Priebežné výsledky prijímacím skúšok na bakalárske štúdium
od ak. roka 2019/2020 podľa jednotlivých katedier:

  • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby (aktualizované 4. 2. 2019) [stiahnuť] (.pdf)
  • Katedra tanečnej tvorby (aktualizované 1. 2. 2019) [stiahnuť] (.pdf)
  • Katedra teórie hudby (29. 1. 2019) [stiahnuť] (.pdf)
  • Katedra skladby a dirigovania (29. 1. 2019) [stiahnuť] (.pdf)
  • Katedra strunových a dychových nástrojov (aktualizované 31. 1. 2019) [stiahnuť] (.pdf)
  • Katedra spevu (aktualizované 30. 1. 2019) [stiahnuť] (.pdf)