovej cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí. Koncom novembra 2005 dirigovala Blanka Juhaňáková s veľkým úspechom Slovenský filharmonický zbor na koncerte v parížskej Invalidovni v diele G. Rossiniho Petite messe solenelle.
V marci 2006 sa po prvýkrát predstavila ako hosťujúca zbormajsterka v Opere SND v naštudovaní Pucciniho opery Turandot. V októbri 2006 naštudovala ako zbormajsterka v Opere SND novú produkciu Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť. V roku 2007 tiež pripravila zbor Opery SND na uvedenie Verdiho Rekviem a hosťovala v Prahe, kde pripravila s Pražským filharmonickým zborom uvedenie Stravinského Žalmovej symfónie s Českou filharmóniou. K významným projektom patrilo tiež uvedenie Borisa Godunova vo Viedeskej štátnej opere pod taktovkou Daniele Gattiho (máj 2007), úspešná produkcia Borisa Godunova pokračovala aj s dirigentom Sebastianom Weiglom (december 2007).
V roku 2008 pripravila mužskú časť SFZ na uvedenie neznámeho diela R. Wagnera Das Liebesmahl der Apostel v španielskom Valladolide pod vedením Marca Minkowského, spolupracovala s Maestrom Alainom Lombardom na festivale v Lugane v Beethovenovej Symfónii č. 9 d mol a s Bertrandom de Billym vo Viedni na koncertnom uvedení Verdiho opery I due Foscari. V tom istom roku tiež pripravila SFZ na uvedenie originálnej verzie Verdiho opery La traviata pre letný Operný festival St. Margarethen. V roku 2009 spolupracovala s Maestrom Pierre Boulezom pri uvedení Mahlerovej 8. symfónie a opätovne s Bertrandom de Billym pri uvedení Berliozovho Faustovho prekliatia vo Viedni. Koncom tejto sezóny naštudovala so SFZ dve opery Richarda Wagnera - Lohengrina pre Festival Richarda Wagnera v rakúskom Welsi a Tannhäusera pre Teatro Pérez Galdós na Kanárskych ostrovoch v Las Palmas. Na jeseň 2009 dirigovala a capella koncerty SFZ s Rachmaninovými Nešporami v Čechách a Paríži. Okrem toho hudobne pripravila zbor na uvedenie Dvořákovej Stabat Mater v Rakúsku a Beethovenovej 9. symfónie v Španielsku.
V roku 2010 sa predstavila tiež ako hosťujúca zbormajsterka v Opere SND v naštudovaní Gounodovej opery Faust a Margaréta.
V roku 2010 pripravila SFZ pre významné zahraničné produkcie ako napr. Uvedenie Beethovenovej 9. symfónie v Istanbule, Mahlerovej 8. symfónie vo Viedni, ako aj operu Lohengrin pre Festival Richarda Wagnera vo Welse a Tannhäusera pre Viedenskú štátnu operu, ďalej uvedenie Mahlerovej 2. symfónie a Beethovenovej Missy solemnis v Palerme, kde aj dirigovala samostatný a capella koncert SFZ s Rachmaninovým dielom Celonočné bdenie op. 37.
V roku 2011 dirigovala SFZ na Budapeštianskom jarnom festivale so zborovými dielami F. Liszta a Z. Lukáša. Pripravila SFZ na koncerty s Berlínskou filharmóniou, kde boli uvedené diela I. Stravinského a dve scény z opery Boris Godunov M. P. Musorgského pod taktovkou Petra Eötvösa. V rámci letných účinkovaní spomenieme otvárací koncert festivalu Carinthischer Sommer vo Villachu (R. Strauss: Nemecké motetá op. 62, G. Mahler: 2. symfónia) pod taktovkou Christopha Campestriniho a opätovné hosťovanie v novej opernej produkcii Peter Grimes Benjamina Brittena v Teatro Pérez Galdós v Las Palmas de Gran Canaria s Pedrom Halffterom.
V sezóne 2011/2012 pripravila SFZ pre významné zahraničné produkcie ako napr.: uvedenie Mozartovej Korunovačnej omše a Lisztovej Via crucis (ktorú aj dirigovala) vo viedenskom Konzerthause, uvedenie oratória Kristus F. Liszta v Györi pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto skladateľa a uvedenie opakovanej produkcie Tannhäuser vo Viedenskej štátnej opere. V rámci Bratislavských hudobných slávností dirigovala SFZ na koncerte E. Gruberovej.
Ako dirigentka a vyhľadávaná komorná hráčka pravidelne koncertovala doma i v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Grécko, Japonsko, Južná Kórea, Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, USA a iné). Spolupracovala s vynikajúcimi spevákmi na prestížnych medzinárodných súťažiach i festivaloch (D. Jenis, M. Kožená, Ľ. Vargicová, I. Kirilová, S. Šaturová, J. Sapara – Fischerová, G. Beláček, O. Klein, P. Mikuláš , J. Benci a ďalší). V rámci klavírnej spolupráce absolvovala kurzy v americkom Houstone u bývalej sólistky Metropolitnej opery v New Yorku a pedagogičky pani Eleny Nicolaidi. K najvýznamnejším dirigenským úspechom posledných rokov patrí uvedenie diela G. Rossiniho Petite messe solenelle na koncerte v Cathedrale Saint-Louis des Invalides v Paríži, ďalej Rachmaninove Nešpory /Vespers/ v SF v Bratislave, na Veľkonočnom festivale duchovnej hudby v Brne, v Eglise de la Madeleine v Paríži a v katedrale Monreale v Palerme.
Do tohoto času spolupracovala s dirigentmi svetových mien ako Claudio Abbado, Zubin Mehta, Jean Claude Casadesus, Alain Lombard, Esa – Pekka Salonen, Pinchas Steinberg, Daniel Gatti, Sebastian Weigle, Marc Minkowski, Fabio Luisi, Pierre Boules, Bertrand de Billy, Sascha Goetzel, Yaron Traub, Ralf Weikert, Franz Welser-Möst a iní.

Mimoriadne projekty v roku 2011
- dirigovanie Slovenského filharmonického zboru na koncerte v rámci medzinárodneho festivalu Budapeštianska hudobná jar – Budapešť marec 2011
Via crucis Franza Liszta a Pocta tvorcom Zdenka Lukáša
- spolupráca na koncerte SFZ s Krakovskou filharmóniou na Festivale Gustava Mahlera – Krakov jún 2011
Symfónia č. 2 c mol Gustava Mahlera
- spolupráca na koncerte SFZ s Berlínskou filharmóniou – Berlín jún 2011
Štyri ženské zbory Igora Stravinského a zborové scény z opery Boris Godunov Modesta Petroviča Musorgského
- účinkovanie SFZ na koncerte v rámci festivalu Kärtner Sommer v Rakúsku – Villach júl 2011
Nemecké motetá Richarda Straussa /jedno z najťažších zborových diel vôbec/ Symfónie č. 2 c mol Gustava Mahlera
- účinkovanie SFZ s Teatro Pérez Galdós na Kanárskych ostrovoch v opere Peter Grimes Benjamina Brittena – Las Palmas júl 2011
- dirigovanie benefičného koncertu SFZ vo viedenskom Konzerthause – Viedeň október 2011
Via crucis Franza Liszta
- spolupráca SFZ na koncerte s Györskou filharmóniou v rámci 200. výročia narodenia F. Liszta – Györ október 2011
Oratórium Kristus Franza Liszta
- účinkovanie SFZ vo Viedenskej štátnej opere v operných predstaveniach Tannhäusera Richarda Wagnera – november 2011
- dirigovanie SFZ v rámci koncertu Edity Gruberovej na medzinárodnom hudobnom festivale Bratislavské hudobné slávnosti - november 2011
diela H. Brighta, W. A. Mozarta, A. Šapošnikova, P. Česnokova a J. Busta"; $person['juhanakova'][prehlad_studia]= ""; $person['juhanakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['juhanakova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['juhanakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['juhanakova'][absolventi]= ""; $person['juhanakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['juhanakova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['juhanakova'][funkcia]= ""; $person['juhanakova'][email]= ""; $person['juhanakova'][katedra]= ""; $person['juhanakova'][link]= ""; $person['blahusiakova'][meno]= "doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková"; $person['blahusiakova'][img]= "portraits/blahusiakova.jpg"; $person['blahusiakova'][prehlad_studia]= "konzervatórium
VŠMU
Sofia - konzervatórium
Taliansko"; $person['blahusiakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['blahusiakova'][pedagogicka_cinnost]= "pedagóg VŠMU, pedagóg majstrovských speváckych kurzov"; $person['blahusiakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['blahusiakova'][absolventi]= ""; $person['blahusiakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "operné predstavenia, koncerty"; $person['blahusiakova'][prehlad_zamestnania]= "Janáčkova opera Brno
SND Opera Bratislava
VŠMU Bratislava "; $person['blahusiakova'][funkcia]= "pedagóg"; $person['blahusiakova'][email]= ""; $person['blahusiakova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['blahusiakova'][link]= ""; $person['carny'][meno]= "prof. Ladislav Čarný"; $person['carny'][img]= ""; $person['carny'][prehlad_studia]= ""; $person['carny'][koncertna_cinnost]= ""; $person['carny'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['carny'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['carny'][absolventi]= ""; $person['carny'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['carny'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['carny'][funkcia]= ""; $person['carny'][email]= ""; $person['carny'][katedra]= ""; $person['carny'][link]= ""; $person['buranovsky'][meno]= "prof. Daniel Buranovský, ArtD."; $person['buranovsky'][img]= "portraits/buranovsky.jpg"; $person['buranovsky'][prehlad_studia]= "1978 - 1984 Štúdium na Konzervatóriu Žilina
1984 - 1989 Štúdium na VŠMU Bratislava
1989 - Cena ministra školstva a mládeže Slovenskej republiky
1998 - 2000 Doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava"; $person['buranovsky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['buranovsky'][pedagogicka_cinnost]= "pôsobenie na HTF VŠMU - hra na klavíri, interpretačný seminár, komorná hra"; $person['buranovsky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['buranovsky'][absolventi]= ""; $person['buranovsky'][umelecka_vedecka_cinnost]= "sólistické a komorné koncertné aktivity, CD nahrávky a nahrávky v Slovenskom rohlase"; $person['buranovsky'][prehlad_zamestnania]= "1986 - 1992 Konzervatórium Bratislava externe
1999 - 2000 Catholic University Hyosung of Taegu Južná Kórea - hosťujúci profesor hry na klavíri
od 1990 HTF Kláv. katedraVŠMU Bratislava interne"; $person['buranovsky'][funkcia]= "vedúci katedry"; $person['buranovsky'][email]= "buranovský@vsmu.sk, danoburano@gmail.com"; $person['buranovsky'][katedra]= "Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['buranovsky'][link]= "http://www.hc.sk/hudba/osobnost-detail/132-daniel-buranovsky"; $person['kacic'][meno]= "Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD."; $person['kacic'][img]= ""; $person['kacic'][prehlad_studia]= "Ladislav Kačic je absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore Teória hudby (1974)."; $person['kacic'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kacic'][pedagogicka_cinnost]= "Na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení vyučuje od roku 2000 dejiny hudby a hudobnú teóriu (so zameraním na hudbu stredoveku, renesancie a baroka)."; $person['kacic'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kacic'][absolventi]= ""; $person['kacic'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Ladislav Kačic sa pravidelne zúčastňuje na mnohých vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Je spoluautorom posledných syntetických Dejín hudby na Slovensku (1996) a editorom viacerých prameňov slovenskej hudby. Rozsiahlu výberovú bibliografiu nájdete na stránke www.slavu.sav.sk ."; $person['kacic'][prehlad_zamestnania]= "Po ukončení štúdia pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Opus. Od roku 1983 pracoval ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, najprv v Ústave hudobnej vedy SAV, od roku 1997 v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV."; $person['kacic'][funkcia]= ""; $person['kacic'][email]= ""; $person['kacic'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['kacic'][link]= "http://www.slavu.sav.sk/pracovnici/kacic.php"; $person['budzak'][meno]= "prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD."; $person['budzak'][umelecky_profil]= " 1962 – 1968 hra na lesnom rohu, Konzervatórium Košice (Emil Fajta)
1968 – 1972 JAMU Brno (František Šolc), diplom s vyznamenaním
1980 – 1985 štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave
1988 získanie titulu PhDr.
1986 – 1989 umelecká ašpirantúra na JAMU Brno (František Šolc)
1998 titul ArtD. na VŠMU
Interpretačné kurzy:
1983, 1984, 1985 účastník medzinárodných interpretačných kurzov JAMU a súčasne asistent lektora Františka Šolca
- 1970 – 1975 bol prvým hráčom na lesnom rohu orchestra Opery SND v Bratislave
- 1975 – 1977 v tej istej funkcii hráčom SOSRo v Bratislave
- od roku 1977 do súčasnosti je členom orchestra SF vo funkcii prvého hornistu a vedúceho skupiny lesných rohov (je zároveň členom Umeleckej rady a konkurznej komisie SF)
- spolupracoval aj s ďalšími telesami: Komorné združenie Čs. rozhlasu, SKO B. Warchala, TOČR v Bratislave, ŠF Košice i ŠKO Žilina
- popri hre v orchestri i sólistickom účinkovaní sa angažoval vo viacerých komorných – zväčša dychových zoskupeniach (bol zakladajúcim členom súborov Corni di Bratislava a Camerata Slovaca, s ktorým vystupoval aj ako sólista, ďalej členom Bratislavského dychového okteta – komorného združenia sólistov SF a zoskupenia Nova Brass)
- po Justusovi Pavlíkovi, cl, a Jánovi Martanovičovi, fg, sa stal umeleckým vedúcim Bratislavskej komornej harmónie (od 1987)
- často vystupuje a nahráva s orchestrom Cappella Istropolitana
- spolupracoval aj s Dámskym komorným orchestrom, s Bratislavskými komornými sólistami, s Bratislavskou dychovou harmóniou
- fonotéka Slovenského rozhlasu i Slovenskej televízie archivuje jeho početné nahrávky
- 1972 – 1982 externe vyučoval na Konzervatóriu v Bratislave
- od roku 1977 pôsobil ako pedagóg, najprv externe, neskôr aj vo funkcii tajomníka Katedry dychových nástrojov (KDN) na VŠMU v Bratislave (1988 – interný pedagóg, od 1997 bol vedúcim KDN a po reorganizácii sa stal tajomníkom Katedry strunových a dychových nástrojov na tomto ústave, 1991 – docent, 2005 – profesor)
- od roku 2000 je členom Umeleckej a vedeckej rady HTF VŠMU
- Budzákovi odchovanci sú členmi popredných domácich i zahraničných hudobných telies
- člen porôt domácich i medzinárodných súťaží
- v roku 1999 bol organizátorom a tajomníkom 1. slovenskej interpretačnej súťaže v hre na lesnom rohu v Bratislave
- 1995 - lektor seminára v rámci V. ročníka SFKU v Žiline
- 2002 viedol workshop na 3. medzinárodnom hudobnom festivale Brass Seans v Bratislave
- je zakladajúcim členom Slovenskej hornistickej spoločnosti, Hornfóra – Českej hornovej spoločnosti i združenia International Horn Society so sídlom v USA"; $person['budzak'][img]= ""; $person['budzak'][prehlad_studia]= ""; $person['budzak'][koncertna_cinnost]= ""; $person['budzak'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['budzak'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['budzak'][absolventi]= ""; $person['budzak'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['budzak'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['budzak'][funkcia]= ""; $person['budzak'][email]= "jankobudzak@gmail.com"; $person['budzak'][katedra]= ""; $person['budzak'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/279-jan-budzak"; $person['zacharova'][meno]= "Mgr. art. Katarína Zacharová"; $person['zacharova'][img]= ""; $person['zacharova'][prehlad_studia]= ""; $person['zacharova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zacharova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zacharova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zacharova'][absolventi]= ""; $person['zacharova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zacharova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zacharova'][funkcia]= ""; $person['zacharova'][email]= ""; $person['zacharova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['zacharova'][link]= ""; $person['dohnalova'][meno]= "PhDr. Lýdia Dohnalová"; $person['dohnalova'][img]= ""; $person['dohnalova'][prehlad_studia]= ""; $person['dohnalova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['dohnalova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['dohnalova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['dohnalova'][absolventi]= ""; $person['dohnalova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['dohnalova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['dohnalova'][funkcia]= ""; $person['dohnalova'][email]= ""; $person['dohnalova'][katedra]= ""; $person['dohnalova'][link]= ""; $person['simcisko'][meno]= "Mgr. Viktor Šimčisko"; $person['simcisko'][img]= ""; $person['simcisko'][prehlad_studia]= ""; $person['simcisko'][koncertna_cinnost]= ""; $person['simcisko'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['simcisko'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['simcisko'][absolventi]= ""; $person['simcisko'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['simcisko'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['simcisko'][funkcia]= ""; $person['simcisko'][email]= ""; $person['simcisko'][katedra]= ""; $person['simcisko'][link]= ""; $person['mrazova'][meno]= "Mgr. art. Jana Mrázová"; $person['mrazova'][img]= ""; $person['mrazova'][prehlad_studia]= ""; $person['mrazova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mrazova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mrazova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mrazova'][absolventi]= ""; $person['mrazova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mrazova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mrazova'][funkcia]= ""; $person['mrazova'][email]= ""; $person['mrazova'][katedra]= ""; $person['mrazova'][link]= ""; $person['vrabel'][meno]= "Mgr. art. Marek Vrábel"; $person['vrabel'][img]= ""; $person['vrabel'][prehlad_studia]= ""; $person['vrabel'][koncertna_cinnost]= ""; $person['vrabel'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['vrabel'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['vrabel'][absolventi]= ""; $person['vrabel'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['vrabel'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['vrabel'][funkcia]= ""; $person['vrabel'][email]= ""; $person['vrabel'][katedra]= ""; $person['vrabel'][link]= ""; $person['lenner'][meno]= "Mgr. art. Eduard Lenner, ArtD."; $person['lenner'][img]= ""; $person['lenner'][prehlad_studia]= ""; $person['lenner'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lenner'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lenner'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lenner'][absolventi]= ""; $person['lenner'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lenner'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lenner'][funkcia]= ""; $person['lenner'][email]= ""; $person['lenner'][katedra]= ""; $person['lenner'][link]= ""; $person['lapsansky'][meno]= "prof. Marián Lapšanský"; $person['lapsansky'][img]= ""; $person['lapsansky'][prehlad_studia]= ""; $person['lapsansky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lapsansky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lapsansky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lapsansky'][absolventi]= ""; $person['lapsansky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lapsansky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lapsansky'][funkcia]= ""; $person['lapsansky'][email]= ""; $person['lapsansky'][katedra]= ""; $person['lapsansky'][link]= ""; $person['starosta'][meno]= "prof. Miloslav Starosta"; $person['starosta'][img]= ""; $person['starosta'][prehlad_studia]= ""; $person['starosta'][koncertna_cinnost]= ""; $person['starosta'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['starosta'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['starosta'][absolventi]= ""; $person['starosta'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['starosta'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['starosta'][funkcia]= ""; $person['starosta'][email]= ""; $person['starosta'][katedra]= ""; $person['starosta'][link]= ""; $person['varinska'][meno]= "prof. Daniela Varínska"; $person['varinska'][img]= ""; $person['varinska'][prehlad_studia]= ""; $person['varinska'][koncertna_cinnost]= ""; $person['varinska'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['varinska'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['varinska'][absolventi]= ""; $person['varinska'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['varinska'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['varinska'][funkcia]= ""; $person['varinska'][email]= ""; $person['varinska'][katedra]= ""; $person['varinska'][link]= ""; $person['zamborsky'][meno]= "prof. Stanislav Zamborský, ArtD."; $person['zamborsky'][img]= ""; $person['zamborsky'][prehlad_studia]= ""; $person['zamborsky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zamborsky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zamborsky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zamborsky'][absolventi]= ""; $person['zamborsky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zamborsky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zamborsky'][funkcia]= ""; $person['zamborsky'][email]= ""; $person['zamborsky'][katedra]= ""; $person['zamborsky'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1234-stanislav-zamborsky"; $person['gajan'][meno]= "doc. Ivan Gajan"; $person['gajan'][img]= ""; $person['gajan'][prehlad_studia]= ""; $person['gajan'][koncertna_cinnost]= ""; $person['gajan'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['gajan'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['gajan'][absolventi]= ""; $person['gajan'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['gajan'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['gajan'][funkcia]= ""; $person['gajan'][email]= "ivangajan@gmail.com"; $person['gajan'][katedra]= ""; $person['gajan'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/331-ivan-gajan"; $person['paulechova'][meno]= "doc. Zuzana Paulechová-Štiasna, ArtD."; $person['paulechova'][img]= ""; $person['paulechova'][prehlad_studia]= ""; $person['paulechova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['paulechova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['paulechova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['paulechova'][absolventi]= ""; $person['paulechova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['paulechova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['paulechova'][funkcia]= ""; $person['paulechova'][email]= ""; $person['paulechova'][katedra]= ""; $person['paulechova'][link]= ""; $person['palovicova'][meno]= "doc. Jordana Palovičová, ArtD."; $person['palovicova'][img]= ""; $person['palovicova'][prehlad_studia]= ""; $person['palovicova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['palovicova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['palovicova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['palovicova'][absolventi]= ""; $person['palovicova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['palovicova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['palovicova'][funkcia]= ""; $person['palovicova'][email]= ""; $person['palovicova'][katedra]= ""; $person['palovicova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/62-jordana-palovicova"; $person['pergler'][meno]= "doc. František Pergler, ArtD."; $person['pergler'][img]= ""; $person['pergler'][prehlad_studia]= ""; $person['pergler'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pergler'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['pergler'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pergler'][absolventi]= ""; $person['pergler'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['pergler'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['pergler'][funkcia]= ""; $person['pergler'][email]= ""; $person['pergler'][katedra]= ""; $person['pergler'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1255-frantisek-pergler"; $person['sujan'][meno]= "Mgr. art. Dušan Šujan"; $person['sujan'][img]= ""; $person['sujan'][prehlad_studia]= ""; $person['sujan'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sujan'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sujan'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sujan'][absolventi]= ""; $person['sujan'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sujan'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sujan'][funkcia]= ""; $person['sujan'][email]= ""; $person['sujan'][katedra]= ""; $person['sujan'][link]= ""; $person['dianovsky'][meno]= "Mgr. art. Cyril Dianovský"; $person['dianovsky'][img]= ""; $person['dianovsky'][prehlad_studia]= ""; $person['dianovsky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['dianovsky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['dianovsky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['dianovsky'][absolventi]= ""; $person['dianovsky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['dianovsky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['dianovsky'][funkcia]= ""; $person['dianovsky'][email]= ""; $person['dianovsky'][katedra]= ""; $person['dianovsky'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/24-cyril-dianovsky"; $person['bajuszova'][meno]= "doc. Magdaléna Bajuszová, ArtD."; $person['bajuszova'][img]= ""; $person['bajuszova'][prehlad_studia]= ""; $person['bajuszova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bajuszova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bajuszova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bajuszova'][absolventi]= ""; $person['bajuszova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bajuszova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bajuszova'][funkcia]= ""; $person['bajuszova'][email]= ""; $person['bajuszova'][katedra]= ""; $person['bajuszova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/481-magdalena-bajuszova"; $person['nagyova'][meno]= "Mgr. art. Monika Csibová"; $person['nagyova'][img]= ""; $person['nagyova'][prehlad_studia]= ""; $person['nagyova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['nagyova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['nagyova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['nagyova'][absolventi]= ""; $person['nagyova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['nagyova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['nagyova'][funkcia]= ""; $person['nagyova'][email]= ""; $person['nagyova'][katedra]= ""; $person['nagyova'][link]= ""; $person['nagel'][meno]= "Mgr. art. Peter Nágel"; $person['nagel'][img]= ""; $person['nagel'][prehlad_studia]= ""; $person['nagel'][koncertna_cinnost]= ""; $person['nagel'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['nagel'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['nagel'][absolventi]= ""; $person['nagel'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['nagel'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['nagel'][funkcia]= ""; $person['nagel'][email]= ""; $person['nagel'][katedra]= ""; $person['nagel'][link]= ""; $person['vontorcikova'][meno]= "Mgr. art. Zuzana Vontorčíková"; $person['vontorcikova'][img]= ""; $person['vontorcikova'][prehlad_studia]= ""; $person['vontorcikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['vontorcikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['vontorcikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['vontorcikova'][absolventi]= ""; $person['vontorcikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['vontorcikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['vontorcikova'][funkcia]= ""; $person['vontorcikova'][email]= ""; $person['vontorcikova'][katedra]= ""; $person['vontorcikova'][link]= ""; $person['zovic'][meno]= "Mgr. Ľubomír Žovic"; $person['zovic'][img]= ""; $person['zovic'][prehlad_studia]= ""; $person['zovic'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zovic'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zovic'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zovic'][absolventi]= ""; $person['zovic'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zovic'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zovic'][funkcia]= ""; $person['zovic'][email]= ""; $person['zovic'][katedra]= ""; $person['zovic'][link]= ""; $person['feriencikova'][meno]= "Mgr. art. Agnes Ferienčíková"; $person['feriencikova'][img]= ""; $person['feriencikova'][prehlad_studia]= ""; $person['feriencikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['feriencikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['feriencikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['feriencikova'][absolventi]= ""; $person['feriencikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['feriencikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['feriencikova'][funkcia]= ""; $person['feriencikova'][email]= ""; $person['feriencikova'][katedra]= ""; $person['feriencikova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/801-agnesa-feriencikova"; $person['michalko'][meno]= "prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD."; $person['michalko'][img]= ""; $person['michalko'][prehlad_studia]= "1969 SVŠ Vazovová 6 Bratislava, maturita
1972 – 73 Hochschule für Musik Mníchov ,Teologická fakulta Univerzity v Mníchove.
1974 Evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave, Mgr.
1975 Konzervatórium v Bratislave
1979 HTF VŠMU, odbor hra na organe Mgr.art."; $person['michalko'][koncertna_cinnost]= ""; $person['michalko'][pedagogicka_cinnost]= "prednášky a semináre hra na organe, organová improvizácia"; $person['michalko'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['michalko'][absolventi]= ""; $person['michalko'][umelecka_vedecka_cinnost]= "organové recitály
nahrávky CD , SRO,STV
prednášky na konferenciách, publikačná činnosť"; $person['michalko'][prehlad_zamestnania]= "1983-1998 Konzervatórium Bratislava, pedagóg organovej improvizácie
1980- HTF VŠMU- umelecká ašpirantúra,1983 odborný asistent,
1991 docent, 1998 profesor,
1990-1991 HTF VŠMU prodekan
1995.2003HTF VŠMU vedúci oddelenia cirkevnej hudby
2000 - 2007 HTF VŠMU dekan"; $person['michalko'][funkcia]= "profesor, dekan"; $person['michalko'][email]= "michalko@vsmu.sk"; $person['michalko'][katedra]= "katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['michalko'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/22-jan-vladimir-michalko"; $person['mayer'][meno]= "PhDr. Marián Mayer"; $person['mayer'][img]= ""; $person['mayer'][prehlad_studia]= ""; $person['mayer'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mayer'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mayer'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mayer'][absolventi]= ""; $person['mayer'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mayer'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mayer'][funkcia]= ""; $person['mayer'][email]= ""; $person['mayer'][katedra]= ""; $person['mayer'][link]= ""; $person['patkolo'][meno]= "Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD."; $person['patkolo'][img]= ""; $person['patkolo'][prehlad_studia]= ""; $person['patkolo'][koncertna_cinnost]= ""; $person['patkolo'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['patkolo'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['patkolo'][absolventi]= ""; $person['patkolo'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['patkolo'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['patkolo'][funkcia]= ""; $person['patkolo'][email]= ""; $person['patkolo'][katedra]= "Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['patkolo'][link]= ""; $person['klatik'][meno]= "Mgr. art. Maroš Klátik, ArtD."; $person['klatik'][img]= ""; $person['klatik'][prehlad_studia]= ""; $person['klatik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['klatik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['klatik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['klatik'][absolventi]= ""; $person['klatik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['klatik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['klatik'][funkcia]= ""; $person['klatik'][email]= ""; $person['klatik'][katedra]= ""; $person['klatik'][link]= ""; $person['hodulikova'][meno]= "Mgr. art. Ľudmila Hodulíková"; $person['hodulikova'][img]= ""; $person['hodulikova'][prehlad_studia]= ""; $person['hodulikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hodulikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['hodulikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hodulikova'][absolventi]= ""; $person['hodulikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['hodulikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['hodulikova'][funkcia]= ""; $person['hodulikova'][email]= ""; $person['hodulikova'][katedra]= ""; $person['hodulikova'][link]= ""; $person['sandor'][meno]= "Mgr. art. Peter Šandor, ArtD."; $person['sandor'][img]= ""; $person['sandor'][prehlad_studia]= ""; $person['sandor'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sandor'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sandor'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sandor'][absolventi]= ""; $person['sandor'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sandor'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sandor'][funkcia]= ""; $person['sandor'][email]= ""; $person['sandor'][katedra]= ""; $person['sandor'][link]= ""; $person['cizmarovic'][meno]= "Jakub Čižmarovič"; $person['cizmarovic'][img]= ""; $person['cizmarovic'][prehlad_studia]= ""; $person['cizmarovic'][koncertna_cinnost]= ""; $person['cizmarovic'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['cizmarovic'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['cizmarovic'][absolventi]= ""; $person['cizmarovic'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['cizmarovic'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['cizmarovic'][funkcia]= ""; $person['cizmarovic'][email]= ""; $person['cizmarovic'][katedra]= ""; $person['cizmarovic'][link]= ""; $person['gasparikova'][meno]= "Mgr. art. Miriam Gašparíková"; $person['gasparikova'][img]= ""; $person['gasparikova'][prehlad_studia]= ""; $person['gasparikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['gasparikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['gasparikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['gasparikova'][absolventi]= ""; $person['gasparikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['gasparikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['gasparikova'][funkcia]= ""; $person['gasparikova'][email]= ""; $person['gasparikova'][katedra]= ""; $person['gasparikova'][link]= ""; $person['slavickova'][meno]= "Mgr. art. Zita Slavíčková"; $person['slavickova'][img]= ""; $person['slavickova'][prehlad_studia]= ""; $person['slavickova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['slavickova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['slavickova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['slavickova'][absolventi]= ""; $person['slavickova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['slavickova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['slavickova'][funkcia]= ""; $person['slavickova'][email]= ""; $person['slavickova'][katedra]= ""; $person['slavickova'][link]= ""; $person['strbak'][meno]= "Mgr. art. Marek Štrbák, PhD."; $person['strbak'][img]= ""; $person['strbak'][prehlad_studia]= ""; $person['strbak'][koncertna_cinnost]= ""; $person['strbak'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['strbak'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['strbak'][absolventi]= ""; $person['strbak'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['strbak'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['strbak'][funkcia]= ""; $person['strbak'][email]= ""; $person['strbak'][katedra]= ""; $person['strbak'][link]= ""; $person['vlachova'][meno]= "Mgr. art. Jarmila Vlachová"; $person['vlachova'][img]= ""; $person['vlachova'][prehlad_studia]= ""; $person['vlachova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['vlachova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['vlachova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['vlachova'][absolventi]= ""; $person['vlachova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['vlachova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['vlachova'][funkcia]= ""; $person['vlachova'][email]= ""; $person['vlachova'][katedra]= ""; $person['vlachova'][link]= ""; $person['sukupova'][meno]= "Mgr. Terézia Sukupová, CSc."; $person['sukupova'][img]= ""; $person['sukupova'][prehlad_studia]= ""; $person['sukupova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sukupova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sukupova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sukupova'][absolventi]= ""; $person['sukupova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sukupova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sukupova'][funkcia]= ""; $person['sukupova'][email]= ""; $person['sukupova'][katedra]= ""; $person['sukupova'][link]= ""; $person['kolena'][meno]= "doc. Milan Kolena, ArtD."; $person['kolena'][img]= ""; $person['kolena'][prehlad_studia]= "12. december 2001- VŠMU, Bratislava, Slovakia- ukončenie doktorandského štúdia v Odbore dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál, - artist doctor /ArtD./
1995-2000 VŠMU, Bratislava, doktorandského štúdia v Odbore dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál
1996-2000 Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Austria štúdium gregoriánskeho chorálu v rámci doktorandského štúdia v Bratislave
1990-1994 VŠMU, Bratislava, dirigovanie zboru
1983-1989 Konzervatórium v Žiline
klavír, spev, dirigovanie "; $person['kolena'][koncertna_cinnost]= "Spevácky zbor Apollo
Spevácky zbor Apollo vznikol v roku 1995 ako vysokoškolský zbor, v ktorom spievajú študenti z celého Slovenska študujúci na vysokých školách v Bratislave. Za veľmi krátky čas sa zbor vypracoval na kvalitný reprezentatívny zbor Slovenska o čom svedčí rad súťažných ocenení.
1998: 1. miesto na medzinárodnom festivale „Pražské dny sborového spěvu“ v Prahe a zvláštna cena za štýlové prevedenie súťažného programu.
2002: zvláštna cena za výborné predvedenie českej súčasnej hudby na medzinárodnom súťažnom festivale speváckych zborov „Jaro se otvíra“ v Českom Krumlove
2005: zlatá medaila na medzinárodnom zborovom festivale “Svátky Písně Olomouc”, Česká republika
Často vystupuje na prestížnych podujatiach domáceho i medzinárodného charakteru. Navštívil niekoľkokrát Taliansko aj iné krajiny: Citta´ di Nuoro, Rím, Fano, Loreto, Olbia /Taliansko/; Poznaň /Poľsko/; Banja Luka /Bosna a Hercegovina/; Szeged, Miskolc /Maďarsko/; Mníchov /Nemecko/ Praha, Olomouc, Brno, Pardubice /Česká republika/; Viedeň /Rakúsko/ ako aj mnohé slovenské mes
tá.
Medzi vystúpenia speváckeho zboru Apollo v zahraničí patrí: 1998: Rassegna Internazionale Corale e Polifonica in Citta di Nuoro, Taliansko
2000: Musiche per il Natale in Roma, Taliansko
2002: Incontro Internationale Polifonico, Fano , Taliansko
2004: Incontro Internationale Polifonico, Loreto , Taliansko
2006: Incontro Internationale Polifonico, Loreto , Taliansko
2007: Gliwicke spotkanie Choralne, Gliwice, Poľsko
2008: Banja Luka Choral Meetings, Banja Luka, Bosna a Hercegovina
2009: Universitat Cantat, Poznaň, Poľsko
2010: Virgo Lauretana, Loreto, Taliansko
2011: Festival komorných speváckych zborov, Miskolc, Maďarsko
2011: Festival zborovej sakrálnej hudby, Olbia, Taliansko
Vystúpenia speváckeho zboru Apollo
4.12.2011 Adventný benefičný koncert v Záhorskej Bystrici
18.-20.11. 2011 Koncertné vystúpenia speváckeho zboru Apollo počas festivalu FESTA ACADEMICA 2011, Hudební oslava Mezinárodního dne studenstva, Pardubice
13.11.2011 Benefičný koncert speváckeho zboru Apollo, naštudovanie diela Rekviem pre sóla, dva miešané zbory a organ od Pavla Kršku
28.9.-2.10.2011 17. medzinárodný festival sakrálnej zborovej hudby, Olbia, Taliansko
11.9.2011 Koncertné vystúpenie speváckeho zboru Apollo v Dudinciach
26.5.2011 Otvárací koncert festival Musica Sacra Bratislava, Jezuitský kostol
20.-21.5.2011 Koncertné turné po Slovensku: Bobrovec, Lipany, Košice
25.3.2011 Medzinárodný festival komorných zborov v Miškolci, Maďarsko
19.12.2010 Medzinárodný zborový festival, Goldener Vereinsaal Viedeň, Rakúsko
15.12.2010 Benefičný koncert na podporu Kliniky detskej onkológie a hematológie v Bratislave, Slovenský rozhlas, Bratislava
14.12.2010 koncert vianočné trhy, Bratislava
11.12.2010 koncert, Mníchov, Nemecko
2.10.2010 koncert, Mojmírovce
7.-11.4.2010 Medzinárodný zborový festival Virgo Lauretana, koncerty, Loreto, Taliansko
29.1.2010 Benefičný koncert na podporu Kliniky detskej onkológie a hematológie v Bratislave, Jezuitský kostol, Bratislava
16.12.2009 koncert vianočné trhy, Bratislava
21.11.2009 Festa Academica, Medzinárodný festival akademických speváckych zborov, koncerty, Pardubice, praha, Česká republika
17.6.2009 Medzinárodný festival Univesitat Cantat 2009, koncerty, Poznaň, Poľsko
10.12.2008 vianočný koncert, Malacky
22.11.2008 koncert, premiéra Missa Solemnis Pavol Krška, Jezuitský kostol, Bratislava
22.6.2008 koncert k storočnici Eugena Suchoňa, Zrkadlová sieň, Bratislava
2.5.2008 koncert, Szeged, Maďarsko
3.5.2008 koncert, Banja Luka, Bosna a Hercegovina
24.11.2007 koncert, Banská Bystrica
26.10.2007 Medzinárodný festival speváckych zborov Rybnicka jesieň chorálna, koncerty, Rybnik, Poľsko
21.10.2007 koncert, Jezuitský kostol, Bratislava
29.9.2007 koncert, Mojmírovce
23.5.2007 Medzinárodný festival Musica Sacra Bratislava, koncert, Bratislava
28.4.2007 Medzinárodný festival Gliwicke spotkanie choralne, koncerty, Gliwice, Poľsko

