Projekty Centra výskumu

PROJEKTY 2018

Od analýzy k interpretácii 2018/2019
Séria odborných prednášok a workshopov

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková, ArtD.

Odborné prednášky a workshopy:

 • 1. októbra 2018
  Einar Røttingen: Presentation of artistic project work in the Master Programme in performance or composition and the new PhD program in artistic research – Prezentácia práce na umeleckých projektoch v magisterskom stupni interpretačných programov a kompozície a nový PhD. program v umeleckom výskume
  Arnulf Mattes: Inwardness, Despair, and Redemption: On Fartein Valen’s Setting of Goethe’s Mignon-Songs / Vnútorný svet, zúfalstvo a vykúpenie: Na margo zhudobnenia Goetheho Mignon Farteinom Valenom (1887 – 1952)
 • 2. októbra 2018
  Einar Røttingen: Presentation of the artistic research project „(Un-)Settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means“ / Prezentácia umelecko-výskumného projektu „(Un-)Settling Sites and Styles: Interpretovo hľadanie nových spôsobov výrazu“
 • 3. októbra 2018
  Arnulf Mattes: Grieg’s Historical Recordings: Performance Practice as Musical Poetry / Griegove historické nahrávky: Interpretačná prax ako hudobná poézia
 • 11. októbra 2018
  Christian Herbst: Physiology and acoustics of the singing voice – theoretical and practical aspects / Fyziológia a akustika spievania – teoretické a praktické aspekty
  Prednáška s praktickou časťou
 • 14. – 15. novembra 2018
  Jörg Zwicker: Mentalcoaching for musicians / Mentalcoaching pre hudobníkov
  Workshop zameraný na sebamotiváciu a prácu v ansámbli
 • 12. februára 2019
  Jostein Gundersen: Wheels within wheels
  Prednáška o projekte umeleckého výskumu Griegovej akadémie v oblasti spolupráce interpetov starej hudby a súčasných skladateľov
 • 21. – 22. februára 2019
  Katarzyna Rymarczyk: Od protorenesancie k súčasnosti
  Prednáška a workshop zamerané na vývoj speváckej techniky v kontexte historického kreovania poľskej speváckej literatúry a tradície.

plagát [stiahnuť] (.pdf)

FPU_logo_WEB

 

Tanečný kongres a odborné sympóziá TANEC.SK 2018

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. a doc. Marta Poláková, ArtD.

HLAVNÁ TÉMA:
Moderný tanec na Slovensku

TERMÍNY PODUJATÍ:
Sympózia:

 • 16. júna 2018 – odborné sympózium s témou: Moderný tanec pre rokom 1989
 • 6. októbra 2018 – odborné sympózium: Kreativita– jej miesto v umeleckom tanci detí a mládeže

Tanečný kongres:

 • 30. novembra – 1. decembra 2018 – Tanečný kongres TANEC.SK: Moderný tanec na Slovensku

Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR / č. 006VŠMU-4/2017.

FPU_logo_WEB

 

PREZENTÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO TANEČNÉHO UMENIA V ZAHRANIČÍ 2018

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

TERMÍNY PODUJATÍ:

 • Festival tanečných univerzít SHARE, Skopje, (Macedónsko) 19. 22. apríla 2018
 • Medzinárodný kongres – Záchrana kultúrneho dedičstva pod záštitou UNESCO – Petrohrad, (Rusko) 24. – 29. apríla 2018
 • Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Viedeň, (Rakúsko) 26. mája 2018
 • Anton Bruckner Privatuniversität, Linz (Rakúsko) 7. – 9. júna 2018

FPU_logo_WEB


ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2017 (jeseň)

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2017 (jeseň – 7. ročník)

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

 • Silas Farley New York City Ballet; Analýzy Balanchinovej techniky
  17. – 20. októbra 2017
 • Marina Meľnikova Škola klasického tanca Moskva; Analýzy klasického tanca – charakterový tanec
  26. – 28. októbra 2017
 • Marina Krutovska – Škola klasického tanca Moskva; Analýzy klasického tanca
  26. – 30. októbra 2017
 • Prof. Dorota Gremlicová  HAMU Praha; Analýzy tanečných diel
  9. a 10. novembra 2017
 • Prof. Dorota Gremlicová  HAMU Praha; Analýzy tanečných diel
  30. novembra a 1. decembra 2017
 • Renate Graziadei, Sasha Waltz Company Berlín; Analýzy súčasného tanca
  január 2018

