Doplňujúce pedagogické štúdium

HTF VŠMU popri odbornom umeleckom štúdiu organizuje doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie odborných umeleckých predmetov na základných umeleckých školách a konzervatóriách.

Doplňujúce pedagogické štúdium sa uskutočňuje podľa akreditovaných programov v dennej alebo externej forme v odbore hudobné umenie, tanečné umenie a muzikológia. Podrobné podmienky, formu a organizáciu štúdia určujú Interné predpisy DPŠ pre každý odbor osobitne. Obsah a harmonogram DPŠ jednotlivých akreditovaných programov je zachytený v Študijných plánoch DPŠ (podľa študijných odborov a programov).


Informácie k zápisom:

Termíny zápisov do 1. ročníka DPŠ ako aj zápisy do ďalších ročníkov DPŠ:

 • 11.09.2019      09.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 14.00
 • 12.09.2019      09.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 14.00

Základná informácia k zápisu na DPŠ ako aj k zápisu jednotlivých predmetov v pokračujúcom DPŠ pre akademický rok 2019/2020:
[stiahnuť]
(.pdf)

Prihlášky, evidenčné listy, výkazy:

 • Prihláška a evidenčný list – denná forma [stiahnuť] (.doc)
 • Prihláška a evidenčný list – externá forma pre Bc. [stiahnuť] (.doc)
 • Prihláška a evidenčný list – externá forma pre Mgr. [stiahnuť] (.doc)
 • Výkaz [stiahnuť] (.xls)

 


ŠTUDIJNÉ PLÁNY

 

INTERNÉ PREDPISY

 • Hudobné umenie
  • denná forma štúdia pre študentov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)
  • externá forma štúdia pre absolventov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)
 • Tanečné umenie
 • Muzikológia
  • denná forma štúdia pre študentov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)
  • externá forma štúdia pre absolventov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)

 

Dôležité informácie k odovzdávaniu a obhajobe záverečných prác DPŠ (HU, TU, Muzikológia)

 • Pokyny pre odovzdanie záverečných prác DPŠ [stiahnuť] (.pdf)
 • Podmienky pristúpenia k obhajobe záverečnej práce a kolokviálnej skúške DPŠ [stiahnuť] (.pdf)
 • Prihláška na obhajobu záverečnej práce a kolokviálnu skúšku DPŠ [stiahnuť] (.doc)