ŠTÚDIUM

Informácie k zápisom a začiatku ak. roka 2018 / 2019 (20. 8. 2018):

Organizačné pokyny k štúdiu na HTF VŠMU a informácie + prílohy potrebné k zápisom:

 • Pokyny k zápisom [stiahnuť] (.pdf)
 • Rozvrhy vyučovania a harmonogram akademického roka sú k dispozícii na tomto odkaze: https://htf.vsmu.sk/studium/harmonogram-akademickeho-roka/.
  Pozn.: Upozorňujeme, že vzhľadom k stanoveným počtom študentov k niektorým predmetom a individuálnym predmetom môže nastať zmena v rozvrhu. V prípade zmeny v rozvrhu postupujete podľa zaslaných pokynov k zápisom – zmenu vo vašom protokole o študijnom pláne, zmazanie či pridanie predmetu po dni vášho zápisu bude možné vykonať len osobne na študijnom oddelení do 10 kalendárnych dní.
 • Študijné plány sú k dispozícii na tomto odkaze: https://htf.vsmu.sk/studium/pre-studentov/.
 • Študijný poriadok je k dispozícii na tomto odkaze (.pdf) / (https://htf.vsmu.sk/studium/vnutorne-predpisy/)
 • Ďalšie tlačivá:
  – Čestné vyhlásenie študenta o inom štúdiu na VŠ [stiahnuť] (.doc)
  Všeobecná žiadosť študenta a Oznámenie o rozhodnutí (§ 71 ods. 3 písm. e) Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov – výber bezplatného štúdia) sa nachádzajú na tomto odkaze: https://htf.vsmu.sk/studium/vnutorne-predpisy/.

Pre úspešné zvládnutie štúdia je dôležitá promptná komunikácia so študijným oddelením a vašim pedagógom.

Informácie o zápisoch na Doplňujúce pedagogické štúdium sa nachádzajú na tomto odkaze.


V súlade s Bolonskou deklaráciou sa štúdium na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU realizuje v troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. 

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

HTF VŠMU poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelanie
v týchto akreditovaných študijných programoch:

 • študijný odborHUDOBNÉ UMENIE
  • študijný program – Cirkevná hudba
  • študijný program – Klávesové nástroje (študijné plány: hra na akordeóne; hra na klavíri – koncertný študijný plán; hra na klavíri – pedagogický študijný plán; hra na organe)
  • študijný program – Komorná hra (len magisterské štúdium)
  • študijný program – Skladba a dirigovanie (študijné plány: skladba; dirigovanie orchestra; dirigovanie zboru)
  • študijný program – Spev
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (študijné plány: hra na husliach; hra na viole; hra na violončele; hra na kontrabase; hra na gitare; hra na flaute; hra na hoboji; hra klarinete; hra na fagote; hra na lesnom rohu; hra na trúbke; hra na pozaune; hra na tube)
 • študijný odborTANEČNÉ UMENIE
  • študijný program – Tanečné umenie
   – študijný plán – tanečné umenie (ďalšie členenie študijných plánov na: klasický tanec; ľudový tanec; moderný tanec; tanec pre deti a mládež a tanečné divadlo a performancia)
   – študijný plán – choreografia
 • študijný odborMUZIKOLÓGIA
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby
   – študijný plán – teória hudby
   – študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

Kontakty na kompetentných pracovníkov pre problematiku štúdijných záležitostí:

Prodekan pre študijný proces a koordinátor pre kreditový systém:
doc. Jozef Meričko, ArtD. / mail mericko(et)vsmu.sk
tel / klapka +421 2 59 30 35 33 / 533

Študijné oddelenie:
Ingrid Szekerová – 1. stupeň štúdia /
mail szekerova(et)vsmu.sk
Valéria Horáková – 2., 3. stupeň štúdia /
mail horakova(et)vsmu.sk
tel / klapka +421 2 59 30 35 36 / 536

Úradné hodiny študijného oddelenia:

Pon:09.30 – 12.00
Ut:09.30 – 12.00
Str:13.00 – 15.00
Štv:09.30 – 12.00
Pi:nestránkový deň

Mimo úradných hodín je študijné oddelenie zatvorené.

Koordinátor pre žiadosti o ubytovanie:
Mgr. Matúš Ivan, kontakt: m.ivan127@pobox.sk, 0915 230 904
Podrobné informácie o ubytovaní sú na stránke www.vsmu.sk.