FPU_logo_WEB

Tanečný kongres a odborné sympóziá TANEC.SK 2017 (jeseň)

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. a Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

HLAVNÁ TÉMA:
Tradície v inovatívnych procesoch v tanečnom umení a vo vzdelávaní
The Place of Tradition in Innovative Processes of Dance Art and Education

TERMÍNY PODUJATÍ:
Sympózia:

 • 20. októbra 2017 – odborné sympózium so zameraním na ľudový tanec
 • 2. decembra 2017 – odborné sympózium so zameraním na klasický a moderný tanec

Tanečný kongres:

 • 17.– 18. novembra Tanečný kongres – s partnerskými univerzitami zo zahraničia / príspevky a prezentácie zahraničných hostí, slovenských tanečných odborníkov a diskusia. Sympózium bude v anglickom jazyku.
  (Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU)

Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR / č. 006VŠMU-4/2017.

FPU_logo_WEB


ZREALIZOVANÉ PROJEKTY v roku 2016 a 2017

TANEČNÝ KONGRES – TANEC.SK 2016/2017

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. a doc. Marta Poláková, ArtD.
Hlavná téma:
Absolventi Katedry tanečnej tvorby a ich prínos pre rozvoj tanečného umenia na Slovenku

Hlavný program: 17. – 18. marca 2017 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí, slovenských tanečných odborníkov a diskusia
Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU

Kongresu budú predchádzať odborné sympóziá v mesiaci október 2016 a február 2017:

 • 1. 10. 2016 / Tanečné školstvo na Slovensku
 • 10. 2. 2017 / Absolventi ľudového tanca
 • 11. 2. 2017 / Absolventi klasického tanca

Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR / č. 006VŠMU-4/2017.

FPU_logo_WEB

 

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2016/2017
vzdelávací projekt (6. ročník)

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 • prof. Dorota Gremlicová, Ph.D., HAMU – Analýzy tanečných diel
  6. a 7. 10. 2016; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava, MKS
 • Silas Farley – New York City Ballet, New York – Analýzy Ballanchinovej techniky
  24. – 28. 10. 2016; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, miestnosť D402
 • Simona Noja, Wiener Staatsoper Balletschule, Viedeň – Analýza Viedenskej baletnej akadémie
  21. 11. 2016; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, miestnosť MKS, D402
 • Brandon Collves – Merce Cunningham Trust, New York – Analýzy repertoáru M. Cunningham
  27. 11. – 4. 12. 2016; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, D402
 • prof. Dorota Gremlicová, Ph.D., HAMU – Analýzy tanečných diel
  1. a 2. 12. 2016; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, MKS
 • Radek Mačak, Duncan Centrum, Praha – Analýzy techniky M. Cunningham
  17. – 19. 2. 2017; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1
 • prof. Dorota Gremlicová, Ph.D., HAMU – Analýzy tanečných diel
  23. a 24. 2. 2017; Miesto podujatia: CV HTF VŠMU, Zochova 1, MKS
 • Péter Levai, Magyar Táncműveszeti Föiskola, Budapešť – Analýzy tancov iných národov
  25. a 26. 2. 2017; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, D402
 • Marina Krutovskaya, Škola Klassičeskovo Tanca Moskva – Analýzy ruského klasického tanca
  6. – 10. 3. 2017; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, D402; Moskva
 • Myra Woodruff, Martha Graham School of Contemporary Dance, New York – Analýzy repertoáru M. Graham
  4. – 7. 4. 2017; Miesto: CV HTF VŠMU, Zochova 1, D402

plagát [stiahnuť] (.pdf)

FPU_logo_WEB

 

PREZENTÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO TANEČNÉHO UMENIA V ZAHRANIČÍ