Schola Gregoriana Bratislavensis - umelecký vedúci scholy
SCHOLA GREGORIANA BRATISLAVENSIS bola založená v roku 2002. Jej aktivity a ciele sa sústreďujú na semiologickú interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstarších semiologických prameňov z 9.-11. storočia a na uvádzanie gregoriánskych spevov pochádzajúcich zo slovenskej tradície z 13.-15. storočia.V rokoch 2005 až 2007 patrili medzi významné aktivity Scholy Gregoriana Bratislavensis nahrávky troch Bratislavských antifonárov z konca 15. storočia, ktoré boli vydané v digitálnej podobe na CD- ROM v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Nahrávanie sa uskutočnilo ako súčasť pilotného projektu celosvetového programu UNESCO Pamäť sveta v Slovenskej republike.
Touto formou boli postupne domácej a svetovej odbornej a kultúrnej verejnosti po prvýkrát predstavené rukopisy, ktoré sa na Slovensku zachovali z obdobia stredoveku. Nahrávanie prebiehalo v Primaciálnom paláci v Bratislave - v kaplnke sv. Ladislava.
Schola Gregoriana Bratislavensis stála pri zrode Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave - jediného festivalu na Slovensku a zároveň jedného z mála festivalov v Európe, ktoré sú zamerané na interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstarších prameňov z 9.-11 storočia. Za krátky čas sa festival stal významným kultúrnym podujatím nielen v Bratislave ale aj na celom Slovensku.
Schola Gregoriana Bratislavensis vystupovala na niekoľkých spievaných sv. omšiach s gregoriánskym chorálom, ktoré v rámci nedeľných sv. omší z Jezuitského kostola v Bratislave často vysiela rádio Lumen.
K významným vystúpeniam v zahraničí patrí účasť scholy na Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu vo Florencii v Taliansku v roku 2008, 2011 kde koncertne prezentovala nielen svoj tradičný repertoár gregoriánskeho chorálu ale aj spevy z Bratislavského antifonára, ktoré boli prijaté s veľkým úspechom.

Vystúpenia
15.-18.9.2011 In Canto Gregoriano, medzinárodný gregoriánsky festival, Florencia, Taliansko
20.11.2010 Koncert gregoriánskeho chorálu v rámci podujatia „ Slovenska gotika v Paríži“, Francúzsko,
21.-24.10.2010 Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, koncert, Bratislava
10.10.2010 Koncert gregoriánskeho chorálu, Vráble
24.9.2010 Medzinárodný festival Ars Antiqua, koncert, Štítnik
4.7.2010 Dni cirkevnej hudby, vystúpenie počas sv. omše s krátkym koncertom, Topoľčany
1.6.2010 Medzinárodný festival „Dni starej hudby“, vystúpenie počas sv. omše, Kostol Trinitárov, Bratislava,
8.5.2010 Medzinárodný festival chrámovej hudby, koncert gregoriánskeho chorálu, Pezinok 28.9.2008 In Canto Gregoriano, medzinárodný gregoriánsky festival, Florencia, Taliansko 18.10.2007 Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, koncert, Bratislava "; $person['kolena'][pedagogicka_cinnost]= "Katedra Skladby a dirigovania, Oddelenie cirkevnej hudby Odborný asistent,
• Dirigovanie zboru
• Interpretáciu rôznych štýlových období
• Interpretácia, semiológia a dirigovanie gregoriánskeho chorálu
V rámci programu Erazmus – výučba zahraničných študentov VŠMU:
Zimný semester 2011 Agnieszka Więckiewicz, zborové dirigovanie, Bydgoszcz, Poľsko
Letný semester 2010 Marta Mysluk, zborové dirigovanie, Bydgoszcz, Poľsko
Letný semester 2009 Karolina Gut, zborové dirigovanie, Katowice, Poľsko
Letný semester 2008 Alexandra Solecka, zborové dirigovanie, Bydgoszcz, Poľsko

Prednášková činnosť na medzinárodnej úrovní:
29.4.2011 Workshop: Problematika interpretácie renesančnej zborovej hudby ; Medzinárodný zborový festival Eurasia Cantat 2011, Jekaterinburg, Rusko
26.11.2010 Workshop: Sakrálna zborová tvorba Antona Brucknera ; Medzinárodný festival zborov Cantate Domino 2010, Kaunas, Litva
26.11.2010 Workshop v rámci programu Erazmus: Sakrálna zborová tvorba Antona Brucknera ; Hudobná fakulta v Kaunase, Litva
30.7.-4.8.2010 Workshop: Interpretácia renesančnej polyfónie ; Medzinárodný festival zborov The Singing World, Petrohrad, Rusko
27.11.2009 Workshop: Problematika interpretácia renesančnej polyfónie ; Medzinárodný festival zborov Cantate Domino 2009, Kaunas, Litva
27.11.2009 Workshop v rámci programu Erazmus: S poločné interpretačné znaky v gregoriánskom choráli a klasickej vokálnej polyfónii ; Hudobná fakulta v Kaunase, Litva
23.3.2007 Workshop: Interpretácia gregoriánskeho chorálu ; zborová súťaž Ogolnopolsi konkurs, Bydgoszcz, Poľsko
19.5.2007 Workshop: Problematika interpretácia renesančnej hudby ; Námestovské hudobné slávnosti, Námestovo "; $person['kolena'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kolena'][absolventi]= "Marek Cepko, Lubomír Dolný, Ján Gabčo"; $person['kolena'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Umelecké aktivity 2011

1.-4.12.2011 Umelecký riaditeľ Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby , Bratislava
4.12.2011 Adventný benefičný koncert speváckeho zboru Apollo v Záhorskej Bystrici
18.-20.11. 2011 Koncertné vystúpenia speváckeho zboru Apollo počas festivalu FESTA ACADEMICA 2011, Hudební oslava Mezinárodního dne studenstva , Pardubice
13.11.2011 Benefičný koncert speváckeho zboru Apollo, naštudovanie diela Rekviem pre sóla, dva miešané zbory a organ od Pavla Kršku
4.-6.11.2011 Predseda medzinárodnej poroty 7. medzinárodného zborového festivalu RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA imienia Henryka Mikołaja Góreckiego , Rybnik, Poľsko
6.-10.10.2011 Člen medzinárodnej poroty Medzinárodného festivalu speváckych zborov International Choral Competit ion “City of Rimini” , Rimini, Taliansko
28.9.-2.10.2011 Koncertné vystúpenia speváckeho zboru Apollo počas 17. medzinárodného festivalu sakrálnej zborovej hudby RASSEGNA MUSICALE DI CANTO SACRO 2011 OLBIA, Olbia, Taliansko,
15.-18.9.2011 Vystúpenia gregoriánskej shcoly Schola Gregoriana Bratislavensis počas medzinárodného gregoriánskeho festivalu In Canto Gregoriano , Florencia, Taliansko,
11.9.2011 Koncertné vystúpenie speváckeho zboru Apollo v Dudinciach
7.-10.7.2011 Umelecký riaditeľ Medzinárodného mládežníckeho hudobného festivalu , Bratislava
10.-11.6.2011 Člen poroty celoštátnej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2011 , Prievidza,
31.5.- 2 6.2011 Aktívna účasť a prednáška na medzinárodnej konferencii „Súčasný dirigent“ , Petrohrad, Rusko
14.-17.4.2011 Umelecký riaditeľ Medzinárodného zborového festivalu SLOVAKIA CANTAT 2011 , Bratislava
27.4.2011 Predseda medzinárodnej poroty na medzinárodnom zborovom festivale Eurasia Cantat 2011 , Jekaterinburg, Rusko
29.4.2011 Workshop: Problematika interpretácie renesančnej zborovej hudby; Medzinárodný zborový festival Eurasia Cantat 2011 v Jekaterinburgu, Rusko
26.-29.5.2011 Umelecký riaditeľ Medzinárodného zborového festivalu MUSICA SACRA BRATISLAVA 2011 , Bratislava
25.3.2011 Koncertné vystúpenia speváckeho zboru Apollo na 23. medzinárodnom festivale komorných zborov v Miškolci, Maďarsko
31.3.2011 Člen medzinárodnej poroty na festivale International festival of young choirs and orchestras , Praha, Česká republika
Vedecká spolupráca v gregoriánskom choráli v rámci vedeckého programu AKTION ÖSTERREICH – SLOWAKEI
Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria
Institut für Kirchenmusik und Orgel, Prof. F.K. Prassl
"; $person['kolena'][prehlad_zamestnania]= "Okt. 1998- doteraz VŠMU, Bratislava,
Katedra skladby a dirigovania, Oddelenie cirkevnej hudby,
Odborný asistent,
• dirigovania zboru
• gregoriánsky chorál
• cvičenie v gregoriánskom choráli

Sept. 1996- 2006
Cirkevné konzervatórium, Bratislava, "; $person['kolena'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['kolena'][email]= ""; $person['kolena'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['kolena'][link]= "http://www.apollo.input.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2"; $person['kakoni'][meno]= "prof. Rajmund Kákoni"; $person['kakoni'][img]= ""; $person['kakoni'][prehlad_studia]= ""; $person['kakoni'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kakoni'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kakoni'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kakoni'][absolventi]= ""; $person['kakoni'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kakoni'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kakoni'][funkcia]= ""; $person['kakoni'][email]= ""; $person['kakoni'][katedra]= ""; $person['kakoni'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1226-rajmund-kakoni"; $person['lenko'][meno]= "prof. Boris Lenko, ArtD."; $person['lenko'][img]= ""; $person['lenko'][prehlad_studia]= ""; $person['lenko'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lenko'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lenko'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lenko'][absolventi]= ""; $person['lenko'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lenko'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lenko'][funkcia]= ""; $person['lenko'][email]= ""; $person['lenko'][katedra]= "Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby"; $person['lenko'][link]= "http://hc.sk/src/interpret.php?lg=sk&oid=7"; $person['irsai'][meno]= "prof. Jevgenij Iršai, PhD."; $person['irsai'][img]= "portraits/irsai.jpg"; $person['irsai'][prehlad_studia]= "1969 – 1974 Konzervatórium v Sankt-Petersburgu (skladba)
1969 – 1976 Konzervatórium v Sankt-Petersburgu (klavír) "; $person['irsai'][koncertna_cinnost]= "Brahms saal, Musikverein, Vien 28.11.2008, autorský koncert
Festival SPACE Bratislava 7.10. 2010 Štúdio 12, Schönberg Variations (Air with 30 Variations) (2002 - 2009) pre klavír a elektrický klavír (syntetizátor) s nahrávacím pásmom premiéra
Festival Forfest – Kromeříž (CZ) 2010.06.20, autorský koncert
Fesival SONIC EVOCATION Brno (CZ) 09.25.2010 autorský koncert

