Časopis TEMPO

Časopis TEMPO informuje najmä o aktuálnych umeleckých a vedeckých aktivitách na HTF VŠMU. Poskytuje priestor pre rozhovory s umelcami pôsobiacimi na fakulte a takisto pre recenzie umeleckých podujatí a konferencií realizovaných na pôde HTF VŠMU, prípadne v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Publikuje pôvodné vedecké a historické štúdie, príspevky do historickej a pedagogickej rubriky, či štúdie k teórii hudobnej interpretácie.

Redakčná rada:
Na čele redakčnej rady časopisu stojí Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková, ArtD., redakčnú radu tvoria Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD. a doc. Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD.

Všetkých kolegov a kolegyne zároveň pozývame k spolupráci pri tvorbe časopisu.
Ak máte návrhy na témy, podujatia alebo priamo príspevky, posielajte ich mailom na adresy:

buchova@vsmu.sk alebo zuzana.holickova@gmail.com

 


Elektronické verzie časopisu TEMPO:

TEMPO 1-2 / 2017
TEMPO 3-4 / 2017
TEMPO 1-2 / 2018
TEMPO 3-4 / 2018
[stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf)

 

TEMPO 1-2 / 2015

TEMPO 3-4 / 2015

 TEMPO 1-2 / 2016

 TEMPO 3-4 / 2016

 [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf)

 

 TEMPO 1-2 / 2013

TEMPO 3-4 / 2013

 TEMPO 1-2 / 2014

 TEMPO 3-4 / 2014

 [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf)

 

TEMPO 1-2 / 2011
TEMPO 3-4 / 2011
 TEMPO 1-2 / 2012 TEMPO 3-4 / 2012
[stiahnuť] (.pdf)[stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf) [stiahnuť] (.pdf)