Organizačný poriadok HTF

Organizačný poriadok HTF VŠMU schválený AS HTF VŠMU 9. februára 2015 s účinnosťou od 10. februára 2015.

strukturab