ŠTÚDIUM

 
V súlade s Bolonskou deklaráciou sa štúdium na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU realizuje v troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. 

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

HTF VŠMU poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelanie
v týchto akreditovaných študijných programoch:

 • študijný odborHUDOBNÉ UMENIE
  • študijný program – Cirkevná hudba
  • študijný program – Klávesové nástroje (študijné plány: hra na akordeóne; hra na klavíri – koncertný študijný plán; hra na klavíri – pedagogický študijný plán; hra na organe)
  • študijný program – Komorná hra (len magisterské štúdium)
  • študijný program – Skladba a dirigovanie (študijné plány: skladba; dirigovanie orchestra; dirigovanie zboru)
  • študijný program – Spev
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (študijné plány: hra na husliach; hra na viole; hra na violončele; hra na kontrabase; hra na gitare; hra na flaute; hra na hoboji; hra klarinete; hra na fagote; hra na lesnom rohu; hra na trúbke; hra na pozaune; hra na tube)
 • študijný odborTANEČNÉ UMENIE
  • študijný program – Tanečné umenie
   – študijný plán – tanečné umenie (ďalšie členenie študijných plánov na: klasický tanec; ľudový tanec; moderný tanec; tanec pre deti a mládež a tanečné divadlo a performancia)
   – študijný plán – choreografia
 • študijný odborMUZIKOLÓGIA
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby
   – študijný plán – teória hudby
   – študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

 
Kontakty na kompetentných pracovníkov pre problematiku štúdijných záležitostí:

Prodekan pre študijný proces a koordinátor pre kreditový systém:
doc. Jozef Meričko, ArtD. / mail mericko(et)vsmu.sk
tel / klapka +421 2 59 30 35 33 / 533

Študijné oddelenie:
Ingrid Szekerová – 1. stupeň štúdia /
mail szekerova(et)vsmu.sk
Valéria Horáková – 2., 3. stupeň štúdia /
mail horakova(et)vsmu.sk
tel / klapka +421 2 59 30 35 36 / 536

Úradné hodiny študijného oddelenia:

Pon: 09.30 – 12.00
Ut: 09.30 – 12.00
Str: 13.00 – 15.00
Štv: 09.30 – 12.00
Pi: nestránkový deň

Mimo úradných hodín je študijné oddelenie zatvorené.