Pre študentov

 

Bakalárske a magisterské štúdium:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2017 / 2018:

 

Externá forma štúdia – tanečné umenie:
Študijné plány a programy
(kompletný materiál) pre ak. rok 2017 / 2018:

Doktorandské štúdium:

PREDPISY K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU:

 • Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 1. 5. 2017)
  b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
  c) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
 • Študijný plán pre študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2016 – 2017:
  a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  b) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf)
  c) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)

 

Ďalšie podrobné informácie môžete získať na stránkach jednotlivých katedier alebo dočasne aj na starej internetovej stránke HTF na adrese: http://htfold.vsmu.sk