koncertná činnosť v rámci domácich a zahraničných festivalov:
Petrohradska jar(Rusko), Kyjev music fest(UK), Muzične stretnutia Zakarpaťa (UK), Sonic evocation (CZ), Dni Muzyki kompozytorow Krakowskich (Pl), Nová slovenská hudba, Melos-Ethos, Konvergencie, Stredoeuropskyfestival koncertného umenia, Festival Space"; $person['irsai'][pedagogicka_cinnost]= "skladba, inštrumentácia na KSD HTF VŠMU
skladba na Bratislavskom konzervatóriu "; $person['irsai'][skladatelska_cinnost]= "sólové, komorné a orchestrálne skladby
výber:
In the Space of Love koncert pre husle a orchester
Uangamizi (Zmiznutie) kocert pre husle, violončelo a orchester
Soundquake Zero pre symfonický orchester
Quotations koncert pre klavír a ochester
6 Bratislavskych koncertov
Schoenberg Variations pre klavír a klavinovu
"; $person['irsai'][absolventi]= ""; $person['irsai'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['irsai'][prehlad_zamestnania]= " od roku 1991 korepetitor v statnej opere Banská Bystrica ZUŠ
od roku 1992 pedagog na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej bystrici
od roku 1996 do roku 2008 pedagog na univerzite Mateja Bellu v Banskej Bystrici
od roku 2001 pedagog skladby na Katedre skladby a dirigovania na HTF VŠMU v Bratislave "; $person['irsai'][funkcia]= "prof., Vedúci katedry"; $person['irsai'][email]= "eirschai@hotmail.com"; $person['irsai'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['irsai'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/389-jevgenij-irsai"; $person['lejava'][meno]= "Mgr. art. Marián Lejava, ArtD."; $person['lejava'][img]= ""; $person['lejava'][prehlad_studia]= ""; $person['lejava'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lejava'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lejava'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lejava'][absolventi]= ""; $person['lejava'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lejava'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lejava'][funkcia]= "asistent"; $person['lejava'][email]= ""; $person['lejava'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['lejava'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/48-marian-lejava"; $person['mikulas'][meno]= "prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD."; $person['mikulas'][img]= ""; $person['mikulas'][prehlad_studia]= ""; $person['mikulas'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mikulas'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mikulas'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mikulas'][absolventi]= ""; $person['mikulas'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mikulas'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mikulas'][funkcia]= ""; $person['mikulas'][email]= ""; $person['mikulas'][katedra]= ""; $person['mikulas'][link]= ""; $person['rybarska'][meno]= "doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska, ArtD."; $person['rybarska'][img]= "portraits/rybarska.jpg"; $person['rybarska'][prehlad_studia]= "Konzervatórium Žilina – absolutórium 1979
HFT VŠMU Bratislava 1983
ukončené doktorandské štúdium s titulom ArtD. 2008
udelený titul docent 2012"; $person['rybarska'][koncertna_cinnost]= ""; $person['rybarska'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['rybarska'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['rybarska'][absolventi]= ""; $person['rybarska'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['rybarska'][prehlad_zamestnania]= "1983 – 1991 Opera SND Bratislava
1991 – 1994 slobodné povolanie
od 1994 Opera SND Bratislava
od 2004 externý pedagóg VŠMU
od 2010 interný pedagóg VŠMU
"; $person['rybarska'][umelecky_profil]= "Absolvovala Konzervatórium v Žiline v roku 1979, ako najlepší absolvent v speváckej triede Ľuby Šestákovej a na HTF VŠMU v Bratislave (1979-1983) na katedre operného a koncertného spevu v triede prof. Viktórie Stracenskej. Počas vysokoškolského štúdia debutovala postavou Katreny v Suchoňovej opere Krútňava na doskách Opery SND v Bratislave(28.marca 1983). Následne po ukončení HF- VŠMU, bola prijatá do angažmán, ako sólistka Opery SND. Naštudovala, spievala v Opere SND náročné titulné postavy v operách G. Verdiho Maškarný bál (Amélia), Simone Boccanegra (Amélia) či Knieža Igor (Jaroslavna)od A.P. Borodina. S týmito postavami som absolvovala aj niekoľko úspešných zahraničných zájazdov so súborom Opery SND v bývalom ZSSR, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Číne, Anglicku, Maďarsku atď. Medzinárodná kariéra sa jej začala dynamicky odvíjať už v roku 1988, kedy sa stala víťazkou prestížnej svetovej opernej súťaže Luciana Pavarottiho vo Philadelphii v USA. Následne bola pozvaná philadelphskou opernou spoločnosťou do Dvořákovej Rusalky v novembri 1988 a v apríli 1989 spoločne po boku Luciana Pavarottiho, účinkovala v titulnej postave Luisy Miller od G. Verdiho pod dirigentským vedením A. Guadagna. O kreácii Luisy Miller v titulnej postave, hovorila o nej odborná kritika v superlatívoch. Ešte v tom istom roku sa predstavila v Opernhause v Zurichu v Maškarnom bále pod dirigentským R. Weikerta a v zápätí vo Frankfurte n/M. s dirigentom O. Caetanim. V Maškarnom bále postavou Amélie od G. Verdiho sa na doskách Opery SND predstavila v gala predstavení s P. Dvorským, P. Capuccilim, pod dirigentským vedením O. Lenárda. V Stuttgartskej opere sa opäť uviedla ako Amélia v Maškarnom bále G. Verdiho v spolupráci s dirigentom G. Navarrom. V júli a v septembri 1991 koncertne naspievala Marínu v Dvořákovom Dimitrijovi pod vedením H. Rillinga na Oregon Bach festival v Eugene v USA a s touto istou kreáciou sa následne predstavila v Stuttgarte a Frankfurte n/M, taktiež pod dirigentským vedením H. Rillinga. V apríli 1992 hosťovala v parížskej Opera de Bastille opäť ako Amélia v Maškarnom bále G. Verdiho opäť po boku Luciana Pavarottiho a pod skvelým dirigentským vedením W. M. Chungha, vtedajšieho jej šéfdirigenta. V rámci letného operného festivalu na jazere (Bregenzer Festspiele) pre nich naštudovala a spievala veľmi náročnú dramatickú postavu Abigaile vo Verdiho opere Nabucco, v dvoch festivalových sezónach 1993 a 1994. Nasledovala potom spolupráca s RAI Torino uvedením Dvořákovho Requiem a pohostinské vystúpenie v Madride a Barcelone s Dvořákovu Stabat Mater. Vo flámskej opere v Antwerpách následne spievala sopránové sólo v diele Messa per Rossini, kde spoluúčinkoval aj basista Sergej Kopčák. Na Schleswig-Holstein festivale spievala veľký galakoncert s Petrom Dvorským pod dirigentskou taktovkou O. Lenárda. S Londýnskym symfonickým orchestrom (LSO) sa premiérovo predstavila v sopránovom sóle IX. Beethovenovej symfónii s dirigentom Frubeckom de Burgos. Ďalej s dirigentom Hansom Vonkom uviedla Beethovenovu Missu solemnis v rámci európskeho turné v Kolín n/R, Toríno, Zurich, Basel, Luzern a v Konzerthause vo Viedni. Nasledovali opakované pozvania do operných domov v Luzerne, Berne, Salzburgu, Paríži, Ankare, Berlíne, Stuttgarte, Aténach, Solingene, Madride, Bilbao, Antwerpách, Waršave, Pekingu, Baden- Badene (SRN), Kolíne n/R, Wiedni atď. Bola hosťom mnohých festivalov, ako Schleswig- Holstein festival, Edinburg - festival, Berlin - Waldbuhne, Bregenzských a Salzburgských hier a v rokoch 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, spievala na letnom opernom festivale Aidu G. Verdiho Splitskoje lieto. Okrem týchto všetkých spomínaných titulov účinkovala v Bartókovom Hrade kniežaťa Modrofúza v postave Judith v maďarskom jazyku na koncertnom turné v siedmych najvýznamnejších Švajčiarskych mestách zaznamenané aj na CD nosičoch v Berne a Zurichu. Verdiho sopránové sólo naspievala na CD nosič pre Francúzske Rádio vo Verdiho Messa da Requiem pre UNESCO. Verdiho Requiem v medzinárodnom obsadení(Rybárska, Fisichella, Baglioni, Nesterenko) vyšlo na CD nosiči v SRN v spoločnosti AULOS v Solingene. Nahrávka CD nosiča B. Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza (Judith),vyšla vo Švajčiarsku v originálnom maďarskom jazyku. V produkcii OPUSu a.s. so Slovenským rozhlasom a jej Symfonickým orchestrom nahrala svoje profilové CD s opernými áriami talianskych skladateľov pod dirigentským vedením Olivera Dohnányiho. Nahrala tiež i Vianočný CD nosič s organovým sprievodom pod názvom „ Búvaj dieťa krásne“. V Opernej sezóne 2008/2009 v SND na prvej premiére odspievala náročnú postavu Ľutomíry v opere Svätopluk od Eugena Suchoňa. V tejto opernej sezóne doštudovala a spievala Amneris v opere Aida od G. Verdiho. V opernej sezóne 2011/2012 stvárnila Kostelničku v opere Jenůfa od L. Janáčka. V akademickom roku 2004/2005 začala pôsobiť na HTF - VŠMU v Bratislave, ako vysokoškolský učiteľ, najskôr ako odborný asistent. V nasledujúcom akademickom roku 2005/2006 jej bol na HTF- VŠMU prepožičaný titul hosťujúci docent, neskôr hosťujúci profesor. V roku 2008 úspešne obhájila doktorandskú dizertačnú prácu a dosiahla umelecko-akademický titul ArtD., v roku 2012 po úspešnej habilitácii jej bol udelený akademický titul docent na HTF- VŠMU v Bratislave. V súčasnosti na HTF- VŠMU v Bratislave je interným pedagógom v pozícii docenta a spolugaranta Katedry spevu. "; $person['rybarska'][funkcia]= ""; $person['rybarska'][email]= "lubicarybarska@azet.sk"; $person['rybarska'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['rybarska'][link]= ""; $person['billova'][meno]= "Mgr. art. Jana Billová"; $person['billova'][img]= ""; $person['billova'][prehlad_studia]= ""; $person['billova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['billova'][pedagogicka_cinnost]= "pedagóg operného a koncertného spevu HTF- VŠMU
pedagóg majstrovských speváckych kurzov "; $person['billova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['billova'][absolventi]= ""; $person['billova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['billova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['billova'][funkcia]= ""; $person['billova'][email]= ""; $person['billova'][katedra]= ""; $person['billova'][link]= ""; $person['livorova'][meno]= "Mgr. art. Dagmar Livorová"; $person['livorova'][img]= ""; $person['livorova'][prehlad_studia]= ""; $person['livorova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['livorova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['livorova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['livorova'][absolventi]= ""; $person['livorova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['livorova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['livorova'][funkcia]= ""; $person['livorova'][email]= ""; $person['livorova'][katedra]= ""; $person['livorova'][link]= ""; $person['maggioni'][meno]= "Mgr. art. Stanislava Maggioni"; $person['maggioni'][img]= ""; $person['maggioni'][prehlad_studia]= ""; $person['maggioni'][koncertna_cinnost]= ""; $person['maggioni'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['maggioni'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['maggioni'][absolventi]= ""; $person['maggioni'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['maggioni'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['maggioni'][funkcia]= ""; $person['maggioni'][email]= ""; $person['maggioni'][katedra]= ""; $person['maggioni'][link]= ""; $person['pastorkova'][meno]= "Mgr. Jana Pastorková, ArtD."; $person['pastorkova'][img]= "portraits/pastorkova.jpg"; $person['pastorkova'][prehlad_studia]= "1985 – 1991 Štátne konzervatórium v Bratislave
1991 – 1996 HTF VŠMU v Bratislave
1997 – 1998 Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone
1998 – 2003 HTF VŠMU v Bratislave – doktorandské štúdium
"; $person['pastorkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pastorkova'][pedagogicka_cinnost]= "2000 – 2004 pedagóg hlasovej výchovy na Štátnom konzervatóriu v Bratislave 2001 – 2003 asistentka na HTF VŠMU
od 2003 odborná asistentka na HTF VŠMU
2005 – 2011 učiteľka na ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislave
2006 – 2008 externá vysokoškolská učiteľka na UKF v Nitre
od 2008 odborná asistentka na PF UKF v Nitre
členka odborných komisií, súťažných porôt
monografia: Pastorková, Jana: K princípom interpretácie vokálnej hudby vo Francúzsku v 17. a 18. storočí. Bratislava : VŠMU, 2010, ISBN 978-80-89439-08-9, 94 s. "; $person['pastorkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pastorkova'][absolventi]= ""; $person['pastorkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "účinkovanie v operných predstaveniach a na koncertoch"; $person['pastorkova'][prehlad_zamestnania]= "od 2001 HTF VŠMU v Bratislave
od 2000 Štátne konzervatórium v Bratislave
1996 – 1998 Štátna opera v Banskej Bystrici"; $person['pastorkova'][funkcia]= "odborný asistent na Katedre spevu HTF VŠMU"; $person['pastorkova'][email]= "past.jana@gmail.com"; $person['pastorkova'][katedra]= "katedra spevu"; $person['pastorkova'][link]= ""; $person['pastorkova'][umelecky_profil]= "Jana Pastorková študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. art. Jany Billovej a na Vysokej škole múzických umení pod vedením prof. Viktórie Stracenskej. V rokoch 1997-1998 študovala na Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone v triede Marie-Claude Vallin, kde sa zamerala na štúdium interpretácie starej hudby. Následne absolvovala doktorandské štúdium na HTF VŠMU. Okrem toho sa zúčastnila viacerých interpretačných kurzov v Prahe, Brne, Siene, Périgueux, Brémach a na Bachakademie v Stuttgarte, zameraných prevažne na starú hudbu.
Počas štúdií pôsobila ako hosť v Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná ako sólistka a zároveň spolupracovala s Komornou operou Orfeo v Brne. V súčasnosti sa venuje predovšetkým koncertnej činnosti. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými ensemblami ako napr. Musica aeterna, Musica Florea, Solamente naturali, La Gambetta, Ars Antiqua Austria, Arte dei Suonatori, Cappella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, ŠKO Žilina, VENI ensemble, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, a iné. Bola členkou súborov Musick for a While a Ars posoniensis. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Musica, LUX media, Slovart records, Ecolio, AP Projekt, Hudobný fond, Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu. Premiérovo uviedla viacero skladieb slovenských autorov. Okrem umeleckej činnosti pôsobí ako pedagóg na HTF VŠMU v Bratislave a na PF UKF v Nitre."; $person['podkamenska'][meno]= "Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD."; $person['podkamenska'][img]= "portraits/podkamenska.jpg"; $person['podkamenska'][prehlad_studia]= "1983 – 1989 Konzervatórium Žilina – operný spev – Ľubica Šestáková
1989 – 1994 VŠMU Bratislava - operný a koncertný spev - prof. Vlasta Hudecová
1990 – 1992 Hochschule für Musik und darstellende Kunst – Viedeň (prof. Ariane Calix – Holländer, Mgr. Ursula Preier – Raunacher, Victoria Mendes) – odbor muzikál
1997 – 2000 doktorandské štúdium VŠMU Bratislava "; $person['podkamenska'][koncertna_cinnost]= ""; $person['podkamenska'][pedagogicka_cinnost]= "- Workshop pre študentov operného spevu – J. Haydn Konservatorium, Eisenstadt, Rakúsko (2013)
- odborné školenie v rámci umeleckého procesu operného ansámblu – Semperoper, Dresden, SRN (2013)
- International Masterclasses - Musica Arvenzis, SR (2013, 2014, 2015)
- Workshopy pre žiakov a učiteľov ZUŠ
- Workshop pre študentov a pedagógov operného spevu na Katedre umenia, Ostravská Univerzita 2013, ČR
- člen poroty - Súťažná prehliadka konzervatórií a hud. gymnázií ČR, Pardubice, r. 2013
- predseda poroty - Spevácka súťaž Bojnická perla (Bojnice) r. 2007 - 2014
- člen poroty - Interpretačná súťaž v rámci Detského hudobného festivalu Jána Cikkera, Banská Bystrica, r. 2014 "; $person['podkamenska'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['podkamenska'][absolventi]= "Martina Masaryková, Andrea Vizvári (Čajová), Zuzana Šveda (Dunajčanová), Ján Kapala, Emílie Řezáčová, Matúš Trávniček, Aleš Janiga, Radoslava Mičová, Eva Melichaříková, Patrícia Macák Solotruková, Šarũnas Šapalas, Marek Pobuda, Csaba Kotlár, Michaela Popik (Kušteková), Pavol Kubáň (Bc.) "; $person['podkamenska'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Spolupráca s telesami:
Slovenská filharmónia Bratislava, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Orchester ľudových nástrojov Bratislava, Kysucký komorný orchester Čadca, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia
Javisková prax – hosťujúci sólista:
Slovenské národné divadlo Bratislava, Národní divadlo Brno: Janáčkova opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Štátna opera Banská Bystrica
Koncertná činnosť – koncertné vystúpenia:
Slovenská republika, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika
- finalistka Medzinárodnej speváckej súťaže J. Straussa–Viedeň, r. 1999
- diskografia: CD – Ján Móry – „Len ty jediná“, 1997, CD – Najkrajšie z operiet, 2008 "; $person['podkamenska'][prehlad_zamestnania]= "pedagóg spevu:
– Konzervatórium Žilina (1994 – 1997)
– Cirkevné konzervatórium BA (1997 – 2001)
– Konzervatórium Bratislava (od r. 2001)
– VŠMU Bratislava (od r. 2000) "; $person['podkamenska'][funkcia]= "tajomníčka katedry, členka AS HTF"; $person['podkamenska'][email]= "bezacinskadagmar@gmail.com"; $person['podkamenska'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['podkamenska'][link]= ""; $person['zahorakova'][meno]= "doc. Mgr. art. Elena Zahoráková"; $person['zahorakova'][img]= "portraits/zahorakova.jpg"; $person['zahorakova'][prehlad_studia]= "1974 - HTF VŠMU, odbor Pedagogika tanca
1976 – HTF VŠMU, odbor Choreografia baletu
1992 – habilitácia v odbore Tanečné umenie – Javiskový pohyb "; $person['zahorakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zahorakova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zahorakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zahorakova'][absolventi]= ""; $person['zahorakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zahorakova'][umelecky_profil]= "Počas vysokoškolského štúdia založila prvý súbor moderného scénického tanca na Slovensku „Alfa“, ktorý pedagogicky a choreograficky viedla 20 rokov. Za tvorivú činnosť v súbore Alfa získala množstvo ocenení a diplomov na rôznych súťažiach.
Zúčastnila sa štyroch celoštátnych baletných súťaží, kde získala ceny a čestné uznania za súčasnú choreografiu.
Dlhé roky intenzívne spolupracovala so Slovenskou televíziou, pre ktorú vytvárala choreografie v oblasti zábavnej, detskej a literárno-dramatickej tvorby. Vytvorila choreografiu, alebo participovala pohybovou spoluprácou v desiatkach operných, operetných, muzikálových a činoherných inscenáciách v slovenských i zahraničných divadlách – SND Bratislava, Komorná opera Bratislava, Štátna opera Banská Bystrica, Nová scéna Bratislava, DAB Nitra, DJZ Prešov, DJP Trnava, Ostrava, Štetín, Gdansk (Eugen Onegin, Othello, Tannhauser, Nápoj lásky, Hamlet, Veľká doktorská rozprávka, Carmen, Trubadúr, Aida, Netopier, Grófka Marica, Hello, Dolly!, Parížsky život,, Cyrano z predmestia...). Vytvorila choreografiu k mnohým slovenským a zahraničným – koprodukčným filmom (Bathory, Uprising, Sorellina...). Spolupracovala s významnými režisérmi – B. Kriška, M. Fisher, P. Smolík, M. Kákoš. J. Jakubisko, L. Bava..."; $person['zahorakova'][prehlad_zamestnania]= "Od ukončenia štúdia takmer nepretržite pôsobila v SND ako baletná majsterka, choreografka, asistentka choreografie a réžie a taktiež v Komornej opere.
V rokoch 1975 – 1990 pôsobila ako externý pedagóg na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Od roku 1990 je interným pedagógom javiskového pohybu na Katedre spevu.
Od roku 2001 do roku 2005 pôsobila na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave ako pedagóg pre Contemporary Modern Dance a Jazz Dance.
Od roku 2005 pôsobí na Katedre hudby UKF v Nitre ako garant študijného programu Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia. "; $person['zahorakova'][funkcia]= "docent
Pedagóg pre predmety: Javiskový pohyb, Operné štúdio, Pohybovo-scénické stvárnenie postáv "; $person['zahorakova'][email]= "zahorakova@inac.sk"; $person['zahorakova'][katedra]= ""; $person['zahorakova'][link]= ""; $person['sury'][meno]= "PhDr. Tomáš Surý, ArtD."; $person['sury'][img]= "portraits/sury.jpg"; $person['sury'][prehlad_studia]= "2004-2007: teória hudby - doktorandské štúdium (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2007: rigorózne konanie (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity)
2001-2006: operná réžia (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
1992-1997: dejiny umenia (Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity) "; $person['sury'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sury'][pedagogicka_cinnost]= "Katedra spevu a Centrum výskumu HTF VŠMU: Operné štúdio, Dejiny a literatúra spevu
Katedra teórie hudby HTF VŠMU: Dejiny opery, Dejiny umenia, Hudobná dramaturgia - autorská tvorba (Dramatické javiskové hudobné formy)
Katedra scénografie + Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU: Dejiny umenia, Analýza dramatického textu
Katedra teórie a dejín umenia VŠVU: Divadelný priestor a hudba
Univerzita tretieho veku – Univerzita Komenského: Svet opery, Dejiny výtvarného umenia "; $person['sury'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sury'][absolventi]= ""; $person['sury'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sury'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sury'][funkcia]= "Operné štúdio, odborný asistent"; $person['sury'][email]= "tomassury@gmail.com"; $person['sury'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['sury'][link]= "http://www.sury.sk"; $person['herenyi'][meno]= "Mgr. art. Gustav Heréniy"; $person['herenyi'][img]= ""; $person['herenyi'][prehlad_studia]= ""; $person['herenyi'][koncertna_cinnost]= ""; $person['herenyi'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['herenyi'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['herenyi'][absolventi]= ""; $person['herenyi'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['herenyi'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['herenyi'][funkcia]= ""; $person['herenyi'][email]= ""; $person['herenyi'][katedra]= ""; $person['herenyi'][link]= ""; $person['adamikova'][meno]= "Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková, ArtD."; $person['adamikova'][img]= ""; $person['adamikova'][prehlad_studia]= ""; $person['adamikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['adamikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['adamikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['adamikova'][absolventi]= ""; $person['adamikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['adamikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['adamikova'][funkcia]= ""; $person['adamikova'][email]= ""; $person['adamikova'][katedra]= ""; $person['adamikova'][link]= ""; $person['galla'][meno]= "Mgr. art. Ján Galla"; $person['galla'][img]= ""; $person['galla'][prehlad_studia]= ""; $person['galla'][koncertna_cinnost]= ""; $person['galla'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['galla'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['galla'][absolventi]= ""; $person['galla'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['galla'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['galla'][funkcia]= ""; $person['galla'][email]= ""; $person['galla'][katedra]= ""; $person['galla'][link]= ""; $person['sasina'][meno]= "prof. Radoslav Šašina, ArtD."; $person['sasina'][umelecky_profil]= "Od roku 1986 pôsobil v súbore Musica aeterna, v roku 1988 bol členom Slovenského komorného orchestra, s ktorým precestoval takmer celú Európu, USA a Japonsko. Počas ôsmich rokov účinkovania s SKO sa prezentoval vyše šesťdesiatkrát ako sólista (popri početných domácich a českých festivaloch i na festivaloch v Šlezvicku-Holštejnsku, Katoviciach, Varšave, Istambule a i.). Po ukončení spolupráce s SKO prijíma interný úväzok ako pedagóg VŠMU a jeho koncertné aktivity sa sústreďujú na spoločné koncerty so svojou manželkou, klaviristkou Danou Šašinovou (Duo Šašina). Spoločne vystúpili na festivaloch BHS, MélosÉthos, Nová slovenská hudba, na Žilinskom festivale Pentagonály, mnohých koncertoch v slovenských mestách, ďalej v Čechách, Poľsku, Maďarsku, USA a Nórsku. Kontrabasové koncerty hral s orchestrami SF, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Štátnou filharmóniou v Košiciach, Dámskym komorným orchestrom, Slovenským komorným orchestrom, súborom Musica aeterna, Moravskou filharmóniou Olomouc, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Sliezskym komorným orchestrom, Symfonickým orchestrom poľského rozhlasu v Krakove a i. Od roku 1987 vyučuje na VŠMU (1999 docent). Vychoval celý rad úspešných kontrabasistov, ktorí sa uplatnili ako členovia najvýznamnejších domácich orchestrov a komorných telies, či ako hráči a pedagógovia v zahraničí. Je vyhľadávaným lektorom kontrabasových kurzov nielen doma, ale i v zahraničí: na Vysokej hudobnej škole v Debrecíne, na Vysokej hudobnej škole vo Vroclavi, na Vysokej hudobnej škole v Lodži, pre Nadáciu kláštora Michaelstein v Nemecku, v USA na Universite v Boulderi, Colorado, na North-Western Universite v De Kalbe a na Columbia College v Chicagu."; $person['sasina'][img]= "portraits/sasina.jpg"; $person['sasina'][prehlad_studia]= ""; $person['sasina'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sasina'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sasina'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sasina'][absolventi]= ""; $person['sasina'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sasina'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sasina'][funkcia]= ""; $person['sasina'][email]= "sasina@mail.t-com.sk"; $person['sasina'][katedra]= ""; $person['sasina'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/448-radoslav-sasina"; $person['holblingova'][meno]= "prof. Anna Hölblingová, ArtD."; $person['holblingova'][img]= "portraits/holblingova.jpg"; $person['holblingova'][prehlad_studia]= "Anna Holblingová, rod. Mihaliková narodená vr. 1947 v Trenčíne, kde absolvovala Základnú umeleckú školu v r. 1962. Potom nasleduje Konzervatórium v Košiciach / 2 roky/ a v Bratislave. Po maturite študovala na VŠMU v Bratislave v triede prof. Tibora Gašpareka, štúdium ukončila v r. 1971 s vyznamenaním a prednesom husľového koncertu Albana Berga so Slovenskou filharmóniou."; $person['holblingova'][koncertna_cinnost]= "Umelecká činnosť zahŕňa okolo l000 koncertov na domácich i zahraničných pódiách, najmä s manželom Quidom Hölblingom. Od r. 1969 ako duo v spolupráci s klavírom, gitarou, organom, čembalom a violončelom, a tiež v spolupráci s komornými a symfonickými orchestrami ako sólisti. Od r. 1974 pôsobili ako členovia a sólisti Slovenského komorného orchestra, vedeného Bohdanom Warchalom. Spolupracovali s poprednými slovenskými interpretmi – M. Lapšanský, D. Varínska, Ľ. Marcinger, S. Čápová, J. Izsáková, M. Dobiášová, F. Klinda, I. Sokol, P. Bagin, P. Breiner, J. Zsapka, A. Nemčík, J. Slávik, J. Salay, A. Jablokov, J. Alexander a i. Ako spoluzakladatelia a sólisti Cappelly Istropolitany spolupracovali s významnými domácimi i zahraničnými dirigentami – Dohnáni, Pešek, Krček, Danel, Warchal, Parrot, Wortsworth, Waldner, Kanschieder, Edlinger a i. Nahrávali pre domáce a zahraničné firmy – Rozhlas, TV, Opus, Discant, Naxos, Emi, Victor a i. – ll sólových platní a CD, z toho dve platinové a dve zlaté a ďalších 9 sólových spoluúčastí na CD. Okrem toho asi 5O účastí na kolektívnom nahrávaní SKO a Cappelly Istropolitany. Premierovali slovenské skladby – Dibák, Bokes, Beneš, Zeljenka, Kubička, Godár, Bartovic a i.. Zúčastňovali sa významných domácich i zahraničných festivalov – BHS, Pražské jari, Salzburger Festspiele, Festival – Estival – Paríž, Fetival muzyki dawnej – Novy Soncz, Poľsko, Wienerfestspiele, Bach Festival – Stuttgart, španielske, rakúske, francúzske, nemecké a japonské festivaly, hudobné jari, letá a jesene na Slovensku a v Čechách. Koncertovali v SR, ČR, bývalom ZSSR, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku, Anglicku, Dánsku, Japonsku, Hong - Kongu, Južnej Kórey, Španielsku, Francúzsku a i. Anna H. sa tiež systematicky venuje výtvarnému umeniu /olejomaľbe/ -25 výstav doma i v zahraničí. Dva obrazy sú majetkom Galérie mesta Bratislavy.
Prehľad výstav olejomalieb:
l985 - Bratislava
l986 - Trenčín, Bratislava, Bratislava v SF, Praha /ČR/
l987 - Krakov /Poľsko/, Štetín /Poľsko/, Bratislava /SR/
l988 - St.Johann in Tirol /Rakúsko/
l989 - Dubnica n.Váhom, Bratislava, Piešťany
l99O - Feldkirch /Rakúsko/
l99l - Frankfurt nad Mohanom /Nemecko/
l992 - Bratislava
l994 - Bratislava
l995 - Goggendorf /Rakúsko/, Gutersloh /Nemecko/, Bad Nenndorf /Nemecko
/ l996 - Berlin /Nemecko/, Žiar nad Hronom
2003 – Bratislava
2005 - Poprad
2005 - Kežmarok
2007 – Bratislava - VŠMU
2007 – Bratislava Rača
"; $person['holblingova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['holblingova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['holblingova'][absolventi]= ""; $person['holblingova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['holblingova'][prehlad_zamestnania]= "od 1971 externý pedagóg na HF VŠMU
1983 – 86 vyučovala na Konzervatóriu v Bratislave
od 1986 až do súčasnosti interný pedagóg na HF VŠMU
do 1992 odborný asistent
od 1992 docent
1996 člen Akademického senátu HF
2000 titul ArtD.
2003 prezidentom republiky menovaná vysokoškolským profesorom
ABSOLVENTI:
Róbert Mareček, vedúci súboru Cappella Istropolitana
Peter Spišský, sólista a člen súborov starej a novej hudby v Anglicku Švédsku
Miroslav Dudík, vedúci OĽUN SR Bratislava
Hana Hrochová, pedagóg žilinského konzervatória
Milan Ziff, bol koncertný majster Komornej opery v Bratislave
Eva Hlásna , členka Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Dámskeho komorného orchestra.
Michaela Bozzato, členka Symfonického orchestra Spoleto - Taliansko
Ivana Sovová, členka súboru Musica Aeterna
Martina Fajčáková, sólistka a členka SKO a súboru Cappella Istropolitana - bakalárske štúdium, /magisterské štúdium ukončila u prof. Warchala/.
Sandra Frátriková – doktorandka HF VŠMU
Kristína Hlistová, bola členka SKO, t.č. uč. ZUŠ a doktorandka HF VŠMU
Jana Černá – doktorandka HF VŠMU, členka SF
