vzdelanie
1977 – 1981 Vysoká škola Ekonomická, Bratislava – Vnútorný obchod
1986 –1990 Vysoká škola múzických umení, Bratislava Pedagogika tanca

stáže a školenia
2002 – 2005 absolvovanie prvých troch rokov akreditovaného štúdia Feldenkraisovej metódy, ogranizované Feldenkrais Studiengesellschaft Wien, Viedeň, Rakúsko
2001 – „Audience Development“ organizované TOACA, Bukurešť, Rumunsko
2000 – „Tvorba projektov a spolupráca“, tréning CPRK, akreditovaný Ministerstvom školstva SR
1999 – „Artistic Coaching“ organizované MAPA Amsterdam v Berlíne, Nemecko „ArtsLink Partnership Program“
štipendijný pobyt v DanceTheatre Workshop a Danspace,
New York, USA
1997 – „Management of inovative art project“ organizované MAPA Amsterdam v Bratislave
1991, 92, 94, 96, 97 – Letné kurzy tanečných techník: Limón, Release, Improvizácia organizované festival Tanzwochen, Viedeň, Rakúsko
1989, 93, 96 – „Limón Summer Dance Program“ – USA štúdium techniky José Limóna, organizované Limón Institute, New York
1993 – Stáž v Divadle súčasného tanca – Paríž, Francúzsko, technika José Limóna, kompozícia, organizované Francúzskym Inštitútom Bratislava
1990 – „Lété de Lést“ študijný pobyt Francúzsko
organizované Ministerstvom zahraničných vecí Francúzska

umelecká a vedecká činnosť
Choreografická tvorba zameraná najmä na oblasť muzikálu a na pohybovú spoluprácu v činoherných predstaveniach. Od roku 1997 vytvorila viac ako 30 choreografií pre divadlá, STV a skupiny moderného tanca.
Autorka umeleckých konceptov multimediálnych projektov, umelecká riaditeľka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe (od r. 1999)

pedagogická činnosť
Zameraná na výučbu techniky José Limóna ako aj základov pohybu, ktoré čerpajú z rôznych techník prepájajúcich telo a myseľ a z Feldenkraisovej metódy.
Práca s hercami – pedagóg na Katedre herectva VŠMU (1996 – 2003) – predmety javiskový pohyb a moderný tanec.
Náplň externej pedagogickej činnosti tvoria predovšetkým krátkodobé tanečné dielne a kurzy v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Nórsko).

prehľad zamestnania
1981 – 1983 Bratislavská informačná a propagačná služba, ekonóm
1984 – 1989 umelkyňa v slobodnom povolaní – choreografia, pedagogika, interpretácia
1989 – 1991 Balet Slovenského národného divadla, baletná majsterka
1991 – 1993 VŠMU – externý úväzok, pedagóg, umelkyňa v slobodnom povolaní
1993 – 1996 Nová Scéna Bratislava, tanečný pedagóg a choreografka, VŠMU externý úväzok
od 1996 VŠMU – interný úväzok, pedagóg