Pre študentov

 

Bakalárske a magisterské štúdium:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre školský rok 2017 / 2018:

 

Doktorandské štúdium:

Odborová komisia Hudobné umenie 2.2.3 stanovila termíny
obhajob dizertačných prác doktorandov nasledovne:

28.8.2017 m. č. 111

9.30 / Mgr. art. Xénia Jarová
Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby – hra na klavíri

11.00 / Mgr. art. Zita Sopková, rod. Slavíčková
Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby – hra na klavíri

28.8.2017  Malá koncertná sála

9.30 / Mgr. art. Farhad Ashumov
Katedra strunových a dychových nástrojov – hra na husliach

11.00 / Mgr. art. Peter Dan Ferenčík
Katedra skladby a dirigovania – skladba

Odborová komisia Tanečné umenie 2.2.2 stanovila termín
obhajoby dizertačnej práce doktorandky nasledovne:

30.8.2017 m. č. 220

13.00 / Mgr. art. Eva Ohraďanová
Katedra tanečnej tvorby – tanečné umenie

 

PREDPISY K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU:

 • Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 1. 5. 2017)
  b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
  c) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
 • Študijný plán pre študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2016 – 2017:
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  b) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  c) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)

 

Ďalšie podrobné informácie môžete získať na stránkach jednotlivých katedier alebo dočasne aj na starej internetovej stránke HTF na adrese: http://htfold.vsmu.sk