Centrum výskumu HTF Vás pozýva na ďalšiu z prednášok v rámci cyklu Od analýzy k interpretácii. Prednášajúcim bude Jostein Gundersen z Griegovej akadémie v nórskom Bergene. Prezentovať bude projekt umeleckého výskumu „Wheels within wheels“, ktorý sa zameriava na spoluprácu a interakciu medzi interpretmi starej hudby a súčasnými skladateľmi.

Prednáška bude prebiehať v utorok 12. februára 2019 od 9:30 do 12:00 v Malej koncertnej sále a bude tlmočená z angličtiny.

Vstup na prednášku je voľný.

Projekt umeleckého výskumu „Wheels within wheels“ skúma možnosti nových foriem výrazu cez interakcie medzi interpretmi starej hudby a súčasnými skladateľmi. Hudobníci venujúci sa historicky poučenej interpretácii často objednávajú u skladateľov nové diela pre historické nástroje. Skladatelia zas často študujú hudbu uplynulých storočí, aby objavili nové inšpirácie a nápady pre svoje kompozičné metódy. Účastníci výskumu hľadajú nové spôsoby interakcie medzi týmito na prvý pohľad opačnými koncami hudobného spektra tým, že uvádzajú do života nový druh interakcie medzi repertoárom, performemi a skladateľmi.

Projekt má tri hlavné zdroje interakcie:
1. Polyfonický repertoár neskorého stredoveku a ranej renesancie
2. interpretáciu tejto hudby, vrátane improvizácií a ozdobovania
3. skladateľské abstrakcie a manipulácie s prvými dvomi bodmi a následná interpretácia a improvizácia v podaní hudobníkov.

Viac o projekte sa dozviete na https://www.uib.no/en/wheels

plagát prednášok [stiahnuť] (.jpg)