PROJEKTY

 • Norsk Musikk Meets Slovak (5. – 7. 12. 2017)
  Nový projekt na VŠMU, ktorý nadväzuje na podujatie GRIEG DAY v roku 2015 a pokračuje v tradícii spolupráce medzi Grieg Academy v nórskom Bergene a VŠMU v Bratislave.
  Súčasťou budú aj interpretačné kurzy pod vedením nórskych lektorov, odborníkov na škandinávsky, resp. všeobecne západoeurópsky repertoár:

   • Einar Røttingen, klavír
   • Signe Bakke, klavír
   • Torleif Torgersen, klavír
   • Hilde Haraldsen Sveen, spev
   • Ricardo Odriozola, husle
   • Knut Vaage, skladba
   • Arnulf Christian Mattes, muzikológia

   

  V rámci pripravovaných kurzov máte príležitosť obohatiť svoj repertoár o hudbu popredných nórskych skladateľov 20. a 21. storočia pod dohľadom nórskych špecialistov na jej interpretáciu, či dokonca jej autora (skladateľ Knut Vaage).

  K dispozícii na naštudovanie sú diela nórskych skladateľov 20. – 21. storočia v obsadení pre klavír, husle so sprievodom klavíra, husľové duo, klavírne trio a spev (na nemecké texty) s rôznym stupňom náročnosti. Tí z Vás, ktorí naštudujú niektoré z týchto skladieb (aj jednotlivé časti rozsiahlejších opusov), získajú možnosť zúčastniť sa prehrávky, na základe ktorej bude vybraným účastníkom poskytnutá možnosť štipendijného pobytu na Grieg Academy v Bergene!

  • KLAVÍR
   Saeverud Piano Suites
   Tveitt Pano Fifty folktunes from Hardanger
   Vaage Piano Point of View
  • SPEV (so sprievodom klavíra)
   Jensen Songs Japanischer Frühling
   Valen Songs op. 6, 31, 39
  • HUSLE (so sprievodom klavíra)
   Egge Violin Sonata
   Saeverud Piano and Violin Romanza op. 23
  • HUSĽOVÉ DUETÁ
   Saeverud Violin duets
  • KLAVÍRNE TRIÁ
   Egge Piano Trio
   Valen Piano Trio

  V prípade záujmu o notový materiál napíšte mail na adresu: marketa.stefko@gmail.com alebo sirota@vsmu.sk.


 • Norwegian Days (31. 5.2. 6. 2016)
  Medzinárodný umelecký projekt, ktorý organicky nadväzuje na úspešný GRIEG DAY (november 2015). Ústredným hosťom projektu bola popredná reprezentantka škandinávskeho interpretačného umenia, mladá nórska huslistka Eldbjørg Hemsing, ktorá sa v Bratislave predstavila spolu s pedagógmi a študentmi VŠMU v rámci workshopu a dvoch koncertov.
  NORWEGIAN DAYS boli opätovne realizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave.

  • Aktivita bola financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP.
   Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
  • Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


  prezentácia projektu na internete


 • Grieg Day (11., 12. a 18. 11. 2015)
  Medzinárodný umelecký projekt v spolupráci medzi The International Edvard Grieg Society (IGS) a HTF VŠMU v Bratislave, tematicky zameraný na tvorbu kľúčového nórskeho hudobného skladateľa Edvarda Hagerupa Griega. V rámci podujatia bola propagovaná aj nórska krajina a jej kultúrne hodnoty.
  Projekt bol realizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave.

  • Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska.


  prezentácia projektu na internete


 • Accentus Musicalis (20112013)
  Partnerský medzinárodný umelecko-vedecký projekt medzi Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, Vysokou školou múzických umení v Bratislave a o.z. Musica aeterna, spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 „Creating the Future“.
  prezentácia projektu na internete