Katedra teórie hudby

Deň otvorených dverí na Katedre teórie hudby sa uskutoční 10. 11. 2018 v čase 10.00 – 12.00 hod. v miestnosti č. 121.

ďalšie informácie [stiahnuť] (.pdf)


Na katedre je možné študovať študijný program:
(Novoakreditovaný študijný program – platné od školského roka 2014 / 2015):

 • Teória a dramaturgia hudby v študijnom odbore Muzikológia
  (vznikol spojením dvoch doteraz akreditovaných študijných programov v študijnom odbore Hudobné umenie).
  Dva voliteľné študijné plány:

  • Teória hudby
  • Dramaturgia a manažment hudby

Stupeň štúdia:

 • 1. stupeň bakalársky v oboch diferencovaných študijných plánoch – denná forma
 • 2. stupeň magisterský v oboch diferencovaných študijných plánoch – denná forma
 • 3. stupeň doktorandský nediferencovaný (spoločný pre oba študijné plány) – denná (3-ročná) aj externá (4-ročná) forma

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)