Dôležité dokumenty pre zamestnancov HTF

Nájdete tu informácie, vyhlášky a tlačivá:
VÝROČNÉ SPRÁVY FAKULTY / EDIČNÁ PODPORA / UMELECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ / a pod.
Interné predpisy doktorandského štúdia na nachádzajú na > tomto odkaze < (ŠTÚDIUM / pre študentov)


 

Výročné správy fakulty:

 • Výročná správa o činnosti za rok 2018 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2017 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2016 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2015 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2014 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2013 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2012 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2011 – [stiahnuť] (.pdf)

Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na HTF VŠMU.
Príslušné dokumenty:

 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor – [stiahnuť] (.pdf)
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor – [stiahnuť] (.pdf)
 • Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na HTF VŠMU v Bratislave pre študijné odbory Hudobné umenie 2.2.3 a Tanečné umenie 2.2.2 – [stiahnuť] (.pdf)
  PRÍLOHA – tabuľky na vyplnenie pre študijné odbory Hudobné umenie 2.2.3 a Tanečné umenie 2.2.2 – [stiahnuť] (.doc)
 • Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na HTF VŠMU v Bratislave pre študijný odbor Muzikológia 2.1.37 – [stiahnuť] (.pdf)
  PRÍLOHA – tabuľky na vyplnenie pre študijný odbor Muzikológia 2.1.37 – [stiahnuť] (.doc)
 • Žiadosť o udelenie titulu docent – [stiahnuť] (.doc)
 • Žiadosť o vymenovanie za profesora – [stiahnuť] (.doc)
 • Pedagogická prax uchádzača – [stiahnuť] (.doc)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register evidencie umeleckej činnosti
(Ministerstvo školstva SR
):

 • VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 – [stiahnuť] (.pdf)
 • REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Zoznam renomovanosti / inštitúcie – [stiahnuť] (.pdf) (ZDROJ)
 • Zoznam renomovanosti / podujatia – [stiahnuť] (.pdf) (ZDROJ)

Evidencia publikačnej činnosti na HTF – informácie a elektronické formuláre sa nachádzajú na >tomto odkaze<

Umelecké výkony pedagógov – formuláre na vyplnenie:

 • Tlačivo na stiahnutie – interpreti – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo na stiahnutie – skladatelia – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo na stiahnutie – publikačná a vedecká činnosť – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – interpreti – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – skladatelia – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – publikačná a vedecká činnosť – [stiahnuť] (.doc)