ERASMUS

MOBILITY ERASMUS+ PRE ŠTUDENTOV:

  • Výzva na ERASMUS+ – študijný pobyt [stiahnuť] (.pdf)
  • Interná prihláška na ERASMUS+ – študijný pobyt [stiahnuť] (.doc)

 

MOBILITY ERASMUS+ PRE PEDAGÓGOV A ZAMESTNANCOV:

  • Prihláška na učiteľskú mobilitu [stiahnuť] (.doc)

 


  • Smernica o organizovaní zahraničných mobilít zamestnancova študentov VŠMU prostredníctvom programu Erasmus+ [stiahnuť] (.pdf)