Súčasnosť

Centrum výskumu dlhodobo zastrešuje cyklicky ustálené vzdelávaco-výskumné projekty v oblasti tanečného umenia. Jedným z nich je vzdelávací projekt so zahraničnými lektormi pre študentov, doktorandov, pedagógov a hostí z odbornej sféry Teoretické analýzy v tanečnom umení. V rokoch 2011 – 2017 v rámci neho prednášali odborníci z The Juilliard School v New Yorku, Merce Cunningham Trust v New Yorku, New York City Ballet, Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku, HAMU v Prahe, Školy klasického tanca v Moskve, z Magyar Táncművészeti Főiskola v Budapešti, Anton Bruckner Privatuniversität v Linzi, Wiener Staatsoper Balletschule vo Viedni a mnoho ďalších.

Pravidelne organizuje celoslovenské odborné sympózium s medzinárodnou účasťou Tanečný kongres – TANEC.SK, z ktorého sú vydávané recenzované zborníky v tlačenej aj elektronickej forme s pridelenými ISBN. V rokoch 2014 – 2018 sa do procesu zapojilo viac ako sto odborníkov v oblasti tanečného umenia z domova i zahraničia. V rokoch 2017 – 2019 je riešiteľkou grantu KEGA Mgr. Ivica Liszkayová, PhD.

Ďalším projektom nadväzujúcim medzinárodnú spoluprácu sú Prezentácie vysokoškolského tanečného umenia v zahraničí. Jeho náplňou je výskumné a umelecké pôsobenie študentov a pedagógov HTF VŠMU v partnerských zahraničných inštitúciách a na tanečných festivaloch. Počas rokov 2016 a 2018 študenti a pedagógovia vycestovali do hostiteľských inštitúcií: Škola klasického tanca v Moskve, Anton Bruckner Privatuniversität v Linzi, Magyar Táncművészeti Főiskola v Budapešti, Wiener Staatsoper Balletschule vo Viedni, International Exposure 2016 v Tel Avive, Skopje Dance Academy ESRA University v Skopje, The International Dance Council CID v Saint Petersburgu pod garanciou UNESCO a Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien vo Viedni.

Novým medzinárodným projektom Centra výskumu je séria odborných prednášok a workshopov v koordinácii Mgr. art. Zuzany Buchovej Holičkovej, ArtD. s názvom Od analýzy k interpretácii. V akademickom roku 2018/2019 sa uskutočnilo osem prednášok a workshopov pre všetky katedry hudobného umenia na pôde VŠMU. Lektormi boli odborníci z Rakúskej akadémie vied, Kunstuniversität Graz, nórskej Griegovej akadémie v Bergene a poľskej Akademie Muzycznej v Bydgoszci. Témy sa týkali základov umeleckého výskumu, prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov, fyziológie a bioakustiky ľudského hlasu, mentalcoachingu a práce so sebamotiváciou pre hudobníkov a vývoja špecifických smerov speváckej literatúry.