Vzdelanie
– Absolvent Vysokej školy múzických umení – špecializácia Tanečná teória, dramaturgia a kritika (vedúci pedagóg profesor Jan Reimoser, Bratislava 1971 )
– Absolvent Strednej priemyselnej školy stavebnej – špecializácia hydrotechnické stavby (Košice, 1963)

Pedagogická činnosť
– Pedagóg Vysokej školy múzických umení – Katedra tanečnej tvorby – Dejiny a teória tanca, Dramaturgia baletu, Dramaturgia ľudových súborov, Estetika tanca ( od 1980 )
– Externý pedagóg Konzervatória – Tanečné oddelenie ( Bratislava, 1976 – 1982 )
– Tajomník Katedry tanečnej tvorby VŠMU

Prehľad zamestnania
– Riaditeľ Baletu SND ( január 1996 – november 1996, od 1. januára 1999 )
– Umelecký šéf Baletu SND (máj 1989 – december 1995)
– Vedúci úradu MK SR ( 1999 – 2001 )
– Odborný pracovník oddelenia kultúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislava (1998)
– Zväz slovenských dramatických umelcov – vedúci oddelenia ( 1987 – 1989 )
– Námestník riaditeľa pre umelecko-prevádzkový úsek umeleckej agentúry SLOVKONCERT (1983 – 1987)
– Vedúci odborný referent – špecialista MK SSR ( 1979 – 1982 )
– Asistent choreografa v súbore LÚČNICA (1975 – 1979 )
– Tanečník a choreograf Štátneho súboru pre srbskú ľudovú kultúru v Bautzene – SRN (1974 – 1975)
– Dramaturg SĽUK-u (1972 – 1974)
– Redaktor Vydavateľstva OBZOR – časopis Hudba, spev, tanec ( 1971 -1972)
– Tanečník súboru LÚČNICA ( 1963 – 1979 )
– Referent – špecialista Osvetového ústavu ( Bratislava, 1968 – 1971 )