Grantová činnosť HTF

 

Prehľad inštitúcií poskytujúcich finančné dotácie a granty:

 

Kontakty pre potreby konzultácií:

  • Mgr. Miriam Hubová / grantový koordinátor HTF
    +421 2 5930 3525 / miriam.hubova@vsmu.sk
  • Mgr. art. Vladimír Sirota / vedúci Kancelárie umeleckej produkcie
    +421 2 5930 3525 / +421 905 403 032 / sirota@vsmu.sk