Hudobná a tanečná fakulta, Katedra tanečnej tvorby v spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU, pripravujú 2. ročník medzinárodného festivalu tanečných vysokých škôl, SHARE 2019.

Music and Dance Faculty, Department of Dance Creation in cooperation with Theatre Faculty Academy of Performing Arts, are preparing second year of international festival of dance universities, SHARE 2019.  

Zámerom projektu je vytvoriť platformu pre konfrontáciu výsledkov umeleckých a vzdelávacích aktivít na univerzitách primárne zo Strednej Európy. Festival bude prezentovať diela budúcich tanečných profesionálov v oblasti choreografie, ale i prácu pedagógov pri výchove budúcich profesionálnych tanečných interpretov a performerov. V rámci festivalu sa uskutočnia predstavenia, majstrovské hodiny pedagógov určené pre všetkých zúčastnených študentov, ktoré poukážu na rôzne prístupy a možnosti práce pri výučbe tanečných techník, ako aj diskusné fórum na ktorom budú môcť zástupcovia jednotlivých univerzít prezentovať rôzne uhly pohľadu na rozvoj tanečného umenia v rámci vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a vyjadriť svoj postoj k budúcnosti festivalu.

The aim of the project is to create a platform for sharing the results of artistic as well as educational activities of universities from Central Europe. Festival will present pieces of next generation of choreographers as well as works by teachers, done for students as a part of educational process. Besides the performances, in the frame of the festival, we will organize master classes and workshops for all participants which will point out different approaches and possibilities of dance creation as well as how to teach dance techniques. We will also organize a forum where representatives of universities will discuss different opinions on the development of dance art in the frame of dance education system of their country.


TERMÍN / DATES: 6. – 9. 6. 2019

PROGRAM:
6. 6. (Thursday)

 • 19.00 / opening of the festival (LAB Theater) and PERFORMANCE 1

7. 6. (Friday)

 • 10.00 – 12.00 / WORKSHOP 1 (402) and WORKSHOP 2 (218)
 • 14.30 – 16.30 / WORKSHOP 3 (402) and WORKSHOP 4 (218)
 • 19.00 / PERFORMANCE 2 (Divadlo LAB)

8. 6. (Saturday)

 • 10.00 – 12.00 / WORKSHOP 5 (402) and WORKSHOP 6 (218)
 • 14.30 – 16.30 / WORKSHOP 7 (402) and WORKSHOP 8 (218)
 • 19.00 / PERFORMANCE 3 (Divadlo LAB)

9. 6. (Sunday)

 • 10.00 – 12.00 / discussionforum (Divadlo LAB)
 • 12.30 / officialclosing of the festival

 

Miesto konania / Venues:

 • miestnosti / classrooms 218 a 402 / Hudobná a tanečná fakulta VŠMU / Music and Dance Faculty of Academy of Performing Arts in Bratislava, Zochova 1, Bratislava Kde nás nájdete – mapa / google maps
 • Divadlo Lab / Lab Theatre, Divadelná fakulta VŠMU, Svoradova 4, Bratislava

 

Hlavný organizátor / Mainorganizer:
Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU
Department of Dance Creation of the Academy of Performing Arts in Bratislava.

Kontaktný mail / Contact: sharefestival19@gmail.com

Všetky informácie budú postupne zverejňované na tejto stránke
a na sociálnej sieti Facebook na stránke SHARE – International festival of dance universities.


Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Mediálni partneri: