Edičná činnosť

Edičná podpora:

  • Formulár žiadosti o edičnú podporu – vydanie publikácie [stiahnuť] (.doc)
  • Formulár žiadosti o edičnú podporu – vydanie CD [stiahnuť] (.doc)