Archív umeleckých podujatí

Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2018 – 2019 [stiahnuť] (.pdf)
Podrobné PROGRAMY RECITÁLOVÝCH KONCERTOV v ak. roku 2018 – 2019 [stiahnuť] (.doc)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2017 – 2018 [stiahnuť] (.pdf)
Podrobné PROGRAMY RECITÁLOVÝCH KONCERTOV v ak. roku 2017 – 2018 [stiahnuť] (.doc)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2016 – 2017 [stiahnuť] (.pdf)
Podrobné PROGRAMY RECITÁLOVÝCH KONCERTOV v ak. roku 2016 – 2017 [stiahnuť] (.doc)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2015 – 2016 [stiahnuť] (.pdf)
Podrobné PROGRAMY RECITÁLOVÝCH KONCERTOV v ak. roku 2015 – 2016 [stiahnuť] (.doc)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2014 – 2015 [stiahnuť] (.pdf)
Podrobné PROGRAMY RECITÁLOVÝCH KONCERTOV v ak. roku 2014 – 2015 [stiahnuť] (.doc)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2013 – 2014 [stiahnuť] (.pdf)
Podrobné PROGRAMY RECITÁLOVÝCH KONCERTOV v ak. roku 2013 – 2014 [stiahnuť] (.doc)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2012 – 2013 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2011 – 2012 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2010 – 2011 [stiahnuť] (.pdf)


Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2008 – 2009 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2007 – 2008 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2006 – 2007 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2005 – 2006 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2004 – 2005 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2003 – 2004 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2002 – 2003 [stiahnuť] (.pdf)
Prehľad UMELECKÝCH PODUJATÍ Hudobnej a tanečnej fakulty v ak. roku 2001 – 2002 [stiahnuť] (.pdf)

Prehľady podujatí HTF VŠMU za jednotlivé ak. roky postupne dopĺňame.