Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

(2. 5. 1958, Bratislava)

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu múzických umení v odbore pedagogika tanca. Svoju tanečnú kariéru začínala ako tanečnica, pedagogička a choreografka v slovenských súboroch moderného tanca (Alfa, Tanečný súbor v Dome ROH, PRENS A ALLEGRO). Svoje vzdelanie si dopĺňala formou štipendijných pobytov v zahraničí (USA, Francúzsko, Nemecko).

V rokoch 1989 – 1991 pôsobila ako baletný majster v Slovenskom národnom divadle, kde asistovala choreografom ako Libor Vaculík, Boris Slovák a Ondrej Šoth. Neskôr pracovala ako tanečný pedagóg a choreograf v Divadle Nová scéna, kde sa podieľala na príprave mnohých muzikálov v réžii J.Bednárika. Od roku 1993 pôsobí ako tanečný pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení, kde je jej doménou výučba techniky José Limóna, ale má i skúsenosť s pohybovou prípravou hercov. Od roku 2015 je vedúcou Katedry tanečnej tvorby a členkou Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU.

V rokoch 2006 – 2010 bola šéfdramaturgičkou Baletu SND, kde dramaturgicky spolupracovala na príprave tanečných diel v choreografii Mária Radačovského. Od roku 2011 bola dramaturgičkou a výkonnou riaditeľkou tanečného súboru Balet Bratislava. Od marca roku 2012 do decembra roku 2013 bola vedúcou tanečného súboru Divadla Nová scéna v Bratislava.

Pedagogicky pôsobila i v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Poľsko, Nórsko). Ako choreografka spolupracovala s rôznymi divadlami – Slovenské národné divadlo, Divadlo Nová scéna, Astorka – Korzo 90, Divadlo detí a mládeže Trnava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, a so Slovenskou televíziou.

V rokoch 1996 – 2000 bola Miroslava Kovářová predsedníčkou Asociácie súčasného tanca, od roku 1997 je umeleckou a výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe a od roku 2000 predsedníčkou Asociácie Bratislava v pohybe. Je zástupkyňou Slovenska v medzinárodnej sieti Aerowaves. V posledných rokoch sa popri pedagogickej činnosti aktívne venuje i organizácii a manažmentu mnohých projektov v oblasti súčasného tanca.

V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. a v súčasnosti sa aktívne venuje tejto metóde ako lektorka.