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

 • Wiener Staatsoper Balletschule, Viedeň (Rakúsko) 24. 5. 2016
 • Wiener Staatsoper Balletschule, Viedeň (Rakúsko) 26. 5. 2016
 • Škola Klassičeskovo tanca, Moskva (Rusko) 18. – 23. októbra 2016
 • Anton Bruckner Privatuniversität, Linz (Rakúsko) 18. 11. – 26. 11. 2016
 • Magyar Táncműveszeti Föiskola, Budapešť (Maďarsko) 2. 11. – 6. 11. 2016
 • Wiener Staatsoper Balletschule, Viedeň (Rakúsko) 24. 11. 2016
 • International Exposure, Tel Aviv (Izrael) 7. – 11. 12. 2016

FPU_logo_WEB


 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2015

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2015
vzdelávací projekt (5. ročník)

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 • prof. Dorota Gremlicová, PhD. – HAMU Praha
  1. októbra 2015 (č. 220, 2. poschodie) – začiatok o 10.00 hod.
 • Univ.-Prof. Esther Louise Balfe, Konservatorium Wien Universität
  2. a 3. októbra 2015 (č. D 402) – začiatok o 10.00 hod.
 • doc. Marilena Halászová – Praha
  Choreografické skúsenosti v praxi a pedagogické pôsobenie na Katedre tanečnej tvorby. 15. 10. 2015 o 12.00 hodine.
 • Marína Krutovskaya – Škola Klassičeskovo Tanca Moskva
  2. – 6. novembra 2015 (Malá koncertná sála HTF a č. D 402)
 • Sophie Billy – Centre National de la Danse Paris
  8. – 10. novembra (č. D 402)
 • Univ. Prof. Rose Breuss / Anton Bruckner Privatuniversität, Rakúsko
  Analýza podľa Alexandra Sacharoffa
  23. 11. 2015 – 13.30 – 16. 30 na baletnej sále 402
 • prof. Dorota Gremlicová, PhD. – HAMU Praha
  26. 11. 2015 10.00
 • Kathryn Alter – bývala sólistka Limon Company – New York
  Praktické semináre z techniky a fragmenty choreografií José Limona
  3. – 9. decembra 2015 na baletnej sále 402

 

TANEČNÝ KONGRES 2015 – TANEC.SK

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.; doc. Marta Poláková, ArtD.
27. – 28. novembra 2015 / Osobnosti v tanečnom umení

Hlavný program:
27. – 28. 11. 2015 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí a slovenských tanečných odborníkov a diskusia, Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU

Sprievodný program kongresu – odborné sympóziá v mesiaci október:

9. – 11. 10. 2015 / Workshop: Tanec a video
Workshop bol zameraný na hľadanie možností prepojenia medzi pohybom, tancom a ich filmovým spracovaním, pričom výsledkom bolo päť krátkych tanečných mini-filmov. Workshop viedol slovenský tanečník a choreograf Stanislav Dobák, ktorý umelecky pôsobí v Bruseli.
Workshop sa uskutočnil v spolupráci Centra výskumu HTF VŠMU (projektu Tanečný kongres TANEC.SK 2015) a medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

16. 10. 2015 / Osobnosti ľudového tanca
17. 10. 2015 / Osobnosti klasického tanca (KTT a SND)
24. 10. 2015 / Tanečné školstvo na Slovensku

Súčasť programu:
17. 10. 2015 / predstavenie Baletu SND Oskara Nedbala – Z rozprávky do rozprávky
historická budova SND o 17.00 23. 10. 2015 / Festival Bratislava v pohybe 2015 / predstavenie DOT504 Dance Company – Collective Loss of Memory
A4 – priestor súčasnej kultúry o 20.00
26. – 28. 10. 2015 / festival KADU: Pina Bausch / Wim Wenders / FTF VŠMU

27. a 28. 11. 2015 premiéra Baletu SND Nižinskij: Boh tanca v choreografii Daniela de Andrade
historická budova SND o 19.00

 

Kreatívne myslenie v tanci – nové prístupy vo vzdelávaní študentov KTT

Koordinátorky projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt bol zameraný na rozvoj a podporu tvorivých metód vzdelávania cez prepojenie teórie s praxou. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby HTF a prebehol v dvoch častiach. Uviedol nové poznatky do kontextu ich využitia v tvorivej praxi.

