KANCELÁRIA UMELECKEJ PRODUKCIE

 

Mgr. art. Vladimír Sirota – vedúci pracoviska
(kancelária D204 – medziposchodie medzi prízemím a 1. poschodím)
propagácia fakulty a jej aktivít, orchestrálne koncerty, operné produkcie a ďalšie podujatia Dramaturgického plánu HTF, medzinárodné projekty, grantová činnosť, prenájmy priestorov HTF, správa webovej stránky HTF / Koncertnej siene Dvorana a sociálnych sietí na internete (Facebook a Instagram), koordinácia aktivít v koncertných priestoroch HTF, prenájmy priestorov HTF
tel. +421 2 5930 3525
mobil +421 905 403 032
mail sirota@vsmu.sk

Mgr. Ján Roháč
(kancelária D106 – foyer Koncertnej siene Dvorana)
bakalárske, diplomové a doktorandské koncerty študentov HTF, spolupráca na podujatiach Dramaturgického plánu HTF, organizácia podujatí HTF a ďalších mimoriadnych aktivít v koncertných priestoroch HTF
tel. +421 2 5930 3522
mail rohac@vsmu.sk

Mgr. Miriam Hubová
(kancelária D204 – medziposchodie medzi prízemím a 1. poschodím)
koordinácia grantovej činnosti HTF, spolupráca na organizácii umeleckých a iných podujatí fakulty
tel. +421 2 5930 3525
mail mihalikova@vsmu.sk

poslanie a aktivity pracoviska

  • produkcia, koordinácia a propagácia všetkých umeleckých produkcií HTF VŠMU
  • tvorba a koordinácia Dramaturgických plánov HTF (v súčinnosti s vedením fakulty)
  • organizácia a tvorba dramaturgie orchestrálnych projektov HTF VŠMU (zabezpečenie realizácie predmetu ORCHESTER na HTF)
  • koordinácia grantových aktivít fakulty (evidencia informácií o všetkých grantoch fakulty, asistencia pri vypracovaní, podaní a vyúčtovaní grantu, konzultácie grantových žiadostí)
  • samostatná realizácia alebo spolupráca na medzinárodných umeleckých projektoch
  • samostatná realizácia alebo spolupráca na realizácii interpretačných kurzov, domácich i zahraničných vedeckých projektov
  • spravovanie internetových stránok www.htf.vsmu.sk, www.dvorana-vsmu.sk a stránky na sociálnej sieti Facebook (HTF VŠMU Projects) a Instagram (htf.vsmu)
  • spravovanie koncertných priestorov HTF (Koncertná sieň Dvorana a Malá koncertná sála)
  • odborné pracovisko pre realizáciu predmetu PRAX v odbore v rámci študijného programu Teória a dramaturgia hudby v študijnom pláne Dramaturgia a manažment hudby (Katedra teórie hudby)