Doplňujúce pedagogické štúdium

ŠTUDIJNÉ PLÁNY

 

INTERNÉ PREDPISY

 • Hudobné umenie
  • denná forma štúdia pre študentov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)
  • externá forma štúdia pre absolventov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)
 • Tanečné umenie
 • Muzikológia
  • denná forma štúdia pre študentov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)
  • externá forma štúdia pre absolventov I. stupňa a II. stupňa [stiahnuť] (.pdf)

Dôležité informácie k odovzdávaniu a obhajobe záverečných prác DPŠ (HU, TU, Muzikológia)

 • Pokyny pre odovzdanie záverečných prác DPŠ [stiahnuť] (.pdf)
 • Podmienky pristúpenia k obhajobe záverečnej práce a kolokviálnej skúške DPŠ [stiahnuť] (.pdf)
 • Prihláška na obhajobu záverečnej práce a kolokviálnu skúšku DPŠ [stiahnuť] (.doc)