"; $person['holblingova'][funkcia]= ""; $person['holblingova'][email]= "annaholblingova@gmail.com"; $person['holblingova'][katedra]= ""; $person['holblingova'][link]= ""; $person['michalica'][meno]= "prof. Peter Michalica, ArtD."; $person['michalica'][umelecky_profil]= "Peter Michalica sa venuje interpretácii sólovej husľovej tvorby a komornej literatúry. Pôsobil ako sólista a v komornom duu s Helenou Michalicovou, pf, neskôr aj s ďalšími slovenskými klavírnymi partnermi – s Ivanom Palovičom, Milošom Starostom, Danou Šašinovou-Satury, Tomášom Gálom a Vierou Bartošovou. Bol členom Klavírneho tria počas celého obdobia jeho trvania v rozpätí rokov 1964 – 1973 (+ Juraj Alexander, vc, Perla Čápová, pf, do roku 1966, potom Miloš Starosta, pf; od roku 1968 zoskupenie nieslo názov Slovenské klavírne trio). Koncertoval prakticky po celom svete – takmer vo všetkých krajinách Európy, v Anglicku, Írsku, na Kube, USA, Kanade, Tunise, Číne, Indii, v krajinách bývalého ZSSR a inde. V rámci týchto ciest bol hosťom medzinárodných hudobných festivalov, domáce nevynímajúc. Hral s významnými orchestrami a dirigentmi na štyroch kontinentoch. V 80. rokoch intenzívne uvádzal slovenskú husľovú tvorbu na Týždňoch novej slovenskej hudobnej tvorby. Účinkuje tiež na koncertoch, ktoré organizujú rozličné benefičné nadácie. Pravidelne nahráva pre STV a SRo ako aj pre nahrávace spoločnosti doma a v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Bulharsko, ZSSR, India). Je autorom mnohých rozhlasových a televíznych relácií, napr. televízne Soiré Petra Michalicu (1991 – 1993), rozhlasový cyklus 30 relácií pre žiakov základných škôl Nekonečný príbeh (niektoré ocenené cenami Rozhlasovej žatvy). Od roku 2004 je členom Rozhlasovej rady. Pedagógom na VŠMU sa Michalica stal po ukončení štúdia v roku 1969, ale z ideologických dôvodov musel školu v roku 1972 opustiť. Bol štipendistom-sólistom SF a od roku 1973 pôsobil ako sólista umeleckej agentúry Slovkoncert. V rokoch 1982 – 1983 vyučoval ako hosťujúci profesor na Michiganskej štátnej univerzite v USA. V americkom Detroite učil v rokoch 1985 – 1988 na Wayne State University. Od roku 1989 pôsobí na VŠMU v Bratislave (od 2004 profesor). Od roku 2002 vyučuje tiež na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a na bratislavskom Konzervatóriu. Michalicu pozývajú za člena odborných porôt husľových súťaží doma aj v zahraničí (USA, Írsko, Taliansko, Česko a ďalšie). Bol členom poroty na SFKU v Žiline, predsedom poroty Národnej súťaže Slovenskej republiky (1991 – 1993), už mnoho rokov pôsobí v tejto funkcii v súťaži Čírenie talentov, zasadá vo vedení slovenskej sekcie Hudobnej mládeže. Michalicova tvorivá aktivita sa prejavuje aj v umelecko-organizačnej činnosti. V roku 2000 založil koncertný cyklus Hudba pod diamantovou klenbou, ktorý organizuje vo svojom rodnom dome v Kremnici. Pôsobil aj ako člen festivalovej rady BHS a je predsedom Správnej rady Nadácie Jána Cikkera."; $person['michalica'][img]= "portraits/michalica.jpg"; $person['michalica'][prehlad_studia]= ""; $person['michalica'][koncertna_cinnost]= ""; $person['michalica'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['michalica'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['michalica'][absolventi]= ""; $person['michalica'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['michalica'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['michalica'][funkcia]= ""; $person['michalica'][email]= "peter@michalica.net"; $person['michalica'][katedra]= ""; $person['michalica'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/530-peter-michalica"; $person['podhoransky'][meno]= "prof. Jozef Podhoranský"; $person['podhoransky'][umelecky_profil]= "Jozef Podhoranský je tvorivým a neustále hľadajúcim typom interpreta. Neuspokojuje sa s dosiahnutými métami, vždy sa usiluje siahať na ešte vyššie priečky rebríka kvality. Pribúdajúce roky a rozširujúca sa prax mu umožňujú čoraz výstižnejšie pretlmočenie skladateľovho zámeru. Jeho štýlovo precízna interpretácia je podmienená predovšetkým vysokou hudobnou inteligenciou, bohatou tvorivou fantáziou, eleganciou prejavu, zmyslom pre dramatickú hutnosť, vysokou kultúrou tónu a v neposlednom rade i spoľahlivosťou technického zázemia. Je rovnako vynikajúci vo filozofickej meditácii či v bravúrnej virtuozite. Jednotlivé zložky svojho interpretačného majstrovstva zvažuje a dávkuje s vkusom a nadhľadom. Má vzácny zmysel pre mieru svojho osobnostného vkladu, nič nepreexponováva. Na svojich partnerov, či už ide o duo alebo komorný ansámbel, pôsobí vždy veľmi inšpiratívne. Silou svojej výpovede vtláča potom výslednej koncepcii pečať osobitosti. Disponuje širokým spektrom dynamických, farebných, tempovo-agogických vlnení, náladových odtienkov, ktoré ako u každého popredného umelca vyúsťujú do presvedčivej, jednoliato pôsobiacej sugestívnej hudobnej línie. (Slovník slovenského koncertného umenia II)"; $person['podhoransky'][img]= ""; $person['podhoransky'][prehlad_studia]= ""; $person['podhoransky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['podhoransky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['podhoransky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['podhoransky'][absolventi]= ""; $person['podhoransky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['podhoransky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['podhoransky'][funkcia]= ""; $person['podhoransky'][email]= "podhoransky@hotmail.com"; $person['podhoransky'][katedra]= ""; $person['podhoransky'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1298-jozef-podhoransky"; $person['podhradska'][meno]= "PhDr. Viera Podhradská"; $person['podhradska'][img]= ""; $person['podhradska'][prehlad_studia]= ""; $person['podhradska'][koncertna_cinnost]= ""; $person['podhradska'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['podhradska'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['podhradska'][absolventi]= ""; $person['podhradska'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['podhradska'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['podhradska'][funkcia]= ""; $person['podhradska'][email]= "podhradska@centrum.sk"; $person['podhradska'][katedra]= ""; $person['podhradska'][link]= ""; $person['novotny'][meno]= "prof. MgA. František Novotný"; $person['novotny'][img]= "portraits/novotny.jpg"; $person['novotny'][prehlad_studia]= ""; $person['novotny'][koncertna_cinnost]= ""; $person['novotny'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['novotny'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['novotny'][absolventi]= ""; $person['novotny'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['novotny'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['novotny'][funkcia]= ""; $person['novotny'][email]= "frantisek.n@volny.cz"; $person['novotny'][katedra]= ""; $person['novotny'][link]= "www.frantiseknovotny.com"; $person['novotny'][umelecky_profil]= "František N o v o t n ý (narodený v Znojme) , hru na husliach študoval na brnenskom konzervatóriu v triede prof. Bohumila Kotmela st., na JAMU pod vedením prof. Bohumila Smejkala a u popredných virtuózov a pedagógov Zakhara Brona a Viktora Treťjakova. Úspešne sa zúčastnil viac ako dvadciatich súťaží – Kocianova husľová súťaž (1. cena v IV. kategorii a titul laureáta – 1979), Concertino Praga (1. cena – 1980), Beethovenova súťaž v Hradci (laureát a cena ČHF – 1982), Ševčíkova súťaž v Písku (1. cena a titul absolútneho víťaza – 1984). Zvláštne ocenenia získal na svetových mezinárodných súťažiach – Čajkovského v Moskve, Pražská jar, Premio Paganii v Janove a International Competition v Tokiu. Je nositeľom ceny talianskej rozhlasovej a televíznej společnosti RAI a medaile Henryka Wieniawského. Svoj mimoriadne široký repertoár (obsahujúci napr. viac ako šesťdesiat titulov s orchestrom) uplatňuje v spolupráci s poprednými českými i zahraničnými symfonickými telesami, koncertuje na významných pódiách európskych krajín, Japonska a Spojených štátov amerických. Realizuje nahrávky CD pre zahraničné a domáce firmy, spolupracuje s mnohými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. Pôsobí taktiež pedagogicky na Hudobnej fakulte JAMU a VŠMU, pravidelne učí i na majstrovských kurzoch (ČR,Francúzsko , USA, Japonsko). Okrem tradičného repertoáru interpretuje menej známe,resp. úplne neznáme diela svetových autorov – L. Bernstein, E. W. Korngold (1. české vydanie husľového koncertu na CD 2008), S. Barber, A. Copland, M. Rózsa, A. Berg. S Jiřím Bělohlávkom pokrstil české vydanie spoločného CD s Brahmsovým husľovým koncertom a Beethovenovým Trojkoncertom, ktoré pred časom realizovali pre prestížnu japonskú spoločnost RCA Victor.
Svoju diskografiu rozširuje o dalšie – často unikátne – nahrávky, mezi ktoré patrí napr. dvoj-CD s kompletným husľovým dielom Ernesta Blocha, dvojkoncerty pre husle a klavír s doprovodom orchestra (Mozart, Mendelssohn) či svetová premiéra sólovej sonáty Solis Fidibus Jana Nováka na CD s reprezentatívnym výberom českej husľovej literatúry.
V r. 2009 bol prezidentom Českej republiky menovaný vysokoškolským profesorom."; $person['marecek'][meno]= "Mgr. art. Robert Mareček, ArtD."; $person['marecek'][img]= "portraits/marecek.jpg"; $person['marecek'][umelecky_profil]= "Mgr. art. Robert Mareček (nar. 1965 v Brne, Česká republika) pochádza z hudobnej rodiny. Najskôr vyštudoval na brnianskom konzervatóriu hru na husliach aj kompozíciu a potom odišiel na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy, kde študoval v triede prof. Bohdana Warchala, umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra a jeho vtedajšej asistentky, dnes už prof. Anny Hölblingovej. Pod jej vedením aj štúdium dokončil. Počas celého štúdia sa okrem sólistického repertoáru systematicky venoval najmä komornej hre, zúčastnil sa mnohých súťaží, reprezentoval školu na koncertoch v Drážďanoch aj v Kyjeve a absolvoval aj interpretačné kurzy (Švédsko, Nemecko). Bol vyhľadávaným partnerom mnohých komorných zoskupení a založil aj klavírne trio „Quasars“. Ešte ako študent na VŠMU pôsobil aj v komornom orchestri Cappella Istropolitana, s ktorým vystupoval často aj sólovo a koncertoval takmer po celom svete (okrem Európy aj USA, Japonsko, Macao, Čína, Hongkong). Po štúdiách spolupracoval niekoľkokrát aj so Slovenským komorným orchestrom, ktorý viedol pri neprítomnosti majstra Warchala aj na koncerte v bratislavskej Redute a krátky čas viedol aj mladý orchester Komorní sólisti Bratislava s ktorým uviedol komornú operu G.B.Pergolesiho „La serva padrona“ na niekoľkých predstaveniach v Japonsku v roku 1996.
Po úspešnom konkurze sa stal v roku 1989 zástupcom prvého koncertného majstra v Slovenskej filharmónii, kde pôsobil do roku 1995. Spolupracoval tam aj ako koncertný majster s mnohými významnými dirigentmi a sólistami – z tých najznámejších Rafael Kubelík, Zdeněk Košler, Libor Pešek, Ondrej Lenárd, Aldo Ceccato, Alexander Rahbari... V roku 1990 bol na čele orchestra SF na prestížnom megakoncerte troch česko-slovenských orchestrov na Staromestskom námestí v Prahe (Česká filharmonie, Slovenská filharmónia, Státní filharmonie Brno) pri prevedení Smetanovej Mojej vlasti, ktorý dirigoval Rafael Kubelík.
Od roku 1991, keď orchester Cappella Istropolitana získal štatút komorného orchestra mesta Bratislava, bol kmeňovým členom orchestra a od roku 1996 sa ako koncertný majster a umelecký vedúci Cappelly Istropolitany venoval už výlučne práci v tomto telese. Na tomto poste pôsobí dodnes. S orchestrom absolvoval množstvo nahrávok a koncertov po celom svete, aj na najväčších európskych festivaloch a významných pódiách, väčšinou s vynikajúcou odozvou. Z najvýznamnejších spomeňme Schlezwig-Holstein Musik Festival, Rheingau Festival, Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Festival Meclenburg-Vorpommern... Spolupracoval tam nielen s významnými dirigentmi (Enoch zu Guttenberg, Ralf Weikert, Rolf Beck, Pawel Przytocki, Kaspar Zehnder, Volker Schmidt-Gertenbach), ale ako umelecký vedúci orchestra aj s mnohými vynikajúcimi sólistami (Barbara Hendricks, Alfred Brendel, Sergei Nakariakov, Igor Oistrach, Thomas Zehetmair, Fazil Say, Albrecht Mayer, Frank Peter Zimmermann, Reinhold Friedrich, Philippe Bernold, Jochem Kowalski, Stefan Vladar, Laurent Korcia, Michael Martin Kofler a ďalší). V júli a v auguste 2009 uviedol na čele Cappelly Istropolitany vyše 40 zo 104 symfónii Josepha Haydna v Eisenstadte v rámci „Haydn Festspiele Eisenstadt“ pri príležitosti 200 rokov od smrti skladateľa.
V sezóne 2006-2007 bol pozývaný ako hosťujúci koncertný majster do Slovenskej filharmónie a v rokoch 2007-2009 zastával post koncertného majstra SOSRu. Dnes pôsobí okrem účinkovaní s Cappellou Istropolitanou na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako interný pedagóg s vlastnou husľovou triedou. V čase, ktorý mu ostáva sa venuje komornej aj sólovej činnosti. Je členom Pressburger Hummel tria spolu s Marcelom Štefkom a Viktóriou Verbovskou a vedie tiež Pressburger Hummel ansámbel založený Marcelom Štefkom, ktorý okrem iných aktivít propaguje hudbu bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela.
Robert Mareček hrá na nástroji z dielne pražského majstra husliara Jaroslava Dvořáka z roku 1902."; $person['marecek'][prehlad_studia]= ""; $person['marecek'][koncertna_cinnost]= ""; $person['marecek'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['marecek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['marecek'][absolventi]= ""; $person['marecek'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['marecek'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['marecek'][funkcia]= ""; $person['marecek'][email]= "robkomarecek@gmail.com"; $person['marecek'][katedra]= ""; $person['marecek'][link]= ""; $person['karvay'][meno]= "Dalibor Karvay"; $person['karvay'][img]= ""; $person['karvay'][prehlad_studia]= ""; $person['karvay'][koncertna_cinnost]= ""; $person['karvay'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['karvay'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['karvay'][absolventi]= ""; $person['karvay'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['karvay'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['karvay'][funkcia]= "interný doktorand - husle"; $person['karvay'][email]= ""; $person['karvay'][katedra]= ""; $person['karvay'][link]= ""; $person['haring'][meno]= "Michal Haring"; $person['haring'][img]= ""; $person['haring'][prehlad_studia]= ""; $person['haring'][koncertna_cinnost]= ""; $person['haring'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['haring'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['haring'][absolventi]= ""; $person['haring'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['haring'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['haring'][funkcia]= "interný doktorand - violončelo"; $person['haring'][email]= ""; $person['haring'][katedra]= ""; $person['haring'][link]= ""; $person['ashumov'][meno]= "Farhad Ashumov"; $person['ashumov'][img]= ""; $person['ashumov'][prehlad_studia]= ""; $person['ashumov'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ashumov'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ashumov'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ashumov'][absolventi]= ""; $person['ashumov'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ashumov'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ashumov'][funkcia]= "externý doktorand - husle"; $person['ashumov'][email]= ""; $person['ashumov'][katedra]= ""; $person['ashumov'][link]= ""; $person['kopelmanr'][meno]= "Robert Kopelman"; $person['kopelmanr'][img]= ""; $person['kopelmanr'][prehlad_studia]= ""; $person['kopelmanr'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kopelmanr'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kopelmanr'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kopelmanr'][absolventi]= ""; $person['kopelmanr'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kopelmanr'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kopelmanr'][funkcia]= "externý doktorand - husle"; $person['kopelmanr'][email]= ""; $person['kopelmanr'][katedra]= ""; $person['kopelmanr'][link]= ""; $person['belicova'][meno]= "Eva Belicová"; $person['belicova'][img]= ""; $person['belicova'][prehlad_studia]= ""; $person['belicova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['belicova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['belicova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['belicova'][absolventi]= ""; $person['belicova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['belicova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['belicova'][funkcia]= "externá doktorandka - flauta"; $person['belicova'][email]= ""; $person['belicova'][katedra]= ""; $person['belicova'][link]= ""; $person['ofukany'][meno]= "Juraj Ofúkaný"; $person['ofukany'][img]= ""; $person['ofukany'][prehlad_studia]= ""; $person['ofukany'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ofukany'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ofukany'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ofukany'][absolventi]= ""; $person['ofukany'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ofukany'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ofukany'][funkcia]= "externý doktorand - lesný roh"; $person['ofukany'][email]= ""; $person['ofukany'][katedra]= ""; $person['ofukany'][link]= ""; $person['galova'][meno]= "Barbora Gálová"; $person['galova'][img]= ""; $person['galova'][prehlad_studia]= ""; $person['galova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['galova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['galova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['galova'][absolventi]= ""; $person['galova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['galova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['galova'][funkcia]= "interná doktorandka - flauta"; $person['galova'][email]= ""; $person['galova'][katedra]= ""; $person['galova'][link]= ""; $person['bilkova'][meno]= "Mgr. art. Jana Bílková, ArtD."; $person['bilkova'][img]= ""; $person['bilkova'][prehlad_studia]= ""; $person['bilkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bilkova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bilkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bilkova'][absolventi]= ""; $person['bilkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bilkova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bilkova'][funkcia]= ""; $person['bilkova'][email]= ""; $person['bilkova'][katedra]= ""; $person['bilkova'][link]= ""; $person['ferancova'][meno]= "Mgr. art. Božena Ferancová, ArtD."; $person['ferancova'][img]= ""; $person['ferancova'][prehlad_studia]= ""; $person['ferancova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ferancova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ferancova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ferancova'][absolventi]= ""; $person['ferancova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ferancova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ferancova'][funkcia]= ""; $person['ferancova'][email]= ""; $person['ferancova'][katedra]= ""; $person['ferancova'][link]= ""; $person['kohut'][meno]= "Mgr. art. Kristián Kohút"; $person['kohut'][img]= ""; $person['kohut'][prehlad_studia]= ""; $person['kohut'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kohut'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kohut'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kohut'][absolventi]= ""; $person['kohut'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kohut'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kohut'][funkcia]= ""; $person['kohut'][email]= ""; $person['kohut'][katedra]= ""; $person['kohut'][link]= ""; $person['kopelman'][meno]= "doc. Jozef Kopelman"; $person['kopelman'][img]= ""; $person['kopelman'][prehlad_studia]= ""; $person['kopelman'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kopelman'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kopelman'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kopelman'][absolventi]= ""; $person['kopelman'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kopelman'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kopelman'][funkcia]= ""; $person['kopelman'][email]= "jozefkopelman@hotmail.com"; $person['kopelman'][katedra]= ""; $person['kopelman'][link]= ""; $person['prochac'][meno]= "doc. Eugen Prochác"; $person['prochac'][img]= "portraits/prochac.jpg"; $person['prochac'][umelecky_profil]= "Eugen Prochác sa narodil v roku 1962 v Bratislave. Je absolventom Akadémie múzických umení v Prahe v triede prof. Josefa Chuchra. Neskôr študoval pod vedením takých osobností, ako Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, Angelica May. Je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990 a držiteľom Ceny slovenskej hudobnej kritiky. Ako sólista vystúpil v takmer 40 krajinách štyroch kontinentov.
Od roku 1990 je pedagógom na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1993-1997 pôsobil ako profesor na Academia Nacional Superior de Orquestra v Lisabone a Escola Proffisional v Paredesi. Pravidelne vyučuje na majstrovských kurzoch, v portugalských mestách Porto a Paredes, vo Vietname, Thajsku, Indonézii, ako aj na Slovensku.
Nahráva pre domáce i zahraničné rozhlasové i televízne spoločnosti ako ORF, WDR, CBC Toronto, Antena 2 a iné. Vydal viacero CD pre spoločnosti Homer, OPUS, Numérica, Rádio Bratislava, Gallo atď. Spomeńme CD On Fire s E. Škutovou, či nasledujúce z apríla 2004- Music for Cello and Harp vydavateľstva DISKANT, ktoré prináša majstrovské skladby impresionistov, ako aj virtuózne barokové sonáty. Posledné vydané tituly sú CD „Visions“ – Slovak Music for Cello and Accordion a album súboru Cellomania, violončelového kvarteta, obidve s výhradne slovenským repertoárom, napísaným priamo pre tieto zoskupenia. Duo s akordeónistom Rajmundom Kákonim je v súčasnosti jeho najfrekventovanejšiou aktivitou, tento súbor je pravidelným účastníkom medzinárodných festivalov. Vrcholom ich sezóny budú vystúpenia v Londýne počas letných olympijských hier.
Spolupracoval so svetoznámymi interpretmi ako sú Sofia Gubajdulina, Arto Noras, En Shao, Giovanni Sollima, Ken Hensley, Václav Hudeček a ďalšími. Ako vedúci súboru Pro-mi le bol účastníkom koncertnej svetovej premiéry oktetovej verzie skladby Cello Counterpoint od Steva Reicha. Pravidelne spolupracuje aj s hudobníkmi iných žánrov, Mariánom Vargom, Matúšom Jakabčicom, Vladimírom Mertom, Jankom Lehotským...
Aktívne, ako hráč i spolutvorca dramaturgie sa zúčastnil projektu „Tribute to Freedom“ so svetoznámym spevákom Jonom Andersonom z britskej rockovej legendy Yes. V pláne je ich spoločné CD s tvorbou Jeana Sibeliusa.
V súčasnosti pripravuje k vydaniu 3 tituly - jeden pre vydavateľstvo NAXOS s kompletnou violončelovou tvorbou Tadeáša Salvu. Na vydanie čaká aj sólová violončelová tvorba skladateľov zoskupenia Soozvuk. Tretím titulom bude unikátne CD s originálnymi transkripciami diel Nicolla Paganiniho v spolupráci so SOSR, takisto pre vydavateľstvo NAXOS.
V tejto sezóne ho čakajú koncertné vystúpenia v Poľsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Indii, Ománe a Grécku.
Eugen Prochác je zakladateľom a umeleckým riaditeľom medzinárodného Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, ako aj Štiavnických letných kurzov. Bol hlavným dramaturgom festivalu Al Ain v Spojených arabských emirátoch a Mozartovho festivalu v Istanbule.
V dirigovaní bol žiakom Jean Marc Burffina, Erwina Aczéla a ako mimoriadny študent na viedenskej Universität fur Musik u prof. Leopolda Hagera. Dirigoval mimo i. orchestre Philharmonia Satu Mare, Orquestra do Norte Portugal, Komorní sólisti Bratislava, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.... So SOSR realizoval aj nahrávky. "; $person['prochac'][prehlad_studia]= ""; $person['prochac'][koncertna_cinnost]= ""; $person['prochac'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['prochac'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['prochac'][absolventi]= ""; $person['prochac'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['prochac'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['prochac'][funkcia]= ""; $person['prochac'][email]= "eugen@naex.sk"; $person['prochac'][katedra]= ""; $person['prochac'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/230-eugen-prochac"; $person['slavik'][meno]= "prof. Ján Slávik, ArtD."; $person['slavik'][img]= "portraits/slavik.jpg"; $person['slavik'][prehlad_studia]= ""; $person['slavik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['slavik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['slavik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['slavik'][absolventi]= ""; $person['slavik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['slavik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['slavik'][funkcia]= ""; $person['slavik'][email]= "janslavik@janslavik.sk"; $person['slavik'][katedra]= ""; $person['slavik'][umelecky_profil]= "Ján Slávik študoval hru na violončelo na bratislavskom Konzervatóriu u Gustáva Večerného a Karola Filipoviča a na Vysokej škole múzických umení u Jozefa Podhoranského. Komornú hru študoval vo Viedni na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u Franza Samohyla a Güntera Pichlera. V roku 1992 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU, kde od roku 1993 pôsobí ako pedagóg a od roku 2002 je docentom pre odbor hudobné umenie - violončelo.
Zúčastnil sa viacerých interpretačných kurzov (Weimar, Kerkrade, Bayreuth, Piešťany) a je držiteľom mnohých ocenení. Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej hudby (Pražská jar 1983), Cena hudobnej kritiky (Mladé pódium Karlove Vary 1991). V roku 2001 dostal cenu kritiky Slovenskej muzikologickej asociácie a v roku 2009 získal Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov. Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975), ktoré bolo v rokoch 1986-2005 komorným súborom Slovenskej filharmónie. V rokoch 2006-2007 bolo Moyzesovo kvarteto komorným súborom mesta Modra. Od roku 2008 je komorným súborom mesta Skalica. Koncertoval s ním takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral s ním už viac ako 30 kompaktných diskov. Sólisticky účinkoval s poprednými slovenskými orchestrami, s orchestrom Simfonietta - de Barcelona a Salzburgským komorným orchestrom. Vystupoval v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Dánsku, Rakúsku, Čechách, Poľsku, Rusku a na Ukrajine. V roku 2006 bol Ján Slávik sólo-violončelistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster v Slovenskej filharmónií.
Ako prvý slovenský interpret uviedol v spolupráci s Danielou Varínskou kompletné dielo Ludwiga van Beethovena pre klavír a violončelo (sonáty a variácie), ktoré vydalo na troch kompaktných diskoch hudobné vydavateľstvo Diskant. Rovnako 3 kompaktné disky nahral pre firmu Diskant so sólovými suitami a sonátami J.S.Bacha. Ján Slávik sa venuje aj interpretácii súčasnej hudby a svoje diela mu venovali viacerí slovenskí skladatelia (Iršai, Kupkovič, Zeljenka ...). Od roku 1997 do roku 2004 bol členom sláčikového tria Amadé. Jeho dirigentskými partnermi boli Adolf Vykydal, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Karol Kevický, Ondrej Lenárd, Leoš Svárovský, Bohdan Warchal, Jack van Steen, Hideaki Umeda, Harald Nerat, Joan Luis Moraleda, Stephen Somary, Harvey Bordowitz, Jerzy Swoboda. Koncertoval v rámci všetkých významných domácich hudobných festivaloch, v zahraničí vystúpil na festivaloch Wurzer Sommerkonzerte (DE), Mladé pódium Karlove Vary (CZ), Festival Haute-Savoi (FR), Vendrell – Festival international de Musica Pau Casals (ES), Medzinárodný hudobný festival Ljubljana (SI), Sommerkonzerte Langenargen (DE), Festival Est-Ouest Die (FR), Neue Musik Hannover (DE) a i. Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy (napr. 3. letné interpretačné kurzy v Žiline, Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, Medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne, ďalej workshopy v Žiline a Dolnom Kubíne). Je zakladateľom Medzinárodného festivalu umenia Hudba Modre a Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave,ako aj Medzinárodného festivalu Divergencie v Skalici. Ján Slávik pravidelne spolupracuje s rozhlasom a televíziou a nahráva pre hudobné vydavateľstvá Diskant, Marco Polo, Naxos, TUTL a Classico."; $person['slavik'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/646-jan-slavik"; $person['antalova'][meno]= "Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD."; $person['antalova'][img]= ""; $person['antalova'][prehlad_studia]= ""; $person['antalova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['antalova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['antalova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['antalova'][absolventi]= ""; $person['antalova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['antalova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['antalova'][funkcia]= ""; $person['antalova'][email]= "aantalova@chello.sk"; $person['antalova'][katedra]= ""; $person['antalova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/235-adriana-antalova"; $person['jablokov'][meno]= "doc. Mgr. Alexander Jablokov, ArtD."; $person['jablokov'][umelecky_profil]= "Alexander Jablokov pochádza z hudobníckej rodiny, jeho otec a brat boli huslisti, matka hrala na flautu. Od roku 1981 žije na Slovensku. Venuje sa sólistickej činnosti, hre v komorných zoskupeniach a orchestrálnej hre. Ako koncertný sólista vystupoval s orchestrami Camerata Europeana, Janáčkova filharmónia Ostrava, SF, SOSRo, Severočeská štátna filharmónia Teplice, Štátna filharmónia Košice. V roku 1985 založil orchester Komorní virtuózi. V rokoch 1981 – 1988 pôsobil v Slovenskej filharmónii. V rokoch 1988 – 1994 bol primáriom Trávničkovho kvarteta (+ Vítězslav Zavadilík, vn, Jan Juřík, vl, Antonín Gál, vc), s ktorým naštudoval vyše 40 sláčikových kvartet a koncertoval v mnohých krajinách Európy i zámoria. V období rokov 1996 – 2004 bol koncertným majstrom a sólistom komorného orchestra Camerata Europeana. V rokoch 1999 – 2003 bol členom súboru Trio Passionato (+ Klaus-Peter Hahn, vc, Nemecko, Jurij Rozum, pf, Rusko). Je zakladateľom orchestra Slovenský festivalový orchester (založený najskôr pod názvom Bratislava Classic, 2002), ktorý vedie spoločne so synom Vladimírom Jablokovom (www.slovakfestivalorchestra.com)."; $person['jablokov'][img]= ""; $person['jablokov'][prehlad_studia]= ""; $person['jablokov'][koncertna_cinnost]= ""; $person['jablokov'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['jablokov'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['jablokov'][absolventi]= ""; $person['jablokov'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['jablokov'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['jablokov'][funkcia]= ""; $person['jablokov'][email]= "alexander@jablokov.sk"; $person['jablokov'][katedra]= ""; $person['jablokov'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/392-alexander-jablokov"; $person['krajco'][meno]= "Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD."; $person['krajco'][img]= "portraits/krajco.jpg"; $person['krajco'][prehlad_studia]= ""; $person['krajco'][koncertna_cinnost]= ""; $person['krajco'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['krajco'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['krajco'][absolventi]= ""; $person['krajco'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['krajco'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['krajco'][funkcia]= ""; $person['krajco'][email]= "martinkrajco@stonline.sk"; $person['krajco'][katedra]= ""; $person['krajco'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/449-martin-krajco"; $person['krajco'][umelecky_profil]= "Martin Krajčo vyštudoval Konzervatórium v Bratislave a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, v triede prof. Jozefa Zsapku. Vzdelanie si doplnil na mnohých majstrovských kurzov v rámci medzinárodných festivalov po celej Európe, kde študoval pod vedením Costasa Cotsiolisa, Lea Brouwera, Álexa Garrobého, Huberta Käppela, Zorana Dukića, Jorgosa Panetsosa, Alberta Walter Salina, Luisy Walkerovej a iných.
Získal niekoľko ocenení na domácich aj medzinárodných súťažiach v Aix en Provence, Banskej Bystrici, Bratislave, Kutnej Hore, Sernacelhe a Viedni. Hosťoval na mnohých domácich aj medzinárodných festivaloch (Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Encs, Kutná Hora, Mikulov, Nitra, Sernacelhe, Žilina atd.), ako aj na recitáloch v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku a Portugalsku.
Ako sólista spolupracoval s poprednými slovenskými a zahraničnými orchestrami (Archi di Slovakia, Capella Istropolitana, Komorní sólisti, Komorný orchester VŠMU, Orquestra do Centro, Štátny komorný orchester Žilina) a dirigentmi (Peter Breiner, Szymon Bywalec, Leoš Svárovský, Gabriela de Esteban). Ako aktívny interpret v oblasti komornej hudby spolupracuje s mnohými sólistami a súbormi (Andrea Dudášová - soprán, Emily Van Evera – soprán, Sefika Kutluer - flauta, Eugen Prochác - violončelo, Ján Slávik - violončelo, Bratislavské sláčikové kvarteto, Moyzesovo kvarteto).
Od roku 1997 je členom Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré je renomovaným súborom na Slovensku a v zahraničí. Súbor koncertoval po celom Slovensku, v takmer všetkých krajinách Európy, v jej metropolách Belehrade, Bratislave, Madride, Paríži, Prahe a Viedni. Kvareto je pravidelným hosťom medzinárodných festivalov. Ich intenzívna spolupráca so slovenskými skladateľmi viedla k premiérovému uvedeniu kompozícií napr. Petra Breinera, Vladimíra Godára a Ladislava Kupkoviča. Kvarteto realizovalo 3 CD (Recital / Akcent 2000, Šeban - Godar – Breiner – Kolkovič / Hevhetia 2008, Slovak music for guitar quartet / Diskant 2010)
Približne od roku 2002 sa Krajčo intenzívne venuje štúdiu repertoáru bratislavského rodáka Kaspara Mertza. Táto činnosť rezultovala do realizácie nahrávky jeho hudby. Spolu s manželkou Radkou Krajčovou nahrali CD Mertzových kompozícií pre jednu a dve gitary - Kaspar Joseph Mertz – Guitar music, ktorý vydalo vydavateľstvo Diskant (2006). Toto CD zaznamenalo okrem ohlasov v domácej tlači veľmi pozitívnu kritiku v americkom periodiku American Record Guide (Júl – August 2007).
Nahral aj sólové CD Piéces Bréves (Diskant 2009), ktoré obsahuje diela Bogdanovića, Brouwera, Farkasa, Mompou, Morena-Torrobu a Tansmana.
Okrem koncertnej činnosti Martin Krajčo vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave."; $person['zajicek'][meno]= "Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD."; $person['zajicek'][img]= "portraits/zajicek.jpg"; $person['zajicek'][prehlad_studia]= "1969 - 1971 Gymnázium Trenčín
1971 - 1977 Konzervatórium Bratislava (prof. Gréta Hrdá)
1977 - 1981 VŠMU (prof. Ján Skladaný)
1989 – študijný pobyt Versailles • 1993 Angouléme • 2002 – Versailles
Účasť na kurzoch:
1988 Bratislava, Beaussant + Ecochard, Francúzsko (interpretácia francúzskej barokovej hudby)
1998 Bratislava, London Baroque, Veľká Británia (interpretácia anglickej barokovej hudby a Händela)
2007 – 2012 HTF VŠMU doktorandské štúdium "; $person['zajicek'][koncertna_cinnost]= "1982-1986 v orchestri SF ako orchestrálny hráč
1986 koncertný majster v súbore Musica aeterna
1990 umelecký vedúci súboru Musica aeterna
1990 – 2012 rozsiahla koncertná činnosť doma a v zahraničí ako sólista
koncertný majster, umelecký vedúci alebo dirigents "; $person['zajicek'][pedagogicka_cinnost]= "1997 externý pedagóg na HTF VŠMU (interpretácia starej hudby)
1999 - 2009 Cirkevné konzervatóriu v Bratislave (interpretácia vokálnej hudby 17. a 18. stor.)
2006 interný pedagóg na HTF VŠMU (Interpretačná prax stará hudba)
FF UK v Bratislave odborný asistent, vedeckovýskumný pracovník
2010 JAMU Brno
2012 - výskumný pracovník HTF VŠMU
majstrovské kurzy a worshopy doma a v zahraničí (Rakúsko, Česko, Poľsko, Španielsko) "; $person['zajicek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zajicek'][absolventi]= ""; $person['zajicek'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Tempo, časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, č. 2 – 3/2008:
Štúdia k teórii interpretácia
Peter Zajíček – K možnostiam aplikácie starších interpretačných techník pri hre na moderné sláčikové nástroje

