Pre študentov

 

Bakalárske a magisterské štúdium:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2018 / 2019:

 

Externá forma štúdia – tanečné umenie:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2018 / 2019:

 

Doktorandské štúdium:

PREDPISY K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU:

 • Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 1. 5. 2017)
  b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
  c) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 25. 1. 2018)
 • Študijný plán pre študentov doktorandského štúdia:
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  b) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  c) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)

OK HU 2.2.3 schválila nasledovné termíny dizertačných skúšok na HTF VŠMU:

 Mgr. art. Adriana  Kohútková
14. 1. 2019 o 10.00 hod., m. č. 111
študijný program: spev
umelecký výkon sa uskutočnil vo Dvorane HTF  20. 11. 2018
Školiteľka: doc. Mgr. art. Hana Bandová, ArtD., mimoriadny profesor

Mgr. art. Boris Prýgl
14. 1. 2019 o 10.45 hod., m. č. 111
študijný program: spev
umelecký výkon sa uskutočnil vo Dvorane HTF  30. 11. 2018
Školiteľ: prof. Mgr. art.  Peter Mikuláš, ArtD.

Mgr. art. Katarína Turčinová
25. 1. 2019 o 10.00 hod., m. č. 111
študijný program: strunové a dychové nástroje: hra na flaute
umelecký výkon sa uskutočnil vo Dvorane HTF  7. 12. 2018
Školiteľka:  doc. Dagmar Zsapková, ArtD.

Mgr. art. Mária Jašurdová
29. 1. 2019 o 11.00 hod., m. č. 111
študijný program: skladba  a dirigovanie: dirigovanie zboru
umelecký výkon sa uskutočnil 9. 12. 2018
školiteľ: doc. Ondrej Šaray, ArtD.

Luis Felipe Ramirez Santillán
29. 1. 2019 o 11.45 hod., m. č. 111
študijný program: skladba  a dirigovanie: skladba
školiteľ: prof. Jevgenij Iršai, PhD.

Mgr. art. Martina Kachlová
29. 1. 2019 o 12.30 hod.,  m. č. 111
študijný program: skladba  a dirigovanie: skladba
školiteľ: prof. Jevgenij Iršai, PhD.

Mgr. art. Katarína Vlniešková
23. 1. 2019 o 16.00 hod, m. č. 220
študijný program: tanečné umenie
umelecký výkon sa uskutočnil 19. 12. 2018
školiteľ: prof. Irina Čierniková, ArtD.

Mgr. art. Silvia Adamová
24. 1. 2019 o 10.00 hod., m. č. 121
študijný program: teória  a dramaturgia hudby
školiteľka: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.


Ponuka výberových predmetov všetkých fakúlt VŠMU:

 • Divadelná fakulta: bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
 • Filmová a televízna fakulta: bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
 • Hudobná a tanečná fakulta: bakalárske a magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)