KONTAKTY

> ľudia <


adresa fakulty
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Zochova 1
811 03 Bratislava

tel.
dekanát – +421 2 54 41 20 70
vrátnica – +421 2 59 30 35 11
fax +421 2 54 41 20 56
e-mail htf.dekanat(et)vsmu.sk

Stránky na sociálnych sieťach:
Facebook: HTF VŠMU Projects
Instagram: HTF VŠMU

Kde nás nájdete – Google maps

Spoje MHD z Hlavnej stanice: autobus č. 93
Spoje MHD z Autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č. 212 (výstup na Hodžovom námestí)


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU – zoznam pracovísk

PRACOVISKOMENOTEL
KLAPKA
E-MAIL
dekankaprof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.+421 2 54 41 20 70
529
ciernikova(et)vsmu.sk
sekretariát dekana a tajomníkaKvetoslava Martinkovičová+421 2 54 41 20 70
535
martinkovicova(et)vsmu.sk
sekretariát prodekanov a katedierMgr. Miriam Hubová+421 2 54 41 20 70
535
miriam.hubova(et)vsmu.sk
tajomník fakultyIng. Miroslava Vargová +421 2 54 41 20 56
537
vargova.m(et)vsmu.sk
prodekan pre rozvoj fakulty
a umeleckú činnosť
doc. Jozef Hošek, ArtD.+421 2 54 41 93 46
533
jozef.hosek(et)gmail.com
prodekan pre študijný proces,
koordinátor pre kreditový systém
doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD.+421 2 54 41 93 46
533
mericko(et)vsmu.sk
prodekanka pre vedu a zahraničné styky,
koordinátor pre zahraničnú spoluprácu
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.+421 2 54 41 93 46
533
haskova(et)vsmu.sk
Študijné oddelenie
Úradné hodiny študijného oddelenia:
Pon: 9.30 – 12.00
Ut: 9.30 – 12.00
Str: 13.00 – 15.00
Štv: 9.30 – 12.00
Pi: nestránkový deň
Mimo úradných hodín
je študijné oddelenie zatvorené.
Ingrid Szekerová – 1. stupeň štúdia
Valéria Horáková – 2., 3. stupeň štúdia
+421 2 59 30 35 36
536
szekerova(et)vsmu.sk
horakova(et)vsmu.sk
Katedra klávesových nástrojovprof. Ida Černecká
Katedra skladby a dirigovaniaprof. Jevgenij Iršai, PhD.eirschai(et)hotmail.com
Katedra spevuMgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD.bezacinskadagmar@seznam.cz
Katedra strunových a dychových nástrojovprof. Jozef Podhoranskýpodhoranskýjozef(et)gmail.com
Katedra tanečnej tvorbyMgr. Miroslava Kovářová, ArtD.+421 2 59 30 35 42
542
ktt(et)vsmu.sk
Katedra teórie hudbyprof. PhDr. Eva Ferková, PhD.+421 2 59 30 35 46
546
ferkova(et)vsmu.sk
Oddelenie komornej hryMgr. art. Viera Bartošová, ArtD.viera(et)bartosova.sk
Oddelenie klavírnej spoluprácedoc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.sabovaiveta@yahoo.com
Kancelária umeleckej produkcieMgr. art. Vladimír Sirota+421 2 59 30 35 25
525
sirota(et)vsmu.sk
Centrum výskumuMgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.+421 2 59 30 35 47
547
liszkayova(et)vsmu.sk