Tempo, časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, č. 2/2009:
Štúdia k teórii interpretácia
Peter Zajíček – Základné princípy vývoja klasickej harmónie a ich vplyv na hudobnú interpretáciu

Tempo, časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, č. 1/2010:
Štúdia k teórii interpretácia
Peter Zajíček – Georg Muffat a prednes francúzskych tancov „Musique et Dance Royale“

Hudobný život, 10, 2009, ročník XLI:
Peter Zajíček – Hommage à Händel, Il caro Sassone
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) v Taliansku

Text do buletinu „ Il Prete Rosso“ Benátčan - Antonio Vivaldi
2. Projekt: VIANOČNÝ KONCERT – VŠMU Baroque Ensemble
7. december 2009

Text do bulletinu „Händel – hudba pre každého“
3. Projekt: VIANOČNÝ KONCERT – VŠMU Baroque Ensemble
9. decembra 2010

Nepublikované, verejne predvedené autorské texty
Úvodné texty ku koncertom súboru Musica aeterna v cykle Stará hudba v Pálffyho paláci v Bratislave v rozsahu 5 prednášok za rok v rokoch 2007 – 2011 "; $person['zajicek'][prehlad_zamestnania]= "1982-1986 v orchestri SF ako orchestrálny hráč
1986 koncertný majster súboru Musica aeterna
1990 umelecký vedúci súboru Musica aeterna
1990 – 2012 rozsiahla koncertná činnosť doma a v zahraničí
1997 externý pedagóg na HTF VŠMU (interpretácia starej hudby)
1999 - 2009 Cirkevné konzervatóriu v Bratislave (interpretácia vokálnej hudby 17. a 18. stor.)
2006 interný pedagóg na HTF VŠMU (Interpretačná prax stará hudba)
FF UK v Bratislave odborný asistent, vedeckovýskumný pracovník
2010 JAMU Brno
2012 - výskumný pracovník HTF VŠMU
"; $person['zajicek'][funkcia]= "výskumný pracovník"; $person['zajicek'][email]= "zajop@stonline.sk"; $person['zajicek'][katedra]= "Centrum výskumu"; $person['zajicek'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/765-peter-zajicek"; $person['kunt'][meno]= "prof. Václav Kunt"; $person['kunt'][img]= ""; $person['kunt'][prehlad_studia]= ""; $person['kunt'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kunt'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kunt'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kunt'][absolventi]= ""; $person['kunt'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kunt'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kunt'][funkcia]= ""; $person['kunt'][email]= "kunt.flute@gmail.com"; $person['kunt'][katedra]= ""; $person['kunt'][link]= ""; $person['istvan'][meno]= "prof. Matuz Istvan"; $person['istvan'][img]= ""; $person['istvan'][prehlad_studia]= ""; $person['istvan'][koncertna_cinnost]= ""; $person['istvan'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['istvan'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['istvan'][absolventi]= ""; $person['istvan'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['istvan'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['istvan'][funkcia]= ""; $person['istvan'][email]= "matuz@mikroweb.hu"; $person['istvan'][katedra]= ""; $person['istvan'][link]= ""; $person['luptacik'][meno]= "Mgr. art. Jozef Luptáčik, ArtD."; $person['luptacik'][img]= "portraits/luptacik.jpg"; $person['luptacik'][umelecky_profil]= "Mgr.art. Jozef Luptáčik ArtD. študoval na Konzervatóriu v Bratislave /1988 – 1992/ najprv u E. Bombaru a neskôr u svojho otcadoc. J. Luptáčika na VŠMU v Bratislave /1992 – 1997/. Už počas štúdii sa prejavil ako mimoriadny talent. V roku 1991 sa úspešne zúčastnil medzinárodnej súťaže Pražské jaro, v roku 1992 vyhral súťaž slovenských Konzervatórií v Žiline a počas štúdia na VŠMU získal 1. cenu na súťaži YAMAHA.
Po úspešnom konkurze roku 1993 je prvým sóloklarinetistom Slovenskej filharmónie. Ako sólista účinkoval so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom B.Warchala, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina a Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu. Koncertoval doma i v mnohých krajinách Európy, Japonsku, Kanade, USA, Mexiku a Spojených Arabských Emirátoch. Okrem sólovej činnosti sa venuje aj komornej hre. Je členom Slovenského dychového kvinteta – Istropolis Quintet, Akademického dychového tria a Bratislavského dychového okteta, s ktorými nahral spolu 6 CD. V roku 2004 bol ocenený cenou Slovenskej sporiteľne „Zlatá nota“. V roku 2008 nahral so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Petrom Ferancom Suchoňove Concertino pre klarinet a orchester. V rokoch 2007 – 2011 bol doktorandom bratislavskej VŠMU v triede prof. Jiřího Hlaváča. Vo februári 2011 bol pozvaný do poroty Medzinárodnej rozhlasovej súťaže mladých hudobníkov Concertino Praga. Od septembra 2011 pôsobí na bratislavskej VŠMU jako odborný asistent hry na klarinete."; $person['luptacik'][prehlad_studia]= ""; $person['luptacik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['luptacik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['luptacik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['luptacik'][absolventi]= ""; $person['luptacik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['luptacik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['luptacik'][funkcia]= ""; $person['luptacik'][email]= "luptacikj@gmail.com"; $person['luptacik'][katedra]= ""; $person['luptacik'][link]= ""; $person['zsapkova'][meno]= "doc. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD."; $person['zsapkova'][img]= "portraits/zsapkova.jpg"; $person['zsapkova'][prehlad_studia]= ""; $person['zsapkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zsapkova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zsapkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zsapkova'][absolventi]= ""; $person['zsapkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zsapkova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['zsapkova'][funkcia]= ""; $person['zsapkova'][email]= "dagmar.zsapka@gmail.com"; $person['zsapkova'][katedra]= ""; $person['zsapkova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/772-dagmar-zsapkova"; $person['zsapkova'][umelecky_profil]= "Hru na flaute študovala na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. Po jej absolvovaní získala dvojročné umelecké štipendium na AMU v Prahe. V roku 2000 získala titul ArtD.
Už počas štúdia bola koncertne činná. Premiérovala taktiež mnoho skladieb súčasných domácich a zahraničných autorov.
Na celoslovenskej Interpretačnej súťaži Slovkoncertu, získala 1. miesto a Diplom za vynikajúci výkon.
Jej koncertná činnosť bola a je širokospektrálna. Prezentovala sa ako sólistka s renomovanými komornými a symfonickými telesami (SKO Bohdana Warchala, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto, Musica Aeterna, Lichtenštejnské kvarteto a iné...). Od roku 1979 účinkuje so svojim manželom, gitaristom Jozefom Zsapkom.
Vydobyla si popredné miesto na slovenskej koncertnej scéne ako i vo svetovej konkurencii. Ako sólistka koncertovala takmer po celom svete (Japonsko, USA, Anglicko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Lichtenštajn, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Švédsko, Grécko, Turecko, Juhoslávia, Maďarsko, Poľsko, Ukrajna, Rusko, Česko, Mongolsko, Vietnam, Kuba, Bulharsko, Rumunsko,Thajsko, Mexiko.
Jej repertoár tvoria okrem originálnych skladieb pre flautu a gitaru i špičkové diela svetovej koncertantnej flautovej literatúry, ktoré pre gitaru upravuje Jozef Zsapka.
Mnoho našich a svetových skladateľov jej dedikovalo svoje skladby, ktoré úspešne zaraďuje do svojho repertoáru - Jorge Cardoso (Argentína), David Babcock (USA), Igor Rechin (Rusko), Filimon Ginalis (Grécko), Štěpán Rak (Česko), Dušan Martinček, Peter Martinček, Víťazoslav Kubička a iní. Tieto kompozície sú publikované v edíciach Trekel, Chanterelle, Fritz &Vogt, Opus.
Vedie majstrovské kurzy doma i v zahraničí.
Doteraz nahrala 5 CD ako sólistka a spoluúčinkovala na ďalších 4 CD.
Pedagogicky pôsobí od roku 1982 na bratislavskom Konzervatóriu a od roku 2007 na VŠMU. Absolventi jej triedy sú výkonní hudobníci a pedagógovia."; $person['hrubovcak'][meno]= "Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD."; $person['hrubovcak'][umelecky_profil]= "1984 – 1987 Konzervatórium Žilina (Jiří Bukač)
1987 – 1993 VŠMU Bratislava (Jozef Gašparovič)
- v súčasnosti je prvým pozaunistom a vedúcim skupiny v orchestri Slovenskej filharmónie (tu bol už aj v sezóne 1993/94)
- v rokoch 1990 – 1995 pôsobil na viacerých miestach v zahraničí (1990 – 1992 v Transval Philharmonic Orchestra, Pretoria, JAR, 1994 – 1995 prvá pozauna v BRT Philharmonic Bruxelles)
- ako sólista spolupracoval so SOSR, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala
- je členom dvoch vynikajúcich komorných zoskupení – Slovak Brass Quintet (+ Rastislav Suchan, tr, Ľubomír Kamenský, tr, Nikolaj Kanišák, tu, Roman Bielik, cr) a Trombón trio (+ Michal Jaško, Michal Motýľ)
- hru na pozaunu vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici (od 2001) i na VŠMU v Bratislave (od 2003)
- marec 2011 - koncert v rámci cyklu Slovenskej filharmónie Hudobná mozaika (+ Tomáš Nemec, klavír)"; $person['hrubovcak'][img]= ""; $person['hrubovcak'][prehlad_studia]= ""; $person['hrubovcak'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hrubovcak'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['hrubovcak'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hrubovcak'][absolventi]= ""; $person['hrubovcak'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['hrubovcak'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['hrubovcak'][funkcia]= ""; $person['hrubovcak'][email]= "bedo.hrubovcak@gmail.com"; $person['hrubovcak'][katedra]= ""; $person['hrubovcak'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/30-albert-hrubovcak"; $person['kanisak'][meno]= "Mgr. art. Nikolaj Kanišák"; $person['kanisak'][umelecky_profil]= " 1984 – 1988 Vojenská hudobná škola Víta Nejedlého (Karel Waldhausser, Pavel Kuczmann)
1989 – 1991 Konzervatórium Bratislava (Emil Culinka)
2001 – 2005 VŠMU Bratislava (Jaroslav Peterský, Emil Culinka, Jozef Gašparovič)
1988 – 1991 bol členom ÚHMV a ŽP (Ústredná hudba Ministerstva vnútra a životného prostredia)
1993 – 2000 členom orchestra Opery SND
- od roku 2001 až dodnes je hráčom na tube v orchestri Slovenskej filharmónie
- účinkuje aj v dvoch ďalších hudobných zoskupeniach – v dychovom kvintete Slovak Brass Quintet (+ Rastislav Suchan, tr, Ľubomír Kamenský, tr, Roman Bielik, cr, Albert Hrubovčák, tu) a v orchestri Bratislava Hot Serenaders
- príležitostne hral i so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu v Bratislave
- od roku 1998 vyučuje hru na tube na Konzervatóriu v Bratislave."; $person['kanisak'][img]= ""; $person['kanisak'][prehlad_studia]= ""; $person['kanisak'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kanisak'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kanisak'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kanisak'][absolventi]= ""; $person['kanisak'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kanisak'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kanisak'][funkcia]= ""; $person['kanisak'][email]= "brassart@zoznam.sk"; $person['kanisak'][katedra]= ""; $person['kanisak'][link]= "http://www.hc.sk/src/osobnost.php?lg=sk&chr=K&oid=1468"; $person['krchniak'][meno]= "Mgr. art. Róbert Krchniak, ArtD."; $person['krchniak'][umelecky_profil]= ""; $person['krchniak'][img]= ""; $person['krchniak'][prehlad_studia]= ""; $person['krchniak'][koncertna_cinnost]= ""; $person['krchniak'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['krchniak'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['krchniak'][absolventi]= ""; $person['krchniak'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['krchniak'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['krchniak'][funkcia]= ""; $person['krchniak'][email]= ""; $person['krchniak'][katedra]= ""; $person['krchniak'][link]= ""; $person['kosorin'][meno]= "Mgr. art. Peter Kosorín, ArtD."; $person['kosorin'][umelecky_profil]= "1973-1979 Konzervatórium Žilina (Milada Hrianková)
1979-1983 VŠMU Bratislava (Rudolf Novák)
1982 - študijný pobyt na Konzervatóriu v Paríži (prof. Pierre Pierlot)
- v počiatkoch jeho umeleckej činnosti bol prvým hobojistom ŠKO Žilina a súčasne vyučoval na Konzervatóriu v Žiline
- neskôr zastával ten istý post v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave
- príležitostne spolupracoval aj s ďalšími hudobnými telesami (Harmonia Antiqua, Komorná opera Viedeň, Komorná opera Bratislava, Musica Aeterna, SKO Bohdana Warchala, Cappella Istropolitana)
- účinkoval na hudobných festivaloch doma i v zahraničí
- v súčasnosti je pedagógom hobojovej hry na Konzervatóriu v Bratislave
- venuje sa aj oprave a výrobe hudobných nástrojov"; $person['kosorin'][img]= "portraits/kosorin.jpg"; $person['kosorin'][prehlad_studia]= ""; $person['kosorin'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kosorin'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kosorin'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kosorin'][absolventi]= ""; $person['kosorin'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kosorin'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kosorin'][funkcia]= ""; $person['kosorin'][email]= "kosorin@vsmu.sk"; $person['kosorin'][katedra]= ""; $person['kosorin'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/435-peter-kosorin"; $person['mesina'][meno]= "doc. Roman Mešina, ArtD."; $person['mesina'][img]= "portraits/mesina.jpg"; $person['mesina'][prehlad_studia]= "• 1978 - 1982 ĽŠU Bánovce nad Bebravou
• 1982 - 1986 Konzervatórium Bratislava
• 1986 - 1990 VŠMU Bratislava
• 2008 doktorandské štúdium /ArtD./
• 2010 AMU-Praha docentúra /doc./"; $person['mesina'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mesina'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mesina'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mesina'][absolventi]= ""; $person['mesina'][umelecka_vedecka_cinnost]= "1983, 1985 Súťaž študentov slovenských konzervatórií, 1. cena
1987 Interpretačná súťaž Slovkoncertu v Banskej Bystrici, 1. cena
V rokoch 1984 - 1989 ocenenia na súťažiach komorných telies - Bratislava, Košice, Praha, Banská Bystrica
Ako prvý fagotista pôsobil v inštrumentálnom telese Komornej opery SF (1985) a v SOSR (už počas štúdií). Po skončení štúdií na VŠMU, sa stal prvým fagotistom v SOSR v Bratislave. V Slovenskej filharmónii zastáva post sólo fagotistu od roku 1992.
V súčasnosti je sólistom Slovenskej Filharmónie, predsedom Umeleckej rady SF, členom kolégia gen. riaditeľa SF, vedúcim fagotovej skupiny, hlavným pedagógom hry na fagote na VŠMU v Bratislave.
Dôležitú úlohu v jeho umeleckej činnosti zohráva aj komorná hudba. Ako člen Filharmonického dychového tria, Filharmonického okteta a dychového kvinteta súboru Istropolis Quintet, absolvoval množstvo domácich i zahraničných koncertov (štáty Európy, Japonsko, USA, Mexiko, Kuba a iné). S dychovým kvintetom nahral niekoľko CD a realizoval viacero rozhlasových nahrávok (viaceré z diel boli svetovými premiérami).
Sólisticky účinkoval s poprednými slovenskými orchestrami ( Slovenská filharmónia, SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, Cappela Istropolitana, SOSR Bratislava) Ako orchestrálny a komorný hráč, spolupracuje s viacerými viedenskými orchestrami a slovenskými komornými zoskupeniami /Moyzesovo kvarteto, Zwiebelovo kvarteto/. "; $person['mesina'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mesina'][funkcia]= ""; $person['mesina'][email]= "romanmesina@zoznam.sk"; $person['mesina'][katedra]= ""; $person['mesina'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1327-roman-mesina"; $person['suchan'][meno]= "Mgr. art. Rastislav Suchan, ArtD."; $person['suchan'][img]= "portraits/suchan.jpg"; $person['suchan'][prehlad_studia]= ""; $person['suchan'][koncertna_cinnost]= ""; $person['suchan'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['suchan'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['suchan'][absolventi]= ""; $person['suchan'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['suchan'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['suchan'][funkcia]= ""; $person['suchan'][email]= "suchastor@gmail.com"; $person['suchan'][katedra]= ""; $person['suchan'][link]= ""; $person['suchan'][umelecky_profil]= "V rokoch 1992 – 1997 pôsobil v orchestri SND ako prvý trubkár a zástupca vedúceho skupiny. Od roku 1997 je v Slovenskej filharmónii prvým trubkárom a vedúcim skupiny. Je členom orchestra Bratislava Hot Serenaders, ktorý sa podieľa na rekonštrukcii Hot & Sweet Music dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Je zakladajúcim členom súborov Slovak Brass Quintet, Melos Ethos Ensemble, od roku 2007 je členom CZ/SK Big Bandu Matúša Jakabčica. Jeho umelecké účinkovanie je spojené i s ďalšími orchestrami a súbormi ako SOSRo, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala, United Philharmonic (vystúpili s Plácidom Domingom), Orchester Viva Musica!, Mladí bratislavskí sólisti, Cappella Istropolitana, VENI Ensemble, Solamente Naturali, Nova Brass (Rakúsko), Big Band bratislavského konzervatória, Gustav Brom Big Band, Hot and Sweet Orchestra Jiřího Suchého, SĽUK, Lúčnica. Ako sólista účinkoval v spolupráci s viacerými významnými interpretmi i s rôznymi súbormi a orchestrami, s ktorými sa zúčastnil na mnohých hudobných festivaloch doma i v zahraničí. V interpretácii komornej hudby pre trúbku a organ spolupracoval s Ivanom Sokolom, J. V. Michalkom, Máriom Sedlárom, Bernadettou Šuňavskou, Marekom Vrábelom a Stanislavom Šurinom.
V priebehu rokov 1993 – 2004 sa podieľal na nahrávkach hudby k viacerým filmom a muzikálom (66 sezón, Kabaret, Sugar, Beatles), k televíznemu seriálu „Horská služba“ a k divadelným hrám „Armagedon na Grbe“ , „Niekto to rád slovenské“, „Odchádzanie“, „Garderobiér“. V sezóne 2003/2004 účinkoval v hudobno-dramatickom pásme „Ja som optimista“ v divadle L + S (spolu s Bratislava Hot Serenaders, Milanom Lasicom a Júliusom Satinským). V roku 2009 sa spolupodieľal na realizácii medzinárodného projektu Ben Hur Live (www.benhurlive.com).
Formovanie Suchanovho interpretačného profilu sa odvíjalo od kvalitného školenia jeho vrodeného muzikantského talentu, od podnetov, ktoré získal v zahraničí, a od rôznorodých a meniacich sa požiadaviek umeleckej praxe. Osvedčil sa ako znamenitý sólista na trúbke aj ako prispôsobivý partner v súborovej – komornej hre. Vypestoval si pozoruhodnú pohotovosť pri prechodoch na rôzne dychové nástroje príbuzné trúbke, na ktorých hrá v závislosti od repertoáru. (In: Slovník slovenského koncertného umenia III.)"; $person['ferkova'][meno]= "prof. PhDr. Eva Ferková, PhD."; $person['ferkova'][img]= "portraits/ferkova.jpg"; $person['ferkova'][prehlad_studia]= ""; $person['ferkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ferkova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ferkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ferkova'][absolventi]= ""; $person['ferkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "doc. PhDr. Eva Ferková, PhD. vyštudovala hudobnú teóriu a kritiku na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave v r. 1981. V r. 1983 získala titul PhDr. v odbore Hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v roku 1988 titul CSc/PhD. na Ústave hudobnej vedy SAV.
Niekoľko rokov pracovala ako vedecká pracovníčka na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1982-1992 spolupracovala ako prispievateľka pre americkú databázu RILM. V rokoch 1981-2000 umelecky pôsobila ako moderátorka výchovných koncertov a umeleckých programov SĽUKu a Tanečného divadla Bralen, spolupracovala s nemeckým umeleckým súborom z Bautzen, V rokoch 1993-2009 učila na konzervatóriu v Bratislave.
Od r.2000 pôsobí pedagogicky na Katedre teórie hudby HTF VŠMU, kde riešila viaceré muzikologické a teoreticko-analytické projekty. Vedúcou riešiteľkou bola v projektoch Informatizácia hudobného vzdelávania v rámci KEGA (2005 – 2007) a v rámci VEGA (2010 – 2011) viedla projekt Hudobné myslenie a hudobný štýl. V rokoch 2010-2012 spolupracovala na rakúsko-slovenskom grantovom projekte Accentus Musicalis v rámci cezhraničnej spolupráca Creating the Future. Projekt sa venoval výskumu hudby v regióne oboch krajín v období 15.-18. storočia. Pri riešení muzikologických a výskumných projektov sa aktívne s príspevkami, postermi či prednáškami zúčastnila viacerých významných medzinárodných konferencií o progresívnych metódach v hudobnej analýze – v Belfaste, vo Viedni, Zeilerne, Českých Budejoviciach, Trente, Varšave, Berlíne, Tessalonikách, a inde, a bola pozvaná prednášať na medzinárodné muzikologické konferencie v Kasseli (2002) a v Zürichu (2007), ako aj na pozvané prednášky na univerzitách v Rakúsku (v r. 2005 na Universität fúr Musik un darstellende Kunst Graz, v r. 2009 na Karl Franzes Universität Graz a v r. 2011 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni), v Nitre na UKF, v Banskej Bystrici na AKU, atď. V roku 2009 získala na HTF VŠMU titul docent. Od r. 2009 pôsobí vo funkcii vedúcej Katedry teórie hudby HTF VŠMU. Vydala 3 monografie (Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny. 2008, Hudobná informatika 2008, Tektonika a dynamizmus v hudbe 2011), jedny vysokoškolské skriptá (Úvod do práce s hudobnými softvérmi 2007) a desiatky článkov a muzikologických štúdií doma i v zahraničí v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.Je členkou Slovenskej muzikologickej asociácie a členkou Study Group on Computer Aided Research v rámci International Council for Traditional Music UNESCO. Spolupracuje aj so Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámcí International Musicological Society."; $person['ferkova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ferkova'][funkcia]= ""; $person['ferkova'][email]= ""; $person['ferkova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['ferkova'][link]= "http://ferkova.yw.sk"; $person['stefkova'][meno]= "prof. Markéta Štefková, PhD."; $person['stefkova'][img]= "portraits/stefkova.jpg"; $person['stefkova'][prehlad_studia]= ""; $person['stefkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['stefkova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['stefkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['stefkova'][absolventi]= ""; $person['stefkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Pôsobí v oblasti hudobnej teórie, hudobnej estetiky, teórie hudobnej interpretácie, dramaturgie a manažmentu vedecko-umeleckých podujatí. Je absolventkou štúdia hudobnej teórie na HTF VŠMU v Bratislave. V roku 1998 získala štipendium DAAD pre študijný pobyt na Hudobnovednom inštitúte Univerzity v Hamburgu, ktorý ukončila roku 2003. Odvtedy pôsobí pedagogicky na Katedre hudobnej teórie HTF VŠMU, do 2010 aj ako členka Centra výskumu, v rokoch 2008 – 2010 vo funkcii vedúcej. Roku 2009 získala titul docentky hudobnej teórie, v rokoch 2009 – 2015 pôsobila aj na Ústave hudobnej vedy SAV. Roku 2015 jej bol udelený titul profesorky v odbore hudobné umenie.
Je autorkou troch monografií Na ceste k zmyslu. Štúdie k hudobnej analýze (2007), Teória hudobnej interpretácie (2011) a O hudobnom čase (2011) a niekoľkých desiatok vedeckých štúdií publikovaných v domácej a zahraničnej vedeckej a odbornej tlači. V rámci pozvaných prednášok a medzinárodných vedeckých podujatí sa prezentovala na univerzitách a vysokých hudobných školách doma a v Lipsku, Hannoveri, Berne, Zürichu, Katoviciach, Kodani, Oxforde, Viedni, Berlíne, Bergene, Trondheime, Budapešti, Prahe, Brne a Ostrave. V rokoch 2004 – 2009 bola organizátorkou a vydavateľkou zborníkov z podujatia Prezentácie-konfrontácie na KTH. Pri príležitosti výročí významných osobností (2008 Hummel, 2010 Chopin, 2011 Liszt, 2013 Kresánek) usporiadala v Bratislave medzinárodné muzikologické konferencie, z ktorých vydala vedecké monografie, resp. zborníky. Pre organizácie podujatí získala v rokoch 2004–2014 miekoľko grantov Ministerstva kultúry. Od roku 2009 je permanentnou spoluriešiteľkou grantov VEGA, 2011 – 2014 bola hlavnou riešiteľkou grantu VEGA č. 2/0143/11: Vplyv štylizácie folklórnych elementov na paradigmu umeleckej hudby.
V rokoch 1991 – 1997 bola manažérkou Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch, 1993 – 1998 a 2005 manažérkou Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela v Bratislave, 1995 – 1996 kultúrnou manažérkou v Slovenskej koncertnej agentúre Slovkoncert, 2006 – 2011 umeleckou riaditeľkou medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni J. N. Hummela v Bratislave.
V novembri 2015 usporiadala na VŠMU medzinárodný umelecko-vedecký projekt Grieg Day, pre ktorý získala grant z fondov EHP a Nórska."; $person['stefkova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['stefkova'][funkcia]= ""; $person['stefkova'][email]= "marketa.stefko@gmail.com"; $person['stefkova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['stefkova'][link]= ""; $person['haskova'][meno]= "Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD."; $person['haskova'][img]= "portraits/haskova.jpg"; $person['haskova'][prehlad_studia]= ""; $person['haskova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['haskova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['haskova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['haskova'][absolventi]= ""; $person['haskova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['haskova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['haskova'][funkcia]= "prodekan pre vedu a zahraničnú činnosť"; $person['haskova'][email]= "haskova.katarina@yahoo.com"; $person['haskova'][katedra]= ""; $person['haskova'][link]= ""; $person['majerova'][meno]= "Mgr. art. Janka Lindtnerová-Majerová, PhD."; $person['majerova'][img]= ""; $person['majerova'][prehlad_studia]= ""; $person['majerova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['majerova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['majerova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['majerova'][absolventi]= ""; $person['majerova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['majerova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['majerova'][funkcia]= ""; $person['majerova'][email]= ""; $person['majerova'][katedra]= ""; $person['majerova'][link]= ""; $person['martincek'][meno]= "Mgr. Peter Martinček, PhD."; $person['martincek'][img]= ""; $person['martincek'][prehlad_studia]= ""; $person['martincek'][koncertna_cinnost]= ""; $person['martincek'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['martincek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['martincek'][absolventi]= ""; $person['martincek'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['martincek'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['martincek'][funkcia]= ""; $person['martincek'][email]= ""; $person['martincek'][katedra]= ""; $person['martincek'][link]= ""; $person['danek'][meno]= "doc. PhDr. Petr Daněk, PhD."; $person['danek'][img]= "portraits/danek.jpg"; $person['danek'][prehlad_studia]= ""; $person['danek'][koncertna_cinnost]= ""; $person['danek'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['danek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['danek'][absolventi]= ""; $person['danek'][umelecka_vedecka_cinnost]= "doc. PhDr. Petr DANĚK PhD. pôsobí v hudobnej kultúre ako muzikológ, pedagóg, interpret, dramaturg a manažér. Absolvoval odbor hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Prahe v roku 1981. Potom pracoval na Ústave teórie a dejín umení ČSAV (1983 – 1990), na Ministerstve kultúry ČR (1990 – 1991), na Filozofickej fakulte UK (1991 – 1993, 1997 – doteraz), ako člen výboru a dramaturg festivalu Pražská jar (1993 – 1996). Na Hudobnej fakulte AMU spoluvytváral odbor hudobný manažment (1993 – 1998). V súčasnej dobe pracuje ako docent na HTF VŠMU v Bratislave a na Ústave hudobnej vedy UK FF v Prahe. Na VŠMU prednáša dejiny hudby, hudobný manažment a dramaturgiu a metodológiu hudobnej vedy. Na FF UK prednáša hudbu 16. a 17. storočia, vybrané kapitoly z hudby 20.storočia, organológiu a už dvadsať rokov vedie seminár starej hudby. Je členom Českej spoločnosti pre hudobnú vedu, členom Slovenskej muzikologickej spoločnosti, členom redakčnej rady časopisu Early Music, vedúci súboru Duodena cantitans (1983 – 2001), Capella Rudolphina a Octopus pragensis, ktoré sa zaoberajú interpretáciou hudby renesancie, baroka a súčasnosti. Ako intendant pracoval pre Pražský filharmonický zbor (2001 – 2006), v rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako programový riaditeľ Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK.
Napísal a vydal mnoho štúdií a článkov v odborných publikáciách doma aj v zahraničí venovaných predovšetkým dejinám hudby a súčasnej hudobnej kultúre. Pôsobí ako prekladateľ odborných kníh. Je koordinátorom medzinárodného projektu Musica Rudolphina. Absolvoval prednášky na zahraničných univerzitách (Viedeň, Lipsko, Drážďany, Goerlitz, Krakov, Varšava, Bratislava, Budapešť, Tel Aviv, Monterey a inde). Je pravidelné pozývaný na zahraničné odborné konferencie. V rokoch 1988 – 1991 bol výkonným redaktorom časopisu Hudební věda. "; $person['danek'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['danek'][funkcia]= ""; $person['danek'][email]= "petr.danek@volny.cz"; $person['danek'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['danek'][link]= ""; $person['liszkayova'][meno]= "Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD."; $person['liszkayova'][img]= ""; $person['liszkayova'][prehlad_studia]= "2008 - 2005: UKF Nitra – doktorandské štúdium Pedagogická fakulta, Katedra hudby
1987 - 1986: VŠMU Bratislava – študijný pobyt Vedecké a záznamové centrum VŠMU
1985 - 1981: VŠMU Bratislava - vysokoškolské štúdium Katedra tanečnej tvorby, študijný odbor: tanečné umenie – pedagogika tanca "; $person['liszkayova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['liszkayova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['liszkayova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['liszkayova'][absolventi]= ""; $person['liszkayova'][umelecka_vedecka_cinnost]= " 6. - 9. 6. 2013: Účasť na medzinárodnej konferencii Tanzkongress, Düsseldorf (Nemecko)
13. - 15. 9. 2012: Účasť na medzinárodnej konferencii Ballet why and how? Stockholm (Švédsko)
Kurzy v zahraníčí: 2010: New York: Martha Graham School of Contemporary Dance – Letný kurz
2007: Londýn - Millenium Dance 2000 (so študentami TK EJ v Bratislave)
1992: Boswil Letný tanečný kurz (Švajčiarsko)
1989: Drážďany - Letný tanečný kurz (Palucca Schule)
1985: Budapešť - Letný tanečný kurz
1984: Drážďany - Letný tanečný kurz (Palucca Schule)
Účasť na festivaloch ako akreditovaný hosť:
2014: Tanzplatform Hamburg (D)
2000: Dni súčasného tanca Luzern (CH)
1999: Festival súčasného tanca Utrecht (NL), Festival súčasného tanca Lisabon (P)
1998: Festival nového tanca Montpelliér (F)
Tanečná platformy súčasného tanca Mníchov (SRN)
Tanečná platformy súčasného tanca Ženeva (CH)
1997: Akreditovaný hosť na medzinárodnom festivale v Montréale (Can)
1996: Akreditovaný hosť na medzinárodnom festivale v Barcelóne (S), Dni súčasného tanca Zurich (CH)
Granty: Grant MK SR a CV HTF VŠMU 2011, 2012, 2013, 2014 – Teoretické analýzy v tanečnom umení
Tanečný kongres 2014 - TANEC.SK "; $person['liszkayova'][prehlad_zamestnania]= "2014 - 2011(január): Centrum výskumu HTF VŠMU Výskumný pracovník, člen redakčnej rady časopisu Tempo
2014 - 2011(september): Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU
2014 – 1999: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave - Pedagóg moderného tanca (technika džezového tanca, technika M. Graham)
2011(jún) - 1999: Konzervatórium v Bratislave na Tolstého ulici - Pedagóg a moderného tanca v odbore hudobno-dramatického umenia "; $person['liszkayova'][funkcia]= ""; $person['liszkayova'][email]= "i.liszkayova@gmail.com"; $person['liszkayova'][katedra]= ""; $person['liszkayova'][link]= ""; $person['liszkayova'][img]= "portraits/liszkayova.jpg"; $person['hatrik'][meno]= "prof. Juraj Hatrík"; $person['hatrik'][img]= ""; $person['hatrik'][prehlad_studia]= ""; $person['hatrik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hatrik'][pedagogicka_cinnost]= "Výberový zoznam najvýznamnejších prác (umelecko - pedagogická (a teoretická) oblasť):
Medzi Trpaslúšikmi, cyklus 11 rozhlasových hudobných rozprávok na vlastné libreto a básne Ľ. Feldeka (vydané v OPUS-e 1988); dielo a jeho časti sú trvalou súčasťou hudobno-pedagogického repertoáru a pedagogických textov pre základné školy a ZUŠ.
Statočný cínový vojačik, spevohra na motívy rozprávky H.Ch. Andersena (1994); libreto
autor; v demi verzii je často inscenované na pôde pedagogických univerzít ako výchovno-scénický projekt; kompletnú verziu pre spevákov, tanečníkov a komorný orchester uviedla Komorná opera pod taktovkou M. Vacha v réžii P. Smolíka (1997); ohlasy a kritiky sú súčasťou evaluačného hlásenia za rok 1997 na HTF VŠMU
Bájky o Levovi, spevohra na motívy Ezopových bájok s využitím starých slovenských ľudových piesní a uhorských hudobných pamiatok z 18. stor. pre variabilné inštrumentálno-vokálne obsadenie v 2 dejstvách (libreto: autor); niekoľko inscenácií (DAD Prešov, Univerzita a Dom kultury Hradec Králové, KHV PU Prešov); metodické materiály k dielu a jeho častiam sú súčasťou pedagogických textov pre 1. i 2. stupeň ZŠ.; ohlasy a dokumentácia sú súčasťou evaluačného hlásenia za r. 1999 na HTF VŠMU.
Drahokam hudby I, skriptá pre študentov učiteľstva hudobnej výchovy (nielen) na ZŠ;
vydala KHV PdF UKF v Nitre r. 1997; základná literatúra interaktívnej a činnostne chápanej hudobnej výchovy na Slovensku, sumarizujúca autorovu skúsenosť na poli didaktiky teórie hudby; obsahuje aj materiál pre modelovanie a prax pedagogickej komunikácie o hudbe, množstvo autorových hrových hudobných konceptov, ap.
Hlas pamäti, portrét skladateľa Juraja Hatríka - zhovárala sa a zostavila E. Čunderlíková;
vyšlo vo vydavateľstve "; $person['hatrik'][skladatelska_cinnost]= "Výberový zoznam najvýznamnejších prác:
Dvojportrét pre orchester (1970) - hrané doma i v zahraničí (B. Režucha: USA, ZSSR, Poľsko, ČR); nahrané v OPUS-e; CD: HF
Denník Táne Savičevovej pre soprán a dychové kvinteto na autentický ruský text (1976) - hrané doma i v zahraničí (ČR, Bulharsko, ZSSR); TV inscenácia (režisér S. Ivaška) ; divad. inscenácia v Opere B. Bystrica (réžia B. Kriška); vydané v OPUS-e (partitúra); CD: HF (rozhlasová nahrávka)
Šťastný princ, scénická kompozícia pre vokálnych a baletných sólistov a komorný súbor na vlastné libreto podľa O. Wildea (1978) - inscenácia 1981: SND, SF(réžia B. Kriška); inscenácia SND: 1987 (réžia M. Fišer)
Ponorená hudba, sonáta pre soprán, husle sólo a sláčikový orchester na texty J. Robertsa
(1982) - nahrávka OPUS (SKO, B. Warchal, E. Holičková ); vydané OPUS-om ako faksimile; viacnásobné uvedenie doma i v zahraničí; v pôvodnom (anglickom) jazyku predvedené aj svetoznámou sopranistkou B. Griffithovou (Melos - Étos); Cena J. L. Bellu 1984
Litánie okamihu symfonická báseň pre veľký orchester inšpirovaná poéziou A. Ludkvista
(2000) - premiéra v marci 2001 v SF pod taktovkou O. Lenárda;ohlasy a kritiky v evaluačnom hlásení za rok 2000 na HTF VŠMU."; $person['hatrik'][absolventi]= ""; $person['hatrik'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Už počas ašpirantúry u prof. Ferenczyho a prof. Moyzesa v rokoch 1965-68, ktorú nedokončil pre nástup normalizácie v období po okupácii Československa roku 1968 a následnú perzekúciu, delil svoje odborné pôsobenie medzi kompozíciu a teóriu hudby (v teoretickej oblasti sa venoval najmä psychológii hudby, hudobnej analýze a recepčnej hudobnej estetike). V rokoch nútenej pauzy v pedagogickom pôsobení až do návratu na HTF VŠMU (1971 - 1990) sa ako pracovník Slovenského hudobného fondu venoval uvádzaniu hudby medzi mládežou, tvorbe výchovných projektov pre Slovkoncert, Československý rozhlas a televíziu, komponoval o.i. aj pre deti a mládež a spolupracoval na tvorbe pedagogických dokumentov pre všeobecno-vzdelávacie školstvo v oblasti hudobnej náuky a hudobnej výchovy. Po návrate k vysokoškolskej pedagogike vytvoril na KTH model percepčnej hudobnej analýzy pre poslucháčov ŠP TH, vychádzajúci z neohermeneutických a sémiotických koncepcií a praktizujúci štrukturálnu analýzu na metodologickej báze psychosémiozy, hudobného zážitku a vcítenia do hudobného posolstva. Paralelne s touto líniou budoval predmety pedagogiky teórie hudby, zaslúžil sa o založenie subkatedry hudobnej pedagogiky, ktorá síce pre nedostatočné zázemie na HTF VŠMU zanikla, ale princíp zostal uchovaný v koncepcii doplňujúceho pedagogického štúdia. Niekoľko školských rokov vyučoval aj kompozíciu na KSD. V oblasti kompozície postupne prehĺbil autorské východisko o tvorbu cielených pedagogicko-umeleckých projektov, výchovných cyklov, scénických hudobno-výchovných programov, ap. Je dlhoročným predsedom Asociácie učiteľov hudby Slovenska, ktorej jednotlivé sekcie udržiavajú kontakty s európskymi odbornými združeniami hudobných pedagógov a ktorá organizuje množstvo seminárov, kolokvií a konferencií v teritóriu pedagogiky teórie hudby - na pomoc učiteľom hudobnej výchovy; z nich najmä každoročná "; $person['hatrik'][prehlad_zamestnania]= "Vyučuje na Katedre teórie hudby HTF VŠMU od školského roka 1990/91. V roku 1991 získal titul docent kompozície a teórie hudby a v roku 1997 titul profesor kompozície (inauguračná prednáška: Percepcia ako základ a východisko pre hudobnú analýzu)."; $person['hatrik'][funkcia]= "profesor"; $person['hatrik'][email]= ""; $person['hatrik'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['hatrik'][link]= ""; $person['kosut'][meno]= "prof. Michal Košut"; $person['kosut'][img]= ""; $person['kosut'][prehlad_studia]= ""; $person['kosut'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kosut'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kosut'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kosut'][absolventi]= ""; $person['kosut'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kosut'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kosut'][funkcia]= "profesor"; $person['kosut'][email]= ""; $person['kosut'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['kosut'][link]= "http://www.musica.cz/kosut/index.htm"; $person['dorr'][meno]= "prof. PhDr. Ing. Peter Dörr, PhD."; $person['dorr'][img]= ""; $person['dorr'][prehlad_studia]= ""; $person['dorr'][koncertna_cinnost]= ""; $person['dorr'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['dorr'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['dorr'][absolventi]= ""; $person['dorr'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['dorr'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['dorr'][funkcia]= ""; $person['dorr'][email]= ""; $person['dorr'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['dorr'][link]= ""; $person['urbancova'][meno]= "PhDr. Hana Urbancová, DrSc."; $person['urbancova'][img]= ""; $person['urbancova'][prehlad_studia]= ""; $person['urbancova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['urbancova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['urbancova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['urbancova'][absolventi]= ""; $person['urbancova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['urbancova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['urbancova'][funkcia]= ""; $person['urbancova'][email]= ""; $person['urbancova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['urbancova'][link]= ""; $person['cenkerova'][meno]= "Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD."; $person['cenkerova'][img]= ""; $person['cenkerova'][prehlad_studia]= ""; $person['cenkerova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['cenkerova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['cenkerova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['cenkerova'][absolventi]= ""; $person['cenkerova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['cenkerova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['cenkerova'][funkcia]= ""; $person['cenkerova'][email]= ""; $person['cenkerova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['cenkerova'][link]= ""; $person['cunderlikova'][meno]= "PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD."; $person['cunderlikova'][img]= ""; $person['cunderlikova'][prehlad_studia]= ""; $person['cunderlikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['cunderlikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['cunderlikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['cunderlikova'][absolventi]= ""; $person['cunderlikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['cunderlikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['cunderlikova'][funkcia]= ""; $person['cunderlikova'][email]= ""; $person['cunderlikova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['cunderlikova'][link]= ""; $person['michalkova'][meno]= "PhDr. Ľudmila Michalková, CSc."; $person['michalkova'][img]= ""; $person['michalkova'][prehlad_studia]= "1968 – 1971 SVŠ Vazovova 6, Bratislava
1971 – 1976 FF UK Bratislava, hudobná veda
1985 letný semester Vysoká škola hudobná v Mníchove
1994 (september – december) študijný pobyt v Paul Sacher Stiftung v Bazileji (CH)"; $person['michalkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['michalkova'][pedagogicka_cinnost]= "Slovanské gymnázium Bratislava
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica
Štátne konzervatórium Bratislava
HTF VŠMU Bratislava"; $person['michalkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['michalkova'][absolventi]= ""; $person['michalkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "dejiny hudby na Slovensku v 19 st.
dejiny evanjelickej cirkevnej piesne na Slovensku"; $person['michalkova'][prehlad_zamestnania]= "1977 dramaturg v SHF v Bratislave
1978 – 1992 Umenovedný ústav (od 1990 Ústav hudobnej vedy) SAV v Bratislave, od 1984 vedecký pracovník"; $person['michalkova'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['michalkova'][email]= "michalkova.l@atlas.sk"; $person['michalkova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['michalkova'][link]= "http://www.sury.sk/?q=node/203"; $person['sebesta'][meno]= "Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD."; $person['sebesta'][img]= "portraits/sebesta_rob.jpg"; $person['sebesta'][prehlad_studia]= "• 1986 – 1992 Konzervatórium Bratislava (hra na klarinete, Edmund Bombara, Peter Drlička)
• 1993 – 1994 VŠMU Bratislava (hra na klarinete, Jozef Luptáčik)
• 1994 – 1998 VŠMU Bratislava (teória hudby)
• 1995 - 1998 interpretačné kurzy historického klarinetu u Erica Hoepricha a Gillesa Thomého
• 1999 – 2002 VŠMU doktorandské štúdium (Katedra Teórie hudby)
• 11. 6 2002 - Dizertačná skúška na VŠMU (písomná práca a ústna skúška)
• 2001 – 2002 študijný pobyt Paríž (hra na historických klarinetoch, prof. Eric Hoeprich, Gilles Thomé)
• 23. 6. 2009 Obhájenie dizertačnej práce
"; $person['sebesta'][koncertna_cinnost]= "• sólistická – W. A. Mozart Koncert pre klarinet a orchester KV 622 A dur, vystúpenie na Mozartovskom festivale vo Varšave s orchestrom
• komorná hra so súbormi: Lotz Trio, Musica Aeterna, Maria Theresia Ensemble, Solamente Naturali
• orchestrálna - Musica Aeterna, Solamente Naturali, Warszawska Opera Kameralna, The Czech Ensemble Baroque Orchestra, Capella Cracowiensis, Wroclawska Orchestra Barokowa, Capela Savária, Orchester 1756, Musica Florea, Concerto Polacco, Concilium Musicum Wien, Wiener Academie
• pravidelná umelecká spolupráca: Ronald Šebesta, Andreas Fink, Peter Zajíček, Ján Gréner, Miloš Valent, Didier Talpain, Kai Bumann, Jan Tomasz Adamus, Jarek Thiel
• charakteristika
Recenzenti charakterizujú Róberta Šebestu ako teoreticky výborne pripraveného hudobníka s veľkou muzikalitou a prirodzenou hudobníckou inteligenciou. „Má pekný, kultivovaný tón, výborne cíti frázu, na nástroji s minimálnym počtom klapiek hrá technicky veľmi isto, jeho ozdoby sú absolútne jasné, zreteľné a presné...“ (Ladislav Kačic). "; $person['sebesta'][pedagogicka_cinnost]= "• Teória hudby II. IV. (KTH, KSD)
• Hudobná analýza IV. (KTH, KSD)
• Teória hudby a analýza skladieb I. II. III. IV. (KSDN, KKN)
• Historická interpretačná prax I. II. (KSDN, KKN, KS, KTH? KSD)
• Vybrané kapitoly z organológie I. II (KTH)
• Vybrané kapitoly z hudby do roku 1600 (KSDN, KKN, KS)
• Diplomový seminár II.
• Dejiny a literatúra dychových nástrojov (KSDN –DN)
"; $person['sebesta'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sebesta'][absolventi]= ""; $person['sebesta'][umelecka_vedecka_cinnost]= " UMELECKÁ ČINNOSŤ:
diskografia:
CD – Johann Nepomuk Hummel – Septet d mol, Military Septet , Solamente Naturali (Alessandro Commellato, Jean-Luc Machicot, Sharman Plesner, Lucie Duskova, Michal Stahel, Tibor Nagy), Brilliant Classics 94041, 2010
CD – Ludwig van Beethoven Coriolan Ouverture, Violin Concerto, Romances, Capella
Savaria, husle Zsolt Kalló, dir. Ádám Medveczky, CSE-CD 002, 2010
CD2 – Johann Nepomuk Hummel: Mathilde de Guise, súbor Solamente Naturali, dir. Didier Talpain, Brilliant Classics 94043, 2010
CD – Ján Levoslav Bella Church Music (1866-1881), Solamente Naturali, dir Andrew Parrott,
Scriptorium Musicum 1624-001-2, 2009
CD - Juraj Družecký: Divertissements Pour Trois Cors de Basset, súbor Lotz Trio (+ Ronald Šebesta, Andreas Fink). Bratislava, Hevhetia HV 0034-2-331, 2009
CD2 – Antonín Dvorák Symphonies No. 7 & 8, Smyphonic Variations, Vanda Ouverture, Prague Waltzes, Polka, Musica Florea, dir. Marek Štryncl, Arta F10180. 2009
CD – Slovak Period and Contemporary Basset horn Treasures (Marián Lejava - Aria for Lotz
Trio, Martin Burlas – Plavba proti noci, Daniel Matej – 3m für W.A.M., Marek Piaček – Pustatina I-VIII, Boško Milakovič – The Inner Singers, Johann Joseph Rösler – Partita, Juraj Družecký - Partita z Divertissements Pour Trois Cors de Basset, Lotz Trio (+ Ronald Šebesta, Andreas Fink), HF 00562131, 2008
• 1998 – do súčasnosti - podpredseda občianskeho združenia Centrum Starej hudby a spoluorganizátor hudobného festivalu Dni Starej hudby.
VEDECKÁ ČINNOSŤ:
Odborné práce:
• ŠEBESTA, Róbert. Chalumeau v hudbe 18. storočia : dizertačná práca. Bratislava: VŠMU, 2008. 206 s.
• ŠEBESTA, Róbert a HOEPRICH, Eric. Franz Strobach: basset horns & new biographical information. In Journal of American Musical Instrument Society (JAMIS). ISSN 0362-3300, 2011, Vol. XXXVI, p. 58-77.
• ŠEBESTA, Róbert. Vplyv temperatúr na kompozičnú prax. In Prezentácie-Konfrontácie. Bratislava: VŠMU, 2009. ISBN 978-80-89454-01-3, s. 33-40.
• ŠEBESTA, Róbert. Produkcia Strobachových basetových rohov vo svetle nových biografických poznatkov. In Opus Musicum. ISSN 00862-8505, 2009, roč. 41, č. 3, s. 17-24.
• ŠEBESTA, Róbert. Divertissement Pour Trois Cors de Bassett Juraja Družeckého. In Tempo. ISSN 1336-5983, 2009, roč. 6, č. 2, s. 27-29.
• vedúci vedeckej časti medzinárodného grantu Accentus Musicalis, uskutočňovaný v kooperácii s Universität für Musik und darstellende Kunst Wien riešiteľ dvoch vedeckých úloh:
• Anton Zimmermann - Serenata affettuosa per La quaresima (kritické vydanie) • K problematike cyklov v Divertissement Pour Trois Cor de Bassett Juraja Družeckého a Terzette a Tre Corni di Bassetto K 439b Wolfganga A. Mozarta
Účasť na konferenciách:
• 2008 Geschichte, Bauweise und Repertoire der Klarinetteninstrumente, Michaelstein
• 2009 Prezentácie-Konfrontácie, Bratislava HTF VŠMU
• 2011 Prezentácie-Konfrontácie, Bratislava HTF VŠMU
• 2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, Bratislava SNM "; $person['sebesta'][prehlad_zamestnania]= "• 1991 Komorná Opera Bratislava
• 1992 – 1996 ZUŠ Exnárova, ZUŠ Dolinského Bratislava
• 1998 – 2004 Hudobné Múzeum SNM Bratislava
• 2002 – do súčasnosti HTF VŠMU Bratislava "; $person['sebesta'][funkcia]= "2002 – 2006, asistent
2006 – doteraz odborný asistent "; $person['sebesta'][email]= "robertsebesta@lotztrio.com"; $person['sebesta'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['sebesta'][link]= ""; $person['majerova'][meno]= "Mgr. art. Ivana Majerová, ArtD."; $person['majerova'][img]= ""; $person['majerova'][prehlad_studia]= ""; $person['majerova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['majerova'][pedagogicka_cinnost]= "US Lúčnica, ZUŠ Ľ. Rajtera,"; $person['majerova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['majerova'][absolventi]= ""; $person['majerova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "US Lúčnica"; $person['majerova'][prehlad_zamestnania]= "VŠMU HTF KTT, US Lúčnica, ZUŠ Ľ. Rajtera"; $person['majerova'][funkcia]= "odborný asistent "; $person['majerova'][email]= "majerki@pobox.sk"; $person['majerova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['majerova'][link]= ""; $person['kapeller'][meno]= "MUDr. Karol Kapeller, DrSc."; $person['kapeller'][img]= ""; $person['kapeller'][prehlad_studia]= ""; $person['kapeller'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kapeller'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kapeller'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kapeller'][absolventi]= ""; $person['kapeller'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kapeller'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kapeller'][funkcia]= ""; $person['kapeller'][email]= ""; $person['kapeller'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['kapeller'][link]= ""; $person['psenak'][meno]= "PhDr. Jozef Pšenák"; $person['psenak'][img]= ""; $person['psenak'][prehlad_studia]= ""; $person['psenak'][koncertna_cinnost]= ""; $person['psenak'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['psenak'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['psenak'][absolventi]= ""; $person['psenak'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['psenak'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['psenak'][funkcia]= ""; $person['psenak'][email]= ""; $person['psenak'][katedra]= ""; $person['psenak'][link]= ""; $person['grecmanova'][meno]= "doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová"; $person['grecmanova'][img]= ""; $person['grecmanova'][prehlad_studia]= "VŠMU, pedagogika tanca / r. 1965 /"; $person['grecmanova'][koncertna_cinnost]= "KTT HTF VŠMU a iné VŠ / FTVŠ, UKF Nitra, DIFA JAMU Brno, Tanečné konzervatórium Blava, Osvetový ústav"; $person['grecmanova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['grecmanova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['grecmanova'][absolventi]= ""; $person['grecmanova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "umelecké vystúpenia doma i v zahraničí s profesionálnym
súborom SĽUK. Preklady, skriptá, učebné texty, bibliografie, encyklopedické heslá"; $person['grecmanova'][prehlad_zamestnania]= "SĽUK – tanečnica od r. 1959 – 1978, /s prerušením l961-65/
VŠMU - pedagóg"; $person['grecmanova'][funkcia]= "docent"; $person['grecmanova'][email]= ""; $person['grecmanova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['grecmanova'][link]= ""; $person['sabovcik'][meno]= "Jozef Sabovčík"; $person['sabovcik'][img]= ""; $person['sabovcik'][prehlad_studia]= ""; $person['sabovcik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sabovcik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sabovcik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sabovcik'][absolventi]= ""; $person['sabovcik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sabovcik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sabovcik'][funkcia]= ""; $person['sabovcik'][email]= ""; $person['sabovcik'][katedra]= ""; $person['sabovcik'][link]= ""; $person['blaho'][meno]= "doc. Ján Blaho"; $person['blaho'][img]= ""; $person['blaho'][prehlad_studia]= "Základná deväťročná škola – 9 ročná – ukončená 1962
Stredná všeobecnovzdelávacia škola – 3 ročná – ukončená 1965
Fakulta telesnej výchovy a športu – 5 ročná – ukončená 1973
Školenie trénerov športovej gymnastiky II. triedy – 3 ročné – ukončené 1976
Pomaturitné štúdium choreografov – 2 ročné – ukončené 1985"; $person['blaho'][koncertna_cinnost]= ""; $person['blaho'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['blaho'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['blaho'][absolventi]= ""; $person['blaho'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Doc. Ján Blaho sa narodil sa 8. 10. 1947 v Považskej Bystrici. Základné a stredné vzdelanie ukončil v Žiline a Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Dva roky pracoval na Mestskom výbore ČSZTV a Krajskom osvetovom stredisku v Bratislave. Od 1. októbra 1979 nastúpil na Katedru hudobnej výchovy na Pedagogickú fakultu v Nitre a 1. apríla 1992 prešiel na Katedru folkloristiky a regionalistiky Vysokej školy pedagogickej v Nitre. Od 1. januára 1996 nastúpil na Katedru tanečnej tvorby HF VŠMU v Bratislave, kde pracoval v zaradení vedecký pracovník a pedagóg hlavného predmetu v špecializácii Pedagogika ľudového tanca. Jeho odborná orientácia je slovenský ľudový tanec, etnochoreológia, teória a metodika ľudového tanca a regionalistika.
Od školského roku 1999/2000 pôsobil ako externý učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na Katedre etnológie.
Popri zamestnaní sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, inštruktor osvetových zariadení, člen Poradných zborov pre ľudový tanec, člen Programových komisií folklórnych festivalov, člen komisií MK SR, pripravovateľ a realizátor folklórnych programov, garant kurzov choreografie, choreograf pre amatérske i profesionálne súbory na Slovensku i v zahraničí, choreograf filmovej a televíznej produkcie a divadelných inscenácií.
Takmer dve desaťročia pôsobil ako choreograf a umelecký vedúci vo vysokoškolských folklórnych súboroch Ponitran pri Pedagogickej fakulte v Nitre a Gymnik pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Choreograficky pracoval aj pre profesionálne telesá. V SĽUKu v programoch Moja rodná k 40. výročiu v roku 1989, v programe Sen v roku 2003. V rokoch 2007 a 2008 realizoval pre SĽUK choreograficky program pre deti Gašparko a celovečerný program Obrázky zo Slovenska. V roku 2014 v SĽUKu choreograficky participoval na programe Slovenské Vianoce.
V umeleckom programe Lúčnica v rokoch 1995 a 2001 – 2003 vytvoril tri samostatné choreografie a jeden celovečerný komorný program s názvom „ Pred muzikou „. V programe Karpaty sa podieľal choreografiou Jánska noc. Spolu s Ing. Vladimírom Urbanom realizoval v Lúčnici „ Slovenský triptych „ – celovečerný program z tradičnej kultúry pastierov, remeselníkov a roľníkov v roku 2006.
V roku 2013 v programe k 65. výročiu US Lúčnica realizoval programový blok „ Ťažké časy kurucké „.
Vytvoril choreografie k divadelnej inscenácii v Nitre a operete Hrnčiarsky bál na Novej scéne v Bratislave. Autorsky sa tanečnou tvorbou podieľal na televíznych a hraných filmoch, inscenáciách, rozprávkach a pod. ako napr. filmu Katera v réžii Martina Ťapáka v roku 1980, Ženský zákon v réžii Pavla Haspru v roku 1987, k audiovizuálnemu triptychu a celovečernému hranému filmu „ Ako divé husi „ Martina Ťapáka v roku 1998.
Ako choreograf pôsobil aj v zahraničí v Maďarsku, Juhoslávii, Rumunsku, v Spojených štátoch a Kanade kde realizoval asi 90 choreografií a absolvoval viacero dlhodobých lektorských pobytov. "; $person['blaho'][prehlad_zamestnania]= "ZDŠ Odborárska Bratislava – 1974
ZDŠ Hubenného Bratislava - 1974
Základná vojenská služba – 1974 – 1975
Mestský výbor ČSZTV Bratislava – 1975 – 1977
Krajské osvetové stredisko Bratislava – 1977 – 1979
Pedagogická fakulta Nitra 1979 – 1996
Vysoká škola múzických umení Bratislava – 1996 doteraz"; $person['blaho'][funkcia]= "- Vedecký pracovník na 0,5 úväzok 1997 - 2003
- Vedúci hlavného predmetu od r. 1997 doteraz"; $person['blaho'][email]= "blahovic@gmail.com"; $person['blaho'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['blaho'][link]= ""; $person['bartko'][meno]= "Mgr. Emil Bartko, PhD."; $person['bartko'][img]= ""; $person['bartko'][prehlad_studia]= "- Absolvent Vysokej školy múzických umení - špecializácia Tanečná teória, dramaturgia a kritika (vedúci pedagóg profesor Jan Reimoser, Bratislava 1971 )
- Absolvent Strednej priemyselnej školy stavebnej - špecializácia hydrotechnické stavby (Košice, 1963)"; $person['bartko'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bartko'][pedagogicka_cinnost]= "- Pedagóg Vysokej školy múzických umení - Katedra tanečnej tvorby - Dejiny a teória tanca, Dramaturgia baletu, Dramaturgia ľudových súborov, Estetika tanca ( od 1980 )
- Externý pedagóg Konzervatória - Tanečné oddelenie ( Bratislava, 1976 - 1982 )
- Tajomník Katedry tanečnej tvorby VŠMU

