Otvárame druhý ročník projektu Katedry klávesových nástrojov HTF VŠMU KLAVIA2RA so zameraním na hudbu pre dva klavíry. Keďže si v akademickom roku 2018/2019 pripomíname 70. výročie založenia VŠMU i vznik Československej republiky, rozhodli sme sa v našej klavírnej „túre“ pokračovať cez Slovenskú a Českú republiku a koncert venovať tvorbe skladateľov pochádzajúcich práve z tohto územia. Môžete sa tešiť na diela Ľ. Bernátha, J. Cikkera, D. Kardoša, J. Laburdu, V. Lejska, A. Moyzesa či B. Smetanu, ktorými Vás prevedú študenti, doktorandi a pedagógovia KKN HTF VŠMU.

26. februára (utorok) a 2. marca (sobota) 2019 o 19.00 / Koncertná sieň Dvorana

ÚČINKUJÚCI:
Daniel Buranovský
Barbora Drugdová
Jakub Čižmarovič
Alona Korobová
Peter Nágel
Júlia Novosedlíková
Jordana Palovičová
Ladislav Patkoló
Kristína Smetanová
Martin Suroviak
Tereza Špuláková
Zuzana Vontorčíková

plagát koncertu [stiahnuť] (.jpg)

Autorský tím projektu KLAVIA2RA:
Jordana Palovičová, Ladislav Patkoló, Zuzana Vontorčíková, Peter Nágel


REZERVÁCIA: e-mailom: info-htf@vsmu.sk
PREDAJ: hodinu pred koncert vo foyer Koncertnej siene Dvorana
Minimálny príspevok za predstavenie je 3,- € (1,- € pre pedagógov a študentov VŠMU)
Svojím príspevkom podporujete rozvoj aktivít a činnosti študentov HTF VŠMU.


Projekt finančne podporila Nadácia Tatra banka.
Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.