Edičná činnosť

Edičná podpora:

  • Formulár žiadosti o edičnú podporu – vydanie publikácie [stiahnuť] (.doc)
  • Formulár žiadosti o edičnú podporu – vydanie CD [stiahnuť] (.doc)

 

Zoznam členov edičnej komisie:

Predsedníčka:
prof. Markéta Štefková, PhD.

Členovia:
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.            
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.
doc. Lucia Papanetzová, ArtD.                   
Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.                
Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.                
doc. František Pergler, ArtD.                      
PhDr. Tomáš Surý, ArtD.                            
prof. Dagmar Zsapková, ArtD.