vzdelanie
1977 – 1981 Štátne konzervatórium v Bratislave
1981 – 1985 VŠMU v Bratislave
1985 – 1986 študijný pobyt vo Francúzsku, 6 mesiacov
1988 – 1992 štúdium v umeleckej ašpirantúre na VŠMU
1989 – študijný pobyt na Konzervatóriu v Moskve, 1 mesiac

pedagogická činnosť
VŠMU Katedra klávesových nástrojov
VŠMU Katedra orchestrálnych nástrojov
VŠMU Oddelenie klavírnej spolupráce
predmety: klavírna spolupráca
povinný klavír
komorná hra
Konzervatórium v Bratislave – korepetície

prehľad zamestnania
1985 – 1992 asistentka na VŠMU
1992 – odborná asistentka na VŠMU
1990 – 1996 Konzervatórium v Bratislave externe,VPP