Učitelia katedry

vedúci katedry

tajomník katedry

 • Mgr. Ivana Kleiblová, ArtD.

profesori

docenti

odborní asistenti a ďalší učitelia

 • Karine Alaverdian
 • Mgr. art. Silvia Adamová – VŠMU v Bratislave, HTF Katedra teórie hudby, doktorandka
 • Mgr. art. Libuša Bachratá, ArtD.
 • Mgr. Emil Bartko, PhD.
 • Mgr. art. Dominika Beňaková, ArtD.
 • Mgr. art. Jana Bílková, ArtD. 
 • Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD.
 • PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. – UK v Bratislave, FF Katedra psychológie FF
 • Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.
 • Mgr. Ivana Kleiblová, ArtD.
 • Mgr. art. Juraj Korec, ArtD.
 • Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
 • Mgr. art. Bibiána Lanczová, ArtD.
 • Mgr. art. Emil Leeger
 • Mgr. Oľga Letenajová, ArtD.
 • RNDr. Petra Lukáčiková, PhD. – UK v Bratislave, LF Anatomický ústav
 • Mgr. Peter Martinček, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Michalková, PhD. – VŠMU v Bratislave, HTF Katedra teórie hudby
 • Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD.
 • Mgr. art. Šárka Ondrišová, ArtD.
 • Mgr. art. Ľubica Orovnická, ArtD.
 • Mgr. art. Dagmar Puobišová, ArtD.
 • Mgr. art. Anna Sedlačková, ArtD.
 • Mgr. Samuel Smetana
 • PhDr. Tomáš Surý, ArtD. – VŠMU v Bratislave, HTF Katedra teórie hudby
 • Mgr. art. Ján Ševčík, ArtD.
 • Mgr. art. Veronika Štubňová
 • Mgr. Mária Vargová
 • Mgr. art. Vladislav Šoltys, ArtD.
 • Ing. Marián Veselský
 • Mgr. art. Katarína Zacharová

korepetítori

 • Mgr. art. Ján Bulla
 • Martin Christov
 • Mgr. art. Rajmund Kákoni
 • Mário Richter
 • Mgr. art. Michaela Sočuvková, ArtD.
 • Mgr. art. Mária Šprtová
 • Mgr. art. Edita Turian

interní doktorandi

 • Mgr. art. Kristián Kohút
 • Mgr. art. Zuzana Reháková
 • Mgr. art. Katarína Vlniešková

externí doktorandi

 • PhDr. Mgr. art. Matúš Ivan