Katedra spevu

Deň otvorených dverí na Katedre spevu sa uskutoční 5. 11. 2018 v čase 10.00 – 16.30 hod.

ďalšie informácie [stiahnuť] (.pdf)


Na katedre spevu je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium, Doktorandské štúdium a DPŠ)

  • spev

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)