Výberové konania na funkčné miesta:

 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby (KKN)
  a Kancelária umeleckej produkcie (KUP):
  – vedúci KKN a vedúci KUP
  / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra skladby a dirigovania:
  – docent / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra strunových a dychových nástrojov:
  – odborný asistent / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra tanečnej tvorby:
  odborný asistent / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra teórie hudby:
  – docent / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)
 • Centrum výskumu:
  – výskumný pracovník / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)
 • Kancelária umeleckej produkcie (KUP):
  – umelecký pracovník / podrobné informácie na stiahnutie: [stiahnuť] (.pdf)

 (zverejnené 30. júna 2019)