Plán skúšok na koncerty Symfonického orchestra VŠMU 18. 3. (Piešťany) a 20. 3. (Bratislava) 2019 [stiahnuť] (.pdf).

Podrobné informácie o programe a obsadení:

Sólista:
Jakub Čižmarovič, klavír

Program a obsadenie dychových nástrojov:

Franz Schubert: Symfónia 7 h mol, Nedokončená              
2 / 2 / 2 in A / 2
2 / 2 / 3 / 0

Sergej Prokofiev: Symfónia 1, Klasická
2 / 2 / 2 in B / 2
2 / 2 / 0 / 0

(prestávka)

Piotr I. Čajkovskij: Koncert b mol pre klavír a orchester
2 / 2 / 2 in B / 2
4 / 2 / 3 / 0


OPERNÝ PROJEKT:

Obsadenie orchestra:
SLÁČIKOVÉ NÁSTROJE
5 / 4 / 2 / 2 / 1
DYCHOVÉ NÁSTROJE
1 / 1 / 1 / 1
1 / 1 / 1 / 0

Notový materiál bude k dispozícii po 15. marci.

Plán skúšok a predstavení – apríl/máj 2019 [stiahnuť] (.pdf).