PROJEKTY

 • Norsk Musikk Meets Slovak (4. – 7. 12. 2017 / Bratislava)
  Slovak Music Meets Norsk (17. – 20. 1. 2018 / Bergen)
  Umelecký projekt na VŠMU, ktorý nadväzoval na podujatie GRIEG DAY v roku 2015 a pokračoval v tradícii spolupráce medzi Grieg Academy (Univerzita v Bergene) a VŠMU v Bratislave.
  Súčasťou boli interpretačné kurzy pod vedením nórskych lektorov (Grieg Academy) v Bratislave a pedagógov (VŠMU) v Bergene:

   • prof. Einar Røttingen, klavír
   • assoc. prof. Signe Bakke, klavír
   • assoc. prof. Torleif Torgersen, klavír
   • assoc. prof. Hilde Haraldsen Sveen, spev
   • assoc. prof. Ricardo Odriozola, husle
   • assoc. prof. Arnulf Christian Mattes, muzikológia
   • Knut Vaage, kompozícia
   • prof. Daniel Buranovský, ArtD., klavír
   • Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD., husle
   • prof. Evgeny Irshai, kompozícia
   • Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD., klavír
   • Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD., spev
   • prof. Markéta Štefková, PhD., muzikológia

   
  Garantka projektu: prof. Markéta Štefková, PhD. (marketa.stefko@gmail.com)
  Koordinátor projektu: Mgr. art. Vladimír Sirota (sirota@vsmu.sk) / 0905403032

  Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska.
  Projekt bol realizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave
  prezentácia projektu na internete


 • Norwegian Days (31. 5.2. 6. 2016)
  Medzinárodný umelecký projekt, ktorý organicky nadväzuje na úspešný GRIEG DAY (november 2015). Ústredným hosťom projektu bola popredná reprezentantka škandinávskeho interpretačného umenia, mladá nórska huslistka Eldbjørg Hemsing, ktorá sa v Bratislave predstavila spolu s pedagógmi a študentmi VŠMU v rámci workshopu a dvoch koncertov.
  NORWEGIAN DAYS boli opätovne realizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave.Aktivita bola financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP.
  Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  prezentácia projektu na internete


 • Grieg Day (11., 12. a 18. 11. 2015)
  Medzinárodný umelecký projekt v spolupráci medzi The International Edvard Grieg Society (IGS) a HTF VŠMU v Bratislave, tematicky zameraný na tvorbu kľúčového nórskeho hudobného skladateľa Edvarda Hagerupa Griega. V rámci podujatia bola propagovaná aj nórska krajina a jej kultúrne hodnoty.
  Projekt bol realizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave.Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska.
  prezentácia projektu na internete


 • Accentus Musicalis (20112013)
  Partnerský medzinárodný umelecko-vedecký projekt medzi Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, Vysokou školou múzických umení v Bratislave a o.z. Musica aeterna, spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 „Creating the Future“.
  prezentácia projektu na internete