Akademický senát HTF

predseda
doc. Imrich Szabó, ArtD.

podpredseda
doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.

členovia
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD.
Mgr. Ivana Kleiblová, ArtD.
Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD.
doc. Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD.
Mgr. Ján Roháč
PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

študenti
Veronika Gregušová
Mgr. art. Kristián Kohút
Jana Macíková
Mgr. art. Peter Nágel

Výročná správa AS HTF 2018 [stiahnuť] (.pdf)
Výročná správa AS HTF 2017 [stiahnuť]
 (.pdf)
Výročná správa AS HTF 2016
[stiahnuť] (.pdf)
Výročná správa AS HTF 2015 [stiahnuť] (.pdf)

Rokovací poriadok [stiahnuť] (.pdf) – platný od 21. 11. 2017
Zásady volieb [stiahnuť]
(.pdf)


ZÁPISNICE z rokovaní AS HTF na stiahnutie:
Zápisnica z rokovania AS HTF z 10. 6. 2019
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 23. 5. 2019
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 4. 2019
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 11. 3. 2019
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 7. 2. 2019
(.pdf)
Zápisnica z elektronického hlasovania AS HTF z 21. 1. 2019
(.pdf)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania AS HTF z 5. 12. 2018
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 21. 11. 2018
(.pdf)
Zápisnica z rokovania Volebnej komisie pre voľbu nového dekana z 12. 11. 2018
(.pdf)
Zápisnica z elektronického hlasovania AS HTF z 15. 10. 2018
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 24. 9. 2018
(.pdf)
Zápisnica z elektronického hlasovania AS HTF z 9. 7. 2018
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 28. 5. 2018
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 26. 3. 2018
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 20. 11. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 15. 11. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 8. 11. 2017
(.pdf)
Zápisnica z elektronického hlasovania z 30. 10 2017 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 22. 6. 2017 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 13. 6. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 25. 4. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 16. 3. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 14. 12. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 21. 9. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 10. 6. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 12. 5. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 22. 3. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 11. 9. 2015 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 6. 2015 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 18. 5. 2015 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 2. 2015 (.pdf)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania AS HTF z 9. 12. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 20. 11. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 11. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 5. 11. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 9. 9. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 31. 3. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 3. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 19. 2. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 3. 2. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 8. 10. 2013 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 17. 9. 2013 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 30. 4. 2013 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 27. 3. 2013 (.pdf)
Príloha zápisnice z rokovania AS HTF zo 27. 3. 2013 – Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu HTF (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 27. 2. 2013 (.pdf)
Príloha zápisnice z rokovania AS HTF zo 27. 2. 2013 – Dramaturgická komisia (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 5. 12. 2012 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 15. 6. 2012 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 16. 4. 2012 (.pdf)
Schválené uznesenia z 3. zasadnutia AS HTF (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 2. 2012 (pokračovanie zasadnutia 20.2.2012) (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 20. 2. 2012 (pokračovanie zasadnutia 13.2.2012) (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 13. 2. 2012 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 1. 2012 (.pdf)