Pre absolventov

Doklady o absolvovaní BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO štúdia v ak. roku 2018 / 2019 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v úradných hodinách.
(30. 06. 2019)

Študijné oddelenie oznamuje študentom DPŠ s obhájenou záverečnou prácou, že si môžu vyzdvihnúť na študijnom oddelení HTF Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.
(30. 06. 2019)