 • 1. Forsythove improvizačné technológie workshop pod vedením Cyrila Baldyho
  23. – 27. marca 2015
 • 2. Nové myslenie v/o tanci workshop pod vedením Alexandry Marie Pazgu
  6. – 7. mája 2015

podobnejšie informácie k workshopom [stiahnuť] (.pdf)


 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2014

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2014 – vzdelávací projekt

Koordinátorky projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

  • Rachel Straus – The Juilliard School, Dance Division, New York
   Teoretické semináre z oblasti techniky, tvorby a choreografií džezového tanca v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2014 v Malej koncertnej sále HTF VŠMU
  • Marína Krutovskaya – Škola klassičeskovo tanca, Moskva
   Teoretické a praktické semináre z metodiky klasického tanca v dňoch

3. – 7. novembra 2014 v Malej koncertnej sále HTF VŠMU a na tanečnej sále 402

 • Sharon Boots – Wiener Staatsoper Balletschule, Viedeň
  Praktické lekcie z techniky a repertoáru džezového tanca s prienikom súčasných techník v dňoch 12. – 14. novembra 2014 na tanečnej sále 402
 • Margareta Sörenson – publicistka, tanečná teoretička a kritička, Štokholm
  Teoretické semináre z oblasti techniky, tvorby a choreografií Mats Eka v dňoch 18. – 20. novembra 2014 v Malej koncertnej sále HTF VŠMU

 

TANEČNÝ KONGRES 2014 – TANEC.SK

Koordinátorky projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.; doc. Marta Poláková, ArtD.

Prvý Tanečný kongres na tému Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja.

Hlavný program:
26. – 28. 9. 2014 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí, slovenských tanečných odborníkov a moderovaná diskusia (Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU)

Súčasť programu:
25. 9. 2014 / odborný seminár s Madeline Ritter, riaditeľka Národného tanečného plánu pre Nemecko (Malá koncertná sála)
26. 9. 2014 / premiéra projektu študentov KTT Axiomatické lákadlo (Divadlo LAB DF VŠMU)
27. 9. 2014 / premiéra Baletu SND Angelika v choreografii Maura de Candiu (historická budova SND)

PODROBNÝ HARMONOGRAM KONGRESU [stiahnuť] (.pdf)

 

Axiomatické lákadlo – tanečný projekt 2014

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt CV a KTT HTF.
Premiéra choreografií Marty Polákovej (docentka na KTT) a Yuriho Koreca (hosťujúci choreograf) sa uskutočnila dňa 26. septembra 2014 (19.00 hod.) v Divadle Lab DF VŠMU.
Choreografi skúmali spolu so študentmi Katedry tanečnej tvorby tému hlavných axióm pohybu, ktoré určujú fyzikalitu tela v priestore a čase. Tvorivá hra, spontánne reakcie a koncentrované telesné bytie – boli predpokladom pre lákavé experimentovanie s popieraním gravitácie (telesným aj imaginatívnym).
Reprízy sa uskutočnili v dňoch 12. 11. 2014 a 12. 3. 2015.
Projekt bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR.


 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2013

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2013 – vzdelávací projekt

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 • Marína Krutovskaya – Škola Klassičeskovo Tanca – Moskva
  Teoretické a praktické semináre z metodiky klasického tanca v dňoch 4., 5., 7. a 8. novembra 2013 v Malej koncertnej sále HTF VŠMU a na tanečnej sále 402
 • Noémie Delfgou – Goethe Institut – Mníchov
  Prednáška o štruktúre umeleckého vzdelávania v Nemecku dňa 8. 11. 2013 v Malej koncertnej sále HTF VŠMU
 • Rachel Straus – The Juilliard School – New York
  Teoretické semináre z oblasti techniky, tvorby a choreografií José Limona v dňoch 18., 20. a 21. novembra 2013 v Malej koncertnej sále HTF VŠMU
 • Ryoko Kudo – bývala sólistka Limon Company – New York
  Praktické semináre z techniky a fragmenty choreografií José Limona v dňoch 10. – 13. decembra 2013 na baletnej sále 402
 • Eva Gajdošová dramaturgička Baletu SND
  Igor Holováč baletný majster Baletu SND – Bratislava

  Prednášky o slovenskom choreografovi Jozefovi Zajkovi

 

DANCE… UNDER MY SKIN! – tanečný projekt 2013

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.
Projekt CV a KTT HTF.
Premiéra choreografie Antona Lachkého (SK/BE) sa uskutočnila spolu s ďalšími kúskami z repertoáru študentov KTT dňa 27. septembra 2013 (19.00 hod.) v Divadle Lab (Divadelná fakulta, Svoradova ul.)

