Katedra strunových a dychových nástrojov

Na katedre je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium, Doktorandské štúdium)

 • strunové a dychové nástroje – hra na husliach
 • strunové a dychové nástroje – hra na viole
 • strunové a dychové nástroje – hra na violončele
 • strunové a dychové nástroje – hra na kontrabase
 • strunové a dychové nástroje – hra na gitare
 • strunové a dychové nástroje – hra na flaute
 • strunové a dychové nástroje – hra na hoboji
 • strunové a dychové nástroje – hra na klarinete
 • strunové a dychové nástroje – hra na fagote
 • strunové a dychové nástroje – hra na lesnom rohu
 • strunové a dychové nástroje – hra na trúbke
 • strunové a dychové nástroje – hra na pozaune
 • strunové a dychové nástroje – hra na tube

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)