vzdelanie
1978 – 1984 Konzervatoř v Kroměříži
1984 – 1988 HTF VŠMU Bratislava
doktorandské štúdium na HTF VŠMU ukončené r. 2010

umelecká a vedecká činnosť
koncertná činnosť, sólové a komorné koncerty, recitály, polorecitály, koncerty na Slovensku a v zahraničí

pedagogická činnosť
pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce na HTF VŠMU Bratislava, diplomové, bakalárske a ročníkové koncerty, semináre, súťaže

prehľad zamestnania
od roku 1988 pedagóg Konzervatória v Bratislave
od roku 1996 pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce na HTF VŠMU Bratislava