 

DODEK A FÓNIA – hudobno-výchovný projekt (hudobná veršovaná rozprávka)

Koordinátorka projektu:  Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.

Hudobno-výchovný projekt Dodek a Fónia je určený žiakom 3. a 4. ročníka ZUŠ a ZŠ. Jeho pilotné uvedenie bolo 13. mája 2013 o 10.00 v Koncertnej sieni Dvorana HTF VŠMU. Je to hudobná veršovaná rozprávka, ktorej cieľom je priblížiť žiakom pojmy polyfónia, homofónia
a dodekafónia. V príbehu o Dodekovi, ktorý si hľadá ženu, sú obsiahnuté viaceré hudobno-teoretické poznatky, ktoré sa môžu stať východiskom pre ich neskoršie racionálne uchopenie a prehĺbenie.
CESTY SPEVU – kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky

Koordinátor projektu:  PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Projekt CV a KS HTF VŠMU sa zrealizoval dňa 13. mája 2013 v priestore Koncertnej siene DVORANA. Hosťom bola jubilujúca sopranistka doc. Magdaléna Blahušiaková, ktorá nám pripomenula pedagogické pôsobenie doc. Tatiany Cokovej.
Moderátor okrúhleho stola: doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD.

HUDOBNÉ SOFTVÉRY SIBELIUS – workshop

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.
18. februára 2013
leták podujatia [stiahnuť] (.pdf)


 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2012

WORKSHOP HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.
4. decembra 2012
leták podujatia [stiahnuť] (.jpg)

 

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2012 – vzdelávací projekt

Koordinátor projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 • Dominika Beňaková – Martha Graham School of Contemporary Dance 24.8. – 30.8. 2012 leták podujatia (.pdf)
 • Rachel Straus – Dance History lecturer The Juilliard School New York, 4. – 7. 10. 2012 (Malá koncertná sála HTF) leták podujatia (.pdf)
 • prof. Dorota Gremlicová, PhD. – HAMU Praha, 12. – 13. 10. 2012 (Malá koncertná sála HTF) leták podujatia (.pdf)
 • Sophie Billy – Centre National de la Danse Paris, 28. – 30. 10. 2012 (č. D402) leták podujatia (.pdf)
 • Brandon Collves – Merce Cunningham Trust, 3. – 8. 12. 2012 (č. D402) leták podujatia (.pdf)

 

SKIN – tanečný projekt 2012

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt CV a KTT HTF pod vedením talianskeho choreografa Davide Sportelliho. Premiéra projektu sa uskutočnila na festivale súčasného tanca Bratislava v pohybe 29. a 30. septembra 2012 v budove T&D (sídle alternatívneho divadla Elledanse).

 

CESTY SPEVU – kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky

Koordinátor projektu:  PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Projekt CV a KS HTF VŠMU sa zrealizoval dňa 26. septembra 2012 v priestore Koncertnej siene DVORANA. Hosťami boli emeritné pedagogičky Katedry spevu: prof. Vlasta Hudecová a Mgr. Zlatica Livorová. Stretnutie otvorila vedúca KS doc. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., moderoval prof. Peter Mikuláš, ArtD. Kolokvium odborne pripravili PhDr. Tomáš Surý, ArtD. a Mgr. Jana Pastorková, ArtD.


