Centrum výskumu HTF Vás srdečne pozýva na
piaty ročník projektu Tanečný kongres – Tanec.SK 2018 s hlavnou témou:
Moderný tanec na Slovensku pred rokom 1989

Tanečný kongres s hosťami z Českej republiky.
Program je plánovaný:
30. novembra 2018 v čase 10:0014:00
1. decembra 2018 v čase 10:0013:00


Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 006VŠMU-4/2017.