"; $person['bartko'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bartko'][absolventi]= ""; $person['bartko'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bartko'][prehlad_zamestnania]= "- Riaditeľ Baletu SND ( január 1996 - november 1996, od 1. januára 1999 )
- Umelecký šéf Baletu SND (máj 1989 - december 1995)
- Vedúci úradu MK SR ( 1999 - 2001 )
- Odborný pracovník oddelenia kultúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislava (1998)
- Zväz slovenských dramatických umelcov - vedúci oddelenia ( 1987 - 1989 )
- Námestník riaditeľa pre umelecko-prevádzkový úsek umeleckej agentúry SLOVKONCERT (1983 - 1987)
- Vedúci odborný referent - špecialista MK SSR ( 1979 - 1982 )
- Asistent choreografa v súbore LÚČNICA (1975 - 1979 )
- Tanečník a choreograf Štátneho súboru pre srbskú ľudovú kultúru v Bautzene - SRN (1974 - 1975)
- Dramaturg SĽUK-u (1972 - 1974)
- Redaktor Vydavateľstva OBZOR - časopis Hudba, spev, tanec ( 1971 -1972)
- Tanečník súboru LÚČNICA ( 1963 - 1979 )
- Referent - špecialista Osvetového ústavu ( Bratislava, 1968 - 1971 )"; $person['bartko'][funkcia]= ""; $person['bartko'][email]= ""; $person['bartko'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['bartko'][link]= ""; $person['letenajova'][meno]= "Mgr. Oľga Letenajová, ArtD."; $person['letenajova'][img]= ""; $person['letenajova'][prehlad_studia]= "1979 VŠMU Bratislava, tanečná pedagogika
1996 certifikačné štúdium The Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku, USA"; $person['letenajova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['letenajova'][pedagogicka_cinnost]= "v r. 1975 - 2000 vedúca, interný pedagóg a členka umeleckej rady Tanečného divadla Bralen
1980 - 1991 metodicko-pedagogická činnosť na celoslovenských cyklických školeniach vedúcich súborov moderného tanca
od r. 1989 - pedagóg Katedry tanečnej tvorby
od r. 2001 - Súkromná ZUŠ a Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave"; $person['letenajova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['letenajova'][absolventi]= ""; $person['letenajova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['letenajova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['letenajova'][funkcia]= ""; $person['letenajova'][email]= "olga.letenajova@gmail.com"; $person['letenajova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['letenajova'][link]= ""; $person['kocman'][meno]= "doc. Mgr. art. Ján Kocman"; $person['kocman'][img]= ""; $person['kocman'][prehlad_studia]= ""; $person['kocman'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kocman'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kocman'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kocman'][absolventi]= ""; $person['kocman'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kocman'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kocman'][funkcia]= ""; $person['kocman'][email]= ""; $person['kocman'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['kocman'][link]= ""; $person['bukovy'][meno]= "Mgr. art. Lubomír Bukový"; $person['bukovy'][img]= ""; $person['bukovy'][prehlad_studia]= ""; $person['bukovy'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bukovy'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bukovy'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bukovy'][absolventi]= ""; $person['bukovy'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bukovy'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bukovy'][funkcia]= ""; $person['bukovy'][email]= ""; $person['bukovy'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['bukovy'][link]= ""; $person['korec'][meno]= "Mgr. art. Juraj Korec"; $person['korec'][img]= ""; $person['korec'][prehlad_studia]= ""; $person['korec'][koncertna_cinnost]= ""; $person['korec'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['korec'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['korec'][absolventi]= ""; $person['korec'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['korec'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['korec'][funkcia]= ""; $person['korec'][email]= ""; $person['korec'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['korec'][link]= ""; $person['kovarova'][meno]= "Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD."; $person['kovarova'][img]= ""; $person['kovarova'][prehlad_studia]= "1977 – 1981 Vysoká škola Ekonomická, Bratislava - Vnútorný obchod
1986 –1990 Vysoká škola múzických umení, Bratislava Pedagogika tanca

stáže a školenia
2002 - 2005 absolvovanie prvých troch rokov akreditovaného štúdia Feldenkraisovej metódy, ogranizované Feldenkrais Studiengesellschaft Wien, Viedeň, Rakúsko
2001 „Audience Development“ organizované TOACA, Bukurešť, Rumunsko
2000 - „Tvorba projektov a spolupráca“, tréning CPRK, akreditovaný Ministerstvom školstva SR
1999 - „Artistic Coaching“ organizované MAPA Amsterdam v Berlíne, Nemecko „ArtsLink Partnership Program“
štipendijný pobyt v DanceTheatre Workshop a Danspace,
New York, USA
1997 „Management of inovative art project“ organizované MAPA Amsterdam v Bratislave
1991,92,94,96,97 Letné kurzy tanečných techník: Limón, Release, Improvizácia organizované festival Tanzwochen, Viedeň, Rakúsko
1989,93,96 „Limón Summer Dance Program“ – USA štúdium techniky José Limóna, organizované Limón Institute, New York
1993 Stáž v Divadle súčasného tanca – Paríž, Francúzsko, technika José Limóna, kompozícia, organizované Francúzskym Inštitútom Bratislava
1990 „Lété de Lést“ študijný pobyt Francúzsko
organizované Ministerstvom zahraničných vecí Francúzska"; $person['kovarova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kovarova'][pedagogicka_cinnost]= "Zameraná na výučbu techniky José Limóna ako aj základov pohybu, ktoré čerpajú z rôznych techník prepájajúcich telo a myseľ a z Feldenkraisovej metódy.
Práca s hercami - pedagóg na Katedre herectva VŠMU (1996 – 2003) – predmety javiskový pohyb a moderný tanec.
Náplň externej pedagogickej činnosti tvoria predovšetkým krátkodobé tanečné dielne a kurzy v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Nórsko)."; $person['kovarova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kovarova'][absolventi]= ""; $person['kovarova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Choreografická tvorba zameraná najmä na oblasť muzikálu a na pohybovú spoluprácu v činoherných predstaveniach. Od roku 1997 vytvorila viac ako 30 choreografií pre divadlá, STV a skupiny moderného tanca.
Autorka umeleckých konceptov multimediálnych projektov, umelecká riaditeľka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe (od r.1999)"; $person['kovarova'][prehlad_zamestnania]= "1981 – 1983 Bratislavská informačná a propagačná služba, ekonóm

1984 – 1989 umelkyňa v slobodnom povolaní – choreografia, pedagogika, interpretácia

1989 – 1991 Balet Slovenského národného divadla, baletná majsterka

1991 – 1993 VŠMU - externý úväzok, pedagóg, umelkyňa v slobodnom povolaní

1993 – 1996 Nová Scéna Bratislava, tanečný pedagóg a choreografka, VŠMU externý úväzok

od 1996 VŠMU - interný úväzok, pedagóg "; $person['kovarova'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['kovarova'][email]= "festivalba@nextra.sk"; $person['kovarova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['kovarova'][link]= ""; $person['sedlackova'][meno]= "Mgr. art. Anna Sedlačková, ArtD."; $person['sedlackova'][img]= ""; $person['sedlackova'][prehlad_studia]= ""; $person['sedlackova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sedlackova'][pedagogicka_cinnost]= "Tanečný pedagóg na Katedre tanečnej tvorbyVŠMU, kde pôsobí od roku 1996. Tu založila a vedie Ateliér pohybu Dvorana, priestor pre rozvoj tvorivého a interpretačného potenciálu študentov. V roku 2001 – 2002 získala prestížne Fulbrightove štipendium na štúdium na Hampshire College v USA. Od roku 2000 je v certifikačnom programme The School for Body - Mind Centering, kde získala certifikát Infant Developmental Movement Educator a Somatic Movement Educator.

Ako tanečný pedagóg hosťujúco vedie kurzy súčasného tanca, improvizácie a kompozície na Slovensku a v ČR."; $person['sedlackova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sedlackova'][absolventi]= ""; $person['sedlackova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "1995- Tanečné projekty s M. Renzi a J.Lilly v USA
1995 – Americko – slovenský projekt MÁRNOTRATNÁ DCÉRA, chor. M. Renzi na festivale v Prahe, predstavenia, Bratislava, Brno
1996 – Spoločné turné americko – slovenského projektu MÁRNOTRATNÁ DCÉRA v USA 1997 – Long Distance dialogues, spoločný slovensko - americký projekt bol súčasťou Kultúrneho Leta 97 v Bratislave, Žiline, Bardejove, Poprade, Sp. Novej Vsi a v Kittsee, Rakúsko
1996 – Predstavenie Vtelené balady
1997 – celovečerné predstavenie Kolotočenie
1998 – LONG DISTANCE DIALOGUES turné v USA, New York, Washington DC, Amherst, MA Middlebury,VT
1999 – ZÁHRADA A PRÍRODA, projekt spolupráce KTT VŠMU a EDDC Arnhem pod vedením M. Fulkerson
1999 – Predstavenie BMExpress
1999 – choreografia predstavenia MARIA ALEBO TEREZIA v spolupráci s EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT CENTRE, Arnhem, Holandsko
2000 účasť na medzinárodnom projekte choreografky Allyson Green v rámci festivalu Bratislava v Pohybe 2000
2001 site specific projekt v uliciach Bratislavy v rámci festivalu Bratislava v pohybe 2001
2002 – predstavenie pre študentov HAMPSHIRE COLLEGE, Amherst USA,
spolupráca s americkou skupinou Haphazard Dance,"; $person['sedlackova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sedlackova'][funkcia]= ""; $person['sedlackova'][email]= ""; $person['sedlackova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['sedlackova'][link]= ""; $person['orovnicka'][meno]= "Mgr. art. Ľubica Orovnická, ArtD."; $person['orovnicka'][img]= ""; $person['orovnicka'][prehlad_studia]= ""; $person['orovnicka'][koncertna_cinnost]= ""; $person['orovnicka'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['orovnicka'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['orovnicka'][absolventi]= ""; $person['orovnicka'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['orovnicka'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['orovnicka'][funkcia]= ""; $person['orovnicka'][email]= ""; $person['orovnicka'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['orovnicka'][link]= ""; $person['lackova'][meno]= "Mgr. art. Eva Lacková, ArtD."; $person['lackova'][img]= ""; $person['lackova'][prehlad_studia]= ""; $person['lackova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lackova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lackova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lackova'][absolventi]= ""; $person['lackova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lackova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lackova'][funkcia]= ""; $person['lackova'][email]= ""; $person['lackova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['lackova'][link]= ""; $person['ohradanova'][meno]= "Mgr. art. Eva Ohraďanová"; $person['ohradanova'][img]= ""; $person['ohradanova'][prehlad_studia]= ""; $person['ohradanova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ohradanova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ohradanova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ohradanova'][absolventi]= ""; $person['ohradanova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ohradanova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ohradanova'][funkcia]= ""; $person['ohradanova'][email]= ""; $person['ohradanova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['ohradanova'][link]= ""; $person['sevcik'][meno]= "Mgr. art. Ján Ševčík"; $person['sevcik'][img]= ""; $person['sevcik'][prehlad_studia]= ""; $person['sevcik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sevcik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sevcik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sevcik'][absolventi]= ""; $person['sevcik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sevcik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sevcik'][funkcia]= ""; $person['sevcik'][email]= ""; $person['sevcik'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['sevcik'][link]= ""; $person['zitnanova'][meno]= "Mgr. art. Helena Žitňanová, ArtD."; $person['zitnanova'][img]= ""; $person['zitnanova'][prehlad_studia]= ""; $person['zitnanova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['zitnanova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['zitnanova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['zitnanova'][absolventi]= ""; $person['zitnanova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['zitnanova'][prehlad_zamestnania]= "VŠMU HTF KTT, ZUŠ Jesenského"; $person['zitnanova'][funkcia]= "odborný asistent "; $person['zitnanova'][email]= ""; $person['zitnanova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['zitnanova'][link]= ""; $person['mintal'][meno]= "Mgr. art. Pavol Mintál"; $person['mintal'][img]= ""; $person['mintal'][prehlad_studia]= "absolutórium Konzervatória a HTF VŠMU"; $person['mintal'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mintal'][pedagogicka_cinnost]= "ZUŠ,TKEJ,KTT VŠMU-korepetície"; $person['mintal'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mintal'][absolventi]= ""; $person['mintal'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mintal'][prehlad_zamestnania]= "slobodné povolanie"; $person['mintal'][funkcia]= "korepetítor"; $person['mintal'][email]= ""; $person['mintal'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['mintal'][link]= ""; $person['socuvkova'][meno]= "Mgr. art. Michaela Sočuvková, ArtD."; $person['socuvkova'][umelecky_profil]= "Po úspešnom absolvovaní ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach v klavírnej triede Zuzany Sedlákovej, bola prijatá na Konzervatórium v Košiciach do klavírnej triedy Mgr. Anny Ličkovej. V prvom ročníku konzervatória získala 4. miesto na Medzinárodnej klavírnej súťaži Košice 1997.
Po štvrtom maturitnom ročníku, v roku 2000 bola prijatá na Vysokú školu múzických umení v Bratislave do triedy prof. Stanislava Zamborského, ArtD. Počas štúdia účinkovala v rámci cyklu Café koncertov v Dome umenia v Košiciach. Koncom školského roka 2003 ukončila bakalárske štúdium na VŠMU. V školskom roku 2003-2004 absolvovala študijný štipendijný pobyt na Akadémii múzických umení v Prahe, kde bola vedená prof. Petrom Toperczerom. V roku 2005 úspešne ukončila magisterské štúdium na HTF VŠMU. V tom istom roku bola prijatá na interné doktorandské štúdium na HTF VŠMU pod vedením školiteľa prof. Stanislava Zamborského, ArtD. V roku 2006 absolvovala Vianočné koncerty so Štátnou filharmóniou Košice v Dome umenia v Košiciach, pod vedením dirigenta Tomáša Hanusa, v spolupráci s klaviristkou Pavlou Reiffersovou.
V súčasnosti sa venuje špecificky orientovanej tanečnej korepetícii na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, v baletnom štúdiu Terpsichoré a na Katedre tanca HTF VŠMU."; $person['socuvkova'][img]= ""; $person['socuvkova'][prehlad_studia]= " 1996-2000 Konzervatórium Košice
2000-2005 VŠMU Bratislava, hra na klavíri
2003 AMU Praha, hra na klavíri
2005-2008 Interné doktorandské štúdium na HTF VŠMU, hra na klavíri"; $person['socuvkova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['socuvkova'][pedagogicka_cinnost]= " ZUŠ Valaliky - výučba hry na klavíri, ZUŠ na Exnárovej Bratislava - výučba hry na klavíri
Cirkevné konzervatórium Bratislava - výučba hry na klavíri
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava, výučba hry na klavíri
KKN HTF VŠMU Bratislava – výučba hry na klavíri"; $person['socuvkova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['socuvkova'][absolventi]= ""; $person['socuvkova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['socuvkova'][prehlad_zamestnania]= " 1999-2000 ZUŠ Valaliky, výučba hry na klavíri
2001-2002 ZUŠ na Exnárovej Bratislava, výučba hry na klavíri a korepetícia
2002-2003 Cirkevné konzervatórium Bratislava, výučba hry na klavíri
2004 - Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava, korepetícia a výučba hry na klavíri; trvá
2006 - Baletné štúdio Terpsichoré Bratislava, korepetícia; trvá
2011- KTT HTF VŠMU Bratislava, korepetícia; trvá
"; $person['socuvkova'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['socuvkova'][email]= ""; $person['socuvkova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['socuvkova'][link]= ""; $person['hvisc'][meno]= "Mgr. art. Martin Hvišč, ArtD."; $person['hvisc'][img]= ""; $person['hvisc'][prehlad_studia]= ""; $person['hvisc'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hvisc'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['hvisc'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hvisc'][absolventi]= ""; $person['hvisc'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['hvisc'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['hvisc'][funkcia]= ""; $person['hvisc'][email]= ""; $person['hvisc'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['hvisc'][link]= ""; $person['soltys'][meno]= "Mgr. art. Vladislav Šoltys, ArtD."; $person['soltys'][img]= ""; $person['soltys'][prehlad_studia]= "1994-1999 Vysokej školy Múzických umení Bratislava, pedagogika tanca"; $person['soltys'][koncertna_cinnost]= ""; $person['soltys'][pedagogicka_cinnost]= "Pôsobenie v tanečnom divadle Elledanse v Bratislave, festival ProArt Brno a 4plu2 v Banskej Bystrici, Labanov Ateliér Bratislava a na Súkromnom konzervatóriu Košice."; $person['soltys'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['soltys'][absolventi]= ""; $person['soltys'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Interpretačná a choreografická činnosť v tanečných a divadelných skupinách, Dajv, Elledanse, Fabulous Beast, cie Laroque, SDT, BDT, VolksoperWien, Tanztheater Wien, PUĽS."; $person['soltys'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['soltys'][funkcia]= "doktorand"; $person['soltys'][email]= "vladsoltys@gmail.com"; $person['soltys'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['soltys'][link]= ""; $person['ven'][meno]= "Mgr. art. Marcel Vén"; $person['ven'][img]= ""; $person['ven'][prehlad_studia]= ""; $person['ven'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ven'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ven'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ven'][absolventi]= ""; $person['ven'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ven'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ven'][funkcia]= ""; $person['ven'][email]= ""; $person['ven'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['ven'][link]= ""; $person['marisler'][meno]= "Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD."; $person['marisler'][img]= ""; $person['marisler'][prehlad_studia]= "pedagogika ľudového tanca - KTT HTF, VŠMU, interné doktorandské štúdium KTT HTF VŠMU"; $person['marisler'][koncertna_cinnost]= ""; $person['marisler'][pedagogicka_cinnost]= "2006 - 2010 US Lúčnica, KTT HTF VŠMU, kurz Doplnkového vzdelávania tanečnej pedagogiky Liptovský Hrádok, workshopy ľudového tanca"; $person['marisler'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['marisler'][absolventi]= ""; $person['marisler'][umelecka_vedecka_cinnost]= " od 2010 umelecký vedúci SĽUK-u
1995 - 2006 interpret US Lúčnica
Choreografická činnosť:
SĽUK, VUS Jánošík, FS Urpín, FS Mostár, FS Slnečnica, FS Trnavčan, FS Šarvanci - Praha, Ondráš - Brno, tanečný projekt Husľovačka
ň Interpretačná činnosť:
muzikál Cigáni idú do neba, rytmicko - tanečná show Gasp, tanečné divadlo Husári, skupina tanečného humoru Všetečníci
členstvo v odborných porotách na interpretačných a choreografických súťažiach "; $person['marisler'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['marisler'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['marisler'][email]= "marisler@gmail.com"; $person['marisler'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['marisler'][link]= ""; $person['puobisova'][meno]= "Mgr. art. Dagmar Puobišová, ArtD."; $person['puobisova'][img]= ""; $person['puobisova'][prehlad_studia]= "1973 –1977 VŠMU, Pedagogika tanca "; $person['puobisova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['puobisova'][pedagogicka_cinnost]= "1975 spoluzakladateľka TD Bralen, tamtiež pedagóg do roku 1994,
divadlo Nová scéna, Konzevatórium Bratislava – hudobnodramatický odbor, ZUŠ Štefánikova 6, Bratislava, školenia organizované Osvetovým ústavom, Katedra tanečnej tvorby HaTF VŠMU, Tanečné konzervatórium E.Jaczovej, Katedra bábkoherectva - VŠMU"; $person['puobisova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['puobisova'][absolventi]= ""; $person['puobisova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "choreografická tvorba pri vytváraní divadelných, televíznych inscenácií, filmov, bábkových predstaveniach