 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 2011

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2011 – vzdelávací projekt

Koordinátor projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

Prednášatelia:

 • Dr. Henrietta Bannerman, PhD. – London Contemporary Dance School, 27.– 30. 9. 2011
 • Susan Sentler – Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance – London, 26.– 28. 10. 2011
 • Virginie Mecéne – riaditeľka z Martha Graham School of Contemporary Dance – New York, 28. a 29. 10. 2011
 • Kongres tanečných pedagógov Slovenska 17.11.2011 – stretnutie pedagógov moderného tanca a stretnutie s najstaršou generáciou absolventov KTT z rokov 1955 a 1957 – Z. Vincentová, I. Pavlitová, O. Markovičová, P. Rapoš, H. Mácha a J. Kubánka

 

 

PREMENY TANCA – tanečný projekt 2011

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt CV a KTT HTF pod vedením choreografov Joea Alegada a Petra Šavela. Súčasťou projektu bola rekonštrukcia fragmentu choreografie Marthy Graham. Premiéra projektu sa uskutočnila v študentskom divadle Lab DF VŠMU 26. septembra 2011.


 

Haydn-Projekt

„Intenzívny projekt“ v rámci akčného programu Európskej komisie LLP/ERASMUS Haydn-Projekt, 27. 4. – 8. 5. 2009, Eisenstadt

Účastníci projektu:
Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt
HTF VŠMU Bratislava
Conservatorio Statale di Musica „A. Boito“ Parma
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego Poznan

Ústrednou náplňou projektu je v náväznosti na Haydnove kompozície pre obsadenie klavírneho tria iniciovať vznik a naštudovanie kompozícií, z ktorých vybrané ktoré budú premiérované v rámci Haydnfestspiele Eisenstadt. Projekt sprevádza rad prednášok, workshopov, exkurzií do miest Haydnovho pôsobenia a pod.

Projektu sa zúčastnia poslucháči HTF VŠMU v riadnom a doktorandskom štúdiu, ktorým počas pobytu v Eisenstadte budú priznané kredity na HTF VŠMU.

Príspevky pedagógov zúčastnených inšitúticií, ktoré odznejú v rámci prednášok, workshopov a pod., budú publikované v zborníku v roku 2009. HTF VŠMU budú zastupovať prof. Vladimír Bokes, PhDr. Ľudmila Michalková, PhD a Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Koordinátor projektu za VŠMU: Mgr. Markéta Štefková, PhD.

 

Po stopách J. N. Hummela

1. ročník medzinárodnej muzikologickej konferencie Po stopách J. N. Hummela, ktorá sa v rámci 3. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni J. N. Hummela uskutočnila v dňoch 30. – 31. 5. 2008 v priestoroch Seminárnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave

Konferencie sa zúčastnili hudobníci a muzikológovia zo Slovenska, Nemecka, Švajčiarska, Poľska, a USA

Hlavný usporiadateľ: Spoločnosť J. N. Hummela v Bratislave

HTF VŠMU na podujatí participovala ako spoluorganizátor a aktívne ju zastupovali prof. Miloslav Starosta, doc. PhDr. Miloslav Blahynka, Mgr. art František Pergler, ArtD. a Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Zborník z podujatia, na ktorého vydaní budú okrem Spoločností J. N. Hummela v Bratislave a Weimare participovať aj FF UK v Bratislave a CV na HTF VŠMU, bude vydaný v priebehu roku 2009

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa

Medzinárodná muzikologická konferencia Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, ktorá sa bude konať v rámci medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 1. – 3. 12. 2008

Hlavní usporiadatelia:
Katedra hudobnej vedy FF UK v Bratislave
Centrum výskumu, HTF VŠMU v Bratislave

Medzinárodnej konferencia sa zúčastnia slovenskí a zahraniční muzikológovia a hudobníci.

HTF VŠMU bude zastupovať o i. prof. Vladimír Bokes, prof. Vladimír Michalko, prof. Juraj Hatrík, Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Príspevky budú publikované v zborníku, ktorý vyjde začiatkom roku 2009

Koordinátor projektu za HTF VŠMU: Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Ďalšie výskumné aktivity výskumného jednotlivých členov CV

Mgr. Markéta Štefková, PhD.

6. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress, 19.-21. 9. 2008, Lipsko

Muzikologická konference Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň, 21. – 22. 10. 2008, Praha

Medzinárodná muzikologická konferencia Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 1.- 3. 12. 2008, Bratislava