História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Vítame Vás na stránkach
Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave!

FESTIVAL ORFEUS 2016 je tu!

17. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2016 sa uskutoční v dňoch 24. – 28. 10. 2016 (Koncertná sieň Dvorana / 24. až 26. 10. a Divadlo Lab DF / 28. 10. - vždy o 19.00).
Festival ORFEUS 2016 bude pestrou mozaikou hudby študentov kompozície HTF VŠMU v kombinácii s dielami staršej generácie slovenských hudobných skladateľov (Vladimír Bokes, Ivan Hrušovský, Ivan Parík).
Špeciálnym sprievodným podujatím festivalu bude ORFEUS JUNIOR (26. 11. od 9.00 - Malá koncertná sála HTF) - workshop a koncert žiakov ZUŠ.
podrobné informácie nájdete na sociálnej sieti Facebook alebo na stránke www.htf.vsmu.sk/ORFEUS.htm
plagát festivalu (.jpg) / vstup na všetky aktivity festivalu je voľný

[15. 10. 2016, 14:00]

KONCERT K JUBILEU prof. Juraja Hatríka

Pozývame Vás na náš ďalší koncert k jubileu - prof. Juraja Hatríka - dňa 12. októbra 2016 o 18.00 v Koncernej sieni Dvorana. Na koncerte budú účinkovať: Hana Bandová-Štolfová – alt, Ida Černecká – klavír, Rajmund Kákoni – akordeón, Peter Nágel – klavír, Milan Osadský – akordeón, Peter Mikuláš – bas, František Pergler – klavír, Eugen Prochác – violončelo, Radoslav Šašina – kontrabas a Dana Šašinová – klavír
leták koncertu 12. 10. 2016 v KS Dvorana (.jpg) / VSTUP NA KONCERT JE VOĽNÝ

[9. 10. 2016, 12:00]

Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium - január 2017

Podrobné informácie o prijímacích skúškach na bakalárske štúdium nájdete v časti ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie.

[19. 9. 2016, 20:00]

PLÁN ORCHESTRÁLNYCH PROJEKTOV 2016/2017

Plán orchestrálnych projektov pre ak. rok 2016/2017 [prevziať] (.pdf)
Ďalšie informácie budú postupne zverejňované a doplnené na nastenke KUP a v časti internetovej stránky HTF VŠMU Kancelária umeleckej produkcie / Orchester VŠMU.
PLÁN SKÚŠANIA NA PRVÝ PROJEKT - VŠMU MODERN ORCHESTRA [prevziať] (.pdf)
Ďalšie informácie budú postupne vyvesené na nástenke KUP a distribuované prostredníctvom mailov.

[7. 9. 2016, 15:00]

Oznam študijného oddelenia - Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti

Študijné oddelenie oznamuje ukončeným študentom DPŠ, že je potrebné vyzdvihnúť si na študijnom oddelení Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.

[26. 8. 2016, 16:00]

DOKLADY O ABSOLVOVANÍ BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Doklady o absolvovaní BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO štúdia v ak. roku 2015 / 2016 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách (do 12.00).

[29. 6. 2016, 12:00]


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU je oficiálne na sociálnej sieti Facebook!

Na sociálnej sieti Facebook bola založená oficiálna stránka Hudobnej a tanečnej fakulty pod názvom HTF VŠMU Projects. Stránka je určená na propagáciu umeleckých a iných podujatí HTF VŠMU.
HTF VŠMU Projects nájdete na tejto adrese.

[20. 3. 2013, 07:30]

Ďalšie informácie nájdete v časti aktuality a koncerty.


Celá galériaViac galérií