tanečné a pantomimické predstavenia so žiakmi ZUŠ"; $person['puobisova'][prehlad_zamestnania]= "1978 - ZUŠ Štefánikova 6, Bratislava
1992 - VŠMU, Bratislava"; $person['puobisova'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['puobisova'][email]= "d.puobisova@atlas.sk"; $person['puobisova'][katedra]= "katedra tanečnej tvorby"; $person['puobisova'][link]= ""; $person['sabova'][meno]= "doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD."; $person['sabova'][img]= "portraits/sabova.jpg"; $person['sabova'][prehlad_studia]= "1978 – 1984 Konzervatoř v Kroměříži
1984 – 1988 HTF VŠMU Bratislava
doktorandské štúdium na HTF VŠMU ukončené r. 2010"; $person['sabova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sabova'][pedagogicka_cinnost]= "pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce na HTF VŠMU Bratislava, diplomové, bakalárske a ročníkové koncerty, semináre, súťaže"; $person['sabova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sabova'][absolventi]= ""; $person['sabova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "koncertná činnosť, sólové a komorné koncerty, recitály, polorecitály, koncerty na Slovensku a v zahraničí"; $person['sabova'][prehlad_zamestnania]= "od roku 1988 pedagóg Konzervatória v Bratislave
od roku 1996 pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce na HTF VŠMU Bratislava"; $person['sabova'][funkcia]= "pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce"; $person['sabova'][email]= "sabovaiveta@yahoo.com"; $person['sabova'][katedra]= "Oddelenie klavírnej spolupráce"; $person['sabova'][link]= ""; $person['handler'][meno]= "doc. Elena Händler, ArtD."; $person['handler'][img]= ""; $person['handler'][prehlad_studia]= ""; $person['handler'][koncertna_cinnost]= ""; $person['handler'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['handler'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['handler'][absolventi]= ""; $person['handler'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['handler'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['handler'][funkcia]= ""; $person['handler'][email]= ""; $person['handler'][katedra]= ""; $person['handler'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/356-elena-handler"; $person['bartosova'][meno]= "Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD."; $person['bartosova'][img]= ""; $person['bartosova'][prehlad_studia]= "1977-81 Štátne konzervatórium v Bratislave
1981-85 VŠMU v Bratislave
1985-86 študijný pobyt vo Francúzsku, 6 mesiacov
1988-92 štúdium v umeleckej ašpirantúre na VŠMU
1989 študijný pobyt na Konzervatóriu v Moskve, 1 mesiac"; $person['bartosova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bartosova'][pedagogicka_cinnost]= "VŠMU Katedra klávesových nástrojov
VŠMU Katedra orchestrálnych nástrojov
VŠMU Oddelenie klavírnej spolupráce
predmety: klavírna spolupráca
povinný klavír
komorná hra
Konzervatórium v Bratislave - korepetície"; $person['bartosova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bartosova'][absolventi]= ""; $person['bartosova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bartosova'][prehlad_zamestnania]= "1985-92 asistentka na VŠMU
1992-odborná asistentka na VŠMU
1990-96 Konzervatórium v Bratislave externe,VPP"; $person['bartosova'][funkcia]= ""; $person['bartosova'][email]= "viera@bartosova.sk"; $person['bartosova'][katedra]= ""; $person['bartosova'][link]= ""; $person['pazicky'][meno]= "Mgr. art. Peter Pažický, ArtD."; $person['pazicky'][img]= ""; $person['pazicky'][prehlad_studia]= ""; $person['pazicky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pazicky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['pazicky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pazicky'][absolventi]= ""; $person['pazicky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['pazicky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['pazicky'][funkcia]= ""; $person['pazicky'][email]= ""; $person['pazicky'][katedra]= ""; $person['pazicky'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1230-peter-pazicky"; $person['gajdosova'][meno]= "Mgr. art. Barbora Gajdošová, ArtD."; $person['gajdosova'][img]= ""; $person['gajdosova'][prehlad_studia]= ""; $person['gajdosova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['gajdosova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['gajdosova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['gajdosova'][absolventi]= ""; $person['gajdosova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['gajdosova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['gajdosova'][funkcia]= ""; $person['gajdosova'][email]= ""; $person['gajdosova'][katedra]= ""; $person['gajdosova'][link]= ""; $person['sasinova'][meno]= "doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD."; $person['sasinova'][img]= ""; $person['sasinova'][prehlad_studia]= ""; $person['sasinova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sasinova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sasinova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sasinova'][absolventi]= ""; $person['sasinova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sasinova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sasinova'][funkcia]= ""; $person['sasinova'][email]= ""; $person['sasinova'][katedra]= ""; $person['sasinova'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1231-dana-sasinova-satury"; $person['biscakova'][meno]= "Mgr. art. Zuzana Biščáková"; $person['biscakova'][img]= ""; $person['biscakova'][prehlad_studia]= ""; $person['biscakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['biscakova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['biscakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['biscakova'][absolventi]= ""; $person['biscakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['biscakova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['biscakova'][funkcia]= ""; $person['biscakova'][email]= ""; $person['biscakova'][katedra]= ""; $person['biscakova'][link]= ""; $person['nagyjuhasz'][meno]= "Mgr. art. Jana Nagy-Juhász, ArtD."; $person['nagyjuhasz'][img]= ""; $person['nagyjuhasz'][prehlad_studia]= ""; $person['nagyjuhasz'][koncertna_cinnost]= ""; $person['nagyjuhasz'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['nagyjuhasz'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['nagyjuhasz'][absolventi]= ""; $person['nagyjuhasz'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['nagyjuhasz'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['nagyjuhasz'][funkcia]= ""; $person['nagyjuhasz'][email]= ""; $person['nagyjuhasz'][katedra]= ""; $person['nagyjuhasz'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1229-jana-nagy-juhasz"; $person['remencova'][meno]= "Mgr. art. Karin Remencová, ArtD."; $person['remencova'][img]= ""; $person['remencova'][prehlad_studia]= ""; $person['remencova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['remencova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['remencova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['remencova'][absolventi]= ""; $person['remencova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['remencova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['remencova'][funkcia]= ""; $person['remencova'][email]= ""; $person['remencova'][katedra]= ""; $person['remencova'][link]= ""; $person['hrckova'][meno]= "prof. Naďa Hrčková"; $person['hrckova'][img]= ""; $person['hrckova'][prehlad_studia]= ""; $person['hrckova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['hrckova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['hrckova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['hrckova'][absolventi]= ""; $person['hrckova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['hrckova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['hrckova'][funkcia]= ""; $person['hrckova'][email]= ""; $person['hrckova'][katedra]= ""; $person['hrckova'][link]= ""; $person['buffa'][meno]= "doc. Ivan Buffa, ArtD."; $person['buffa'][img]= "portraits/buffa.jpg"; $person['buffa'][prehlad_studia]= ""; $person['buffa'][koncertna_cinnost]= ""; $person['buffa'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['buffa'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['buffa'][absolventi]= ""; $person['buffa'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['buffa'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['buffa'][funkcia]= "doktorand"; $person['buffa'][email]= ""; $person['buffa'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['buffa'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/996-ivan-buffa"; $person['borzik'][meno]= "Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD."; $person['borzik'][img]= "portraits/borzik.jpg"; $person['borzik'][prehlad_studia]= ""; $person['borzik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['borzik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['borzik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['borzik'][absolventi]= ""; $person['borzik'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Slovenský skladateľ Lukáš Borzík sa narodil 3. augusta 1979 v Poprade. Po ukončení Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne (1993 – 1997) študoval na konzervatóriu v Žiline hru na gitare (1999 – 2003) pod vedením Petra Remeníka. V rokoch 2000 – 2002 navštevoval súkromné hodiny kompozície u Mgr. Pavla Kršku a následne v rokoch 2003 – 2008 študoval skladbu u prof. Vladimíra Bokesa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval u prof. Jevgenija Iršaia v rokoch 2008 – 2011. V roku 2011 Hudobný Fond vydal jeho profilové CD Cantico delle Creature, ktoré predstavuje výber z jeho vokálno-inštrumentálnej a inštrumentálnej komornej tvorby.
V roku 2005 sa zúčastnil na medzinárodnom kurze „Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz“ v Nemecku a na festivale „Ostravské dny“ v Českej republike. V roku 2006 získal 1. miesto v medzinárodnej skladateľskej súťaži Alexandra Moyzesa v kategórii pre komorný súbor za skladbu Ask the Mirror a zároveň cenu za najlepšiu skladbu slovenského autora. V roku 2010 nahral skladbu Ask the Mirror pre nemecké vydavateľstvo Spektral records rakúsky súbor ensemble reconsil wien pod vedením dirigenta Rolanda Freisitzera. Jeho skladby znejú na koncertoch aj festivaloch na Slovensku (Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus, ABB, atď.) a v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Poľsko, Fínsko,Srbsko, Česko). Skomponoval scénickú, filmovú a rozhlasovú hudbu uvádzanú na viacerých miestach Slovenska a Česka. "; $person['borzik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['borzik'][funkcia]= "výskumný pracovník"; $person['borzik'][email]= "lukas.borzik@gmail.com"; $person['borzik'][katedra]= ""; $person['borzik'][link]= ""; $person['saray'][meno]= "doc. Ondrej Šaray, ArtD."; $person['saray'][img]= ""; $person['saray'][prehlad_studia]= ""; $person['saray'][koncertna_cinnost]= ""; $person['saray'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['saray'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['saray'][absolventi]= ""; $person['saray'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['saray'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['saray'][funkcia]= "docent"; $person['saray'][email]= ""; $person['saray'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['saray'][link]= "http://www.zborecho.sk/echo.jsp?menu=2&hrf=dirigent"; $person['znavova'][meno]= "Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD."; $person['znavova'][img]= ""; $person['znavova'][prehlad_studia]= ""; $person['znavova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['znavova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['znavova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['znavova'][absolventi]= ""; $person['znavova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['znavova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['znavova'][funkcia]= ""; $person['znavova'][email]= ""; $person['znavova'][katedra]= ""; $person['znavova'][link]= ""; $person['belancova'][meno]= "Mgr. art. Daniela Belancová"; $person['belancova'][img]= ""; $person['belancova'][prehlad_studia]= ""; $person['belancova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['belancova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['belancova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['belancova'][absolventi]= ""; $person['belancova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['belancova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['belancova'][funkcia]= ""; $person['belancova'][email]= ""; $person['belancova'][katedra]= ""; $person['belancova'][link]= ""; $person['malatinsky'][meno]= "Mgr. art. Branislav Malatinský"; $person['malatinsky'][img]= "portraits/malatinsky.jpg"; $person['malatinsky'][prehlad_studia]= ""; $person['malatinsky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['malatinsky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['malatinsky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['malatinsky'][absolventi]= ""; $person['malatinsky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['malatinsky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['malatinsky'][funkcia]= ""; $person['malatinsky'][email]= ""; $person['malatinsky'][katedra]= ""; $person['malatinsky'][link]= ""; $person['malatinsky'][umelecky_profil]= " Študoval klavírnu hru na Konzervatóriu v Bratislave 1995-2001 (Elena Hlinková) a na HTF VŠMU v Bratislave 2001-2006 (Ida Černecká a František Pergler), kde pokračoval aj v doktorandskom štúdiu 2006-2009 (Ida Černecká).
V rámci štipendia Sokrates- Erasmus si prehlboval svoje vedomosti na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri (Erika Lux). Zúčastnil sa viacerých medzinárodných interpretačných kurzov pod vedením pedagogických osobností ako Peter Toperczer, Sándor Falvai, Matti Raekallio, Alexander Malter, Dana Protopopescu.
K úspechom patrí účasť na klavírnych súťažiach- Medzinárodná klavírna súťaž Košice (1993, 1994, 1995), Súťaž študentov slovenských konzervatórií (1998)- 3.cena + Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (E.Suchoň), Medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava (2001) 3.cena, Yamaha Scholarship (2002), Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (2004)- Cena za výnimočnú interpretáciu diela Bohuslava Martinů.
Účinkoval ako sólista s Jugend Simfonie Orchester Bremen (Nemecko), s VŠMU Symphony Orchestra pod vedením Michaela Dittricha, úspešne sa prezentoval koncertami v Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, ďalej sa predstavil na Prehliadke mladých koncertných umelcov, Komorných dňoch J.N.Hummela, sólovým recitálom v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, koncertoch súčasnej hudby SOOZVUK, Banskobystrickej hudobnej jari, Topoľčianskej hudobnej jari a festivale Trenčianska hudobná jeseň.
Ako člen poroty zasadol na VII. ročníku celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou ŠUČ 2010 na KU v Ružomberku. Okrem sólistickej a komornej hry v spolupráci s inštrumentálnymi a vokálnymi partnermi pôsobí od roku 2002 aj pedagogicky ako učiteľ na ZUŠ Hálkova a od roku 2008 ako asistent na oddelení klavírnej spolupráce HTF VŠMU v Bratislave."; $person['mirossay'][meno]= "Mgr. art. Stanislav Mirossay"; $person['mirossay'][img]= ""; $person['mirossay'][prehlad_studia]= ""; $person['mirossay'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mirossay'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mirossay'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mirossay'][absolventi]= ""; $person['mirossay'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mirossay'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mirossay'][funkcia]= ""; $person['mirossay'][email]= ""; $person['mirossay'][katedra]= ""; $person['mirossay'][link]= ""; $person['osadsky'][meno]= "Mgr. art. Milan Osadský, ArtD."; $person['osadsky'][img]= ""; $person['osadsky'][prehlad_studia]= ""; $person['osadsky'][koncertna_cinnost]= ""; $person['osadsky'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['osadsky'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['osadsky'][absolventi]= ""; $person['osadsky'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['osadsky'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['osadsky'][funkcia]= ""; $person['osadsky'][email]= ""; $person['osadsky'][katedra]= ""; $person['osadsky'][link]= ""; $person['suchanova'][meno]= "Mgr. art. Zuzana Suchanová"; $person['suchanova'][img]= ""; $person['suchanova'][prehlad_studia]= ""; $person['suchanova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['suchanova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['suchanova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['suchanova'][absolventi]= ""; $person['suchanova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['suchanova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['suchanova'][funkcia]= ""; $person['suchanova'][email]= ""; $person['suchanova'][katedra]= ""; $person['suchanova'][link]= ""; $person['lukesova'][meno]= "Mgr. art. Katarína Lukešová"; $person['lukesova'][img]= ""; $person['lukesova'][prehlad_studia]= ""; $person['lukesova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lukesova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lukesova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lukesova'][absolventi]= ""; $person['lukesova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lukesova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lukesova'][funkcia]= ""; $person['lukesova'][email]= ""; $person['lukesova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['lukesova'][link]= ""; $person['marusin'][meno]= "doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD."; $person['marusin'][img]= "portraits/marusin.jpg"; $person['marusin'][prehlad_studia]= "2011 - Ukončenie habilitačného konania na HTF VŠMU Bratislava
2002 - Ukončenie doktorandského štúdia na HTF VŠMU Bratislava
1991 – Ukončenie štúdia na HTF VŠMU Bratislava – choreografia ľudového tanca
1978 – Ukončenie štúdia, Gymnázium, Prešov "; $person['marusin'][koncertna_cinnost]= ""; $person['marusin'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['marusin'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['marusin'][absolventi]= ""; $person['marusin'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Ocenenia:
1987 - Hlavná cena a Cena diváka, Súťažná choreografická prehliadka folklórnych súborov v Bratislave
1991 - Prémia za choreografiu CESTA ŽIVOTOM, Choreografická súťažná prehliadka baletného umenia v Bratislave
1992 - Cena Literárneho fondu za najlepší kolektívny tanečný výkon Tanečnému štúdiu DAD v choreografii CESTY ŽIVOTA
1994 - Prémia Literárneho fondu za umeleckú tvorbu v roku 1993 /Za choreografiu celovečerného programu ZVÁBENÍ ZEMOU/
1995 - Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za choreografiu v Tanečnom štúdiu DAD
1998 - Výročná cena Literárneho fondu za choreografiu tanečnej kompozície CHOREOPASTORÁLE
2010 - Cena mesta Prešov za kultúru
2011 – Cena mesta Humenné

Tvorba: 1984 – VERBUNG, hudba SALOKA, J., VSPT Jánošík Brno
1985 – VEČARKY ZIMNÉ a VEČARKY LETNÉ, hudba SALOKA, J., VSPT Jánošík Brno
1985 - PREKÁRAČKY, NA POĽU, CEPÍKOVÝ, hudba SALOKA, J., FS Šarišan Prešov
1986 - SEDEM VINŠOV, hudba SALOKA, J.,celovečerný program FS Čerhovčan, Bardejov
1987 - BAČOVSKÝ, hudba SALOKA, J., FS Šarišan Prešov
1987 – PO JURMAKU, hudba SALOKA,J., FS Šarišan
1988 - PO ZEMPLÍNSKY, hudba SALOKA, J., VSPT Jánošík Brno
1989 - „UŠ KOLAČE KIŚŇU“, hudba SALOKA J., FS Zemplín Michalovce
1989 - EJ, TOTA ŽENA, hudba SALOKA, J., celovečerný komorný program PUĽS Prešov
1991 - CESTY ŽIVOTA, hudba STRAČINA, S., celovečerný program Tanečné štúdio DAD
1991 - CHOREOGRAFICKÝ VEČER VLADA MARUŠINA
1993 - ZVÁBENÍ ZEMOU, hudba STRAČINA, S., tanečné divadlo Tanečné štúdio DAD
1995 - NÁVRAT STRATENÉHO SYNA, hudba SALOKA, J., HRUŠOVSKÝ, J., celosúborový program PUĽS Prešov
1996 - MUSICA SLOVAKA, hudba ZELIENKA, I., Balet SND Bratislava
1997 - CHOREOPASTORÁLE, hudba STRAČINA, S., Komorný balet VŠD Košice
1999 - Z PESNIČKY DO ROZPRÁVKY, hudba STRAČINA, S., program pre deti Komorný balet VŠD Košice
1998 - REVIZOR, choreografia spoločného predstavenia činohry a komorného baletu VŠD Košice
2000 - DANCE 2000, hudba Deep Forest, The Corrs, Dead Can Dance, Ghymes, celovečerný program Komorného baletu DJZ Prešov
2004 - POKRUCENA, hudba SALOKA J., FS Dúbrava Prešov
2005 - VESELÉ DOVEDNOSTI, hudba ČOREJ, M., SNOPEK,R., ŠPAČEK, A., ŇIŇAJ, P., STRAČINA,S., celovečerný program VUS Ondráš Brno
2005 - RASLAVICKÉ PAJTAŠE, hudba LARIŠ, B., FS Dunajec Olomouc
2006 - TANCUVAČKA, hudba KEREKANIČ, M., DFS Chemloňačik, Humenné
2006 - NA TOM NAŠOM DVORE, ROZČERKANÝ, ŠEMETKOVCE, hudba SALOKA, J., DFS Dúbravienka Prešov
2006 - MYJAVSKÁ ESENCIA, hudba LARIŠ, B., FS Dunajec Olomouc
2007 – A TAM DOLOU NA RYNOČKU, NA HUSOČKY, hudba KEREKANIČ,M. DFS Chemloňačik Humenné
2009 - OČARENÍ POHĽADOM, hudba KALINKA, A,, PUĽS, celosúborový program, ľudovo tanečné divadlo
2009 - KOLÍSKA A KRÍŽ, hudba KALINKA,A., PUĽS, hudobno - tanečné divadlo
2011 – RADOSŤ, ŽIVOSŤ I VESELOSŤ, hudba KEREKANIČ,M., FS Chemlon – celosúborový program
"; $person['marusin'][prehlad_zamestnania]= "2008 - trvá Umelecký riaditeľ PUĽS Prešov 2007 - 2010 Externý pedagóg Konzervatórium Dezidera Kardoša, Prešov
2006 - 2008 1.FC Tatran Prešov, tréner pre pohybovú prípravu, koordináciu a strečing
2005 - trvá Odborný asistent, Katedra tanečnej tvorby, HTF VŠMU
2005 – 2006 Choreograf VUS Ondráš, Česká republika
2004 Externý pedagóg HTF VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
2002 - 2004 PKO Prešov - choreograf
1999 – 2001 DJZ Prešov, choreograf Komorného baletu
1997 – 1998 VŠD Košice, choreograf poverený vybudovaním Komorného baletu
1993 – 1996 Umelecký šéf a choreograf PUĽS-u
1991 – 1995 Zakladateľ a choreograf Tanečného štúdia DAD, Prešov
1989 – 1996 Choreograf a vedúci tanečnej zložky PUĽS-u
1984 – 1986 ZVS, VSPT Jánošík Brno, choreograf a vedúci tanečnej zložky
1983 - 1989 PUĽS Prešov, tanečník
1982 – 1983 FS Šarišan, Prešov, organizačný vedúci

Stáže: 1990, 1992, 1994, 2004 - Montpellier, Francúzsko – prednášky na univerzite o slov. ľud. tanci
1991 - Niederland Dans Theater, Holandsko

