Srdečne Vás pozývame na prezentáciu CD KLAVÍRNE TRIÁ s dielami Gabriela Faurého, Mauricea Ravela a Michala Vileca.

Účinkujúci pedagógovia HTF VŠMU:
Juraj Tomka, husle
Ján Slávik, violončelo
Viera Bartošová, klavír

Prezentácia sa uskutoční v stredu 6. februára 2019 o 18. hodine v Koncertnej sieni Dvorana na HTF VŠMU.
VSTUP VOĽNÝ