Otvárame druhý ročník projektu Katedry klávesových nástrojov HTF VŠMU KLAVIA2RA so zameraním na hudbu pre dva klavíry. Keďže si v akademickom roku 2018/2019 pripomíname 70. výročie založenia VŠMU i vznik Československej republiky, rozhodli sme sa v našej klavírnej „túre“ pokračovať cez Slovenskú a Českú republiku a koncert venovať tvorbe skladateľov pochádzajúcich práve z tohto územia. Môžete sa tešiť na diela Ľ. Bernátha, J. Cikkera, D. Kardoša, J. Laburdu, V. Lejska, A. Moyzesa či B. Smetanu, ktorými Vás prevedú študenti, doktorandi a pedagógovia KKN HTF VŠMU.

26. februára (utorok) a 2. marca (sobota) 2019 o 19.00 / Koncertná sieň Dvorana

PROGRAM a ÚČINKUJÚCI:

Vlastimil Lejsek (1927 – 2010) ~ Toccata pre dva klavíry
Tereza Špuláková & Martin Suroviak
pedagogické vedenie – doc. Jordana Palovičová, ArtD.

Ľuboš Bernáth (*1977) ~ Officium pre dva klavíry (premiéra)
Zuzana Vontorčíková & Peter Nágel

Jiří Laburda (*1926) ~ Sonáta č. 2 pre dva klavíry
1. Allegro moderato
Zuzana Vontorčíková & Peter Nágel

Alexander Moyzes (1906 – 1984) ~
Jazzová sonáta pre dva klavíry op. 14/2
Daniel Buranovský & Ladislav Patkoló

PRESTÁVKA

Bedřich Smetana (1824 – 1884) ~
Rondo C dur pre dva klavíry osemručne
Tereza Špuláková & Martin Suroviak
Barbora Drugdová & Alona Korobova
pedagogické vedenie – doc. Jordana Palovičová, ArtD. & doc. František Pergler, ArtD.

Dezider Kardoš (1914 – 1991) ~ Tri skladby pre dva klavíry
ar. Rudolf Macudziński
Kristína Smetanová & Júlia Novosedlíková
pedagogické vedenie – prof. Daniel Buranovský, ArtD.

Ján Cikker (1911 – 1989) ~ Slovenská suita pre dva klavíry op. 22
Jordana Palovičová & Jakub Čižmarovič

plagát koncertu [stiahnuť] (.jpg)

Autorský tím projektu KLAVIA2RA:
Jordana Palovičová, Ladislav Patkoló, Zuzana Vontorčíková, Peter Nágel


REZERVÁCIA: e-mailom: info-htf@vsmu.sk
PREDAJ: hodinu pred koncert vo foyer Koncertnej siene Dvorana
Minimálny príspevok za predstavenie je 3,- € (1,- € pre pedagógov a študentov VŠMU)
Svojím príspevkom podporujete rozvoj aktivít a činnosti študentov HTF VŠMU.


Projekt finančne podporila Nadácia Tatra banka.
Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.