Pre študentov

 

Bakalárske a magisterské štúdium:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre školský rok 2016 / 2017: [stiahnuť] (.pdf)

 

Doktorandské štúdium:

Odborová komisia Hudobné umenie 2.2.3 stanovila termíny obhajob dizertačných prác doktorandov:

22. 6. 2017 na HTF VŠMU, m. č. 111

/ o 9.30 hod
Mgr. art. Dalibor Karvay
školiteľ: doc. Jozef Kopelman
Téma dizertačnej práce:
Koncert pre husle a orchester P. I. Čajkovského (vybrané interpretačné aspekty)

/ 11.15 hod
Mgr. art. Juraj Ofúkaný
školiteľ: prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD.
Téma dizertačnej práce:
Kompozície Richarda Straussa pre lesný roh

 

Odborová komisia Hudobné umenie 2.2.3 stanovila termín dizertačnej skúšky doktoranda:

26. 6. 2017 na HTF VŠMU, m. č. 111
/ 12.00 Mgr. art. Marek Štrbák

 

Odborová komisia Tanečné umenie 2.2.2 stanovila termín obhajoby dizertačnej práce doktorandky:

26. 6. 2017 na HTF VŠMU, m. č. 220
/ 13.00 hod

Mgr. art. Libuša Bachratá
školiteľka: prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
Téma dizertačnej práce:
Didaktika výučby vybraných foriem flamenca“

 

Odborová komisia Muzikológia 2.1.37 stanovila termíny dizertačnej skúšky doktorandiek:

26. 6. 2017 na HTF VŠMU, m.č. 121
/ 15.00 hod Mgr. art. Jana Zelenková
/ 16.00 hod MgA. Magdalena Nováčková

 

PREDPISY K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU:

 • Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 1. 5. 2017)
  b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
 • Študijný plán pre študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2016 – 2017:
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  b) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  c) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)

 

Ďalšie podrobné informácie môžete získať na stránkach jednotlivých katedier alebo dočasne aj na starej internetovej stránke HTF na adrese: http://htfold.vsmu.sk