Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby

Na katedre je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium a Doktorandské štúdium)

  • klávesové nástroje – hra na klavíri
  • klávesové nástroje – hra na organe
  • klávesové nástroje – hra na akordeóne
  • cirkevná hudba

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – [stiahnuť] (.pdf)