Spolupráca: - JAMU , Brno, Česká republika
- Folklórne súbory na Slovensku, v Českej republike a Francúzsku
- Činohra DAD Prešov, DJZ Prešov, Opera ŠD Košice, PKO Prešov
- Samostatné celovečerné programy na folklórnych festivaloch Východná, Košice, Svidník, Medzilaborce, Kamienka
"; $person['marusin'][funkcia]= "Odborný asistent študijného plánu - choreografia"; $person['marusin'][email]= "tancuj@gmail.com"; $person['marusin'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['marusin'][link]= ""; $person['tomka'][meno]= "Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD."; $person['tomka'][img]= ""; $person['tomka'][prehlad_studia]= ""; $person['tomka'][koncertna_cinnost]= ""; $person['tomka'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['tomka'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['tomka'][absolventi]= ""; $person['tomka'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['tomka'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['tomka'][funkcia]= ""; $person['tomka'][email]= ""; $person['tomka'][katedra]= ""; $person['tomka'][link]= ""; $person['horvath'][meno]= "Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD."; $person['horvath'][img]= ""; $person['horvath'][prehlad_studia]= ""; $person['horvath'][koncertna_cinnost]= ""; $person['horvath'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['horvath'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['horvath'][absolventi]= ""; $person['horvath'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['horvath'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['horvath'][funkcia]= ""; $person['horvath'][email]= ""; $person['horvath'][katedra]= ""; $person['horvath'][link]= ""; $person['falcnikova'][meno]= "Mgr. Alžbeta Falcníková"; $person['falcnikova'][img]= ""; $person['falcnikova'][prehlad_studia]= ""; $person['falcnikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['falcnikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['falcnikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['falcnikova'][absolventi]= ""; $person['falcnikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['falcnikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['falcnikova'][funkcia]= ""; $person['falcnikova'][email]= ""; $person['falcnikova'][katedra]= ""; $person['falcnikova'][link]= ""; $person['palovic'][meno]= "Mgr. art. Ivan Palovič, ArtD."; $person['palovic'][img]= ""; $person['palovic'][prehlad_studia]= ""; $person['palovic'][koncertna_cinnost]= ""; $person['palovic'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['palovic'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['palovic'][absolventi]= ""; $person['palovic'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['palovic'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['palovic'][funkcia]= ""; $person['palovic'][email]= ""; $person['palovic'][katedra]= ""; $person['palovic'][link]= "http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1389-ivan-palovic"; $person['bernath'][meno]= "Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD."; $person['bernath'][img]= ""; $person['bernath'][prehlad_studia]= ""; $person['bernath'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bernath'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bernath'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bernath'][absolventi]= ""; $person['bernath'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bernath'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bernath'][funkcia]= "doktorand"; $person['bernath'][email]= ""; $person['bernath'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['bernath'][link]= ""; $person['cepko'][meno]= "Mgr. art. Marek Cepko"; $person['cepko'][img]= ""; $person['cepko'][prehlad_studia]= ""; $person['cepko'][koncertna_cinnost]= ""; $person['cepko'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['cepko'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['cepko'][absolventi]= ""; $person['cepko'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['cepko'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['cepko'][funkcia]= "doktorand"; $person['cepko'][email]= ""; $person['cepko'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['cepko'][link]= ""; $person['grenova'][meno]= "Mgr. art. Katarína Greňová"; $person['grenova'][img]= ""; $person['grenova'][prehlad_studia]= ""; $person['grenova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['grenova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['grenova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['grenova'][absolventi]= ""; $person['grenova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['grenova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['grenova'][funkcia]= "doktorand"; $person['grenova'][email]= ""; $person['grenova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['grenova'][link]= ""; $person['korenova'][meno]= "Mgr. art. Martina Koreňová"; $person['korenova'][img]= ""; $person['korenova'][prehlad_studia]= ""; $person['korenova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['korenova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['korenova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['korenova'][absolventi]= ""; $person['korenova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['korenova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['korenova'][funkcia]= "doktorand"; $person['korenova'][email]= ""; $person['korenova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['korenova'][link]= ""; $person['pokojna'][meno]= "Mgr. art. Katarína Pokojná"; $person['pokojna'][img]= ""; $person['pokojna'][prehlad_studia]= ""; $person['pokojna'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pokojna'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['pokojna'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pokojna'][absolventi]= ""; $person['pokojna'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['pokojna'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['pokojna'][funkcia]= "doktorand"; $person['pokojna'][email]= ""; $person['pokojna'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['pokojna'][link]= ""; $person['pirnikova'][meno]= "Mgr. Tatiana Pirníková, PhD."; $person['pirnikova'][img]= ""; $person['pirnikova'][prehlad_studia]= ""; $person['pirnikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pirnikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['pirnikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pirnikova'][absolventi]= ""; $person['pirnikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['pirnikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['pirnikova'][funkcia]= ""; $person['pirnikova'][email]= ""; $person['pirnikova'][katedra]= "Katedra teórie hudby"; $person['pirnikova'][link]= ""; $person['polakova'][meno]= "doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD."; $person['polakova'][img]= "portraits/polakova.jpg"; $person['polakova'][prehlad_studia]= "1985 – 90 Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave, odbor pedagogika tanca
2000 – 03 interné doktorandské štúdium na KTT HTF VŠMU ukončené 2004
2007 Fulbrightovo štipendium
2007 – 08 štúdium na Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku ukončené certifikátom Labanovej pohybovej analýzy (Laban Movement Analyst, CMA).
1996 grant americkej nadácie Art Links na štúdium v Movement Research v New Yorku
1993 štipendium francúzskej vlády na štúdium súčasného tanca v programe Theatre de la danse contemporaine v Paríži "; $person['polakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['polakova'][pedagogicka_cinnost]= "Od roku 1994 vyučuje na Katedre tanečnej tvorby. 1992 – 95 viedla vlastné Štúdio nového tanca. Je predsedníčkou občianskeho združenia BinMotion, ktoré zastrešuje umelecko-vzdelávací projekt Labanov Ateliér Bratislava (www.lab1.sk) "; $person['polakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['polakova'][absolventi]= ""; $person['polakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "Ako interpretka účinkovala v projektoch zahraničných choreografov Matthewa Hawkinsa (1990), Pauline de Goot (1991), Bill Younga (1994, 1996), Williho Dornera (1996), Randyho Warshawa (1996). Ako choreografka viedla v rokoch 1990 – 99 nezávislú skupinu „a dato“, ktorá ako prvá na Slovensku prezentovala progresívne prístupy k tvorbe súčasného tanca. Pre toto zoskupenie vytvorila deväť celovečerných predstavení. V roku 2003 založila umelecké zoskupenie Dajv, ktoré sa zameriava na hľadanie inovatívnych prístupov k výrazovým prostriedkom tanca cez úzku spoluprácu rozličných umeleckých foriem. Zoskupenie sa pravidelne prezentuje na domácich i zahraničných festivaloch. Odborné články a recenzie v časopisoch Tanec, Divadlo v Medzičase, Salto. "; $person['polakova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['polakova'][funkcia]= ""; $person['polakova'][email]= "martaplkv@gmail.com"; $person['polakova'][katedra]= ""; $person['polakova'][link]= "http://www.martapolakova.sk"; $person['motlochova'][meno]= "Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD."; $person['motlochova'][img]= ""; $person['motlochova'][prehlad_studia]= ""; $person['motlochova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['motlochova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['motlochova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['motlochova'][absolventi]= ""; $person['motlochova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['motlochova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['motlochova'][funkcia]= ""; $person['motlochova'][email]= ""; $person['motlochova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['motlochova'][link]= ""; $person['bohus'][meno]= "Mgr. art. Matej Bohuš"; $person['bohus'][img]= ""; $person['bohus'][prehlad_studia]= ""; $person['bohus'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bohus'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bohus'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bohus'][absolventi]= ""; $person['bohus'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bohus'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bohus'][funkcia]= "doktorand"; $person['bohus'][email]= ""; $person['bohus'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['bohus'][link]= ""; $person['caunerova'][meno]= "Mgr. art. Monika Caunerová"; $person['caunerova'][img]= ""; $person['caunerova'][prehlad_studia]= ""; $person['caunerova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['caunerova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['caunerova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['caunerova'][absolventi]= ""; $person['caunerova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['caunerova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['caunerova'][funkcia]= "doktorand"; $person['caunerova'][email]= ""; $person['caunerova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['caunerova'][link]= ""; $person['mericko'][meno]= "doc. Jozef Meričko, ArtD."; $person['mericko'][img]= "portraits/mericko.jpg"; $person['mericko'][prehlad_studia]= "Vysoká škola múzických umení v Bratislave"; $person['mericko'][umelecky_profil]= "Narodil sa v Humennom. V sezóne 1979/1980 bol členom Ukrajinského národného divadla. Po absolvovaní základnej služby vo Vojenskom umeleckom súbore nastúpil do Slovenského národného divadla. Člen a potom sólista baletu SND (1982-1990) stvárnil postavy a tanečné role v baletoch: Labutie jazero ( pas de trois) Otello( Cassio)(Brabantio), Revizor (Mešťanosta), Večný Orfeus (Hades), Špalíček (Černokňažník), Netopier (Gabriel), Carmen ( Escamilio), Zázračný Mandarín (Pasák), Dafnis a Chloe (Dorkon)...a v operach : Faust a Margaréta, Carmen,Rusalka. V rokoch (1990 – 1999) bol angažovaný v balete Wiener Volksoper (Rakúsko) kde vytvoril postavy a tanečné role v baletoch: Aschenbrödel, Coppelia, Der Karneval der Tiere, Bolero, Dance! dance! dance!, Tausendundeine Nacht a v muzikáloch: La cage aux folles, Kiss mi Kate, My fair Lady,...
Účinkoval v operetách: Die Csardasfürstin, Die Fledermaus, Gräfin Mariza, Wiener Blut, Der Zigeunerbaron, Das Land des Lächelns, Zar und Zimmermann, Die Lustige Witwe, Die Zirkusprincessin, Anatevka, Orpheus in der Unterwelt.
V rokoch 1993 a 1995 vystupoval v predstavení Tannhäuser ( Bayreuther Festspiele) v réžií Wolfganga Wagnera a choreografa Ivana Marka.
So súbormi rôznych divadiel počas umeleckej kariéry vystúpil v krajinách ako sú: Japonsko, Čína, Litva, Španielsko, Nórsko, Maďarsko, USA, Slovinsko, Nemecko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Rusko, Taliansko, Švajčiarsko, Južná Kórea, Taiwan. Spolupracoval so STV, ČTV,ORF, ZDF, ARD.
Popri umeleckej práci sa venoval aj pedagogickej činnosť a spolupráci s tanečnými školami. Bol členom skúšobných odborových komisií pre súkromné tanečné školy v Rakúsku. "; $person['mericko'][funkcia]= "tajomník katedry, prodekan pre študijný proces HTF VŠMU"; $person['mericko'][email]= "mericko@vsmu.sk"; $person['mericko'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['mericko'][link]= ""; $person['plodova'][meno]= "Mgr. art. Ľubica Orovnická, ArtD."; $person['plodova'][img]= "portraits/plodova.jpg"; $person['plodova'][prehlad_studia]= "2007 – 2010 Doktorandské štúdium na KTT – HTF - VŠMU
2002 - 2007 Magisterské štúdium v odbore Tanečné umenie – Pedagogika klasického tanca na KTT – HTF - VŠMU
2002 – 2005 Bakalárske štúdium v odbore Tanečné umenie – Pedagogika klasického tanca na KTT – HTF - VŠMU
1997 – 2002 Absolutórium na Konzervatóriu v Košiciach o odbore – Klasický tanec "; $person['plodova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['plodova'][pedagogicka_cinnost]= "Od roku 2006 - súčasnosť - pedagóg klasického tanca, koncertnej a scénickej praxe, tanečnej gymnastiky a dejín tanca a baletu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.
V rokoch 2005 – 2006 - pedagóg tanca na Základnej umeleckej škole, Hálková v Bratislave.
V roku 2005 - pedagóg klasického tanca na medzinárodnom sústredení krasokorčuliarov v Piešťanoch.
Od roku 2004 - 2008 - pedagóg klasického tanca a choreograf pre reprezentantov SR v krasokorčuľovaní. Oddiel – ŠKP Bratislava, Slovan Bratislava.
V rokoch 2003 – 2004 - pedagóg klasického tanca v ľudovom súbore Gymnik.
V rokoch 2001 – 2002 - pedagóg klasického tanca pre gymnastický oddiel TJ – Košice. "; $person['plodova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['plodova'][absolventi]= ""; $person['plodova'][umelecka_vedecka_cinnost]= "V roku 2011 - účasť na medzinárodnom teoretickom seminári “Teoretické analýzy v tanečnom umení“
V roku 2011 - publikovanie odborného článku v časopise Tempo “Rozvíjanie flexibility profesionálnych tanečníkov“
V roku 2009 - členstvo v porote na celoštátnej súťaži ZUŠ v Nových Zámkoch
V roku 2008 - repetícia detských úloh v balete Luskáčik v SND.
V rokoch 2004 – 2007 - účinkovanie v Opere SND v predstavení Dcéra Pluku.
V rokoch 2003 – 2005 - účinkovanie v Divadle Nová scéna v muzikáli Krysař.
V rokoch 1997 – 2002 - účinkovanie v Balete Štátneho divadla v Košiciach v predstaveniach: Luskáčik, Labutie jazero, Giselle.
V rokoch 1997 – 2000 - účinkovanie v Činohre Štátneho divadla v Košiciach v predstavení Popoluška. "; $person['plodova'][prehlad_zamestnania]= "Od roku 2006 - súčasnosť - pedagóg klasického tanca, koncertnej a scénickej praxe, tanečnej gymnastiky a dejín tanca a baletu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.
V rokoch 2005 – 2006 - pedagóg tanca na Základnej umeleckej škole, Hálková v Bratislave. "; $person['plodova'][funkcia]= "odborný asistent, tajomník katedry"; $person['plodova'][email]= "lubica.plodova@gmail.com"; $person['plodova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['plodova'][link]= ""; $person['bachrata'][meno]= "Mgr. art. Libuša Bachratá"; $person['bachrata'][img]= ""; $person['bachrata'][prehlad_studia]= ""; $person['bachrata'][koncertna_cinnost]= ""; $person['bachrata'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['bachrata'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['bachrata'][absolventi]= ""; $person['bachrata'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['bachrata'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['bachrata'][funkcia]= "interný doktorand"; $person['bachrata'][email]= ""; $person['bachrata'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['bachrata'][link]= ""; $person['dudas'][meno]= "Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD."; $person['dudas'][img]= ""; $person['dudas'][prehlad_studia]= ""; $person['dudas'][koncertna_cinnost]= ""; $person['dudas'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['dudas'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['dudas'][absolventi]= ""; $person['dudas'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['dudas'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['dudas'][funkcia]= "asistent"; $person['dudas'][email]= ""; $person['dudas'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['dudas'][link]= ""; $person['turian'][meno]= "Mgr. art. Edita Turian"; $person['turian'][img]= ""; $person['turian'][prehlad_studia]= ""; $person['turian'][koncertna_cinnost]= ""; $person['turian'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['turian'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['turian'][absolventi]= ""; $person['turian'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['turian'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['turian'][funkcia]= "asistent"; $person['turian'][email]= ""; $person['turian'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['turian'][link]= ""; $person['lanczova'][meno]= "Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD."; $person['lanczova'][img]= ""; $person['lanczova'][prehlad_studia]= ""; $person['lanczova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['lanczova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['lanczova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['lanczova'][absolventi]= ""; $person['lanczova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['lanczova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['lanczova'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['lanczova'][email]= ""; $person['lanczova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['lanczova'][link]= ""; $person['benakova'][meno]= "Mgr. art. Dominika Beňaková"; $person['benakova'][img]= ""; $person['benakova'][prehlad_studia]= ""; $person['benakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['benakova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['benakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['benakova'][absolventi]= ""; $person['benakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['benakova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['benakova'][funkcia]= "doktorand"; $person['benakova'][email]= ""; $person['benakova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['benakova'][link]= ""; $person['richter'][meno]= "Mário Richter"; $person['richter'][img]= ""; $person['richter'][prehlad_studia]= ""; $person['richter'][koncertna_cinnost]= ""; $person['richter'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['richter'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['richter'][absolventi]= ""; $person['richter'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['richter'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['richter'][funkcia]= "korepetítor"; $person['richter'][email]= ""; $person['richter'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['richter'][link]= ""; $person['kleiblova'][meno]= "Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD."; $person['kleiblova'][img]= ""; $person['kleiblova'][prehlad_studia]= ""; $person['kleiblova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kleiblova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kleiblova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kleiblova'][absolventi]= ""; $person['kleiblova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kleiblova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kleiblova'][funkcia]= "doktorand"; $person['kleiblova'][email]= ""; $person['kleiblova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['kleiblova'][link]= ""; $person['sennaro'][meno]= "Mgr. art. Andrea Sennaro, ArtD."; $person['sennaro'][img]= ""; $person['sennaro'][prehlad_studia]= ""; $person['sennaro'][koncertna_cinnost]= ""; $person['sennaro'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['sennaro'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['sennaro'][absolventi]= ""; $person['sennaro'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['sennaro'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['sennaro'][funkcia]= "odborný asistent"; $person['sennaro'][email]= ""; $person['sennaro'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['sennaro'][link]= ""; $person['herenyiova'][meno]= "PhDr. Gabriela Herényiová, PhD."; $person['herenyiova'][img]= ""; $person['herenyiova'][prehlad_studia]= ""; $person['herenyiova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['herenyiova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['herenyiova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['herenyiova'][absolventi]= ""; $person['herenyiova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['herenyiova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['herenyiova'][funkcia]= ""; $person['herenyiova'][email]= ""; $person['herenyiova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['herenyiova'][link]= ""; $person['matulcikova'][meno]= "doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc."; $person['matulcikova'][img]= ""; $person['matulcikova'][prehlad_studia]= ""; $person['matulcikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['matulcikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['matulcikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['matulcikova'][absolventi]= ""; $person['matulcikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['matulcikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['matulcikova'][funkcia]= ""; $person['matulcikova'][email]= ""; $person['matulcikova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['matulcikova'][link]= ""; $person['pracharova'][meno]= "MUDr. Katarína Pracharová"; $person['pracharova'][img]= ""; $person['pracharova'][prehlad_studia]= ""; $person['pracharova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['pracharova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['pracharova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['pracharova'][absolventi]= ""; $person['pracharova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['pracharova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['pracharova'][funkcia]= ""; $person['pracharova'][email]= ""; $person['pracharova'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['pracharova'][link]= ""; $person['varga'][meno]= "doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD."; $person['varga'][img]= ""; $person['varga'][prehlad_studia]= "2012 – docent v študijnom odbore Anatómia, histológia a embryológia na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
2011 – Slovenskou akadémiou vied priznaný Vedecký – kvalifikačný stupeň IIa
2010 – PhD. študijný odbor Patologická anatómia a súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2008 – PhD. vedný odbor Antropológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2005 – RNDr. odbor biológia, špecializácia antropológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave"; $person['varga'][koncertna_cinnost]= ""; $person['varga'][pedagogicka_cinnost]= "výučba predmetu „Histológia a embryológia“ pre odbory Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Pôrodná asistencia, Ošetrovateľstvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
výučba predmetu „Fyziológia“ pre odbory Všeobecné lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Urgentná zdravotná starostlivosť
výučba predmetu „Funkcionálna anatómia“ pre študentov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave
člen štátnicovej komisie pre odbory Biológia a Antropológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave"; $person['varga'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['varga'][absolventi]= ""; $person['varga'][umelecka_vedecka_cinnost]= "výskum štruktúry a cirkulácie ľudskej sleziny
výskum štrukturálnych zmien týmusu detí s vrodenými chybami srdca
štúdium vývinu hltanovej oblasti človeka so zameraním na vývin týmusu
klinicko-antropologický výskum novorodencov so zameraním na stanovenie stavu výživy
izolácia a morfologická charakterizácia vybraných somatických kmeňových buniek človeka

Publikačná činnosť:
Pospíšilová, V - Mikušová, R - Polák, Š - Varga, I. Embryológia človeka : Učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. - 100 s.
Kubíková, E - Varga, I. A case of extremly long styloid process without clinical symptoms and complications. Clinical Anatomy - 2009 - DOI:10.1002/ca.20782
Repiská, V - Lehocký, I - Danišovič, Ľ - Varga, I. et al. Octuplet pregnancy following intracytoplasmic sperm injection and cryo embryo transfer. Medical Science Monitor - 2009, 15 (6).
Polák, Š - Gálfiová, P - Varga, I. Ultrastructure of human spleen in transmission and scanning electron microscope. Biologia - 64 (2), 2009, s. 402 - 408.
Danišovič, Ľ - Varga, I - Polák, Š. et al. Comparison of in vitro chondrogenic potential of human mesenchymal stem cells derived from bone marrow and adipose tissue. General Physiology and Biophysics - 28 (1), 2009, s. 56 - 62.
Varga, I - Pospíšilová, V - Gmitterová, K. et al. The phylogenesis and ontogenesis of the human pharyngeal region focused on the thymus, parathyroid, and thyroid glands. Neuroendocrinology Letters - 29 (6), 2008, s. 837-845.
Danisovic, L - Varga, I - Polak, S. et al. Morphology of in vitro expanded human muscle-derived stem cells. Biomedical Papers - 152 (2), 2008, s. 235-238.
Kubíková, E - Varga, I - El Falougy, H. et al. Klinicko-anatomický, embryologický a etický aspekt spojených (siamských) dvojčiat. Česko-slovenská Pediatrie - 64 (1), 2009, s. 33-39.
Varga, I - Pospíšilová, V - Tóth, F. et al. Faktory ovplyvňujúce veľkosť a involúciu týmusu u detí. Česko-slovenská Pediatrie - 63 (4), 2008, s. 194-200.
Pospíšilová, V - Varga, I - Gálfiová, P - Polák, Š. Morfologický pohľad na ontogenézu týmusu človeka. Česko-slovenská Pediatrie - 63 (4), 2008, s. 201-208.
Varga, I - Toth, F - Uhrinova, A. et al. Anthropometry, nutrition status and thymic size of Gypsy newborns from Southwestern Slovakia. Bratislavské Lekárske Listy - 110 (6), 2009, s. 354-357.
Varga, I - Neščáková, E - Tóth, F - Bauer, F - Gmitterová, K. Different head morphology of full-term Romany and non-Romany newborns from Slovak Republic. Bratislavské Lekárske Listy - 112 (8), 2009.
Polák, Š - Varga, I - Tóth, F. et al. Nikotinizmus a gravidita: fajčenie matky ovplyvňuje veľkosť týmusu novorodenca. Praktická Gynekológia - 15 (3), 2008, s. 137-143.
Líška, J - Repiská, V - Galbavý, Š - Polák, Š - Varga, I. et al. Prostate tumours - histological classification and molecular aspects of prostate tumorigenesis. Endocrine Regulations - 41 (1), 2007, s. 45-57. "; $person['varga'][prehlad_zamestnania]= "2004 - 2005 : asistent na Katedre antropológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
od 2005 : odborný asistent na Ústave histológie a embryológie, Lekárska fakulta UK v Bratislave
od 2007 : odborný asistent na Ústave histológie a embryológie a Ústavu fyziológie a patofyziológie, Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
od 2009: odborný asistent na Katedre teoretických disciplín, Vysoká škola sv. Alžbety zdravotníctva a sociálnej práce, Bratislava
od 1. decembra 2008: poverený vedením Ústavu histológie a embryológie, Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave "; $person['varga'][funkcia]= ""; $person['varga'][email]= "ivan.varga@fmed.uniba.sk"; $person['varga'][katedra]= "Katedra tanečnej tvorby"; $person['varga'][link]= ""; $person['stepanov'][meno]= "prof. Alexander Stepanov, CSc."; $person['stepanov'][img]= "portraits/stepanov.jpg"; $person['stepanov'][prehlad_studia]= ""; $person['stepanov'][koncertna_cinnost]= ""; $person['stepanov'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['stepanov'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['stepanov'][absolventi]= ""; $person['stepanov'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['stepanov'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['stepanov'][funkcia]= ""; $person['stepanov'][email]= ""; $person['stepanov'][katedra]= "Katedra strunových a dychových nástrojov"; $person['stepanov'][link]= ""; $person['stepanov'][umelecky_profil]= "Alexander Stepanov začal kariéru profesionálneho klarinetistu-sólistu ešte počas vysokoškolského štúdia na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Leningradskom komornom orchestri a v Leningradskej filharmónii, neskôr pokračoval v Operno-symfonickom orchestri Mariinského divadla v Petrohrade, kde bol sólistom vyše dvadsať rokov (1971–1994).
V repertoári orchestra Mariinského divadla bolo okrem symfonických programov vyše 120 opier a baletov. S týmto ansámblom hral ako sólista po celom svete pod taktovkou takých hudobných osobností ako napr. Jevgenij Mravinský, Jurij Temirkanov, Mstislav Rostropovič, Jevgenij Svetlanov, Gennadij Roždestvenskij, Maxim Šostakovič, Valerij Gergijev, Plácido Domingo a i.
V roku 1974 sa zúčastnil medzinárodnej hudobnej súťaže Pražská jar, kde získal Čestné uznanie 1. stupňa.
Popri hre v orchestri sa aktívne zapájal aj do sólovej a komornej koncertnej činnosti, premiéroval skladby ruských skladateľov (mnohé z nich mu boli ako klarinetistovi venované), napr. Gennadij Banščikov: Skladby pre klarinet a klavír, Sonáta pre klarinet a klavír (obe predvedené v roku 1967 v Moskve na Medzinárodnom festivale súčasnej hudby, ako aj v roku 1970 v Leningrade na Festivale Biele noci), Alexander Aslamazov: Z arménskej lyriky (predvedené na Medzinárodnom festivale súčasnej hudby v Leningrade), German Okunev: Sonáta pre klarinet a klavír (rozhlasová nahrávka) a i. Okrem ruských premiéroval aj diela zahraničných skladateľov, napr. Nello Milotti: Fantázia pre klarinet a klavír (Festival juhoslovanskej hudby, 1979), Augustin Bloch: Sonáta pre klarinet sólo (1980), za ktorú dostal od Poľského zväzu skladateľov čestné uznanie.
V petrohradskej Koncertnej sále A. Glazunova hral v rokoch 1969, 1971 a 1973 pravidelné sólové recitály, na ktorých odzneli koncerty pre klarinet E. Bozzu, K. Nielsena a I. Gotkovskej.
V roku 1992 realizoval projekt Hudobné rukopisy Sankt Peterburgu v podobe MG-pásu, na ktorom sa podieľal nielen autorsky, ale aj ako sólista. Projekt predstavuje neznáme diela veľkých európskych skladateľov a po prvýkrát tu odznelo Divertimento J. Haydna pre dva klarinety a dva lesné rohy z roku 1761. Umelecké aktivity Alexandra Stepanova na Slovensku začali stretnutím so skladateľom prof. Egonom Krákom, ktorý ho hneď po príchode do Bratislavy oslovil s požiadavkou premiérovať jeho skladbu Hommage à Giacometti pre klarinet a klavír na komornom koncerte festivalu Nová slovenská hudba, ktorú organizoval Spolok koncertných umelcov dňa 10. apríla 1994. Ich spolupráca pokračovala v súbore Chorus Angelorum, kde A. Stepanov účinkoval ako sólista na dobových nástrojoch a realizoval dva albumy a dva vianočné filmy Čas radosti I. a II. Následne premiéroval a opakovane s úspechom uvádzal trio pre soprán, klarinet a klavír Egona Kráka Lettres de mon moulin (Mirbachov palác Bratislava, Slovenský rozhlas Bratislava a i.).
V roku 2006 vyšlo v Hudobnom fonde CD s názvom Mémoires I., na ktorom A. Stepanov spolupracoval a nahral tri sólové skladby E. Kráka. V rámci medzinárodného sympózia Hudba na dvore francúzskych kráľov (Banská Bystrica) v roku 2005 predviedol Sonátu A. Zimmermanna, ktorú neskôr nahral aj pre Slovenský rozhlas. Spolupracoval na projektoch Egona Kráka Incitatus (2008, Koncert elektroakustickej hudby, live vysielanie a nahrávka pre Slovenský rozhlas), Dante (2009, interpret a spoluautor časti Peklo pre klarinet, pozaunu, trúbku a MG-pás, live koncert a nahrávka pre Slovenský rozhlas). Popri týchto aktivitách opakovane účinkoval na festivale Melos-Étos v Bratislave, kde okrem iných premiéroval aj skladby Boška Milakovića Just pre klarinet, sláčikové trio a klavír a Jukka Tiensuu (Fínsko): Trio pre klarinet, violončelo a klavír."; $person['malik'][meno]= "Mgr. art. Jozef Malík"; $person['malik'][img]= ""; $person['malik'][prehlad_studia]= ""; $person['malik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['malik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['malik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['malik'][absolventi]= ""; $person['malik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['malik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['malik'][funkcia]= ""; $person['malik'][email]= ""; $person['malik'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['malik'][link]= ""; $person['mockovcakova'][meno]= "Mgr. art. Monika Mockovčáková"; $person['mockovcakova'][img]= ""; $person['mockovcakova'][prehlad_studia]= ""; $person['mockovcakova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['mockovcakova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['mockovcakova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['mockovcakova'][absolventi]= ""; $person['mockovcakova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['mockovcakova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['mockovcakova'][funkcia]= ""; $person['mockovcakova'][email]= ""; $person['mockovcakova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['mockovcakova'][link]= ""; $person['klatik'][meno]= "MgA. Maroš Klátik"; $person['klatik'][img]= ""; $person['klatik'][prehlad_studia]= ""; $person['klatik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['klatik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['klatik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['klatik'][absolventi]= ""; $person['klatik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['klatik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['klatik'][funkcia]= ""; $person['klatik'][email]= ""; $person['klatik'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['klatik'][link]= ""; $person['friedova'][meno]= "Mgr. art. Hana Friedová, ArtD."; $person['friedova'][img]= ""; $person['friedova'][prehlad_studia]= ""; $person['friedova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['friedova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['friedova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['friedova'][umelecky_profil]= "Hana Friedová absolvovala VŠMU v Bratislave, v triede doc. Hany Štolfovej-Bandovej, ArtD. kde ukončila i doktorandské štúdium. Účinkovala pod taktovkou Rolfa Becka, s ktorým ju spája umelecká spolupráce na projektoch Schleswig-Holstein Musik Festivalu. Účasť na Chorakademii festivalu jej umožnila spoluprácu s mnohými svetovými dirigentmi (Sir N. Marriner, T. Edward , Ch. Hogwood, Libor Pešek, Zdeněk Mácal, E. zu Guttenberg, Ch. Eschenbach, T. Hengelbrock) a orchestrami (Elbipolis Hamburg, Cappella Istropolitana, Orcestra Ensemble Kanazawa,) i koncerty po Europě, Brazílii a Japonsku. Na Medzinárodnej speveckej sútaži „Iuventus Canti“ jej bola udelená 1.cena, a cena Štátneho divadla Banská Bystrica., kde stvárnila postavu Matildy v Mascaniho opere Silvano. Získala 1.cenu na Mezinárodní pěvecke soutěži A.Dvořáka v Karlových Varoch. Okrem učinkování ve vokálně inštrumentálnych dielach sa sopranistka koncertne venuje piesňovej aj komornej tvorbe. "; $person['friedova'][absolventi]= ""; $person['friedova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['friedova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['friedova'][funkcia]= ""; $person['friedova'][email]= ""; $person['friedova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['friedova'][link]= ""; $person['derner'][meno]= "Mgr. art. Klaudia Račić-Derner, ArtD."; $person['derner'][img]= "portraits/dernerova.jpg"; $person['derner'][prehlad_studia]= ""; $person['derner'][umelecky_profil]= "Študovala na Konzervatóriu v Košiciach a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Prof. Magdalény Blahušiakovej. Ďalej sa zdokonaľovala v Taliansku, na Conservatorio di Arrigo Boito v Parme, na L´ Accademia Chigiana v Siene a na L´ Accademia di studi Verdiani di Busseto s Maestrom Carlom Bergonzim. Na VŠMU ukončila aj doktorandské štúdium v odbore Hudobné umenie.
Od roku 1994 je sólistkou opery Slovenského národného divadla kde debutovala ako Mimi v Pucciniho La Boheme a v roku 2000 debutovala aj v Pražskom Národnom divadle ako Katarína Ismajlovna v Šostakovičovej opere Lady Macbeth of Mtcensk, za ktorú dostala prestížnu cenu Thalia, za najlepšiu interpretáciu ženskej opernej úlohy. Za tú istú postavu získala aj prestížnu cenu Alfréda Radoka za najlepší ženský herecký výkon.
Je predstaviteľkou hlavne slovanského repertoáru z ktorého najčastejšie stvárňovala Rusalku, napr. v roku 2001 v Lyonskej národnej opere /dirigent Ivan Fischer/. V sezóne 2002 / 2003 debutovala ako Jenůfa v St. Gallen vo Švajčiarsku /dirigent Jiří Kout/.
Z ďalších úloh je to napr: Michaela v Bizetovej Carmen, Donna Elvíra v Mozartovom Don Goivanni, Káťa Kabanová v rovnomennej Janáčkovej opere, Vendulka v Smetanovej Hubičke, Cizí Kňežna v Dvořákovej Rusalke, Katrena v Suchoňovej Krútňave...
Koncertne sa predstavila v krajinách ako napr. Veľká Británia, Švajčiarsko, Francúzko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Japonsko...
Popri umeleckej činnosti sa venuje aj pedagogike. Momentálne pôsobí na Všmu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Od roku 2010 pôsobí na Všmu v inscenačnom tíme v opernom štúdiu.
S Tomášom Surým spolupracuje ako asistent naštudovania a kouč.
- 2015: G. Bizet: Carmen, turné po Japonsku
- 2015: J. J. Fux: Costanza e fortezza, medzinárodný festival 9 týždňov baroka, Plzeň 2015
- 2015: B. Martinů: Slzy nože
- 2015: J. Haydn: La Canterina
- 2014: W. A. Mozart: Le nozze di Figaro
- 2014: Vlasy alebo Mladá láska to je raj
- 2013: Fragmenty
- 2013: W. A. Mozart: Lo sposo delluso
- 2013: Menotti: Amelia al ballo
- 2012: Štrikujúca Venuša alebo Sentimentálne scény s koncentrátom emócií
- 2012: J. Haydn: La Canterina
- 2011: Fluskáčik alebo Posledné Vianoce pred najbližším koncom sveta
"; $person['derner'][koncertna_cinnost]= ""; $person['derner'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['derner'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['derner'][absolventi]= ""; $person['derner'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['derner'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['derner'][funkcia]= ""; $person['derner'][email]= ""; $person['derner'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['derner'][link]= ""; $person['kaprinay'][meno]= "Mgr. art. Ladislav Kaprinay"; $person['kaprinay'][img]= ""; $person['kaprinay'][prehlad_studia]= ""; $person['kaprinay'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kaprinay'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kaprinay'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kaprinay'][absolventi]= ""; $person['kaprinay'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kaprinay'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kaprinay'][funkcia]= "doktorand"; $person['kaprinay'][email]= ""; $person['kaprinay'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['kaprinay'][link]= ""; $person['ferencik'][meno]= "Mgr. art. Peter Dan Ferenčík"; $person['ferencik'][img]= ""; $person['ferencik'][prehlad_studia]= ""; $person['ferencik'][koncertna_cinnost]= ""; $person['ferencik'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['ferencik'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['ferencik'][absolventi]= ""; $person['ferencik'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['ferencik'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['ferencik'][funkcia]= "doktorand"; $person['ferencik'][email]= ""; $person['ferencik'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['ferencik'][link]= ""; $person['kachlova'][meno]= "Mgr. art. Martina Kachlová"; $person['kachlova'][img]= ""; $person['kachlova'][prehlad_studia]= ""; $person['kachlova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kachlova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kachlova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kachlova'][absolventi]= ""; $person['kachlova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kachlova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kachlova'][funkcia]= "doktorand"; $person['kachlova'][email]= ""; $person['kachlova'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['kachlova'][link]= ""; $person['javorka'][meno]= "Mgr. art. Peter Javorka"; $person['javorka'][img]= ""; $person['javorka'][prehlad_studia]= ""; $person['javorka'][koncertna_cinnost]= ""; $person['javorka'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['javorka'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['javorka'][absolventi]= ""; $person['javorka'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['javorka'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['javorka'][funkcia]= "doktorand"; $person['javorka'][email]= ""; $person['javorka'][katedra]= "Katedra skladby a dirigovania"; $person['javorka'][link]= ""; $person['stefanek'][meno]= "Mgr. art. Dušan Štefánek"; $person['stefanek'][img]= ""; $person['stefanek'][prehlad_studia]= ""; $person['stefanek'][koncertna_cinnost]= ""; $person['stefanek'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['stefanek'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['stefanek'][absolventi]= ""; $person['stefanek'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['stefanek'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['stefanek'][funkcia]= ""; $person['stefanek'][email]= ""; $person['stefanek'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['stefanek'][link]= ""; $person['barilikova'][meno]= "Mgr. art. Lenka Barilíková, ArtD."; $person['barilikova'][img]= ""; $person['barilikova'][prehlad_studia]= ""; $person['barilikova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['barilikova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['barilikova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['barilikova'][absolventi]= ""; $person['barilikova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['barilikova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['barilikova'][funkcia]= ""; $person['barilikova'][email]= ""; $person['barilikova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['barilikova'][link]= ""; $person['fischerova'][meno]= "Mgr. art. Jitka Sapara-Fischerová"; $person['fischerova'][img]= ""; $person['fischerova'][prehlad_studia]= ""; $person['fischerova'][koncertna_cinnost]= ""; $person['fischerova'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['fischerova'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['fischerova'][absolventi]= ""; $person['fischerova'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['fischerova'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['fischerova'][funkcia]= ""; $person['fischerova'][email]= ""; $person['fischerova'][katedra]= "Katedra spevu"; $person['fischerova'][link]= ""; $person['kakonimgr'][meno]= "Mgr. art. Rajmund Kákoni"; $person['kakonimgr'][img]= ""; $person['kakonimgr'][prehlad_studia]= ""; $person['kakonimgr'][koncertna_cinnost]= ""; $person['kakonimgr'][pedagogicka_cinnost]= ""; $person['kakonimgr'][skladatelska_cinnost]= ""; $person['kakonimgr'][absolventi]= ""; $person['kakonimgr'][umelecka_vedecka_cinnost]= ""; $person['kakonimgr'][prehlad_zamestnania]= ""; $person['kakonimgr'][funkcia]= ""; $person['kakonimgr'][email]= ""; $person['kakonimgr'][katedra]= ""; $person['kakonimgr'][link]= ""; ?> Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO
Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave! "; ?> '); printf('
'); ?>

read()) { $ps = strpos(strtolower($entry), $filter); if (!($ps === false)) { $items[] = $entry; } } $d->close(); } for($i=0; $i $value) { if($news_top[$value]==true) { if($news_homepage[$value]==true) { echo '
'; echo autoUTF($news_body[$value]); echo '

['.date("j. n. Y, H:i",strtotime($news_date[$key])).']

'; echo '
'; } } } echo '
'; foreach ($news_date as $key => $value) { if($news_top[$value]==false) { if($news_homepage[$value]==true) { echo '
'; echo autoUTF($news_body[$value]); echo '

['.date("j. n. Y, H:i",strtotime($news_date[$key])).']

'; echo '
'; } } } } generuj_zoznam_aktualit_uvod('data_aktuality'); ?> Ďalšie informácie nájdete v časti aktuality a koncerty.

'); printf('
'); printf(''); include("zoznam_galerii.inc.php"); $x = array_rand ($gal, 1); printf('
'); generuj_rand_galeriu($x, 8); printf('
'); ?>