Pre študentov

 

Bakalárske a magisterské štúdium:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2019 / 2020:

 

Externá forma štúdia – tanečné umenie:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2019 / 2020:

 

Ponuka výberových predmetov všetkých fakúlt VŠMU:

 • Divadelná fakulta: bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
 • Filmová a televízna fakulta: bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
 • Hudobná a tanečná fakulta: bakalárske a magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)

Doktorandské štúdium:

PREDPISY K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU:

 • Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 13. 6. 2019)
  b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
  c) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 25. 1. 2018)
 • Študijný plán pre študentov doktorandského štúdia:
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  b) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  c) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)

 

Odborová komisia Hudobné umenie 2.2.3 stanovila termíny obhajob dizertačných prác nasledovne:

dňa 28. augusta 2019 – HTF, Zochova 1, m.č. 111

10.30 hod – Mgr. art. Peter Javorka
11.50 hod – Mgr. art. Marian Lejava, ArtD.
13.10 hod – MgA. Jaroslav Kyzlink
14.30 hod – Mgr. art. Ladislav Kaprinay

dňa 30. augusta 2019 HTF, Zochova 1, m.č. 111

09.00 hod – Mgr. art. Marek Štrbák
10.20 hod – Mgr. art. Peter Nágel
11.40 hod – Jakub Čižmarovič