Oddelenie komornej hry

Na oddelení je možné študovať študijný program KOMORNÁ HRA na magisterskom stupni.
Okrem toho oddelenie zabezpečuje výuku predmetov Prax v komornej hreHra v súbore a Komorný spev, ktoré sú povinné pre študentov Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby,  Katedry sláčikových a dychových nástrojov a Katedry spevu v 1. – 3. ročníku bakalárskeho štúdia a v oboch ročníkoch magisterského štúdia (v závislosti od študijného zamerania).

PEDAGÓGOVIA Oddelenia komornej hry v šk.roku 2018/2019:

Mgr. Viera Bartošová, ArtD. (vedúca oddelenia)

prof. Daniel Buranovský, ArtD.
prof. Anna Hölblingová, ArtD.

prof. Boris Lenko, ArtD.
prof. František Novotný
prof. Jozef Podhoranský

prof. Ján Slávik, ArtD.
prof. Radoslav Šašina, ArtD.
doc. Ivan Gajan

doc. Jozef Hošek, ArtD.
doc. Roman Mešina, ArtD.
doc. Jordana Palovičová, ArtD.

doc. František Pergler, ArtD
doc. Eugen Prochác
doc. Iveta Sabová, ArtD.

doc. Dana Šašinová, ArtD.
Mgr. art. Vratko Budzák, ArtD.
Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD.
Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD.
Mgr. art. Róbert Krchniak, ArtD.
Mgr. art. Jozef Luptáčik, ArtD.

Mgr. art. Róbert Mareček, ArtD.
Mgr. art. Pavol Mucha, ArtD.
Mgr. Jana Nagy-Juhász, ArtD.

Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD.
Mgr. art. Rastislav Suchán, ArtD.
Mgr. art. Marcel Štefko, ArtD.
Mgr. arrt. Barbora Tolarová, ArtD.
Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.
Mgr. art. Oksana Zvineková


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)