KATEDRY A ODDELENIA

Nájdete tu:

 • históriu katedier a oddelení
 • zoznamy pedagógov
 • profily absolventov
 • informácie o prijímacích konaniach
 • študijné programy katedier a oddelení

Tlačivá pre vyplnenie umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti:

 • Tlačivo na stiahnutie – interpreti – prevziať (.doc)
 • Tlačivo na stiahnutie – skladatelia – prevziať (.doc)
 • Tlačivo na stiahnutie – publikačná a vedecká činnosť – prevziať (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – interpreti – prevziať (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – skladatelia – prevziať (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – publikačná a vedecká činnosť – prevziať (.doc)

Žiadosť o pridelenie oponenta na umelecký výkon (projekt) doktoranda:

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)