Podrobné informácie o dodatočnom prijímacom konaní na bakalárske štúdium a magisterské štúdium
od ak. roka 2019 / 2020 nájdete v časti >ŠTÚDIUM / Pre uchádzačov<.