doc. Jozef Meričko, ArtD.

katedra
Katedra tanečnej tvorby

pôsobenie, funkcia
prodekan pre študijný proces HTF VŠMU

vzdelanie
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

umelecký profil
Narodil sa v Humennom. V sezóne 1979/1980 bol členom Ukrajinského národného divadla. Po absolvovaní základnej služby vo Vojenskom umeleckom súbore nastúpil do Slovenského národného divadla. Člen a potom sólista baletu SND (1982-1990) stvárnil postavy a tanečné role v baletoch: Labutie jazero […]

doc. Jozef Hošek, ArtD.

katedra
Katedra strunových a dychových nástrojov

pôsobenie, funkcia
Interný pedagóg hry na violu
V minulosti vykonával funkciu vedúceho KSDN , striedavo vykonával
a v súčasnosti i vykonáva funkciu prodekana  HTF pre umeleckú činnosť a rozvoj fakulty
Je členom Vedeckej a umeleckej rady HTF, ako i VUR VŠMU

vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave (1963-1969), v triede  Ladislava Hrdinu
Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (1969 – 1970) pedagogické vedenie Rudolf Križan
Hudobná […]

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

katedra
Katedra tanečnej tvorby

pôsobenie, funkcia
dekanka HTF VŠMU

umelecký profil
V r. 1982 absolvovala Tanečné konzervatórium v Prahe v odbore klasický tanec, štúdium HF VŠMU – odbor pedagogika tanca u doc. Dagmar Hubovej (1984 – 1988) a v r. 1998 – 2002 doktorandské štúdium na HTF VŠMU. V júni 2004 bola vymenovaná za docenta v odbore tanečné umenie (téma […]

X