Pozývame Vás na pokračovanie diskusie na tému „Hudobné umenie a jeho interpretácia na Slovensku v kontexte európskych a amerických štandardov“, ktorá ukončuje prvý ročník projektu KLAVIA2RA so zameraním na hudbu americkej proveniencie pre dva klavíry PIANOS AMERICANOS.

O problematike sa budú zhovárať poprední predstavitelia hudobného umenia na Slovensku – Jordana Palovičová, Daniel Buranovský, Jakub Čižmarovič a Ivan Koska. Moderátorom diskusie bude Ladislav Patkoló.

13. 12. 2018 o 10.30 h
Učebňa č. 117, HTF VŠMU

Zochova 1


S finančnou podporou:

 

Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.