Pre študentov

 

Bakalárske a magisterské štúdium:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2018 / 2019:

 

Externá forma štúdia – tanečné umenie:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2018 / 2019:

 

Doktorandské štúdium:

PREDPISY K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU:

 • Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 1. 5. 2017)
  b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
  c) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 25. 1. 2018)
 • Študijný plán pre študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2017 – 2018:
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  b) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  c) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)

Odborová komisia Hudobné umenie 2.2.3
stanovila termín obhajoby dizertačnej práce doktorandky Katedry klávesových nástrojov,

štud. program hra na klavíri
Mgr. art. Zuzany Vontorčíkovej na 30.8.2018 o 10.00 miestnosť č. 111, HTF VŠMU
školiteľka: prof. Ida Černecká