Pre absolventov

Doklady o absolvovaní BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO štúdia v ak. roku 2016 / 2017 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách (9.00 – 12.00).
(30. 06. 2017)

Študijné oddelenie oznamuje študentom DPŠ s obhájenou záverečnou prácou, že si môžu vyzdvihnúť na študijnom oddelení HTF Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.
(03. 07. 2017)