rektorské a dekanské voľno 18. a 23. 4. 2019

Oznámenie vedenia Hudobnej a tanečnej fakulty a vedenia VŠMU:

  • 18. 4. je udelené rektorské voľno
  • 23. 4. je udelené dekanské voľno

Bratislava, 11. 4. 2019