Harmonogram akademického roka a rozvrhy

2019 – 2020

  • ZÁPISY: 2. – 10. 9. 2019
  • ZIMNÝ SEMESTER: 18. 9. – 17. 12. 2019
  • skúšobné obdobie: 18. 12. 2019 – 31. 1. 2020
  • semestrálne prázdniny: 3. 2. – 7. 2. 2020
  • LETNÝ SEMESTER: 10. 2. – 15. 5. 2020
  • skúšobné obdobie: 18. 5. – 30. 6. 2020

  • prijímacie konanie na bakalárske štúdium pre šk. rok 2020 / 2021: 3. 2. – 7. 2. 2020
  • prijímacie konanie na magisterské štúdium pre šk. rok 2020 / 2021: 15. – 19. 6. 2020

Kompletný HARMONOGRAM akademického roka 2019 / 2020 [stiahnuť] (.pdf)


 

ROZVRHY VYUČOVANIA v ak. roku 2019 / 2020 na HTF:

Rozvrhy vyučovania predmetov študijného odboru Hudobné umenie a Muzikológiu

Rozvrhy vyučovania predmetov študijného odboru Tanečné umenie (zimný semester):