Podrobné informácie o dodatočnom prijímacom konaní na doktorandské štúdium
od ak. roka 2019 / 2020 nájdete v časti >ŠTÚDIUM / Pre uchádzačov<.