Oddelenie komornej hry

Na oddelení je možné študovať študijný program KOMORNÁ HRA na magisterskom stupni.
Okrem toho oddelenie zabezpečuje výuku predmetov Prax v komornej hreHra v súbore a Komorný spev, ktoré sú povinné pre študentov Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby,  Katedry sláčikových a dychových nástrojov a Katedry spevu v 1. – 3. ročníku bakalárskeho štúdia a v oboch ročníkoch magisterského štúdia (v závislosti od študijného zamerania).

V školskom roku 2017/2018 na Oddelení komornej hry vyučujúc títo pedagógovia:

Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD. (vedúca oddelenia)

prof. Anna Hölblingová, ArtD.
prof. MgA. František Novotný
prof. Jozef Podhoranský
prof. Ján Slávik, ArtD.
p
rof. Radoslav Šašina, ArtD.
prof. Jozef Zsapka
doc. Jozeg Hošek, ArtD.
doc. Alexander Jablokov, ArtD.
doc. Eugen Prochác
Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD.
Mgr. art. Róbert Mareček, ArtD.
Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.
doc. Roman Mešina, ArtD.
Mgr. art. Vratko Budzák, ArtD.
Mgr.
art. Róbert Krchniak, ArtD.
Mgr. art. Jozef Luptáčik, ArtD.
prof. Daniel Buranovský, ArtD.
prof. Rajmund Kákoni
prof. Boris Lenko, ArtD.
doc. Magdaléna Bajuszová, ArtD.
doc. Ivan Gajan
doc. Jordana Palovičová, ArtD.
doc. František Pergler, ArtD.
Mgr. art. Milan Osadský, ArtD.
Mgr. art. Marcel Štefko, ArtD.
doc. Mária Heinzová, ArtD.
doc. Iveta Sabová, ArtD.
doc. Dana Šašinová, ArtD.
Mgr. art. Branislav Malatinský, ArtD.
Mgr. Jana Nagy-Juhász, ArtD.
Mgr. Peter Pažický, ArtD.
Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD.
Mgr. art. Eva Belicová (doktorandské štúdium)
Mgr. art. Katarína Turčinová (doktorandské štúdium)
Mgr. art. Miroslava Rybická (doktorandské štúdium)
Mgr. art. Ana Vyparinova-Krsmanovic (doktorandské štúdium)
Mgr. art. Nikola Kizič (doktorandské štúdium)

 


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)